Tik 1 iš 3 JAV katalikų tiki, kad per mišias plotkelės ir vynas tampa tikru Kristaus Kūnu ir Krauju. Kiek tokių idiotų yra tarp Lietuvos katalikų - nepranešama

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2019/0... 2019-08-09 13:19:44, skaitė 221, komentavo 3

Tik 1 iš 3 JAV katalikų tiki, kad per mišias plotkelės ir vynas tampa tikru Kristaus Kūnu ir Krauju. Kiek tokių idiotų yra tarp Lietuvos katalikų - nepranešama

Transsubstanciacija – doktrina, teigianti, kad Mišiose, per Eucharistiją, pašventinta duona ir vynas perkeičiama į Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują – yra centrinė katalikų tikėjimo dogma. Katalikų Bažnyčia moko, kad „Eucharistija yra „viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė“.

Bet naujas „Pew Research Center“ tyrimas rodo, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose dauguma tų, kurie save laiko katalikais, netiki šiuo esminiu mokymu. Beveik 7 iš 10-ies (69 proc.) tų, kurie save laiko katalikais, teigia, kad jie mano, jog Katalikiškų Mišių metu Komunijoje naudojami duona ir vynas „yra Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo simboliai“. 

Tik trečdalis visų JAV katalikų (31 proc.) teigia tikintys, kad „Katalikiškų Mišių metu duona ir vynas iš tikrųjų virsta Jėzaus kūnu ir krauju“.

Be to, katalikų buo klausiama, ar jie žino, ko apie Eucharistiją moko Bažnyčia. Dauguma apklaustųjų katalikų, kurie tiki, kad duona ir vynas yra simboliški, nežinojo, kad Bažnyčia teigia, jog transsubstanciacija įvyksta.

Net 43 procentai apklaustųjų katalikų, kurie teigė tikintys, kad duona ir vynas yra simboliški, teigė manantys, kad tokia yra ir Bažnyčios pozicija.

1 iš 5-ių (22 proc.) katalikų atmetė transsubstanciacijos doktriną net teigdami, kad žino, jog šios doktrinos moko Bažnyčia.

Dauguma tų, kurie teigė tikintys, kad „duona ir kūnas iš tikrųjų virsta Kristaus kūnu ir krauju“ – 28 proc. visų save katalikais laikiusių apklaustųjų – žinojo, kad taip moko ir Bažnyčia. Maža dalis katalikų (3 proc.) teigė tikintys, kad Kristus iš tikrųjų yra Eucharistijoje, nepaisant to, kad nežinojo, ko transsubstanciacijos realumo klausimu moko Bažnyčia.

6 iš 10-ies (63 proc.) katalikų, kurie dalyvauja Mišiose bent kartą per savaitę, pritaria Bažnyčios mokymui apie transsubstanciaciją. Visgi, net tarp šios grupės katalikų net trečdalis (37 proc.) teigė netikintys, kad „Katalikiškų Mišių metu duona ir vynas iš tikrųjų virsta Jėzaus kūnu ir krauju“ (įskaitant 23 proc., kurie nežino, ko tuo klausimu moko Bažnyčia, ir 14 proc., kurie žino, ko tuo klausimu moko Bažnyčia, bet tuo mokymu netiki).

Tarp katalikų, kurie Mišiose dalyvauja rečiau nei kartą per savaitę, dauguma teigia tikintys, kad duona ir vynas yra simboliški ir iš tikrųjų nevirsta Jėzaus kūnu ir krauju.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad tikėjimas tuo, kad Mišių metu duona ir vynas iš tikrųjų virsta Jėzaus kūnu ir krauju, dažnesnis tarp vyresnio amžiaus katalikų. 

Visgi, kiekvienos amžiaus grupės dauguma (įskaitant 61 proc. tų, kurie yra 60-ies ar daugiau metų) mano, kad duona ir vynas yra simboliai, bet ne tikras Kristaus kūnas ir kraujas.

Pilnas tyrimas – ČIA, tyrimo metodologija – ČIA.

Parengta pagal „Pew Research Center“ informaciją.