Sistema

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Iš pradžių buvo žmonės.

Jie gyveno savo gyvenimą. Nors ir nelabai pasiturintį, bet gana turiningą ir prasmingą. Dirbo, mokėsi, gydėsi, augino vaikus, svečiavosi vienas pas kitą, apkalbinėdavo įvairius įvykius ir kaimynus, dažnai pakeikdavo valdžią, bet prispyrus rūpesčiams kreipdavosi į pastarąją pagalbos ir sulaukdavo jos. Buvo įvairūs visuomeninio gyvenimo etapai: ir sunkesni, ir lengvesni,  dramatiški arba stabilūs ir ramūs. Bet iš esmės žmonės nepatirdavo nei didesnių socialinių bėdų, nei egzistencinio noro staigiai praturtėti ir, svarbiausia, buvo užtikrinti dėl savo rytdienos. Valdžia   tarnaudavo žmonėms, kadangi paprasčiausiai neturėjo kitos išeities.

Nes tokia buvo sistema.

Deja, žmonės  ir patys nepastebėjo, kaip užsikrėtė antisisteminiu virusu, kuris iš vidaus pradėjo ardyti jų organišką gyvenimą, čiulpti iš jų gyvybiškas galias ir galų gale išsivystė į naują sisteminį naviką, į naują sistemą. Galvodami, kad nauja sistema bus geresnė nei senoji, žmonės  pradėjo tarnauti jai, palaikyti jos gyvybinę veiklą ir vystymąsi. Bet palaipsniui naujoje sistemoje svarbus tapo ne žmogus, ne funkcinis tarnavimas žmonėms, o pati Sistema.  Sistema iš didžiosios raidės. Ši Sistema pasižymi ne tik savo unikalumu, bet ir savo  didingumu. Ji didinga kaip T. Hobbes „Leviatanas“ arba koks „Titanikas“, laisvai dreifuojantis tarptautiniuose vandenyse.

Kaip atsirado, iš ko susideda ir kaip veikia Sistema? Ir išvis, – kas yra sistema?

Sistemologija išskiria tokius pagrindinius sistemos bruožus:

  • Sistema yra tam tikra tvarka sujungtų komponentų visuma.
  • Komponentus veikia juos vienijanti sistema, o pačios sistemos veikimas keičiasi pašalinus bet kurį komponentą.
  • Sistema atlieka tam tikrą funkcinę veiklą.

Lietuvišką Sistemą projektavo geriausi konstruktoriai ir specialistai, į ją buvo įdėta daug smegenų ir pinigų. Nors Sistema neturi galvos, bet ji turi veidą. Dvilypį savo pagrindinių projektuotojų veidą. Brazausko-Landsbergio veidą. Jie sukūrė pagrindinius sistemos komponentus, kurie laikui bėgant tapo jos ramsčiais, banginiais, ant kurių laikosi visa Sistema. Pirmasis sukūrė vieną Sistemos ramstį  – valdininkiją, antrasis – kitą ramstį – privatininkus, o vėliau abu bendrai ir su aibe pagalbininkų   dar sukūrė ir trečią sistemos atramą – sielovadininkų klaną. Ir dabar valdininkai valdo Sistemą, privatininkai iš to valdymo pelniasi, o sielovadininkai guodžia tuos, kuriuos valdo vieni ir iš kurių pelniasi kiti. Sielovadininkų klaną sudaro visų socialinių grupių atstovai, kurie įsitikinę dėl Sistemos pranašumų ir šviesios istorinės perspektyvos, bei bando tuo įtikinti ir kitus. Visi trys Sistemos komponentiniai „banginiai“ dar apaugę įvairiais parazitiniais organizmais – politikais, teisėtvarkininkais, žiniasklaidininkais, šoumenais ir pnš.  Šiam aptarnaujančiam Sistemą personalui atitenka kam riebesni, kam prastesni kąsniai nuo pagrindinio  Sisteminės puotos stalo.

Šiandien Sistemos valdininkai ir privatininkai bei sielovadininkai taip tarpusavy persipynė, kad kartas nuo karto tiesiog keičiasi vietomis arba funkcijomis, bet Sistema visiškai nuo to neišsibalansuoja ir funkcionuoja kaip beveik tobulas mechanizmas. Visi Sistemos komponentai gerai žino, kad jų gyvenimas visiškai priklauso nuo Sistemos tvirtumo ir klestėjimo, o Sistema, savo ruožtu, suvokia, kad visų jos komponentų gerbūvis ir dvasinė sveikata –tai jos pačios gyvybingumo garantas.

Ši sistema neturi tikslo ir neturi prasmės, kurie būtų kažkaip susiję su pavaldžiais jai žmonėmis. Bet ji turi dvi vertybes: įstatymus ir pinigus. Įstatymai perkami už pinigus, o pinigai vagiami pagal įstatymus.

Sistema taip pat turi ir vieną galingą instinktą. Tai – išgyvenimo instinktas. Sistema jaučia ir jautriau bei žaibiškai reaguoja į visus jai iškilusius pavojus. Kokie menki ir beverčiai jie beatrodytų. Sistemos gelmėse  pulsuoja  galingas signalinis nervų ir refleksų centras, kuris signalizuoja apie bet kokio pavojaus užuomazgą bei mobilizuoja visus Sistemos resursus ir visų pirma „aptarnaujančio personalo“ armiją  žūtbūtinei kovai.  Dažnai būna taip, kad tie resursai neadekvatūs pavojaus mastui. Bet Sistema geriau linkusi persistengti nei kažką neįvertinti.

Taigi, trys ramsčiai, dvi vertybės ir vienas instinktas – štai paprasta, bet efektyvi vidinė Sistemos struktūra.

Sistema negailestinga savo priešams. Jie turi būti nužudyti, sutrypti, pažeminti. Ir svarbiausia – paženklinti ypatingu Sistemos antspaudu. Šis antspaudas byloja –„Sistemos Priešas“ . Tokių priešų vis daugėja (kaip nekeista, pati Sistema juos ir gimdo), todėl Sistema turi nuolat budėti, nuolat būti pasirengusi naujiems iššūkiams, tobulinti savo instinktyvaus išgyvenimo mechanizmą.

Vienas iš šio mechanizmo elementų – ankstyvoji Sistemos priešų prevencija, kai priešai dar ir patys nežino, kad jie priešai, bet sistema juos  jau perprato. Priešų prevencija ir kova su jais palaipsniui tampa  pagrindine Sistemos funkcija.

Bet antisisteminis virusas , nepaisant visų Sistemos pastangų,  vėlgi plečiasi. Tai vienur, tai kitur atsiranda pavojingi nestabilumo  židiniai. Svarbiausia, kad prasidėjo pagrindinių Sistemos ramsčių erozija. Kai kurie valdininkai pradėjo bijoti kopti sisteminės karjeros laiptais, o kai kurie privatininkai pajuto,  kad jie nėra Sistemos visagaliai. Sielovadininkai įvairiais klausimais vis dažniau susipriešina tarpusavyje. Ir vieni, ir kiti, ir treti susidūrė su Krize. Ir tokių Sistemos revizionistų atsiranda vis daugiau ir vis garsiau jie kalba apie tai, kad Sistemą reikia gelbėti. Iš esmės jie yra Sistemos šalininkai, o ne priešai, nes nori ne sugriauti Sistemą, o tik ją patobulinti. Bet pagal Sistemos dėsnius tai jau priešinimosi užuomazga ir Sistema dar vystykluose turi tuos potencialius priešus sunaikinti. Šalininkai, kurie paskelbiami priešais iš tikrųjų tokiais ir tampa. Ir atvirkščiai, tikri priešai vis dažniau nepastebimi arba net paskelbiami Sistemos draugais.

Pasirodo  yra dalykų, kuriuos Sistema nebesugeba sukontroliuoti. Vis sunkiau realizuojama pagrindinė Sistemos funkcija – kova su priešais.

Nes Sistema tampa priešu sau pačiai.

Ir čia prasideda agonija.

Šaltinis

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Paveiksliukai

Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
1035 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
765 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
358 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
285 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
244 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
191 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Kaip Ikea ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus?
111 | 2017-07-24 | Lietuva
Gyvas miškas

Nuo 2004 m. Harvardo universitetas, veikdamas per savo investicinį padalinį, tapo vienu pagrindiniu Rumunijos miškų pirkėju - jis nusipirko apie 33,600 hektarus (83,000 akrų) miško. Tada, 2015 m. birželio mėnesio pabaigoje Harvardo universitetas netikėtai pardavė beveik visą žemę IKEAI. Sandoris sudarytas daugeliu etapų, prasidėjusių 2014 m., kai Harvardas pirmą kartą pardavė žemė Rumunijos įmonei, priklausančiai ofšorinėms įmonėms, kurias valdo Harvardas, o tada IKEA perėmė Rumunijos įmonę. Skaityti toliau...

Kodėl vokiečiai nepašalino Hitlerio, kodėl jie nepašalina Merkel? O mes?
109 | 2017-07-24 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Pasikėsinimo į Hitlerį minėjimas liepos 20 dieną vokiečiams sukėlė mintis apie Merkel ir Hitlerio politikos panašumą, mintis apie jų slogią praeitį ir tokią pačią slogią nūdieną. Kodėl Vokietija tada ir dabar naikinama, o vokiečiai tyli ir nesipriešiną valstybės naikinimui? Kodėl vokiečių pasipriešinimas nepašalino Hitlerio, kodėl jis nepašalina Merkel? Kodėl „niekas iš artimiausios Hitlerio aplinkos nenuspaudė pistoleto gaiduko“ ir neapsaugojo savo Tėvynės nuo pražūties anksčiau negu įvyko katastrofa? Skaityti toliau...

Globalistų mitologija: Išsisklaidęs globalistų mitas apie imigrantų iš atsilikusių Afrikos ir Azijos šalių naudą Europos ekonomikai
85 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio. Skaityti toliau...

Lenkijos radijas: Viktoras Orbanas pareiškė apie solidarumą su Lenkija jos ginče su EK
80 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851