Kodėl Vakarai niekad nesupras Rusijos?

Versijos.lt
| +0 -0 Autorius: Versijos.lt
Šaltinis: Kodėl Vakarai niekad nesupras Rusijos?
2014-08-21, skaitė 5427
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Seniai akivaizdu, kad Vakarams įprasta maniera žvelgti į Rusiją iš aukšto nepriklauso nuo kokių nors konkrečių politinių momentų. Pranašumo idėja slypi Vakarų civilizacijos atstovų pasąmonės gelmėse, taip pat kaip ir patologišką siaubą vakariečiams kelianti "rusų grėsme".

Vienas iš vakarietiškos pasaulėžiūros ypatumų yra tai, kad viską stengiamasi unifikuoti. Europiečio ir amerikiečio supratimu, visas aplinkinis pasaulis (mokslas, religija, ekonomika, menas ir t.t.) turi būti protingai sudėliotas, remiantis vieningomis koordinatėmis, vieningomis vertybėmis, visi turi pripažinti vieningus autoritetus. Autoritetu europiečiai kukliai paskyrė patys save.

Tikriausiai viskas prasidėjo dar nuo Romos popiežių, kurie ištisus šimtmečius kalė europiečiams į galvas idėją apie neginčijamą katalikų bažnyčios valdžią ir autoritetą. Valdžią, kurią turi besąlygiškai pripažinti viso pasaulio tautos ir jų valdovai. Nuo to laiko pasaulis smarkiai pasikeitė, tačiau idėja, kad "visus laikrodžius reikia nustatyti pagal Grinvičą" išliko.

O rusų mentalitetas (kaip ir bet kuris kitas nevakarietiškas - indų, kinų, arabų) labai lengvai susitaiko su faktu, kad esama skirtingų alternatyvų tiek šalies viduje, tiek aplinkiniame pasaulyje. Pačioje Rusijoje puikiai sugyvena ir dera tarpusavyje įvairiausios klimato zonos, nepanašios viena į kitą tautos ir netgi kelios civilizacijos. Ir, kaip pasekmė, vieni šalia kito sugyvena įvairūs gyvensenos tipai, įvairios "tiesos". Ir Rusijos gyventojų sąmonėje įsišaknijo mintis, kad kiekviena tiesa turi teisę egzistuoti kaip lygiavertė visoms kitoms.

Tam, kad vakarietis imtų laikyti tave lygiaverčiu sau pačiam, tu turi pripažinti vakarietiškus grožio etalonus, europietišką kultūrą, politinius institutus, ekonomines doktrinas. Tai neatima iš tavęs laisvės, priešingai - vakarietiškos vertybės suteikia pakankamai daug laisvės. Tačiau tu turi tas vertybes pripažinti, turi kalbėti su vakariečiais jų kalba ir ne iš mandagumo, o dėl to, kad PRIVALAI. Ir tada jie priims tave į savo tarpą.

Tai maloniai kutena europiečių savimeilę pasąmonės lygmenyje, jie patenkinti, kai vis iš naujo ir iš naujo įsitikina, jog yra vieninteliai civilizacijos skleidėjai, o kinai, japonai, brazilai, rusai orientuojasi į juos. Iš čia - absoliučiai naivus europiečių įsitikinimas, kad jie gali skaityti pamokslus ir mokyti, kaip reikia gyventi ir artimas, ir tolimas tautas.

Jeigu kažkas nenori priimti žaidimo taisyklių, trokšta turėti savą atskaitos tašką ir nepripažįsta bendros koordinačių sistemos - jis tampa sistemos priešu, ima kelti sistemai grėsmę. Jis apšaukiamas pagoniu, barbaru, komunistu, gyvuliu, atsilikėliu, tamsuoliu, nepilnaverčiu. Eretikas "atskiriamas" nuo tos vakarietiškos "gerovės" ir tampa atskalūnu "apsišvietusių" tautų šeimoje. Jis privalo priimti europietiškas vertybes, imti kalbėti su Vakarais jo kalba. Tik, štai, patys Vakari kitų kalbų mokytis nerodo nė menkiausio noro.

Dabar apie Rusiją.

Rusija įsikūrusi rytiniame Europos pasienyje ir ji - ne Europos valstybė. Europa, kurią iš visų pusių supa vanduo, rytuose turi gigantišką kaimynę. Europiečiai visada bijojo ir visada bijos Rusijos kaip gigantiškos neeuropietiškos valstybės, kurios nė karto nesugebėjo pavergti ir kuri taip ir nepriėmė iki galo Europos vertybių. Toji milžiniška ir "svetima" valstybė įsikūrusi ne kur nors už okeano - tai ne Kinija ir ne Amerika - o tiesiog čia, pašonėje, pakibusi virš nedidukės Europos salelės. Rusija - vienintelė pasaulio valstybė, kurios Vakarams nepavyko pajungti. Ir tai kelia siaubą bei nesupratimą. Dėl to Vakarai visada bus priešiški Rusijai vien dėl to, kad Rusija yra tokia kokia yra. Tik atsiradus bendram priešui ar jeigu Rusija visiškai paklus vakarietiškam projektui, šitas priešiškumas išnyks.

Žvelgiant pragmatiškai, Europai naudinga taika su Rusija, kad būtų užtikrintas saugumas rytuose ir atsirastų galimybė varyti nepriklausomą nuo JAV politiką. Tačiau Rusijos nepanašumas siutina europiečius, neleidžia jiems tvirtai pasitikėti tokia sąjunga. Dar labiau priešiškumą skatina amerikietiškos siaubo pasakaitės apie Rusiją.

Kad būtų "suprantamesnė", Rusija, jų pageidavimu, turėtų būti performatuota vakarietišku stiliumi. Nors akivaizdu, kad pavirtusi vakarietiška šalimi, Rusija subyrės į smulkias valstybėles ir vietoje stabilaus didelio kaimyno Rytuose, europiečiai įsigys sankaupą valstybių, su kuriomis teks tartis atskirai.

Rusija - tai psichologinis Europos kompleksas, save įsimylėjusio Herojaus, kuris negali pakęsti šalimais milžino, kompleksas. Milžiną reikia arba užmušti, arba prijaukinti - tokia Herojaus misija.

Šito konflikto pavyzdžiu europiečiams pasitarnavo Aleksandro Makedoniečio užkariauta Persija. Pakartoti šį žygdarbį, tik dabar jau su Rusija, europiečiai stengiasi nuo Karlo XII laikų.

Šitos svarstyklės svyruoja jau kelis šimtmečius: abi pusės baiminasi įsiveržimo, kaunasi dėl buferinių teritorijų nuo Dnepro iki Oderio, už Juodąją ir Baltijos jūras. Ir taip greičiausiai bus visada.

www

Įvertink straipsnį: +0 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

196 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
220 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
74 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
105 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
132 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851