Šengenas ir pabėgėlių klausimas

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/09... 2015-09-17 07:51:34, skaitė 1943, komentavo 0

Šengenas ir pabėgėlių klausimas

Vidurio Europos šalims ėmus priešintis Europos Sąjungos (ES) primetamai pabėgėlių priėmimo kvotai ir vis augant į Europą plūstančioms jų minioms, Vokietija priversta įvesti realią pasienio kontrolę, tuo būdu faktiškai sustabdydama Šengeno sutarties galiojimą, kiek tai liečia tranzitą jos teritorija.

Šengeno žlugimas?

Daugeliui eurofilų šitokie faktai yra itin nemalonūs, nes, ypatingai paaštrėjus pabėgėlių krizei, neatmestinas variantas būtų ir pačios Šengeno zonos žlugimas, kuris tikriausiai reikštų labai rimtą smūgį pačiai ES. Neaišku, ar įvykiai iki šito prives situaciją, bet tai yra neatmestinas variantas, lygiai taip pat, kaip neatmestina galimybė, kad potencialus Graikijos pasitraukimas iš eurozonos galėtų sukelti savotišką domino efektą tarp kitų ES šalių.

Trys pozicijos

Šiaip ar taip, galime būti tikri, kad į ES traukiantys pabėgėliai, tiek tikri, tiek ir tokius imituojantys, vietinių tarpe sukels vienokias ar kitokias aistras, ko pasekoje išaugs etninė įtampa, ypatingai tokiose šalyse kaip Vokietija, kur jau ir dabar egzistuoja didelės imigrantų populiacijos.

Neišvengiamas masinės migracijos klausimo aštrėjimas bei jo aktualumo augimas bendrame politikos kontekste. Tačiau labai didelis klausimas, ar ši problema padės žmonėms pabusti iš letargo miego ir suvokti tikrąsias blogybių priežastis, ar tai tebus tiktai dar vienas Sistemos „arkliukas“ jiems apgaudinėti ir mulkinti.

Ryšium su tuo norėtųsi išskirti tris, labai bendrai paėmus, esmines galimas pozicijas pabėgėlių ir masinės imigracijos į ES šalis klausimu:

a) imigrantų fetišizavimas: atviras masinės imigracijos skatinimas, pasakos apie tariamą „multikultūralizmo rojų“, raginimai aklai kopijuoti jau akivaizdžiai nepasitvirtinusius vakarų Europos valstybių „multikultūrinio“ integravimo modelius.

b) rasizmas-šovinizmas: imigrantų įvardijimas pagrindine blogybe ir tautos priešais, raginimai juos jėga išvyti ar fiziškai naikinti. Atsisakymas ar nenoras matyti objektyvių masinę migraciją sukeliančių socialinių-ekonominių bei politinių priežasčių, kalbos apie „Vakarų civilizacijos gynimą“ ir t. t.

c) masinės imigracijos, kaip imperializmo pasekmės, kritika: masinės imigracijos įvardijimas realia ir iš tiesų neigiama Europos gyvenimo problema, bet atsisakymas imigrantus demonizuoti ar darytis iš jų priešus. Tikrųjų migracijos priežasčių, t. y. imperialistinių karų ir ekonominio Trečiojo pasaulio šalių išnaudojimo, demaskavimas. Kova su imperializmu.

Kas kokių pozicijų laikosi?

Kokios pozicijos laikosi Algirdo Butkevičiaus vyriausybė? Tiesą pasakius, ji verčiau užsiiminėja tuščiažodžiavimu ir tiesmukiška demagogija, lyg ir žadėdama nepriimti „perdaug“ pabėgėlių, bet ir tuo pačiu vergiškai šliaužiodama priešais Briuselio nurodymus, kad tik galėtų įtikti saviems šeimininkams.

Tuo tarpu Vengrijos ir kt. vidurio Europos šalių vyriausybės, kaip minėjome, nusprendė laikytis griežtesnių pozicijų ir atsisakyti nuo ES primetamų pabėgėlių priėmimo kvotų, tačiau tai dar toli gražu nėra problemos sprendimas.

Galime numanyti, kad didelį politinį kapitalą sėkmingai žongliruodami pabėgėlių ir masinės migracijos tema gali susižerti dešinieji buržuaziniai nacionalistai, kurių požiūris dažniausiai telpa į variantą „b“. Šioje kategorijoje, žinoma, yra ir Lietuvos tautininkai.

Pozicijos „a“ laikosi tik kraštutiniai Europos liberalai, o Lietuvoje – nebent tiktai atskiri asmenys iš Liberalų sąjūdžio ar vadinamosios „gėjų lygos“ – nes ji čia būtų pernelyg nepopuliari; tačiau bet kuriuo atveju, ES mastu ši pozicija yra gana stipriai reprezentuojama.

Europoje blaiviausiai pozicijai „c“ gana ryškiai atstovauja Graikijos Komunistų partija; tuo tarpu Lietuvos politiniame žemėlapyje, panašu, jai atstovauja tik Socialistinis Liaudies Frontas, kairioji patriotinė jėga, griežtai įvardijanti tikrąsias blogio priežastis – kapitalistinį imperializmą ir JAV keliamus karus. Ir mes, „Kovos“ redakcija, be abejonės laikomės varianto „c“.

Naudingų idiotų metas

Žinodami, koks buvo ir yra Ukrainos įvykių, kurių priešakyje žengė vietiniai šovinistiniai „patriotai“, siužetas, galime neblogai įsivaizduoti ir tai, kaip Sistema savais tikslais galėtų „iš viršaus“ kontroliuoti ir panaudoti vis opesnį pabėgėlių ir masinės migracijos klausimą Europoje, pasitelkdama nesąmoningą šovinistinių „nacionalistų“ pagalbą.

Visiškai galimas, nors ir negarantuotas, variantas, kad yra rengiamos dvejos Sistemai naudingų idiotų stovyklos: pirmoji susidės iš kairiųjų liberalų ir pseudohumanistų, raginančių priiminėti kiek tik galima didesnį migrantų skaičių (pozicija „a“). Be abejo, šią grupę, kad ir kaip bebūtų paradoksalu, labai galimai apvainikuos „Islamo valstybės“ teroristus priminsiantys veikėjai.

Antroji – iš vadinamųjų neonacių, dešiniųjų „patriotų“ ir kt. panašių elementų, kurie jau dabar ruošiasi agresyviems susirėmimams su pirmosios stovyklos šalininkais bei jų islamistinėmis atžalomis.

Bėda tame, kad abi šios stovyklos vienodai ignoruoja tikrąsias masinės migracijos priežastis ir praktiškai niekaip ir niekada nekelia klausimo dėl pačios kapitalistinės-imperialistinės sistemos, kuri ir sukėlė šią problemą, panaikinimo.

Neatmestina galimybė, kad, kilus didesniems neramumams Europoje tarpusavyje kovojant migrantų tarpe esantiems islamo ekstremistams su vietos „patriotais“, į vaizdą ramiai sau įžengs tie patys JAV imperialistai su savomis spec. tarnybomis ir kt. pajėgomis, „padarys tvarką“ ir tiktai dar labiau sustiprins savąsias pozicijas regione.

Žinoma, kas bus, parodys tik laikas – tai tėra tik galimas variantas, o toli gražu ne garantuota įvykių eiga. Bet kuriuo atveju, daugybės žmonių mąstyme proto nušvitimo nesimato ir panašu, kad labai galimai artėja dar gausesnių Sistemai naudingų idiotų pakilimo metas, po kurio neaišku, ko laukti, ar stabilizacijos, ar tikrų sujūdimų ir kovų.

Griežtai pasakyti tegalime tiek, kad didžioji dalis „radikaliosios dešinės“ opozicionierių, nepaisant jų naivių ketinimų, dažniausiai tebūna atsarginėmis Sistemos kortomis ir žaisliukais, kuriais imama žaisti, esant tam tikrai padėčiai: tai puikiai parodė ES ir vietinės sionistinių žydų mafijos (Igorio Kolomojskio klikos ir kt.) parama Ukrainos fašistams.

Ką daryti?

Pažangioms patriotinėms ir antikapitalistinėms jėgoms Lietuvoje ir Europoje telieka kelias šviesti žmones nurodant tikrąsias masinės migracijos bei kt. opių visuomenės ir pasaulio problemų priežastis, o ne fetišizuoti pasėkmes; ieškoti būdų telkti ir organizuoti sąmoningesnį ir veiklesnį visuomenės elementą aktyviai veiklai, nukreiptai ne prieš pačius migrantus, bet prieš Briuselio diktatu virstančias pabėgėlių kvotas ir prieš giluminę šios problemos priežastį – JAV imperialistų karinių pajėgų siautėjimą Artimųjų Rytų regione, ypatingai sugriovus kadaise klestėjusią Libijos Džamahiriją bei organizuojant teroristines atakas prieš Sirijos Arabų Respubliką.

Būtina kelti reikalavimus dėl išstojimo iš ES ir NATO, dėl realios nepriklausomybės atstatymo ir atsiribojimo nuo visų JAV imperialistų vykdomų karo nusikaltimų. Tautos laisvę ir nepriklausomybę tegali pasiekti eidamos iš vien, bendro anti-imperialistinės kovos fronto keliu. Kuo greičiau tą supras lietuviai, tuo ir bus geriau.