Viešieji intelektualai™ nerimsta. Briuselietis Sergėjus Kanovičius apkaltino prof. V. Landsbergį kriminaliniu "Holokausto neigimu"

Blogeris Zeppelinusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Sukėlę spaudoje antilietuviškos isterijos bangą dėl tariamo J.Noreikos-GeneroloVėtros dalyvavimo masinėse žydų žudynėse Antrojo Pasaulinio karo metais apsišaukėliai Viešieji intelektualai™ gavo per nosį nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro.

Valstybės įgaliota mokslinių tyrimų įstaiga oficialiai pranešė visuomenei, kad viešųjų intelektualų™ antilietuviška isterika grįsta NE faktais, bet tik pletkais ir pramanais. Klausimas buvo uždarytas.

O dar prof.V.Landsbergis nepatingėjo, ir savo trumpoje replikoje Delfyje papildė mokslininkų išvadas kai kuriomis iškalbingomis detalėmis apie viešųjų intelektualų™ nusišnekėjimų ištakas: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/v-landsbergis-kaltinimai-jonui-noreikai.d?id=69449826

Ir štai čia antilietuviškos kampanijos iniciatorių ir stūmėją poną Sergėjų Kanovičių, kuris yra žinomas, kaip prof.V.Landsbergio sūnaus V.V.Landsbergio draugas, ir kurio sutuoktinė Briuselyje ilgus metus vadovavo prof.V.Landsbergio Europarlamentaro biurui, ištiko nekontroliuojamo siuto priepuolis.

Jis ėmė ir savo FB profilyje viešai apkaltino prof.V.Landsbergį "Holokausto neigimu", t.y. iš esmės ... kriminaliniu nusikaltimu, numatytu LR BK 170-2 straipsnyje "Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas" http://www.infolex.lt/ta/66150:str170-2

landsbergis holokaustas

Ten aiškiai sakoma:

"1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų."

Holokausto neigimas, kaip visi suprantame, yra būtent tai, kas aukščiau aprašyta.

Žinoma, galima diskusija, ar Holokausto neigėjas darė tai "grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu" - ir tuomet kalėjimas yra jo namai, ar visgi moksliškai, pagrįstai bei maloniai - ir tuomet....

O kas tuomet? Net nežinau..

Grįžtant prie reikalo esmės akivaizdu, kad gavę per nosį nuo LGGRTC viešieji intelektualai™ suprato, kad jų pastangos pavaizduoti visuomenei J.Noreikos veiklą taip, tarsi jis būtų prisidėjęs prie masinių žmonių žudynių, žlugo.

Todėl dabar bandoma užsikabinti už Centro pažymoje paminėto fakto, jog būdamas Apskrities viršininku J.Noreika buvo įtrauktas į žydų izoliavimą getuose ir retransliavo vokiečių okupacinės valdžios parėdymus sau pavaldiems asmenims.

Demagogiškai teigiama, kad tai yra tas pats, kas dalyvavimas žudyme.

Nors oficialiame Centro rašte specialiai išskirta nuostata, jog istoriografijoje šie du dalykai - getų kūrimas ir masinės žudynės yra ATSKIRIAMI.

Nes žydų getai nebuvo kuriami, kaip "koncentracijos stovyklos-mirties fabrikai" - pagal pirminį užmanymą, viešai transliuotą nacių, tai turėjo būti okupuotų Rytų Europos kraštų itin priešiškų naciams gyventojų grupių izoliavimo nuo kitų gyventojų būdas.

Taip tai suprato visi, tame tarpe ir patys žydai. Niekas gi nežinojo - į ką tai gali vėliau išvirsti.

Getai nebuvo jokia privaloma žydų naikinimo mechanizmo detalė. Vakarų Europos žydai nebuvo suvaryti į getus, tačiau tai nesutrukdė jų naikinimui mirties fabrikuose.

Iš kitos pusės - Bulgarijos žydai buvo suvaryti į stovyklas, iš jų buvo atimtas turtas ir teisės, tačiau jie nebuvo išduoti naciams ir liko gyvi.

Dabar Bulgarija, kartu su Danija, žydų organizacijų yra laikomos "valstybėmis-teisuolėmis", nes tų šalių žydai, nepaisant visko, sėkmingai pergyveno karą. Kaip matome, suvarymas į getus ar stovyklas pats savaime tam nesutrukdė.

Juolab, kad Antrojo pasaulinio karo metais tariamai ar tikrai priešiškų gyventojų grupių internavimas stovyklose ar trėmimas buvo praktikuojamas ir Antihitlerinės Koalicijos Sąjungininkų šalyse.

Visi pamena vokiečių trėmimus SSSR TSRS, japonų internavimą stovyklose USA ir vokiečių, austrų bei italų kilmės Britanijos gyventojų - tame tarpe žydų pabėgėlių - izoliavimą mažose salose bei trėmimus į Australiją bei N.Zelandiją.

Taigi, patys savaime getai, internavimo ar koncentracijos stovyklos bei jų kūrimas nėra laikomas nusikalstama veika.

Nusikaltimai yra tame, kiek ta infrastruktūra buvo naudojama masiniam žmonių žudymui, t.y. nusikaltėlis yra tas, kas prisidėjo prie žmonių žudymo.

Tačiau panašu, jog ponas S.Kanovičius ir Co bando mums primesti kažkokią kitokią Holokausto sampratą, nei įprastinė.

Na, pažiūrėsime - ar ištiks prof.V.Landsbergį dr.P.Stankero likimas?

Ar viešųjų intelektualų govėdai pavyks pasiekti, kad J.Noreikai bei prof.Landsbergio tėvo garbei pastatyti viešieji atminimo ženklai - memorialinės lentos ir pan. bus nulaupytos nuo sienų ir gatvių?

Tuomet ir sužinosime - kas valdo Lietuvą.

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
751 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
603 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
269 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
241 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
192 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
180 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
166 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
159 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
124 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851