Kokia yra Putino misija?

Autorius: Anno Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-09-02 02:38:00, skaitė 2845, komentavo 11

Kokia yra Putino misija?

Politinė mada - Moderno epochos šiuolaikinio žmogaus mitologizuotos sąmonės apraiška. Politinis mitas - tai mados atributas, analogiškas drabužių ar gyvenimo būdo madai. Bet jei mados dalykai pasireiškia kaip profano reakcija į primestus simbolius, tad politikų mada - tai nesąmoningas bandymas kreiptis į senovinius kolektyvinio nesąmoningumo klodus, į tą sakralinę sferą, apie kurios egzistavimą šiuolaikinis žmogus net neįtaria, lygiai taip pat, kaip jis nežino apie pasąmonės įtaką savo kasdieniniams veiksmams.

Mada politikams - tai mąstymo infantiliškumo apraiška, praskydusi pasauliečių sociume . Taip kažkada buvo sakralizuojami vadai, faraonai, karaliai, suprantant, kad jų likimai susiklostė taip, kaip susiklostė ne šiaip sau, ir kad tame atsispindėjo giluminės visos liaudies viltys ir siekiai. Politikų niekada negalima buvo adekvačiai įvertinti esant jiems gyviems - tam turėjo pasikeisti kelios kartos ir nešališkai pažiūrėti į epochos reikalus. Tas kas didelis, kaip žinia,  matosi iš tolo.

Tarybiniais laikais, taip vadinamosios „sąstingio epochos“ įkarštyje, buvo populiarus anekdotas:

- Tėti, o Leninas buvo geras?

- Geras, sūnau.

- O Stalinas?

- O Stalinas blogas.

- O Brežnevas?

- Numirs - sužinosim.

Tai, iš ko čia juokėsi Brežnevo amžininkai, Putino amžininkų akyse pradėjo atrodyti visiškai kitaip. Iš tikrųjų madą kritikuoti Brežnevą pakeitė jo aukštinimo mada. Lenino ir Stalino figūros išgyveno tą patį fenomeną. Pastoviai perkainuojamos Petro I, Nikolajaus II,  Ivano Rusčiojo, Lavrentijaus Berijos, Georgijaus Žukovo asmenybės, baltagvardietiška romantika, kazokų estetika ir Tarybų valdžios kanonizuoti Pilietinio karo herojai. 

Kiekviena politinė figūra, kiekvienas laikmetis - tai nėra tik stilius, estetika, mitologija. Tai Misija. Visi jie buvo pašaukti lemties kažkam, ko suvoki jų amžininkams ir artimiausiems palikuoniams dažniausiai  nebebuvo lemta. Per didelis emocinis įsijautimas į epochos reikalus, kad būtų galima teisingai suprasti to prasmę.

Buvo laikas, kai Leniną ir Staliną garbino ir šlovino, o po to lygiai taip pat nuoširdžiai dergė, po to vėl pradėjo šlovinti. Dergė, o dabar išaukština Beriją. Mada šiems politikams keitėsi bėgant laikui ir atsižvelgiant į problemų, su kuriomis susiduria visuomenė, turinį.

Savo metu pažangioje sostinės inteligentijoje buvo labai populiaru dergti patriarchą Aleksejų II už konservatizmą ir aukštinti patriarchą Kirilą už modernumą. Buvo tokia politinė mada. Tuomet ji pasikeitė priešingai - toje pačioje auditorijoje dėl tų pačių priežasčių Kirilą tapo madinga kritikuoti ir priešpastatyti Aleksejui II.

Diakonas Andrejus Kurajevas kaip visuomenės veikėjas -  geriausias politinių figūrų mados pavyzdys, jį pirmiausia vos ne dievino, paskui dergė. Nei Chruščiovas, nei Brežnevas, nei Andropovas, nei Jelcinas neišvengė politinės mados konjunktūros. Būtų keista, jei Vladimiras Putinas išvengtų tokios mados.

Kiekvienas ateina į šį pasaulį įvykdyti kažkokį tai super-tikslą. Nepriklausomai nuo to, ar jis tą supranta, ar ne, jo gyvenimas yra pašvęstas būtent šiam tikslui, net jei jis prasidėjo visiškai nevėkšliškai, praėjo absurdiškai ir baigėsi idiotiškai. Visame kame yra didi prasmė, reikia tik mokėti tai pamatyti ir suprasti.

Kiekvienas žmogus valingai ar ne kuria savo gyvenimą atitinkanti Misijai. Egzistuoja penkios Misijų rūšys, kuriomis vienaip ar kitaip bet koks žmogus seka ar vadovaujasi - kitas klausimas, kaip sėkmingai jam tas gaunasi. Taigi, misijų tipai:

1. Gentinė galia. (Giminės stiprinimas, ryšių su protėviais palaikymas, palikimo perdavimo palikuoniams problematiškumas).

2. Revoliucija. (Savęs atsisakymas).

3. Religija. (Savęs atsisakymas).

4. Socialinis Olimpas. (Karjera, turtai, statusas, pripažinimas).

5. Saviugdymo vertikalė. (Žinių, įgūdžių, dvasinio tobulėjimo gilinimas).

Kuriai iš šių misijų rūšių gali būti priskiriamas Vladimiras Putinas? Tai labai įdomus klausimas, nes jo Misija nepriskiriama nė vienai iš aukščiau išvardytų rūšių. Jam nerūpi kurti didelę giminę, kuriai turi būti perduotas tam tikras palikimas - tiek materialus, tiek dvasinis. Jis nėra revoliucionierius ar religinis asketas.

Moralinio pobūdžio doktrinos neužima dominuojančios vietos jo vertybių sistemoje, dėl ko jis sulaukia rimtos tam tikros inteligentijos dalies kritikos. Absoliučiai tikrai Putinas nesiekė daryti karjeros, ji užvirto jam ant galvos prieš jo valią. Ir tikrai Putinas nedaro savo Misija dvasinio savęs tobulinimo, savęs pažinimo ir žinių kaupimo kaip savivertybės. Jam to reikia tiek, kiek tai padeda darbe ir nė gramo daugiau.

Mąstant apie apie Vladimiro Putino Misiją, studijuojant jo gyvenimo kelią, prieinama išvadą, kad jo Misija - tai Išlaikymas. Jis išlaiko aplink save viską, ką tik sugeba paveikti. Vengiant vulgarios mados girti ir dergti politikus, tereikia paprasčiausiai sulyginti 1999 ir 2019 metus. Ir taps aišku, kad Putino Misija tampa išlaikymas.

Išlaikyti Rusiją ant bedugnės krašto - tai yra Putino Misija. Šios Misijos rėmuose atsiskleidžia  tam tikros antrinės misijos: išlaikyti valstybingumą nuo jėgų susidūrimo, susiformavusių ten iki jo atėjimo į valdžią. Sulaikyti elitą nuo rietenų, išlaikyti suverenitetą nuo pagrobimo, išlaikyti karinį-strateginį paritetą su Vakarais nuo sugriovimo. Išlaikyti tradicinių vertybių likučius nuo išsigimėliško liberazmo ekspansijos. Išlaikyti demografija nuo kritimo duobėn,  iškastos politinių pirmtakų. Išlaikyti ekonomiką nuo kritimo, o politiką - nuo sukrėtimų. Išlaikyti, sulaikyti, išlaikyti...

Putinas išlaikė Rusiją nuo teritorinio iširimo, o išteklių pramonės šakas - nuo tarptautinių korporacijų nusavinimo. Jis neleido supirkti Valstybės Dūmos keliems į Vakarus besirementiems oligarchams. Jis išlaikė svarbiausių sprendimų priėmimo sistemą nuo išorinių galios centrų įtakos. Sulaikė demografinį kritimą išlaikiau nuo katastrofiško smigimo į bedugnę. Jis sulaikė rinką nuo kolapso, o politinę sistemą nuo anarchijos ir chaoso.

Ir svarbiausia - šalyje pergyvenusioje žlugimą  - jis sulaikė karą ir susidūrimą visų prieš visus. Taip, jį už tai keikia ir dergia, dėl to jis yra kaltinamas visomis mirtinomis nuodėmėmis, tačiau už vėlyvosios TSRS ar dabartinės Ukrainos scenarijaus pasikartojimą jį būtų dergę daug labiau nei Jelciną ar Gorbačiovą. Kažkada-tai keikė Janukovičių už korupcija, tačiau prakeikė jį už daleistą chaosą. Gyventojų kančios nuo chaoso ir anarchijos žymiai viršija visus kitus sistemos trūkumus. Tie, kurie gyveno ir išgyveno „šventuosius“ 90-uosius, atmena.

Putinas sulaiko nuo susidūrimo jėgas, kurios, susidūrusios, sugebėtu nusitempti nebūtį ir šalį, ir visą žmoniją. Jis sulaiko nuo susidūrimo kairiuosius ir dešiniuosius Rusijoje, Rytus ir Vakarus pasaulinėje arenoje, Tradicija su Modernu žmonių sielose. Sulaiko ieškančius karo nuo susidūrimo su ieškančiais taikos.

Jei Putinas pasitrauks, geriau netaps. Dėl to kalti bus tie, kurie raunasi per jo galvą realizuoti savo tikslus visų kitų nenaudai. Bet dėl to, žinoma, bus apkaltintas Putinas. Tokia mada. Nešioti marškinėlius su jo portretais  ir kabinėti nuotraukas ant kabinetų sienų, o paskui kaltinti už visas bėdas ir neišsipildžiusias svajones - štai yra normalus profano esybės apsireiškimas.

Profanas gyvena ne suprasdamas politikų nuopelnų ir trūkumų priežastis o mitais. Tai, ką jis šiandien šlovina, rytoj bus proga prakeikimui, o poryt - proga atgailauti atgailos ir naujam išaukštinimui. Nei pirma, nei antra, nei trečia neturės nieko bendra su realybe.

Mitas gyvena pagal savo dėsnius, jo užduotis yra ne pažinti realybę, o prisitaikyti prie realybės. O suvokti realybę sudėtinga, ir todėl ji suvedama į vado personifikaciją. Bloga realybė - reiškia blogas vadas. Gera realybė - geras vadas. Tai taip paprastai ir suprantamai. Gerai, bent jau aukoti nustojo. Tačiau polinkis iš pradžių šaukti „Osanna!“, po to nukryžiuoti, o po to garbinti - nuo to žmonija nepagydoma.

Žmogus nepriklauso sau, ir jo gyvenimo kelias neįmenamas. Putino Misija apima visus komponentus: nuolatinės viršribinės pastangos, nuolatinį pasinėrimas į srautą, kuris daro jį tuo, kuo jis turi būti, nuolatinį konfliktą tarp „noriu“ ir „reikia“, išreikštas nuolatiniu savęs apribojimu, nuolatinėmis aukomis.

Putinas išgyvena reguliarius pamąstymus apie Mirtį kaip apie atitikimo kriterijų  savo Misijai. Jis nuolatos prieš save mato pasaulį, kuriame jo jau nebėra, ir visomis jėgomis stengiasi sustiprinti šį pasaulį, padaryti jį pajėgų gyventi be jo. Taip elgiasi tėvas su motina savo vaikų atžvilgiu, taip daro tie, kurie buvo užkelti valdžios kryžiaus likimo apvaizdos, o ne veržiantis ten per lavonus ir galvas.

Patyrusio politiko išmintis pasireiškia tuo, kad Misija jam tampa gyvenimu vardan tos ateities, kurioje jo jau nebebus. Ir Putinas gyvena šią Misiją. Dabar būtent tai suprato apie Leniną ir Staliną.

Laikas eis - tą supras ir apie Putiną. Mada atslūgs, tai kas padaryta taps svarbiau už nebaigtą ir sulauks tikro įvertinimo. Dabar Putino epocha tęsiasi, mes skubinamę ją, kaip vaikai skubina vaikystę, tačiau visiškai aišku, kad tai tas laikas,  kurio gailėsis mūsų palikuoniai. Norint tai suprasti, reikia palaukti kokius trisdešimt metų.