Tylusis Lietuvos genocidas

Autorius: Marius Jonaitis Šaltinis: http://kulgrinda.lt/475/tylusi... 2015-07-02 11:06:47, skaitė 3165, komentavo 0

Tylusis Lietuvos genocidas

Šios mintys dėliojosi diskusijose su tautiškai nusiteikusiais kolegomis „Facebook“ socialiniame tinkle. O galutinai išprovokavo jų požiūris į alkoholį ir abstinenciją.

Nors girtavimas, kaip reiškinys, atgrasus nepaisant asmenų ideologijos ir pažiūrų, bet pirmiausia norėčiau „nuplakti“ savo kolegas patriotus. Liberastai, tolerastai bei kitokie -astai, nelabai rūpinasi tokiomis svarbiomis problemomis kaip Tautos ateitis ir jos genofondas. Kosmopolitas myli tik save ir rūpinasi tik savo malonumais, bet kodėl Jūs, mielieji, elgiatės taip pat? Kodėl savo susirūpinimą Tautos ateitimi išreiškiate tik žodžiais, bet pamiršdami veiksmus ir asmeninį pavyzdį?

Pagal viešai skelbiamą statistiką, 2011 metais KIEKVIENAS statistinis lietuvis (nuo 15 metų) išgėrė apie 16 litrų gryno alkoholio (nuoroda).

Tai baisūs skaičiai, nes Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) yra paskelbusi, kad jei gryno alkoholio kiekio vienam gyventojui tenka 7-8 litrai, prasideda tos tautos spartus nykimas.

Kai alkoholio suvartojimas pasiekia 10-15 ir daugiau litrų vienam gyventojui, prasideda grandininė tautos išsigimimo ir degradacijos reakcija pagal „trijų kartų“ dėsnį: lieka santykinai sveikų pusė gimdytojų, ketvirtis vaikų, viena aštuntoji anūkų – su nepataisomu genofondo išsigimimu.

Vystosi demografinis kolapsas, kai apsigimusių vaikų gimsta daugiau nei sveikų ir greitėja tautos degradacija (nuoroda).

Ar labai norėtųsi susilaukti neįgalių vaikų? Vaikai – Tautos ateitis. Nėra sveikų vaikų – Tauta nebeturi ateities.

Jau matau pasipiktinimą. Mums tai negresia! Mes išgeriame retai, saikingai ir kultūringai. Nueikite iki artimiausio šiukšlių konteinerio ir pasiklauskit jo gyventojo apie to asmens pirmas pažintis su alkoholiu. Manau atsakys panašiai: „Kultūringai, savaitgaliais porą alaus“…

Žinoma, ne visi taip degraduoja, nes… paprasčiausiai iki tiek neištempia. Pasidomėkite kriminalinėmis naujienomis. Manau, minimum 90% nelaimių ir nusikaltimų kaltininkas – „gerasis“ alkoholis. Jo išgėręs vairuotojas partrenkia porą vaikų, kaimynas kaimyną kirviu užkapoja ir t.t. (nuoroda)

O žinote, gerbiamieji, koks yra mirtingumas nuo alkoholio sukeltų ligų? Atliktas tyrimas atskleidė, kad per septynerius metus Lietuva prarado 211 585 šalies gyventojų gyvenimo metus. Daugiausia gyvenimo metų prarado Šalčininkų, Ukmergės, Trakų, Švenčionių ir Pagėgių savivaldybių gyventojai. Lietuvoje didžiausias tik alkoholio lemiamas mirtingumas užfiksuotas 45–59 metų amžiaus grupėje, sudarantis apie 50 procentų alkoholio sukeltų mirčių. Daugiausia tokių mirčių sukelia kepenų cirozė, atsitiktiniai apsinuodijimai namuose, alkoholinė kardiomiopatija ir alkoholinė kepenų liga. (nuoroda)

Gyvas pavyzdys: Rajone, kuriame gyvenu, didesnė dauguma tėvuko klasiokų, draugų ir bendraamžių (jam 54) yra išmirę. Būtent dėl pomėgio kilnoti taurelę. Kai kurie mirė tik perkopę keturiasdešimtmetį, pačiame žydėjime… Manau, daug panašumų galima rasti visos Lietuvos mastu.

Jau įrodyta, kad nėra kultūringo gėrimo. Viso pasaulio mokslininkų yra įrodyta, kad bet ko­kios alkoholio dozės ardo smegenis ir naikina pačias tobuliausias jų funkcijas. Drauge žalojami ir reproduk­ciniai organai. Tai reiškia, kad žūsta ne tik žmogaus, kaip protaujančios būtybės dabartis, bet ir ateitis. Kiekvienas kultūrinis gėrikas, rodydamas, kad alkoholis, neva, atneša tik džiaugsmą, sugundo gerti jaunimą. Vidutiniškai toks žmogus per 17 metų atveda į girtuoklystę 10 žmo­nių, iš jų 1-2 miršta nuo alkoholio. Neretai tai būna tikras sūnus ar dukra. T.y. jis tampa žmogžudys. O taip pat mitas, kad kaukaziečiai geria vyną ir sulaukia šimto metų. Pasirodo, Kaukaze ilgaamžiškumas yra tik 3 mažuose rajonuose. Vienas yra Azerbaidžano kalnuose. Azerbaidžaniečių tikėjimas – islamas. Jie vyno negeria. Ki­tas ilgaamžiškas rajonas – Dagestano pietuose. Dagestano tautos irgi yra musulmoniškos. T.y. blaivus rajonas. Trečias rajonas – Abchazijos kalnuose. Abchazų dalis yra krikščio­nys, o dalis – musulmonai. Šitas ilgaamžiškumo rajonas ne apačioje, prie jūros, kur daug vynuogynų, o aukštai kal­nuose. Vynuogės ten neauga, žmonės augina avis. Pusei metų ir ilgiau vyrai išeina į kalnų ganyklas, geria gryną kalnų upokšnių vandenį. Mes pripratę matyti, kad gruzi­nai geria, bet Gruzijoje nėra daug ilgaamžių žmonių. (nuoroda)

Beje, būdamas Ispanijoje nemačiau girtų vietinių, nors vyno daug ir jis pigus, girti buvo tik mieli tautiečiai.

„Bet vis tiek, absoliutūs blaivininkai man atrodo trenkti, manau, kad jie turi kokių kitų keistenybių“, suabejoja mano tautiškas kolega. Taip, tai labai populiarus šito socialinio konstrukto pavyzdys, kaip ir stojimas mūru už savo priklausomybę nuo alkoholio, tabako, kitų narkotinių medžiagų bei lošimo.

Mielieji, kaip galima vadinti keistu žmogų, kuris nenuodija savo  organizmo, sutaupo daugybę laiko ir blaivią galvą, neprisidaro gėdos ir problemų bei išsaugo nemažai pinigų, kuriuos gali naudingiau panaudoti/investuoti? Tai Jūs čia keisti, kad to nesuprantate. Be to, jei alkoholis nėra jums problema, tai kodėl jo neatsisakote?

Kaip keisime supuvusią politinę sistemą jei nesugebame pakeisti savęs?

Manau, jog beskaitant šiuos priekaištus kokiam mano bendraminčiui užvirė kraujas ir jis pasipiktinęs pasmerkė mane – kas aš toks, kad jam nurodinėčiau?

Galiu atsakyti – sąžinė. Žinoma, galima ir toliau gyventi tokiu pat ritmu. Nematyti, kad tautiniai judėjimai stagnuoja, kad vyksta tylus mūsų Tautos genocidas, kurį vykdo išsigimėliai politikai ir gobši alkopramonė. Kad neviltį ir džiaugsmą alkoholyje skandinanti Tauta nebesugeba kritiškai mąstyti ir atplėšus subines nuo foteliukų už save pakovoti.

Darykime išvadas, mielieji. Pradėkime Tautos išblaivinimą nuo savęs, mes turime būti pavyzdys ir mes būkime kibirkštis, kuri uždegs kovos fakelą.

Pradėkime nuo savęs. Manau, jau laikas suvokti, kad nebeužtenka kartą metuose pamojuoti vėliava, šūktelti lozungą forume bei klausytis Diktatūros.

Metas išaugti vystyklus ir pagaliau pradėti realią kovą už savo Tautą. Nes tik blaivi Tauta gali kovoti ir išlikti.