Welcome imigrantai?… geriau nereikia!

Šauksmas.lt

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Rugsėjo 12 dieną Vilniuje įvyko akcija, kurios metu į Lietuvą buvo kviečiami atvykti imigrantai. Kalbinome akcijos dalyvius ir praeivius. ką jie apie tai mano.

Vitalijus Balkus (nepriklausomas publicistas). – Vaikštinėdami su vaikais po Vilnių, netyčia aptikome renginį, kuris pasirodo, skirtas pabėgėliams į Lietuvą kviesti. Ar jie, tie pabėgėliai, tikri – aš labai abejoju. Pabėgėlių statusą apibrėžia 1961 metų Ženevos konvencija.

Dabar atvykstančių imigrantų didelė dalis, be abejonės, yra ne pabėgėliai, o ekonominiai migrantai. Mano giliu įsitikinimu ir supratimu, esminis skirtumas tarp pabėgėlio ir ekonominio migranto yra toks:

Jeigu man iš paskos bėga kažkoks barzdotas vyras su dideliu peiliu ir kėsinasi nupjauti man galvą, o man pasisekė pasprukti – tai aš pulsiu po kojom pirmam pasitaikiusiam pasieniečiui, nesvarbu ar tai bus turkas, graikas, ar vengras. Aš jį broliškai apkabinsiu,padėkosiu, kad išgelbėjo. O jeigu dar gausiu pastogę, duonos ir vandens – tai visai būsiu patenkintas. Na, o kai pas mane namuose viskas aprims – nesisvečiuosiu per ilgai ir grįšiu.

O dabar gi pabėgėliai labai keisti – stovi vidury saugaus Europos miesto ir rėkia: aš noriu į Vokietiją! Ar jis išsigandęs, kad islamistas jį suras Vengrijoje? Ne, jis nori didesnių pašalpų.

Įsivaizduokim, kad atsitiks tokia nelaimė ir mes gausime tuos taip vadinamus pabėgėlius. Jie visi sumokėjo po kelis tūkstančius dolerių vedliams – banditams kontrabandininkams, rizikavo gyvybėmis, galbūt kažkas iš jų valties net nuskendo jų akivaizdoje. Per didžiules kančias jie pasiekė jų išsvajotąją Vokietiją, o čia jį paėmė už pakarpos ir perkėlė į Ruklą Lietuvoje. Įsivaizduokit, kaip jie mūsų nekęs…Nekęs ir tų, kurie perkėlė, bet jie – toli. O mes gyvensime kartu.

Todėl tokius renginius, kuriuose kalbama ne argumentais, bet emocijomis: pabėgėliai, ateikit! – juos rengia arba suinteresuotos organizacijos, kurios ruošiasi iš to daryti verslą, arba naudingi kvailiai.

Akvilė Lukošė (akcijos organizatorė). – Tokia akcija vyksta ne tik pas mus, bet ir visoje Europoje, Kanadoje, šiuo metu – ir Niujorke. Labai daug miestų prisijungė Anglijoje, Lenkijoje.Visą informaciją galite rasti feisbukuose „Wellcom“.

Margarita Jankauskaitė (akcijos savanorė). – Mes platiname anketas, kad žmonės užsiregistruotų į duomenų bazę.Taip renkame žinias, kas kuo gali padėti. Nebūtina apgyvendinti pas save, nes ne visi tokias galimybes turi. Bet darbdavys gali žmones įdarbinti (omenyje turimi imigrantai – red.pastaba), galima suteikti kažkokių paslaugų, organizuoti laisvalaikį, mokyti kalbos, profesijos, žodžiu, prisidėti mentoryste, galima žmonėms paprasčiausiai papasakoti, kaip naudotis viešuoju transportu, nueiti į polikliniką, kur ką nusipirkti…Žodžiu, prisidėti prie kuo sklandesnės ir paprastesnės žmonių adaptacijos, kad nebūtų bereikalingų įtampų.

Manau, kad visi, kurie užsiregistruos, įgaus neblogos patirties, praplečiant savo horizontus. Aš taip pat užpildžiau šią anketą ir pažymėjau punktus, kuriuose nurodyta,kuo galiu prisidėti: organizuoti laisvalaikį, aukoti daiktus ir pinigus, mokyti kalbos, prisidėti mentoryste. Prisidėsiu, kuo galiu.

Per šitą pagalbos aktą iš tiesų labai daug padarai sau. Kiekvienas, prisidėjęs prie šios akcijos, kaip žmogus, kaip asmenybė – išloš labai daug. Pats laikas atsiverti pasauliui. Dažnai sakoma: mes patys labai vargstame ir negalime padėti kitiems.

Gerbiamieji, mes priklausome vienai iš labiausiai ekonominiu požiūriu išsivysčiusių valstybių. Karo situacija – ne ta, kurioje galima derėtis. Jeigu tokioje situacijoje neištiesi pagalbos rankos – kaip tu gali ramia sąžine gyventi? Tokios pamokėlės, kada tu įveiki savo vidines baimes, kompleksus – praplečia erdves. Tai labai svarbu ir naudinga – atsiverti pasauliui ir būti to pasaulio dalimi. O tauta neišnyks. Mes turime suprasti, kad kultūrinis identitetas ir suvokimas yra kintantys dalykai. Tol, kol žmonės gyvens ir galvos, kad jie lietuviai – tol ta tauta ir egzistuos. Jeigu tie žmonės sklandžiai integruosis, mes turėsime Lietuvos sirus, lygiai kaip dabar turime Lietuvos lenkus, rusus. Klausimas: kiek mes pasiruošę integruoti tuos žmones, kad jie galėtų prisidėti prie mūsų kultūros kūrimo, ar mes norime atsiriboti? Nes iš tikrųjų prie Lietuvos kultūros kūrimo prisidėjo ir Lietuvos žydai, Lietuvos lenkai, Lietuvos rusai. Jei mes viso jų indėlio atsisakom – liekame labai skurdūs. Tuomet turime atsisakyti didelės dalies savo istorijos. Turime atsiverti ir padėti kitiems žmonėms kurti mūsų kultūrą.

Jau dabar Lietuvoje gyvena virš 120 įvairių tautybių žmonių ir Pasaulio pabaiga neįvyko. Viskas priklauso nuo požiūrio.

Romualdas Neverdauskas. – Vaikštau po šį Pasaulį skaudančia širdimi, kankina bejėgiškumas. Kankina mintis, kad gyvenu pasaulyje tarp 7 milijardų debilų ir nėra vaistų, kurie tuose milijarduose pažadintų norą tokiais nebūti. Štai ir šiandien daromas didžiulis tautų kraustymasis iš proto. Į Europą surinko gražius žmones, kuriems duos bilietą naikinti valstybes, naikinti krikščionis, naikinti žydus… Šito tautų kraustymosi pabaigoje turi įvykti mūsų protėvių mums paliktas palinkėjimas susinaikinti?

Štai ir šiandien atėjau čia ne pateikti kažkokių kontrargumentų, o pakvieti mąstyti…  Juk mes gyvename pertekliaus pasaulyje. Reikia tik nustoti kvailioti ir mes atsiduriame nuostabiame Aukso Amžiuje. Trūksta vienintelio dalyko – nustoti kvailioti! Liautis daryti nesąmones. Visi šie „genijai“, kurie šitoje akcijoje vaikšto aplink mus – pasirašo po tuo, kad būtume debilais…

Štai rankose laikau žurnalą TIME. Jame – pasaulio galingųjų nuomonė, numeris – rugsėjo 21, nes jie visąlaik gyvena į priekį ( pokalbis vyksta rugsėjo 12 – red.). Viršelyje labai gražiai pavaizduoti laivelis su pabėgėliais. O juk laiveliai su pabėgėliais simbolizuoja „mirtis Anglijai!“. Anglija naikinama laiveliais. Nes daugybė simbolių kalba, kad pirmame etape reikia sunaikinti Angliją. O kas tai yra Anglija? Australija – taip pat Anglija. Vandenilinės bombos Australijoje susprogdinimas – taip pat Anglijos naikinimas.

Kitoje žurnalo TIME pusėje parodytas laikrodis, kuriame rodyklės stovi ant 10 ir 19, kitaip tariant, primenama 19 teroristų, kurie įvykdė rugsėjo 11 dienos išpuolį. Kviečiu skaityti tą, kas parašyta, čia – perspėjimas! Tik nereikia nuo jo nusisukti. Skaitykime ne taip, kaip mes norime, o kaip parašyta. Jei būtų rašoma „ Aš tave myliu“– tai taip ir supraskime, o jei bus parašyta „Nekečiu“– tai ir vertinkime kaip neapykantą.

Nuspręsta Lietuvą perkelti į Afriką. Visus mūsų gėlynus ir transporto mazgus šios akcijos „savanų noriai“ – savanoriai tautų kraustymosi metu kelia į Afriką. Šis projektas mūsų pačių rankomis ir yra dabar vykdomas.

Perėjau visas Lietuvos švietimo institucijas ir įsitikinau, kad jų tikslas – gaminti debilus. Debilai neatsiranda patys. Žmogų padaryti „Skatina“ ( galviju – rus., red. pastaba) reikia labai didelių pastangų. Nes kiekvienoj gyvybėj yra didelis potencialas.Kažkas nori įrodyti, kad mirtis stipresnė už gyvybę. Netiesa. Pabandykit pakovoti su apžėlusiais laukais ir apleista žeme ir pamatysit, ką tai reiškia – Gyvybė. Debilu būti sąmoningai nenori niekas. Parodyk jam veidrodį, kad jis galėtų pamatyti save, kaip kvailai elgiasi, ir gal jis susiprotės…

Vienintelis dalykas, ko mes galime šiame pasaulyje tikėtis – tai PASEKMĖS NEIŠVENGIAMUMO…

Tekstą užrašė ir redagavo Kazimieras Juraitis

Šauksmas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
768 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
612 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
273 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
246 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
195 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
181 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
168 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
163 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
128 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851