Parlamentarų grupė: „Lietuvos Komunistų Partija vykdė genocidą“ (3)

Anonimusas
+ 15 - 1
Autorius: LTnacionalistas
Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/11...
7533-11-27 (2015 m.), skaitė 4410
3

Vis netyla kalbos apie tai, kad saujelė parlamentinių „teisuolių“ nusprendė imtis iniciatyvos, kad uždraustoji Lietuvos Komunistų Partija (LKP) ne tik būtų įvardijama kaip „nusikalstama organizacija“, bet dar ir apkaltinama „genocido vykdymu“.

Kol tūlam „patriotui“ šitokia retorika tikriausiai kelia didžiulį moralinį pasitenkinimą, mums ji mažų mažiausiai tekelia tik sarkastišką šypseną.

Visų pirma, niekas neneigia, kad būta represijų, per kurias nukentėjo tiek kai kurie nekalti asmenys, tiek ir iš tiesų visuomenei priešiški elementai. Tai – istorinis faktas, kuris buvo neišvengiamas dėl objektyvių pokario Lietuvos gyvenimo realijų.

Bet vienas dalykas yra genocidas, t. y. siekis sunaikinti tautą; visai kitas –  tariamas ar netgi tikras susidorojimas su kokia nors politine ar kriminaline grupuote.

Jei LKP ar tarybų valdžia apskritai būtų vykdžiusi lietuvių tautos genocidą, tai Tarybų Lietuvos laikotarpiu ne tik nebūtų buvę tokio didžiulio bendro gyventojų skaičiaus išaugimo, bet taip pat ir pačios šalies „sulietuvėjimo“ (lietuvių procento išaugimo).

Vis dėlto, kaip žinome, tarybų valdžios gyvavimo pabaigoje Lietuvoje gyveno praktiškai 3,7 mln. žmonių, kurių daugiau kaip 80 proc. sudarė lietuvių tautybės asmenys, ką bekalbėti apie klestėjusį meną bei kultūrą.

Žinoma, čia turime reikalą su buržuaziniams veikėjams būdingu mąstymu: juk yra lygūs, bet yra ir lygesni…

Mažutė dalis lietuvių tautos, konkrečiai, buožės, kapitalistai ir smetoninio režimo liokajai, o dabar – jų palikuonys ir landsberginiai vadukai – sudaro „tautos žiedą“, kuris esą gali save įvardyti kaip vienintelį tikrąjį „lietuvių tautos“ reprezentantą.

Tuo tarpu absoliuti dauguma lietuvių ir Lietuvos piliečių, lyginant su šiais „šviesuliais“ – varguoliai, runkeliai, šiukšlės ir pan.

Tokia yra mūsų ponų „patriotų“ logika, kuria remiantis galima sakyti, kad LKP vykdė lietuvių tautos genocidą, kuomet didžioji dalis lietuvių tautos išgyveno ligi tol neregėtą materialinio bei kultūrinio suklestėjimo laikotarpį, o tuo piktinosi tik saujelė smetoninės diktatūros nostalgikų.

Bet kol šie šunyčiai lojo, socializmo karavanas važiavo ir Lietuva, vedama tikrų patriotų, tokių kaip Antanas Sniečkus, sėkmingai vystėsi ir, skirtingai negu šiandien, turėjo aiškią ir, tiesą sakant, ne tokią jau ir prastą ateities perspektyvą.

Kitas dalykas – neįtikėtinas, netgi juoda to prasme juokingas šio kaltinimo prieš LKP veidmainiškumas. Ką gali apie genocidą kalbėti arba moralizuoti tie, kurie patys atstovauja lietuvių tautą faktiškai naikinančiam režimui? Būtent „nepriklausomos“ Lietuvos, t. y.  kapitalistinės Lietuvos, kaip Amerikos vasalo, egzistavimo laikotarpiu prasidėjo ir įsibėgėjo fizinio lietuvių tautos sunaikinimo procesas, kurį lydi šlykščiausias moralinis bei kultūrinis visuomenės išsigimimas.

Tad jau kam, o tikrai ne mūsų „gerbiamiems“ Seimo nariams, atstovaujantiems Kovo 11-osios Lietuvos – nustekentos, pažemintos ir apiplėštos Lietuvos – „idealams“, aiškinti visuomenei, kas vykdė ar nevykdė genocido. Tegul jie prieš kaltindami kitus pasižiūri į pačius save.

93% Plius 93% Plus
7% Minus 7% Minus
15   1
Komentarai: 3
3. Durnių Laivo Kapitonė 2018-05-08 21:43:12

  Įžanga
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu.
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo
prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo
demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų.
Ypač svarbu, kad nekaltumo prezumpcijos laikytųsi
valstybės institucijos ir pareigūnai, kad viešieji asmenys,
kol asmens kaltumas padarius nusikaltimą nebus įstatymo
nustatyta tvarka įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu, apskritai susilaikytų nuo asmens
įvardijimo kaip nusikaltėlio.
Pvz:- Masiulis kyšio neėmė... Garliavoje pedofilijos
nebuvo, nebuvo ir tvirkinimo... Lietuvoje net nėra korupcijos.
  Dabar apie komunistą gruzinų tautybės TSRS vadovą
generalisimusą Džiugašvilį dar vadinamu Stalinu.
Ir apie jo nusikaltimus. Mažas pastebėjimas- Stalinas
savo veiklą vykdė ne vienas o iš anksto kartu susitares
su kitais gaujos nariais dalinosi Europą ir Pasaulį.
Tai Čerčilis ir Ruzveltas. Tai jie Jaltoje ir Potsdame
visų trijų bendru susitarimu atidavė Lietuvą prievartauti
Stalinui. Hitleris jau buvo nusinuodijęs nusišoves ir
sudegintas. Tad Stalino- Hitlerio susitarimai po karo
nebegaliojo. O hitlerizmas buvo nuteistas Niurnbergo
tribunole. Ko nepasakyčiau apie stalinizmą
   --1 Klausimas:
Apie Staliną. Kokie nusikaltimai padaryti Stalino yra
įrodyti ir pripažinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu?
Hitleris beje buvo nuteistas po mirties...
   --2 klausimas:
2018 m. kovo 16 d. 16:08 Delfyje pats Landsbergis:
-vadinamoji LTSR yra neteisėtas ir neteisinis darinys
Koks teismas ir kada LTSR pripažino neteisėta?
   --3 klausimas:
Dėl komunistų partijos. Koks teismas kada įrodė kaltę
ir pripažino LKP nusikaltimus įsiteisėjusiu teismo
nuospręndžiu? Juk simboliai ir atvaizdų demonstravimas
yra uždrausti. Tarptautinių teismų nebuvo, nors komunistinės
partijos tebėra Italijoje  Japonijoje ir kitur.
Žinokite, kad ,,Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat
turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai,,
  Tai reiškia, jog Lietuvoje kandidatuoti gali koks nors
legaliai komunistuojantis ir priklausantis Graikų Komunistų
partijai graikijos pilietis. Va juk įdomu būtų? Ką padrijotai
pasakytų?
   --4 klausimas
170 BK str.Viešas pritarimas nacistinės
Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams.
 Kokius nusikaltimus padarė nacistinė Vokietija Lietuvos
Respublikai ir koks teismas tai nustatė? (Niurnbergo teismas
nesiskaito. Lietuvos Respublika jame nedalyvavo)
   --5 klausimas
170 BK str. Tas, kas viešai pritarė neigė ar šiurkščiai menkino
 1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių
ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos
Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams,
 juos neigė ar šiurkščiai menkino.
 Kaip galima neigti Sausio 13 įvykiuose dalyvavusių asmenų nusikaltimus, jei
byla dar nebaigta ir yra tik įtariamieji kas dar nereiškia
jog jie bus pripažinti kaltaisiais?
 

0 0
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-05-08 21:42:27

Yra BK straipsnis 170-2, surandami piliečiai ir pagal jį teisiami.
Man nesuprantamas dalykas. Negi tyrėjai prokūrorai bei teisėjai nemoka
skaityti ir suprasti teksto? Kas vyksta? Kodėl? Ir kada baigsis?

Viešas pritarimas SSRS nusikaltimams. Bet SSRS nusikaltimai turi būti
pripažinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nusikaltimais. Suprantat?
Pasakymas bendrai, kad va ten trėmė, sodino kitaminčius ir gėjus ėmė
prievarta į kariuomenę manęs netenkina. Turi būti teismo nutartis.

1- Genocidas.
  Lietuva bandė nuteisti Vasiliauską kaltindami-
jį genocidu. Bet štai kokia nesėkmė Strasbūre. Lietuva pralaimėjo.
Ir dabar net nuo kažkokio muziejaus svarstoma nuimti žodį ,,genocido,,
nes genocido nebuvo. Nes nėra įsiteisėjiusio teismo nuospręndžio
Tai reiškia, kad genocido nebuvo. Straipsnis yra, bet nuteistųjų nėra.
 
2- ,,nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos
gyventojams,,
  Klausimas. O kokie yra nacistinės Vokietijos nusikaltimai Lietuvos
Respublikai pripažinti įsiteisėjiusiais ES ar Lietuvos Respublikos
teismų nuospręndžiais? Jūs ramiai įkvėpkit oro ir
atsakykit. Niurnbergo tribunolas nesiskaito. Lietuvos Respublika
Niurnbergo procese nedalyvavo. Tai kokius nusikaltimus Lietuvos
Respublikai padarė nacistinė Vokietija? Ir kada galėjo padaryti?
Juk 1941 birželio 22 Lietuva buvo TSRS sudėtyje. O 1991 metais
kai Lietuvos Respublika buvo atkurta nebuvo nacistinės Vokietijos.
Štai koks klausimas.

3- ,,viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai,,
  Vėlgi klausimai tie patys. Dėl nacistinės Vokietijos agresijos
atpuola, nes nacistinė Vokietija niekaip negalėjo užpulti Lietuvos
Respublikos. O koks yra galiojantis teismo nuospręndis dėl TSRS
agresijos? Kad būtų galima neigti TSRS agresiją, turi būti įsiteisėjęs
teismo nuospręndis. Lietuvos. ES. Arba(ir) tarptautinio teismo.
Prašau man pasakyti. Kur koks kada. Ačiū.

4- ,,1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikos gyventojams,,

0 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-05-08 21:41:58

4- ,,1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikos gyventojams,,
   Manau klausimas aiškus. Atsakymas irgi. Negalima neigti nusikaltimų,
ar teisinti asmenų nes nėra nė vieno nuteisto. Yra tik ĮTARIAMIEJI.
Sausio-13 byla dar vyksta. Ir neaišku kada baigsis. Nes spręndimai bus
apskųsti ir Strasbūre paaiškės kalti ar nekalti. Dabar nėra kaip
skųsti nuospręndžio, nes nėra nuospręndžio. Neigti menkinti irgi nėra
ką ir kaip.
  o jau bus teisiamas trečias pilietis. Paleckiukas. Tas kur Sapožnikovos
knygą išleido. Ir Simonas Krydonas. Gal jau užteks?
  Panašiai vyksta Ukrainoje. Sakykim Savčenko pateiktas sunkus kaltinimas
neturint svarių įrodymų. Tėvynės išdavimas. Pagal tokį straipsnį nėra
numatyta paleisti už užstatą. Teismo posėdžiai vyksta du kart į mėnesį
apklausiant du neva liudininkus per vieną posėdį. Neva liudininkų šimtas.
Paskaičiuokit kiek laiko sėdės už grotų o pakui turės paleisti, nes nėra
įrodymų. O kištis į tyrimą Vakarai negali. Nuspręndžio neapsakųsi, nes
tyrimas. Ir tyrimas vyks kokius du metus. O greičiausiai nekaltas žmogus
sėdės.
  Lietuvoje tas pats. Dėl Sausio-13 tampoma guma. Nes teisėjai žino,
kad byla po jų nutarties būtinai atsidurs Strasbūre. O ten reikės
įrodymų o ne tik politinės valios. Ir nesinori susimauti kaip su
Vasiliausku.

  Baudžiamasis Kodeksas

170 2 straipsnis.   
Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams,
SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos
Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar
šiurkštus menkinimas

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar
Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais
Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais
pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui
arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino,
jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu
būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat
tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos
įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar
nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos
teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus
genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo
nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems
agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai
menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar
įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

-baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu,
arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

0 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Justina Gafurova. Vaikų grobimo verslas
Ramūnas Alaunis. Hibridinis karas prieš LVŽS vyriausybę
Čia tai bent. "Pagrindiniai Lietuvos patriotai" tarnauja Kremliui?
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu
Kristina Stanevičiūtė. Super-herojai išgelbės Lietuvos vaikus?..
Mindaugas Puidokas: Didžiuojuosi Kručinskų šeimos pilietine drąsa!
Politologas: Vilnius mano, kad pats žodis "Maskva" gali sutraiškyti Lietuvą
NATO ir JAV bazės nėra „užsienio valstybės karinės bazės“
N16+ Pasakų poveikis Tautos charakteriui (1)
Iš įvykio vietos: Kalėdinė Šmėkla klajoja po Austėjos L. darželius
Kručinskų šeimos pareiškimas (3)
Ministre L. Kukuraiti, neprisidenginėkite moterimis, atsakykite į paprastus klausimus
R. Juknevičienė panikoje: Strekoza 2. Kur vyriausybės nariai? (1)
Ukraina atmetė Rusijos palaikomą JT migracijos paktą (2)
Egipto prezidentas: migracija nėra žmogaus teisė
Kapitalizmas be stabdžių / Капитализм без тормозов
Lietuvai BVP teoriškai peržengus 75 proc. ES vidurkio ribą, Komisija siūlo net 24 proc. sumažinti mūsų šaliai skirtą ES paramą (1)
Šventasis Naglis išmetamas iš Seimo viešbučio : nuslėpė turintis butą VILNIUJE? (1)
Esi prieš Barnevernet praktikų taikymą Lietuvoje? – Tai tu už smurtą prieš vaikus
Atvirai konservatoriams TS-LKD partijai ir už ją balsuojantiems (6)
A. Širinskienė. Apie pagarbą ir aroganciją
A. Švarplys. Prievartinis pažiūrų diegimas yra ne tolerancija, o bolševizmas (3)
Visuomenės pakantumas transseksualams: nuo neapykantos iki meilės
Lenkija ir Vengrija blokuoja seksualinių iškrypėlių privilegijų įtraukimą į ES teisės aktus

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI