5 patarimai Lietuvos prezidentui kaip iš "Jevrosojūzo Šiaurės Korėjos" padaryti demokratišką šalį

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2019-07-29 14:57:22, skaitė 370, komentavo 38

5 patarimai Lietuvos prezidentui kaip iš

Dalia Grybauskaitė per 10 savo prezidentavimo metų Lietuvą pavertė europietiška Šiaurės Korėja. Tai nėra publicistinis užaštrinimas ar kalbos figūra: analitinis portalas „RuBaltic.Ru“ surinko 5 politines praktikas, kurios klesti KLDR ir tuo pat metu turi analogų ir Lietuvoje. Jei naujasis prezidentas Gitanas Nausėda nori Lietuvą matyti normalia europietiška šalimi, jis turėtų nutraukti ankstesnės vadovybės vykdytą „šiaurėskorėjietišką“ politiką.

 

1. Atstoti nuo vaikų ir mokytojų

 

Šiaurės Korėjos baudžiamojoje teisėje veikia trijų kartų principas, pagal kurį bausmę už politinius nusikaltimus tenka ne tik pačiam nusikaltėliui, bet ir jo vaikams bei anūkams. Pavyzdžiui, jei Kim Čen -Yno  gavo 25 metų lagerio, tai tuos pačius 25 metus lageriuose turi atbūti sekančios dvi jo šeimos kartos.

2014 m. Vilniaus apygardos prokuratūra, kriminalinė policija ir Lietuvos valstybės saugumo departamentas vedė baudžiamąją bylą dėl Lietuvos moksleivių kelionių į Rusijos vasaros stovyklas.

Tyrimo metu Vilniaus policija su kratomis įsiveržė į dvi rusiškas gimnazijas Lietuvos sostinėje.

Vaikai, kurie keliavo į Rusiją, byloje nebuvo kaltinami, tačiau buvo duodama supranti, kad po išvykos pas rytinį kaimyną jie tapo politiškai nepatikimi ir linkę į antivalstybinę veiklą. Kaltais dėl to buvo įvardinti Vilniaus mokyklų mokytojai - pastariesiams už vaikų siuntimą į Rusijos vasaros stovyklas grėsė iki septynerių metų kalėjimo pagal Baudžiamojo kodekso 188 straipsnį - padėti kitai valstybei vykdyti veiksmus prieš Lietuvos Respubliką.

 

2. Baigti militaristinę isteriją

 

Ne mažiau svarbi nei garsioji "čiučche" (Kim Ir Seno tautinė nacional-komunistinė ideologija marksizmo pagrindu, tik tobulesnė už marsizmą, vert.) Šiaurės Korėjai yra „Songun“ politika: „armija aukščiau visko“. Remiantis „Songun“ ideologija - KLDR tai priešų apgulta tvirtovė, kuriai grasina okupantai ir įsibrovėliai iš visų pusių. Todėl KLDR karinis saugumas yra klausimas Nr 1. Visi kalbos apie ekonomiką, žmonių gyvenimo lygį ir kitus „civilius“ dalykus turi būti antraeiliai, nes pasiruošimas atremti išorinę agresiją atremti yra pirmaeilis, o visos vidinės problemos yra antraeilės. Išlaidos armijai - tai šventa, ir kiekvienas, išdrįsęs protestuoti prieš nuolatinį karinio biudžeto didinimą, bus apkaltintas antivalstybine veikla ir darbu užsienio žvalgybos tarnyboms. 

Ar tai neprimena Lietuvos pastaruosius dvejus metus?

Ar kuri nors iš Lietuvos parlamentinių partijų išdrįso protestuoti prieš nuolatinį karinių išlaidų padidinimą iki 2% BVP, socialinių biudžeto straipsnių sąskaita ? Ar ne Lietuvos valdžia prieš metus 5 tūkst. egzempliorių tiražu išspausdino brošiūrą apie tai, kaip Rusijos agresijos atveju reikia vykdyti partizaninį karą? O kaip dar kitaip pavadinti Lietuvą prie prezidentės Dalios Grybauskaitės  (ypač per pastaruosius dvejus ar trejus metus), jei ne „apgulta tvirtove“? 

Grynas "Songun".

 

3. Prisiminti apie žodžio laisvę

 

Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje visi užsienio televizijos kanalai ir radijo stotys yra uždrausti, o „priešiškų balsų“ klausymasis baudžiamas siuntimu į darbo stovyklas.

Lietuvos Respublikoje iki to dar toloka, bet vis dėlto Lietuva yra arčiausiai Šiaurės Korėjos nei bet kuri kita ES šalis.

Kur dar ES reguliariai yra išjungiami neįtinkantys kanalai? Kieno dar teismas užblokavo internetinį portalą „Sputnik“ pagal žinomai sąmoningai melagingą kaltinimą? Ir kas dar, jei ne Lietuva, agituoja europietiškus sąjungininkus būtent tokiu būdu kovoti su „Rusijos propaganda“: išjungti eterį, uždrausti įvažiavimą ir užčiaupti burnas?

Pas mus  pliuralizmas,  ir šiuo atveju negali būti dviejų nuomonių -   tai žodžio laisvė šiaurėskorėjietiškai ir europietiškos vertybės lietuviškai.

 

4. Nustoti kovoti su „popsu“

 

Stalino laikų posakis - «сегодня джаз, а завтра Родину продаст»  „šiandien yra džiazas, o rytoj parduos Tėvynę“ Šiaurės Korėjoje yra įdiegtas tiesiogiai. Yra uždraustų dainų ir draudžiamų filmų registras - į jį patenka beveik visa Pietų Korėjoje sukurta muzikos ir kinoprodukcija.

Ir šiuo požiūriu Lietuva yra arčiausiai čiučche režimui iš visų 28 ES šalių.

Kurioje dar kitoje Europos šalyje galima įsivaizduoti  Rusijos atlikėjo uždraudimą už dainos eilutę - „ir Pribaltika - mano šalis“? O štai  Lietuvos politikai mėgino uždrausti Olego Gazmanovo koncertą Vilniuje ar bent priversti jį nedainuoti ant scenos dainos „Pagamintas TSRS“.

Dar Lietuvoje sužlugdė Aleksandrovo vardo choro gasroles, ne kartą su dideliu įtarimu žvelgė į Rusijos kultūros dienas Vilniuje, įtarinėjo nelojalumu Lietuvos valstybei lenkų ir rusų kultūros organizacijas Lietuvos teritorijoje ir su dideliu įtarumu žvelgia savo pačių teatro aktorius ir režisierius, kurie daro sėkmingą karjerą Rusijoje ir skleidžiančius „minkštą Kremliaus galią“ savo tėvynėje.

 

5. Išlaisvinti politinius kalinius 

 

2011 m. Socialistinio Fronto lyderis Algirdas Paleckis per Lietuvos radiją Lietuvos radiją eteryje pasakė tokią frazę: „O kas buvo sausio 13 , vadinasi, prie bokšto? Dabar paaiškėja, kad savi šaudė į savus. “ Už šią frazę politikui buvo iškelta baudžiamoji byla - pagal ką tik priimtas Baudžiamojo kodekso pataisas už „okupacijos neigimą“ Paleckiui jaunesniajam grėsė penkeri metai kalėjimo. Buvęs Vilniaus vicemeras buvo per  žingsnį nuo realios kalėjimo bausmės.

Tuomet Paleckį išgelbėjo tik žmogaus teisių gynėjų įsikišimas ir Vakarų  sąjungininkų pasipiktinimas, kurie pasibaisėjo tuo , kad žmogus Jevrosojūzo šalyje gali būti pasodintas penkeriems metams už vieną frazę. Politikas atsipirko pinigine bauda.

Bet Lietuvos valstybė nieko nepamiršo ir atleido.

Paskutinius kelis mėnesius Algirdas Paleckis sėdi kalėjime kaltinamas valstybės išdavimu , ir Lietuvos prokuratūra visiškai rimtai tvirtina, kad  opozicionierius Lietuvos prezidento kabinete norėjo pastatyti pasiklausymo įrangą.

Tokie pat absurdiški yra kaltinimai Rusijos karininkui Jurijui Meliui, kuris buvo nuteistas 7 metams kalėjimo už „1991 m. sausio 13 d. bylą“. Sunkiai sergantis žmogus sėdi kalėjime pagal straipsnį „kariniai nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui“, nes švietė tankų žibintais ir šaudė tuščiais iš viršum nukreiptos patrankos.

Tokie terminai  panašius „nusikaltimus“ - gryna  Šiaurės Korėjos totalitarizmo praktika. Jei Gitanas Nausėda nori, kad Lietuva būtų europietiška demokratija, o ne Šiaurės Korėja Jevrosojūze, jis turėtų išnaudoti savo galimybes , kad išlaisvinti Melį, Paleckį ir kitus politinius kalinius.