Šengenas ir pabėgėlių klausimas

Anonimusas
| +1 -1 Autorius: LTnacionalistas
Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/09/15/sengenas-ir-pabegeliu-klausimas/
2015-09-17, skaitė 766
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Vidurio Europos šalims ėmus priešintis Europos Sąjungos (ES) primetamai pabėgėlių priėmimo kvotai ir vis augant į Europą plūstančioms jų minioms, Vokietija priversta įvesti realią pasienio kontrolę, tuo būdu faktiškai sustabdydama Šengeno sutarties galiojimą, kiek tai liečia tranzitą jos teritorija.

Šengeno žlugimas?

Daugeliui eurofilų šitokie faktai yra itin nemalonūs, nes, ypatingai paaštrėjus pabėgėlių krizei, neatmestinas variantas būtų ir pačios Šengeno zonos žlugimas, kuris tikriausiai reikštų labai rimtą smūgį pačiai ES. Neaišku, ar įvykiai iki šito prives situaciją, bet tai yra neatmestinas variantas, lygiai taip pat, kaip neatmestina galimybė, kad potencialus Graikijos pasitraukimas iš eurozonos galėtų sukelti savotišką domino efektą tarp kitų ES šalių.

Trys pozicijos

Šiaip ar taip, galime būti tikri, kad į ES traukiantys pabėgėliai, tiek tikri, tiek ir tokius imituojantys, vietinių tarpe sukels vienokias ar kitokias aistras, ko pasekoje išaugs etninė įtampa, ypatingai tokiose šalyse kaip Vokietija, kur jau ir dabar egzistuoja didelės imigrantų populiacijos.

Neišvengiamas masinės migracijos klausimo aštrėjimas bei jo aktualumo augimas bendrame politikos kontekste. Tačiau labai didelis klausimas, ar ši problema padės žmonėms pabusti iš letargo miego ir suvokti tikrąsias blogybių priežastis, ar tai tebus tiktai dar vienas Sistemos „arkliukas“ jiems apgaudinėti ir mulkinti.

Ryšium su tuo norėtųsi išskirti tris, labai bendrai paėmus, esmines galimas pozicijas pabėgėlių ir masinės imigracijos į ES šalis klausimu:

a) imigrantų fetišizavimas: atviras masinės imigracijos skatinimas, pasakos apie tariamą „multikultūralizmo rojų“, raginimai aklai kopijuoti jau akivaizdžiai nepasitvirtinusius vakarų Europos valstybių „multikultūrinio“ integravimo modelius.

b) rasizmas-šovinizmas: imigrantų įvardijimas pagrindine blogybe ir tautos priešais, raginimai juos jėga išvyti ar fiziškai naikinti. Atsisakymas ar nenoras matyti objektyvių masinę migraciją sukeliančių socialinių-ekonominių bei politinių priežasčių, kalbos apie „Vakarų civilizacijos gynimą“ ir t. t.

c) masinės imigracijos, kaip imperializmo pasekmės, kritika: masinės imigracijos įvardijimas realia ir iš tiesų neigiama Europos gyvenimo problema, bet atsisakymas imigrantus demonizuoti ar darytis iš jų priešus. Tikrųjų migracijos priežasčių, t. y. imperialistinių karų ir ekonominio Trečiojo pasaulio šalių išnaudojimo, demaskavimas. Kova su imperializmu.

Kas kokių pozicijų laikosi?

Kokios pozicijos laikosi Algirdo Butkevičiaus vyriausybė? Tiesą pasakius, ji verčiau užsiiminėja tuščiažodžiavimu ir tiesmukiška demagogija, lyg ir žadėdama nepriimti „perdaug“ pabėgėlių, bet ir tuo pačiu vergiškai šliaužiodama priešais Briuselio nurodymus, kad tik galėtų įtikti saviems šeimininkams.

Tuo tarpu Vengrijos ir kt. vidurio Europos šalių vyriausybės, kaip minėjome, nusprendė laikytis griežtesnių pozicijų ir atsisakyti nuo ES primetamų pabėgėlių priėmimo kvotų, tačiau tai dar toli gražu nėra problemos sprendimas.

Galime numanyti, kad didelį politinį kapitalą sėkmingai žongliruodami pabėgėlių ir masinės migracijos tema gali susižerti dešinieji buržuaziniai nacionalistai, kurių požiūris dažniausiai telpa į variantą „b“. Šioje kategorijoje, žinoma, yra ir Lietuvos tautininkai.

Pozicijos „a“ laikosi tik kraštutiniai Europos liberalai, o Lietuvoje – nebent tiktai atskiri asmenys iš Liberalų sąjūdžio ar vadinamosios „gėjų lygos“ – nes ji čia būtų pernelyg nepopuliari; tačiau bet kuriuo atveju, ES mastu ši pozicija yra gana stipriai reprezentuojama.

Europoje blaiviausiai pozicijai „c“ gana ryškiai atstovauja Graikijos Komunistų partija; tuo tarpu Lietuvos politiniame žemėlapyje, panašu, jai atstovauja tik Socialistinis Liaudies Frontas, kairioji patriotinė jėga, griežtai įvardijanti tikrąsias blogio priežastis – kapitalistinį imperializmą ir JAV keliamus karus. Ir mes, „Kovos“ redakcija, be abejonės laikomės varianto „c“.

Naudingų idiotų metas

Žinodami, koks buvo ir yra Ukrainos įvykių, kurių priešakyje žengė vietiniai šovinistiniai „patriotai“, siužetas, galime neblogai įsivaizduoti ir tai, kaip Sistema savais tikslais galėtų „iš viršaus“ kontroliuoti ir panaudoti vis opesnį pabėgėlių ir masinės migracijos klausimą Europoje, pasitelkdama nesąmoningą šovinistinių „nacionalistų“ pagalbą.

Visiškai galimas, nors ir negarantuotas, variantas, kad yra rengiamos dvejos Sistemai naudingų idiotų stovyklos: pirmoji susidės iš kairiųjų liberalų ir pseudohumanistų, raginančių priiminėti kiek tik galima didesnį migrantų skaičių (pozicija „a“). Be abejo, šią grupę, kad ir kaip bebūtų paradoksalu, labai galimai apvainikuos „Islamo valstybės“ teroristus priminsiantys veikėjai.

Antroji – iš vadinamųjų neonacių, dešiniųjų „patriotų“ ir kt. panašių elementų, kurie jau dabar ruošiasi agresyviems susirėmimams su pirmosios stovyklos šalininkais bei jų islamistinėmis atžalomis.

Bėda tame, kad abi šios stovyklos vienodai ignoruoja tikrąsias masinės migracijos priežastis ir praktiškai niekaip ir niekada nekelia klausimo dėl pačios kapitalistinės-imperialistinės sistemos, kuri ir sukėlė šią problemą, panaikinimo.

Neatmestina galimybė, kad, kilus didesniems neramumams Europoje tarpusavyje kovojant migrantų tarpe esantiems islamo ekstremistams su vietos „patriotais“, į vaizdą ramiai sau įžengs tie patys JAV imperialistai su savomis spec. tarnybomis ir kt. pajėgomis, „padarys tvarką“ ir tiktai dar labiau sustiprins savąsias pozicijas regione.

Žinoma, kas bus, parodys tik laikas – tai tėra tik galimas variantas, o toli gražu ne garantuota įvykių eiga. Bet kuriuo atveju, daugybės žmonių mąstyme proto nušvitimo nesimato ir panašu, kad labai galimai artėja dar gausesnių Sistemai naudingų idiotų pakilimo metas, po kurio neaišku, ko laukti, ar stabilizacijos, ar tikrų sujūdimų ir kovų.

Griežtai pasakyti tegalime tiek, kad didžioji dalis „radikaliosios dešinės“ opozicionierių, nepaisant jų naivių ketinimų, dažniausiai tebūna atsarginėmis Sistemos kortomis ir žaisliukais, kuriais imama žaisti, esant tam tikrai padėčiai: tai puikiai parodė ES ir vietinės sionistinių žydų mafijos (Igorio Kolomojskio klikos ir kt.) parama Ukrainos fašistams.

Ką daryti?

Pažangioms patriotinėms ir antikapitalistinėms jėgoms Lietuvoje ir Europoje telieka kelias šviesti žmones nurodant tikrąsias masinės migracijos bei kt. opių visuomenės ir pasaulio problemų priežastis, o ne fetišizuoti pasėkmes; ieškoti būdų telkti ir organizuoti sąmoningesnį ir veiklesnį visuomenės elementą aktyviai veiklai, nukreiptai ne prieš pačius migrantus, bet prieš Briuselio diktatu virstančias pabėgėlių kvotas ir prieš giluminę šios problemos priežastį – JAV imperialistų karinių pajėgų siautėjimą Artimųjų Rytų regione, ypatingai sugriovus kadaise klestėjusią Libijos Džamahiriją bei organizuojant teroristines atakas prieš Sirijos Arabų Respubliką.

Būtina kelti reikalavimus dėl išstojimo iš ES ir NATO, dėl realios nepriklausomybės atstatymo ir atsiribojimo nuo visų JAV imperialistų vykdomų karo nusikaltimų. Tautos laisvę ir nepriklausomybę tegali pasiekti eidamos iš vien, bendro anti-imperialistinės kovos fronto keliu. Kuo greičiau tą supras lietuviai, tuo ir bus geriau.

Įvertink straipsnį: +1 -1
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

192 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851