Visuomenės saugumo koncepcija ir marksizmas

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

LDiena.lt: ar prieš, ar po gerbiamo autoriaus Marksisto straipsnio siūlau perskaityti trumpus ir akcentus sudėliojančius Visuomenės saugumo koncepcijos autorių kolektyvo analitinius užrašus "Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų…".

Tuomet bus aiškiau, kodėl VSK atžvilgiu marksistai susivienija su liberalburžujais ir su pedoliberastais, ir kodėl iš žemiau esančios iliustracijos postalininėje epochoje dingo Josifas Džiugašvilis, Visariono sūnus, palikdamas tris kanoninius marksistus atstovauti marksistinę Šventąją Trejybę, kuriai ištikimai tebesimeldžia neypatingai skaitlingos, tačiau ištikimos marksistų kuopelės.
---

Senai brandinau mintį parašyti apie marksizmą ir Visuomenės saugumo koncepciją, tiksliau, sukritikuoti šį judėjimą, kaip pačių kapitalistų sugalvotą triuką, siekiantį mases nukreipti jiems naudinga kryptimi.  Taigi, pradėsiu.

Yra toks buržuazinis pseudomokslas, tokia idealogija, kurios pavadinimas Visuomenės saugumo koncepcija, sutrumpintai VSK, kurios esmė – užliūliavimas pseudomoksliniais terminais ir skirtumų tarp išnaudotojų klasės ir išnaudojamosios klasės užtušavimu.

Dialektinio materializmo pagrindus, kaip visi puikiai žinome, suformulavo K.Marksas savo „Kapitale“ bei kt. veikaluose. Tuo pat metu atsirado daug socialistų entuziastų, nesupratusių dialektinio materializmo, tokių kaip Veitlingas, Lasalis, Diuringas ir kt.

Šis nesupratimas nesutrukdė šiems „revoliucionieriams mąstytojams“ „triuškinti“ K.Markso idėjas ir siūlyti savas teorijas. Savas teorijas kūrė visi, kas netingėjo, tačiau ypač pasistengė Diuringas, kuris savo teorijoje suplakė metafizines idėjas visų socialistų-antimarksistų.

Ne veltui F. Engelsas, kritikuodamas socialistus-antimarksistus, rėmėsi Diuringo teorijomis, nepalikdmas iš jo teorijų akmens ant akmens. Atrodė, kad Diuringo metafizika buvo sutriuškinta.

Tačiau XIX amžiaus pabaigoje, carinės Rusijos visuomenė, visu greičiu lekianti katastrofos keliu, žūtbūtinai ieškojo teorijos, kuri galėtų ją išgelbėti. Ir rado.

Vadovaudamiesi K. Markso ir F. Engelso idėjomis, Rusijos bolševikai atvedė engiamą Rusijos liaudį į socialinę revoliuciją. Tačiau partijos viduje atsirado savi marksizmo aiškintojai, kurie, perėmę iš savo Vakarų kolegų subjektyvųjį idealizmą, bandė jį pateikti savaip.

Tokie mąstytojai vedė Revoliuciją į aklavietę. Po 1905-1907 m. revoliucijos pralaimėjimo, V. Leninas parašė darbą „Materializmas ir empiriokriticizmas“, kuriame jis, panašiai kaip F. Engelsas savo veikale „Anti-Diurigas“, kritikavo idealizmą bei nurodė savo partijos draugų klaidingą subjektyvųjį idealizmą.

Šio veikalo pasirodymo pasekoje, Revoliucinė idėja grįžo į savo vagą, o 1917 metų įvykiai nušlavė buržuazinę Rusijos imperiją.

Su panašiomis problemomis buvo susidurta jau 1950 metais, kuomet esminiai metodologiniai klausimai buvo paliesti J. Stalino veikale „Socialimo ekonominės problemos TSRS“. Matyt, rašydamas šį veikalą, J. Stalinas turėjo tam savų priežasčių, kadangi vadovaujantys Komunistų partijos kadrai pradėjo nebesuprasti marksizmo teiginių ir juos savaip interpretuoti.

Po J.Stalino mirties, marksizmo mokymas darėsi vis labiau formalus, susivedantis į paviršutinį marksistinio mokslo kalimą, giliau nesigilinant į dalyko esmę. Viso šio proceso esme tapo sistemos sustabarėjimas ir TSRS žlugimas.

Paskutiniais TSRS nuosmukio metais savo veiklą suaktyvino asmenys, bandantys artėjusį žlugimą sustabdyti. Dalis šių asmenų, paviršutiniškai susipažinę su marksizmo mokslu, bandė kurti savo sistemas, ko pasekoje atsirado nauja srovė – VSK – su savo mokymu „Negyvas Vanduo“ bei „Pakankamai Bendra Valdymo Teorija“. Šiam judėjimui įsikūrus, kaip lavina pasipylė įvairūs vaizdo ir garso įrašai, platinami nemokamai.

2000 metais, paplitus internetui, šios idėjos užgriuvo buvusios TSRS gyventojus. Atsirado įvairūs lektoriai, būreliai, saitai, bendruomenės ir t. t. Tai buvo pozicionuojama kaip vienintelis ir teisingas mokslas.

Tačiau, panagrinėjus giliau pradedi suprasti, kad šis mokymas – tai tik idealistinė sistema, savyje turinti vulgarų materializmą. Pavyzdžiui, vietoje klasių sampratos, jie įvedė mokymą apie banalią minią ir elitą, vietoje šviesios ateities ir visuomenės pertvarkymo – raginimai palikti viską taip, kaip ir yra, tik truputį tapti geresniais, atkreipti dėmesį į Viduramžius ir iš gūdžios praeities semtis dvasiškumo.

Tai – gryna eklektika.

Kai kurie mokymo elementai paimti iš įvairių mokslo šakų, kai kurie iš pseudomokslo (mokymas apie biolaukus ir telegoniją). Aišku, kad tokie metodai klaidingi ir nemoksliški.

Pavyzdžiui, VSK dialogas su dievu – tai šauksmas gūdžios praeities, kuomet aukomis buvo bandoma prisišaukti lietaus. Nagrinėjant visuomenės procesus paviršutiniškai, juos galima paaiškinti okultiniais metodais, pavyzdžiui egregorų teorija. Taip mąstant, galima kreiptis į aiškiaregius, su visiems žinomomis pasekmėmis….

Pirmosios idealistinės sistemos, kaip žinome, buvo Pitagoro ir Platono. Paskutinė buvo Hegelio, kuri išsėmė save taip, kaip dar anksčiau religinė sistema. K. Marksas iš šių sistemų išvedė dialektinį metodą ir jį išvystė.

Markso kritikuojama Hegelio sistema suteikė naują pažinimo vaisių – dialektinį materializmą.  K.Markso išvados grindžiamos visuomenės procesų stebėjimu, tačiau VSK iškasė šias idealizmo ir religijos idėjų lavonus ir nusprendė juos pateikti visam pasauliui kaip vienintelį tikrą išsigelbėjimą. Ir visa tai ekletiškai sukomponuota iš gatavų idėjų. Šios idėjos neapibendrina žmogaus nueito kelio ir nesuteikia dirvos naujam žmonių vystymuisi.

VSK apsiriboja trimis dialektiniais dėsniais, tačiau net neužsimena apie Markso ir Hegelio metodus. VSK veikaluose nėra užsimenama  nei apie prekes, jų mainus ir virtimą į kapitalą. VSK trejybė, materija-informacija-matas, neišplaukia viena iš kitos, jos viena su kita nesusijusios, tai tik atsitiktinis rinkinys, kaip pavyzdžiui šachmatai-baletas-lova, arba idėja-daugyba-kiekis.

VSK kritika gali padėti išsklaidyti „pasaulio teisuolių“ ir „pasaulio išgelbėtojų“ aureolę – ir tai ne dialektinio materializmo, kaip mokslo, triumfas – o būtinas žingsnis, pastatant „į vietą“ šiuos šarlatanus, kurių įtakoje, tiesa, yra nemažai iš tiesų geros valios žmonių.

Kokią gi išvadą galėčiau padaryti?

VSK marksistiniam mokslui ir  komunistų judėjimui nieko nesuteikė, jokių naujų idėjų, taip sakant, nepridėjo prie bendro reikalo. Tikriems komunistams tai – makulatūra, sugebanti tik gaišinti veltui laiką.

Marksizmo požiūriu, politiniai žmogaus įsitikinimai įtakojami jo klasinių pozicijų. Eksploatatoriai propaguoja tokius politinius įsitikinimus, kurie leistų pastariesiems išsaugoti eksploatatorių dabartinę padėtį ir leistų jiems ir toliau eksploatuoti išnaudojamas klases.

Marksistų, kaip, beje, ir mano požiūriu, tokie mokymai, kaip VSK, besiremiantys nemokslinėmis koncepcijomis, skirti nukreipti darbininkų klasę nuo kovos už savo interesus. Apskritai imant, VSK idėjos didžiausią patrauklumą sudaro filisteriams, šiek tiek susirūpinusiems „bendro gėrio“ siekimu.

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Paveiksliukai

Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
1035 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
765 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
358 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
285 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
244 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
191 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Kaip Ikea ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus?
111 | 2017-07-24 | Lietuva
Gyvas miškas

Nuo 2004 m. Harvardo universitetas, veikdamas per savo investicinį padalinį, tapo vienu pagrindiniu Rumunijos miškų pirkėju - jis nusipirko apie 33,600 hektarus (83,000 akrų) miško. Tada, 2015 m. birželio mėnesio pabaigoje Harvardo universitetas netikėtai pardavė beveik visą žemę IKEAI. Sandoris sudarytas daugeliu etapų, prasidėjusių 2014 m., kai Harvardas pirmą kartą pardavė žemė Rumunijos įmonei, priklausančiai ofšorinėms įmonėms, kurias valdo Harvardas, o tada IKEA perėmė Rumunijos įmonę. Skaityti toliau...

Kodėl vokiečiai nepašalino Hitlerio, kodėl jie nepašalina Merkel? O mes?
109 | 2017-07-24 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Pasikėsinimo į Hitlerį minėjimas liepos 20 dieną vokiečiams sukėlė mintis apie Merkel ir Hitlerio politikos panašumą, mintis apie jų slogią praeitį ir tokią pačią slogią nūdieną. Kodėl Vokietija tada ir dabar naikinama, o vokiečiai tyli ir nesipriešiną valstybės naikinimui? Kodėl vokiečių pasipriešinimas nepašalino Hitlerio, kodėl jis nepašalina Merkel? Kodėl „niekas iš artimiausios Hitlerio aplinkos nenuspaudė pistoleto gaiduko“ ir neapsaugojo savo Tėvynės nuo pražūties anksčiau negu įvyko katastrofa? Skaityti toliau...

Globalistų mitologija: Išsisklaidęs globalistų mitas apie imigrantų iš atsilikusių Afrikos ir Azijos šalių naudą Europos ekonomikai
85 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio. Skaityti toliau...

Lenkijos radijas: Viktoras Orbanas pareiškė apie solidarumą su Lenkija jos ginče su EK
80 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851