„Tautininkų demagogija“ ar tiesiog neatsakyti klausimai?

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

LDiena.lt: gerbiamas Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka kalbėdamas ir dėstydamas savo nuomonę rodo turįs blaivų protą ir sugebėjimą vesti diskusiją paremtą ne emocijomis, o argumentais. Tą jis demonstravo ir Žemės referendumo atveju, demonstruoja ir dabar, kalbėdamas apie taip vadinamą "pabėgėlių krizę".

Ir štai man kyla labai negeras klausimas: o kas gi nutinka jo blaiviam protui, kai kalba pasisuka apie buvusią Ukrainą ir judooligarchatinės chuntos klanus, jėga užgrobusius valdžią, atkūrusius Chazarų kaganatą ir pjudančius nutautintus rusus ant rusų, atsisakančių nutautėti?

Yra du variantai: arba gerbiamam Juliui buvusios Ukrainos atveju protą aptemdo kokia nors vaikystės trauma, arba aiškus konkretus numatomas politinis-materialinis interesas.

O kol kas, belaukiant atsakymo į šį retorinį klausimą, pasiskaitykime Juliaus Pankos atsakymą 15-minutiniam "plunksnos riteriui" - tūlam ir niekam neįdomiam Mažvydui Karaliui, ieškančiam kaip dar liberastiškiau pratampyti žiedinį lietuvių aborigenų, besipriešinančių naujos - jevronegroaraboidinės rasės kūrimui, raumenį.
---

Julius Panka
Julius Panka - centre

Jau kurį laiką migrantų tema ne tik nedingsta iš žiniasklaidos kasdieninės darbotvarkės, bet įtraukia į diskusijas vis daugiau visuomenės veikėjų, politikų ir šiaip įvairių „plunksnos riterių“.

Prieš beveik 100 metų sociologai aptarinėdami žiniasklaidos poveikį visuomenei išskyrė keletą teorijų, kaip tas poveikis pasireiškia. Viena teorijų, kurią 1922 metais pagrindė sociologas Volteris Lipmanas, vadinasi „Darbotvarkės nustatymo teorija“ (Agenda setting theory - angl.) ir skelbia, kad žiniasklaida daro milžinišką poveikį žmonėms vien jau tuo, kad parenka informaciją, kurią skelbia visuomenei. Šią teoriją geriausiai apibūdina kitas žymus amerikiečių tyrinėtojas Bernardas Koenas, teigiantis, kad „Spaudai dažniausiai nepavyksta žmogui nurodyti, ką galvoti, bet puikiai sekasi nukreipti apie ką galvoti“.

Stengsiuosi apsiriboti tik argumentais ir faktais, kad nebūčiau vėl apkaltintas „demagogijos skleidimu“.

Jei kurią dieną Europos Komisija nenusprendžia eilinį kartą padidinti migrantų kvotos Europos Sąjungos valstybėms narėms ir internete nepasirodo mirusių migrantų vaikų nuotraukos, kurie žuvo dėl jų tėvų atsakomybės ir sveiko proto trūkumo, vis tiek reikia kažkuo palaikyti visuomenės susidomėjimą šiuo klausimu. Tada šį darbą atlieka tokie „plunksnos riteriai“ kaip Mažvydas Karalius. Galima būtų pagalvoti, kad šis marginalus rašeiva nevertas, kad kas nors skaitytų jo straipsnius, o tuo labiau rašytų į juos atsakymus. Vis dėlto yra vienas „bet“, laiku nepaneigtas melas su laiku gali tapti tiesa, nes tūlam Mažvydo straipsnį perskaičiusiam piliečiui gali kilti minčių, kad, jei jo straipsnyje visokiais epitetais „apdovanota“ Tautininkų Sąjunga ir jos pirmininkas Julius Panka nieko neatsakė, gal tai yra tiesa. Na, aišku, pilietis, kuris taip pagalvotų turėtų būti be galo naivus, tačiau, kaip pasakė vienas nevienareikšmiškai vertinamas Lietuvos politikos mohikanas – „kas galėtų paneigti“, o paneigti tikrai yra ką.

Taigi pradėkime nuo pono Mažvydo teiginio, kad „Lietuva jau nuo 1997 metų priima pabėgėlius“, tai visiškas padėties neišmanymas. Jei jau taip skaičiuojam, tai gal reiktų pradėti nuo prūsų ir latvių genčių, kurios bėgo į Lietuvos valstybę iš karo niokojamų savo kraštų, kai juos negailestingai „krikštijo“ vokiečių riteriai. Manau, tai galėtų būti vieni pirmųjų Lietuvos priimtų karo pabėgėlių. Žvelgiant į tolesnę mūsų krašto istoriją, rastume dar ne vieną pavyzdį, kai mūsų valstybė priėmė žmones, kurie bėgo iš savo šalių dėl karo, bado, maro, religinio ar politinio persekiojimo.

Prisiminkime sentikius, kurie ištisais kaimais bėgo nuo Rusijos carų persekiojimo arba Rusijos inteligentus, kurie bėgo nuo raudonojo bolševikų maro. Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, vėl atsirado pabėgėlių klausimas, kuris visada buvo sprendžiamas civilizuotomis, įstatyminėmis priemonėmis. Lietuva priėmė jaunus čečėnus, kuriuos išlaikė, jiems suteikė išsilavinimą, tikriausiai turėdama viltį, kad šie žmonės kada nors valdys laisvą Čečėnijos Respubliką. Žmonės, kurie nelegaliai kirsdavo sieną buvo sulaikomi ir apgyvendinami Pabradės pabėgėlių centre. Jei toks asmuo prašydavo gauti pabėgėlio statusą, kol jo dokumentai buvo tvarkomi ir sprendžiama, ar suteikti jam tokį statusą, jis laiką leisdavo minėtame Pabradės pabėgėlių centre.

Tai normali ir civilizuota valstybės pozicija. Tačiau dabartinė „migrantų krizė“ skiriasi iš esmės. (LDiena.lt: apie "pabėgėlių krizės" esmę nuoširdžiai rekomenduoju skaityti VSK iniciatyvinės grupės Lietuvoje straipsnį "Migracijos krizė Europoje – „Bolivaras dviejų nepaneš“?")

Dar šiek tiek norėtųsi užsiminti apie integraciją. Mūsų valstybei labai nesiseka su integracija. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Ryškiausias pavyzdys žymusis Vilniaus Kirtimų žemutinis čigonų taboras, kuris įsikūrė kai 1947 metais į Vilnių atvyko grupelė Moldavijos čigonų, bėgančių iš karo nuniokotos neturtingos šalies į šiek tiek turtingesnę Lietuvą.Visų pirma dingsta valstybės suverenumas, nebėra pasirinkimo laisvės. Jei dar galima suprasti cukrinių runkelių auginimo, silkių ar menkių gaudymo kvotas, tai žmonių kvotavimas panašus į totalitarinių režimų vykdytus didelių žmonių grupių kilnojimus.

Kitas ne mažiau svarbus dalykas prievartinėse migrantų kvotose yra pačių atvykėlių nužmoginimas iki statistinio vieneto. Kažkas nusprendė, kažkas pasidalino ir žmonės vežami prieš savo valią į šalis, į kurias nei jie patys trokšta vykti, nei kažkas jų ten laukia. Jei žmogus iš Pakistano pardavė visą savo turtą prekiautojui žmonėmis, iš paskutinių jam likusių lėšų nusipirko Turkijoje spausdintą Sirijos piliečio pasą ir tikėjosi gyventi Vokietijoje, staiga yra įsodinamas į traukinį ir atvežamas į šaltą ir lietingą Lietuvą, kur net ir tų jam pažadėtų 600 eurų per mėnesį neužteks susimokėti už nuolat kylančias šildymo kainas, tai kur teisybė? Ar jis norės integruotis ir dirbti už mažesnę nei 300 eurų algą, kurią gauna nemaža dalis vietinių gyventojų? Tokie dalykai suponuoja konfliktą jau pačioje pradžioje, o jei viskas prasideda nuo konflikto, kokios integracijos mes galime tikėtis?

Na ir pabaigai norėtųsi paneigti pono Mažvydo Karaliaus klaidinančius teiginius, neva tautininkai Lietuvoje skleidžia demagogiją apie pabėgėlių krizę ir visiškai neturi empatijos. Tautininkai tiesiog užduoda klausimus besilankstančiai kaip nendrės lapas vyriausybei ir kelia diskusiją tarp Lietuvos piliečių.Prabėgo 68 metai, tačiau niekas taip ir neintegravo vargšų pabėgėlių, didelė jų dalis nemoka valstybinės kalbos, nedirba, vagia elektrą, o kai kurie aktyviai prekiauja narkotikais. Kitas pavyzdys – Pietryčių Lietuva, kuri po dalies gyventojų repatriacijos Lenkijon buvo labai ištuštėjusi. Per 50 sovietų valdymo tarybinės valdžios metų į ją atvyko daugybė (įvairiais skaičiavimais sudarančių apie 30-40 proc. gyventojų) kolonistų iš Baltarusijos. Integravome juos? Tikrai ne. Kraštas atsilikęs, ne visi kalba valstybine kalba, masiškai balsuoja už antivalstybinę partiją ir ilgisi sovietmečio tarybinio laikmečio.

Mums sako:

Europa turi būti solidari su vargšais pabėgėliais, masiškai plūstančiais per skylėtas kai kurių Europos Sąjungos valstybių sienas, laikančiais rankose abrozdėlius su Angelos Merkel atvaizdu ir grasinančiais nevalgyti ir negerti, kol nebus nugabenti į svajonių šalį Vokietiją.

Mes klausiame:

Kodėl nepriima tų vargšų „pabėgėlių“ pakankamai pasiturinčios kaimyninės tos pačios kultūros ir religijos šalys, tokios kaip Kuveitas, Iranas, Saudo Arabija, ar ta pati Turkija, neseniai pareiškusi, kad nesteigs savo šalyje net pabėgėlių registracijos centrų?

Mums sako:

Būkime solidarūs su kitomis, vadinamomis senosiomis Europos Sąjungos valstybėmis, kurios dūsta nuo užplūdusių atėjūnų gausos, juk mes viena ES šeima.

Mes klausiame:

O kur dingsta tas ES „šeimos“ solidarumas, kai kalbama apie išmokas žemdirbiams ir pienininkams, apie dujų kainas ir dujotiekius, nutiestus specialiai tam, kad būtų aplenkiamos Baltijos šalys? Kodėl solidarumas galioja pabėgėlių priėmimui ir akcizams, o negalioja algoms ir pensijoms?

Mums sako:

Būkite empatiški, čia juk pabėgėliai, jie su šeimomis bėga nuo karo iš savo tėvynės, ten jiems gresia mirtis, badas, prievarta. Priimkime juos, užjauskime, pagelbėkime nelaimėje.

Mes klausiame:

O kodėl tada kalbama apie integraciją, kalbos mokymą, nuolatinį įsikūrimą? Kodėl nekalbama apie laikinas stovyklas šiltesnėje žemyno dalyje ar kur nors Afrikoje, kur būtų laikinai priimami pabėgėliai, kol pasaulinė bendruomenė sustabdys karo veiksmus jų tėvynėse ir jie galės grįžti į savo šalis? Ir kodėl tarp tų „vargšų“ pabėgėlių tiek daug jaunų vyrų ir tiek mažai moterų su vaikais? Gal jų šalyse taip stipriai pasistūmėjo emancipacija, kad vyrai tapo silpnąja lytimi, o pilietiniuose karuose kovoja moterys ir vaikai?

Mums sako:

Nebijokime atbėgėlių iš musulmoniškų šalių, jie nori dirbti, mokytis kalbos, nori būti mūsų visuomenės dalimi ir tikrai nėra linkę nusikalsti.

Mes klausiame:

Tai kodėl po šios kultūros žmonių atvykimo į Vakarų Europą, ten prasideda teroro atakos, kodėl didelė jų dalis atvykę ten gyvena iš pašalpų ir nedirba? Kodėl jie negerbia europinių papročių ir stengiasi visaip ir visur įteisinti savuosius? Kodėl jau atsiranda Europos miestų, kuriuose nepuošiamos eglutės per Kalėdas, o dalyje rajonų įsigali nebaudžiamos gaujos, kurios turi savo „teisėsaugą“, besiremiančia šarijatu, o vietos policija prisipažįsta, kad yra bejėgė?

Mums sako:

Už viską sumokės ES, skirdama kiekvienam atėjūnui po 6000 eurų per metus. Šie žmonės nuomosis butus, padidins vartojimą pirkdami prekes ir t.t.

Mes klausiame:

O kiek lėšų reikės papildomai skirti iš mūsų valstybės biudžeto beraščiams, nemokantiems nei vienos Europos kalbos asmenims mokyti? Kiek reikės papildomai lėšų gydymo nuo seniai Lietuvoje išnykusių, bet atbėgėlių vėl atneštų ligų, programoms? Kiek lėšų kasmet pareikalaus nusikalstamumo, kultūrinių, religinių ir etninių konfliktų prevencija? Kiek laiko dėl šių išlaidų mūsų biudžete neatsiras pinigų pensijų, kultūros darbuotojų, mokytojų ir gydytojų atlyginimams kelti, orioms stipendijoms studentams mokėti?

Atsakykite į šiuos klausimus, mieli mažvydai karaliai, tada galėsite demonstruoti savo empatiją viso pasaulio vargetoms ir tautininkai nebeorganizuos mitingų ir piketų bei nekels diskusijų visuomenėje. O kol klausimai lieka neatsakyti, nerašykite kaip tautininkai turi elgtis ir mes nesakysime kur jums eiti, apsigyvendinkite savo privačioje nuosavybėje po 10 imigrantų išlaikykite, išmokslinkite ir integruokite juos už savo, o ne visų mūsų pinigus...

Įvertink straipsnį: +6 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

197 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
220 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
74 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
105 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
132 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851