Seimo narys Gediminas Jakavonis savo akimis pamatė „pabėgėlius“

Šauksmas.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Seimo narys Gediminas Jakavonis savo akimis pamatė „pabėgėlius“. Apie tai šiandien pasakoja „Respublika“. 

 

 

Seimo narys Gediminas Jakavonis papasakojo:

„Migrantų krizė buvo vienu pagrindinių klausimų ET Tarpparlamentinėje Asamblėjoje ir vyraujanti nuomonė buvo itin palanki tų pabėgėlių priėmimui, nes nekalbėjo nei čekai, nei vengrai, nei lenkai, nei kiti, kurie tiesiogiai šią krizę išgyvena, tai mes keliese nutarėme viskuo įsitikinti savo akimis. O daugiausia ten kalbėjo italai ir graikai, kurie aiškino, kad Europa turi tapti idealios politikos žemynu ir turime visi solidarizuotis, dalytis tas užgriuvusias bėdas ir visus priimti.

Norėjome pažiūrėti, dėl ko mums reikia solidarizuotis.

Baden Badene yra kadaise bankrutavęs viešbutis, kurį vietos valdžia nutarė pritaikyti migrantų reikmėms. Valstybė tą pastatą, kuriame maksimaliai telpa 300 žmonių, nupirko už 1 eurą, tačiau ten plūstelėjo keli tūkstančiai. Baden Badeno meras pats sakė, kad jie buvo visiškai tam nepasiruošę ir tikrai nelaukė tokio antplūdžio. Jis netgi nuogąstavo, kad toks žmonių sugrūdimas gali būti prilygintas žmonių kankinimui… Kai tik atvažiavome, prie pastato mus pasitiko apsauga, ji pareiškė, kad nieko į vidų neleis. Ir tik kai atėjo pats visos stovyklos viršininkas ir mes jam pasakėme, kad mūsų valstybė taip pat prisiima tas kvotas, todėl norime pažiūrėti, kaip šis procesas atrodo tikrovėje ir kaip tvarkosi vokiečiai, jis pareiškė, kad daro didelį nusižengimą, tačiau į migrantų stovyklą mus įleido…

Vaizdas viduje buvo klaikus. Visur prikarstyta skalbinių, didžiulė masė vos išsitenkančių žmonių, sanitarinės sąlygos prastos, visos tos patalpos aptvertos aukšta tvora… Apsauga grynai simbolinė, dirba vos 12 pareigūnų, mokančių tų migrantų kalbas, tad ir tvarkos prižiūrėti jie nelabai gali.

Tikslaus susigrūdusių migrantų skaičiaus taip pat niekas nežino, vokiečiai įtaria, kad jų ten 800-900, tačiau jie niekur nėra registruoti. O tvarka dabar yra tokia: tie, kurie atvažiavo į Vokietiją, jau Miunchene gauna Šengeno vizas ir siunčiami į įvairias vietoves, taip pat ir į Baden Badeną. Turėkime galvoje, kad tai yra kurortinis miestas, be to, dar ir vienas prabangiausių. Pervažiavome visą miestą, tačiau jis atrodo tarsi išmiręs – visur tuščia, viskas uždaryta, neradome net vietinių gyventojų pasiklausti, kur ta stovykla, tik kur ne kur slankioja tie pabėgėliai…

Netrukus prisistatė ir Baden Badeno valdžios atstovai. Jie paaiškino, kad visoje Vokietijoje buvo padaryta apklausa, siekiant išsiaiškinti, kur yra kokių nors apleistų pastatų, tad vieną tokį pastatą valdžia aptiko ir Baden Badene…

Man labiausiai ir užkliuvo ši esą gera vokiška tvarka: jeigu jie Miunchene iškart visiems dalija Šengeno vizas, tai kam tuomet reikalingos tos migrantų kvotos? Jie patys šią informaciją mums suteikė, todėl negaliu pasakyti, kokiu pagrindu tai daroma, manau, kad tai savavališkas Vokietijos sprendimas. Vietos pareigūnai sako, kad jie dabar intensyviai ieško kitų vietų, kur galėtų tuos migrantus išgabenti, nes jie čia jau seniausiai netelpa, o apie Miunchene priimtą tvarką jie nieko pasakyti negali. Į mano klausimą, ar šitie žmonės gali atsidurti Lietuvoje, jeigu jau vizos jiems padalytos, pareigūnai atsakė, kad gali – tereikia tą popierių, kurį jiems davė Miunchene, išversti į lietuvių kalbą ir galima važiuoti, o pasų jie seniausiai neturi…“

Visas lėšas Baden Badeno migrantų stovyklai išlaikyti skiria Badeno-Viurtembergo žemė iš savo biudžeto. Paklausus, kaip vietos pareigūnai įsivaizduoja statistiškai vidutinį, tipišką pabėgėlį, atsakymas buvo gana netikėtas: „Tai dvidešimtmetis asmuo, prisistatantis siru, turinčiu universitetinį išsilavinimą, šeimą ir vaikų. Taigi, kokias pasakas čia pasakoja tie migrantai vietos pareigūnams. Kai jų paklausiau, kokiu būdu dvidešimtmetis gali turėti universitetinį išsilavinimą, jie tik gūžčiojo pečiais… Pas mus oficialioji propaganda mėgsta rodyti moteris ir vaikus, tačiau aš savo akimis įsitikinau, kad absoliučią daugumą jų sudaro sveikai įmitę vyrukai. Mus netgi nuvedė į patalpą, kuri atseit yra pritaikyta vaikų darželiui, ten suskaičiavau 8 vaikus, mačiau dvi besilaukiančias moteris, o visą kitą kontingentą sudarė būtent tokie vyrukai. Bent jau Baden Badeno migrantų stovykloje apie 80 proc. publikos sudaro 20-25 metų jauni sveiki vyrai, kurie akivaizdžiai bėga nuo tarnybos kariuomenėje. Tą patį akcentuoja ir vietos pareigūnai.

Akivaizdu, tie vadinamieji pabėgėliai nė nemano kuo nors užsiimti, ką ir kalbėti apie darbą. Visi ten tik slankioja pakampėmis arba už stovyklos teritorijos ribų. Vietos vokiečiai arčiau esančius pastatus jau apsitvėrė aukštomis tvoromis ir patys gyvena tarsi toje stovykloje. Kai klausėme, kokie migrantų santykiai su vietiniais gyventojais, mus iškart bandė įtikinti, kad yra nemažai geranoriškai nusiteikusių žmonių, tačiau vienas pareigūnas prasitarė, kad nuolat pasitaiko vagysčių, smulkių konfliktų, tarpusavio peštynių ir tikrai daug vokiečių nepatenkinti tokia kaimynyste.

Tas nepasitenkinimas tik augs, nes centrinė Vokietijos valdžia jau ketina skirti tūkstantį statybininkų, kad išplėstų ir modernizuotų Baden Badeno migrantų stovyklą. Panašūs procesai vyksta ir kitose šalies vietose. Baden Badeno valdžia bandė įtikinėti, kad migrantai esą čia neužsibus, tačiau tuomet apskritai neaišku, kam reikia naujų statybų? Kita vertus, o kur jie „užsibus“, jeigu Vokietija pati pareiškė, kad vien tik šiemet šaliai teks priimti 1,5 mln. migrantų?

Į šiuos klausimus atsakymų niekas nežino. Tačiau aš, pamatęs visus tuos vaizdus, irgi turiu klausimą kolegoms Seimo nariams: „Ar tikrai mūsų visuomenė visa tai turi pamatyti Lietuvoje?“

Įvertink straipsnį: +4 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

197 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
220 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
74 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
105 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
132 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851