„Akylas.lt“ įkūrėjas budina tautą – paviešino laišką-reikalavimą premjerui S. Skverneliui ir grasina prokuratūra

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/-akyla... 2019-12-11 09:15:00, skaitė 642, komentavo 4

„Akylas.lt“ įkūrėjas budina tautą – paviešino laišką-reikalavimą premjerui S. Skverneliui ir grasina prokuratūra

Neseniai politikos mokslininkas, profesorius Tomas Janeliūnas parašė skausmu persmelktą viešą laišką valdantiesiems „JŪS TAPOTE VALSTYBĖS PARAZITAIS!“, ragindamas baigti tyčiotis iš ant 15-17 proc. plūduriuojančios Žmonių partijos.

Šį kartą tautą budina pranešimų platformos akylas.lt įkūrėjas Edmundas Jakilaitis, kuris pakilo į kovą dėl ketinamo registruoti prekės ženklo „Tėvynės labui“ ir paviešino laišką-reikalavimą premjerui Sauliui Skverneliui.

skirt.png

Viešas laiškas LR piliečiui S. Skverneliui 2019-12-11

Protestuojame prieš Sauliaus Skvernelio prašymą registruoti prekių ženklą „Tėvynės labui“ kaip savo asmeninę nuosavybę

Lietuvos valstybinio patentų biuro administruojamoje Lietuvos prekių ženklų duomenų bazėje yra paskelbta, kad nuo 2019-12-02 yra pateikta paraiška prekių ženklo „Tėvynės labui“ registracijai. Ženklas skirtas politinių susirinkimų rengimui. Šio prekių ženklo savininku nurodytas Saulius Skvernelis.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad S.Skvernelio prašomas registruoti prekių ženklas – žodžių junginys „Tėvynės labui“ yra nurodytas LR kariuomenės rikiuotės ir karinių ceremonijų statute, patvirtintame Lietuvos krašto apsaugos ministro 2000-07-08 įsakymu Nr. 892., bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. 1V-355 dėl vidaus reikalų statutinių įstaigų rikiuotės ir ceremonijų statuto patvirtinimo.

Žodžiai „Tėvynės labui“ yra ištariami tik ypatingomis visiems kariškiams bei statutiniams pareigūnams progomis, t.y. duodant priesaiką, gaunant valstybinius apdovanojimus, reiškiant padėką. Tai žodžiai, kuriuos ištaria valstybės apdovanojimus gaunantys realiuose karo veiksmuose pasižymėję kariai, nusikaltėlių gaujas sutriuškinę ar ypatingus nusikaltimus atskleidę pareigūnai ir kitaip priesaiką Tėvynei garbingai vykdę asmenys. Tokiomis progomis neturėtų skambėti kokio nors politiko ar politinio darinio pavadinimas. Tai daugiau nei du žodžiai, tai žodžiai kuriuos pilietis taria su didžiausia pagarba savo Tėvynei. Tai žodžiai, kurie neturėtų būti savanaudiškai bandomi susieti su kokiu nors asmeniu ar politine organizacija. Toks žodžių junginys nėra ir negali būti kieno nors asmeninė nuosavybė. Tai visų Lietuvos piliečių, o ne vieno asmens turtas.

Atkreipiame S.Skvernelio dėmesį ne tik į moralinę šio žodžių junginio reikšme visiems kariškiams, statutiniams pareigūnams ir jų teisę išlaikyti šio žodžių junginio reikšmę įprasminat kariškių ir statutinių pareigūnų gyvenimo ypatingus įvykius ir ceremonijas, bet ir į tai, kad tokio žodžių junginio registravimas prekių ženklu prieštarauja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymui, kurio 7 straipsnio 1 dalies 11 punkte yra nustatytas draudimas registruoti ženklą arba tokia įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra sudarytas iš didelę simbolinę vertę turinčio žymens.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme yra įtvirtinti politiko elgesio etikos kodekso principai. Vadovaujantis šiuo įstatymu Valstybės politikas viešajame gyvenime privalo vadovautis šiais elgesio principais: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė.

S. Skvernelio bandymas pasisavinti Lietuvos valstybei ir jos piliečiams didelę simbolinę vertę turintį žodžių junginį „Tėvynės labui“ pažeidžia valstybės politiko elgesio principus, įpareigojančius politiką gerbti žmogų ir valstybę, t.y. vadovautis LR Konstitucija, elgtis padoriai, t.y. vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, būti pavyzdingam, t.y. deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų, būti nesavanaudiškam, t.y. tarnauti valstybei ir visuomenės, o ne savo asmeniniams interesams.

Raginam LR ministrą pirmininką Saulių Skvernelį gerbti Lietuvos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos kariuomenę, vidaus reikalų statutines organizacijas bei jose tarnaujančius asmenis ir nedelsiant atsiimti savo asmeninę paraišką registruoti prekių ženklą „Tėvynės labui“ kaip savo asmeninę nuosavybę ir taip išvengti nepagrįsto ir neteisėto svarbių Lietuvos valstybei simbolių naudojimo savo asmeniniams politiniams tikslams.

Jei per vieną savaitę S. Skvernelis neatsiims savo paraiškos registruoti prekių ženklą „Tėvynės labui“, šio protesto dalyviai bus priversti imtis teisinių priemonių kreipiantis į LR Generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, į LR patentų biurą dėl registracijos panaikinimo bei į LR Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl valstybės politiko elgesio principų pažeidimo.

Viešo protesto iniciatorių vardu –
Edmundas Jakilaitis

Iniciatoriai:
Justinas Zalys, Tomas Balžekas, Paulius Budrikis, Darius Budzinauskass, Ugnius Jankauskas, Arunas Kemezys, Anta Nufas (Antanas Šaduika), Paulius Tamole, Benediktas Vanagas.

Kviečiame prie mūsų jungtis visus visuomeniškus piliečius, esamus ir buvusius karius, šaulius bei pareigūnus, visuomenines organizacijas.

Tėvynės labui!