Šantažistų taktika nesikeičia: davė jiems pirštą - nukando, nurijo ir reikalauja rankos. Tas pats bus ir su pavardėmis pasuose ir su vietovardžiais

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://plus.google.com/u/0/11... 2015-09-02 12:59:28, skaitė 2708, komentavo 0

Šantažistų taktika nesikeičia: davė jiems pirštą - nukando, nurijo ir reikalauja rankos. Tas pats bus ir su pavardėmis pasuose ir su vietovardžiais

Šiandien daugelio lenkakalbių ir rusakalbių mokyklų personalas bei mokiniai nesimokė. Jie ... streikavo prie Aušros Vartų Bažnyčios.


Wilnonašeninkų šventė rugsėjo 2-ą dieną

Rūsčiai reikalaudami iš Lietuvos valdžios štai ko:

a) panaikinti ir taip  tik formaliai suvienodintą lietuvių kalbos egzaminą, kurio pasiekimai tautinių mažumų mokyklų mokiniams yra ir dar daug metų bus  vertinami pagal privilegijuotą, mažesnių reikalavimų metodiką;

b) pusantro karto padidinti mokinio krepšelį tautinių mažumų mokyklose, kuris jau ir dabar yra penktadaliu didesnis, t.y. padaryti jį beveik dvigubai didesniu, nei lietuviškų mokyklų mokiniams 

c) įvesti privalomą lenkų kalbos egzaminą mokyklose lenkų kalba, t.y. kombinacijoje su punktu a) sudaryti idealias sąlygas, kad tautinių mažumų mokyklų mokiniams nebūtų jokio stimulo mokytis valstybinės lietuvių kalbos. Nes gerus pažymius gauti ir į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstoti jie galės ir jos padoriai nemokėdami.

Manau, šis atvejis yra nuostabi Tomaševskio šantažistų šutvės taktikos iliustracija ir puiki pamoka mūsų politikams. Vis dar mėgstantiems klausytis polonofilų sekamų pasakų, kad "...tik patenkinkite šį AWPL reikalavimą - ir viskas, daugiau jie nieko nebereikalaus ir  nedelsiant virs pavyzdingais ir lojaliais Lietuvos piliečiais. Jie seniai to trokšta, tik tie prakeikti lietuvių nacionalistai savo užsispyrimu to neleidžia".

Štai - leidote atidėti ilgiems metams vienodus egzaminus visiems Lietuvos piliečiams - ir ką? Jums kas nors dėkingas? 

Nieko panašaus - tai buvo įvertinta, kaip signalas "Minkštakiaušiai politikieriai pasidavė - duoda ko reikalaujame. Reikia spausti stipriau - ir duos dar".

Ir taip bus visada ir visais klausimais. Ir pavardžių pasuose, ir vietovardžių, ir kt.  Kuo daugiau jiems duosi, tuo daugiau reikalaus. Ir nei antra valstybinė kalba, nei autonomija čia NE dangus. Dangaus net nenorėčiau įvardinti.

Tai yra ne sąmokslo teorijos ar dar kas, o tik elementarus suvokimas ir įvardijimas - su kuo turime reikalą:

Ogi su šantažistų taktiką naudojančia, iš užsienio remiamų politikierių šutve. Kuri atšoks tik susidūrusi su tvirta ir nepajudinama pozicija: daugiau jokių pokalbių apie senus ar naujus reikalavimus nebus. Viskas, BASTA. 

Lietuvos Konstutucija ir įstatymai galioja visiems vienodai - ir lietuviams, ir lenkams, ir rusams. Esamos privilegijos tautinėms mažumoms tėra bendrapiliečių daugumos gero atsinešimo ir malonės išraiška, o ne prasimanytų skolų gražinimas.  Todėl bet koks išsižiojimas apie tai turi būti vertinamas, kaip šantažas valstybės atžvilgiu ir susilaukti atitinkamos institucijų bei visuomenės reakcijos. Kitaip tam įžūliam ubagavimui ir lindimui į akis  galo nebus.

Ačiū ponui Tomaševskiui ir jo šutvei už vaizdingą šių žodžių iliustraciją, kurią kiekvienas galėjo matyti šiandien prie Aušros Vartų bažnyčios. Kur lenkų ir rusų kilmės mokinukai buvo išnaudojami, kaip Lietuvos šantažo įrankis.