Eduardas Mieželaitis. „Būk!“

Anonimusas
+2 -0 Autorius: LTnacionalistas
Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/12/09/eduardas-miezelaitis-buk/
2015-12-10, skaitė 618
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Neseniai perskaičiau vieno jauno lietuvių poeto eilėraštį, kurio kiekvienas posmas baigiasi skambiu tarsi refrenas žodžiu: „Būsiu“. Ir šis žodis privertė mane tyliai susimąstyti. Kodėl? Juk tai kasdieniškas žodis… „Būsi?“ – klausia jaunuokis savo mylimos merginos. Ir mergina atsako: „Būsiu“. Žodis, kurį mes daug kartų kas dieną pasakome ir nesusimąstome dėl jo prasmės. O šį kartą perskaičiau ir susimąsčiau. Imlus, talpus žodis. Jame telpa, man rodos, didelė filosofinė prasmė. Ypač kada šį žodį kartoja jaunas žmogus.

Nemažai keliavau po pasaulį. Visko mačiau. Gero ir blogo. Ir nemažai mažiau žmonių. Nepaakysiu, kad visi, bet dažnas, girdėjau, kartojo šį puikų, žmogaus esybę teigiantį žodį „būsiu“ su priešdėliu „ne“. O tai jau antitezė. „Nebūsiu!“ – girdėjau poetinę jauno žmogaus išpažintį ir raudą bitnikų kavinėse. Ir man labai gaila buvo to gražaus ir talentingo jauno žmogaus, kurį gyvenimas privertė šitaip sakyti. Bet, antra vertus, pamaniau: koks turi jaustis tvirtas ir laimingas žmogus, kuris atkakliai, kaip šiame štai eilėraštyje, kartoja gyvenimą teigiantį refreną: „Būsiu“. Ir šis jaunas žmogus – revoliucijos rekonstruoto mūsų gyvenimo produktas. Revoliucijos auklėtinis.

Todėl man ir pasirodė, jog šiame žodyje telpa didelė filosofinė prasmė. Revoliucinės filosofijos, tapusios mums jau gyvenimiška filosofija ir paprasčiausia tiesa. Laikas ne kartą iškelia žmonijai, tautoms, kiekvienam žmogui klausimą: „Būti ar nebūti?“ Hamletišką klausimą. Ir viskas priklauso nuo to, kaip į šį klausimą atsakoma praktiškai. Nuo atsakymo priklauso visas žmogaus likimas.

Nenorėčiau ekskursų į praeitį. Bet… perskaičiau minėtą jauno poeto eilėraštį, ir stipriau ėmė plakti širdis. Ir staiga prisiminiau vieną detalę. Aišku, smulkmeną. Iš savo paties gyvenimo. Tada, atsimenu, pirmą kartą įsiliejau į Kauno darbininkų demonstraciją. Tada pirmą kartą gyvenime pamačiau krauju nudažytas vėliavas ir pajutu parako kvapą. Ir kada augalotas policininkas užsimojo šautuvo buože ir sušuko man: „Nebūsi!“. Iš skausmo sukandau dantis ir atšoviau: „Būsiu!“ Tada ėjau šešioliktus metus. Tai buvo, be abejo, jau labai seniai, daugiau kaip prieš trisdešimt metų. Revoliucinis darbininkų jaunimas išvedė mane į kovos kelią, į pogrindį. Revoliucija išmokė mylėti žmogų. Ne tik mylėti, bet ir kovoti dėl žmogaus. Vadinas, išmokė revoliucinio humanizmo. Revoliucija išmokė visa širdim mylėti laisvę. Ne iškabą, o tikrą laisvę. Revoliucija išmokė pamilti tiesą. Ir pagaliau revoliucija mane išmokė rašyti ir padarė mane poetu… Būti ar nebūti? Toks tada tikrai kiekviename žingsnyje lydėdavo klausimas. Ir aš atsakydavau: „Būsiu“. Visada atsakydavau. Nors būta ir sunkių valandų. Nors kartais nesimatydavo jokios prošvaistės, jokios žvaigždės… Beje, parašiau apie tai lyrinių etiudų knygą. Ne memuarų knygą. Ši knyga – lyrinis poeto pasakojimas apie žodį „Būsiu“. Ėjau gyvenimo keliu, kartodamas šį žodį, nors gyvenimas spaudė iš visų pusių, norėdamas paniekinti, sutrypti, įrodyti, jog nebūsiu…

Todėl taip apsidžiaugiau, perskaitęs jauno poeto eilėraštį ir radęs jame žodį „Būsiu“. Jį ištarė žmogus, gimęs tais metais, kada mes, apsivilkę kareivių milinėmis, vadavome Lietuvą iš vokiškųjų grobikų nagų. Jis, tada dar kūdikis, lopšy savo klyksmu pareiškė tai, ką vėliau pasakė puikiais poetiniais posmais: „Būsiu“. Ir todėl smarkiau plaka laiminga mano širdis. Praėjo nemaža laiko. Neatpažįstamai pasikeitė gyvenimas. Išaugo ir išgražėjo. Ir išaugo jaunesnės kartos. Ir jos dabar pradeda tobulinti ir gražinti gyvenimą. Ir malonu, kad jaunieji gyvenimo kūrėjai vadovaujasi tuo pačiu kovos principu, ta pačia revoliucinio optimizmo filosofija, kuri telpa į kasdienišką, bet prasmingą – „Būsiu“. Aišku, pasaulis visada buvo sudėtingas. Visoms, turbūt, kartoms iškildavo tas pats hamletiškas klausimas. Ir gera dramatišką valandą išgirsti jauno žmogaus lūpų ištartą optimistinį – „Būsiu“. Ir norisi jam palinkėti tik vieno:

Būk!

Eduardas Mieželaitis. Montažai, Vaga, 1969,229-230 psl.

Įvertink straipsnį: +2 -0

Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Naujausi 10 straipsnių

30 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -0
A. Ždanova, V. Judinas
Интернет последних дней буквально переполнен публикациями сочинения ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет, участницы областного конкурса юнкоров «Свой голос» и многочисленными комментариями к нему. Прежде чем высказать своё мнение об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться. Skaityti toliau...
98 | 2017-07-25 | Lietuva | +6 -0
Durnių Laivo Kapitonė
Pasak VSAT, kad tai tikrai yra meškos pėdsakai, patvirtino jų nuotraukas matę ekspertai. Apie Lietuvos Valstybine sieną ir Europos rytinės sienos apsaugą. Citatos iš delfiųėLėRTė. O paskui paskaitysime tarp eilucių. Nemokate skaityti tarp eilucių? Patikėkite- tai bus įdomu! Skaityti toliau...
83 | 2017-07-25 | Pasaulis | +3 -0
LVI
„Mes norime, kad Komisijos personalas būtų vertinamas ir priimamas nepriklausomai nuo žmonių amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios. Jeigu remsimės įvairove, būsime novatoriškesni ir ES piliečiams pateiksime geresnius rezultatus“. Skaityti toliau...
153 | 2017-07-25 | Smagumai | +8 -0
Lidžita
Aš visados stebėjausi (ir, ką čia slėpti, – stebiuosi iki šiol) žmonių mąstymo siauraregiškumu. Tarsi kiekvieno jų gyvenimas užsibaigtų ties nuosavu kiemu, vaikais ir darbu. Lyg pasaulyje vykstantys procesai niekaip neįtakotų jų ir jų vaikų padėties. Aš manau, kad daug engiamų grupių galėjo išvengti engimo, jei būtų pasiryžusios išeiti už savo virtuvės ribų. Tačiau, būkime atviri, net ir vadinami intelektualai dažnai palaimingai nesikiša į „ne savo reikalus“. O kas yra „ne tavo reikalas“ šiame globaliame pasaulyje? Skaityti toliau...
68 | 2017-07-25 | Lietuva | +4 -0
Algimantas Lebionka
Na iš štukorius tas laisvosios rinkos specialistas, o dabar ir Lietuvos sostinės Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ko jis per dvejų metų sėdėjimo mero kėdėje laiką tik nepridirbo! Jau Zuokas buvo ilgapirštis štukorius, o šitas dar ir už aną Ostapą Benderį didesnis šposinininkas. Paskelbė Šimašius, kad prie Neries įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, o nepraėjus net savaitei ėmė ir įrengė. Skaityti toliau...
110 | 2017-07-25 | Lietuva | +5 -0
Algimantas Lebionka
Ši svoločių valdžia neriasi iš kailio, besistengdama kaip kuo labiau engti lietuvius, varyti juos iš tėvynės, senelius marinti badu, bet ji yra gerumo ir dosnumo įsikūnijimas, kai kalba eina apie taip vadinamus „pabėgėlius“, kuriuos ji be tautos mandato veža į Lietuvą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip elgiasi šita svoločių valdžia su savo piliečiais, mes gerai žinome. Senovės graikų išminčiai yra teigę (Plutarchas, „7 graikų išminčių puota“), kad pati sunkiausia žmogui yra skurdi senatvė. Senatvė žmogui savaime yra kančia, o skurdžią senatvę yra sunkiausia ištverti. Dauguma Lietuvos pensininkų negauna net 200 eurų pensijos per mėnesį, už kuri Skaityti toliau...
66 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -1
Algimantas Lebionka
Viktoro Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti į Europą milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių. Agentūra TASS informuoja, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, kalbėdamas šeštadienį Rumunijos mieste Baile Tusnad, pareiškė, kad „Sorošo imperija“ griauna ne tik Vengrijos interesus, bet ir visos Europos. Skaityti toliau...
61 | 2017-07-25 | Kaimynai | +4 -1
Algimantas Lebionka
Lenkija paveldėjo iš komunistinės epochos būrį privilegijuotų tos epochos mastodontų-teisėjų, kurių interesai buvo priešingi demokratijai, t. y. tautos daugumos interesams. Lygiai tokia pati situacija pas mus, kur teismai patys save renka, patys sau skiria karališkas privilegijas, modifikuoja savo nuožiūra konstituciją. Lenkija ėmėsi sausinti šią teismų sistemos pelkę. Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Smagumai | +2 -1
Šarūnas Navickis
Valdžia – blogis. Nuo šio fenomeno niekur nepabėgsi ir nieko nepadarysi, tačiau suprasti – bent jau pamėginti – galima ir netgi verta. Maža, kas. “Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“ kitados ištarė lordas Aktonas. Šis pakankamai plačiai žinomas teiginys lyg ir turėtų prablaivinti žmogaus protą bent jau tiek, kad jis nustotų tikėti (aš net nesakau – pasitikėti) valdžia. Tačiau kažkodėl taip neatsitiko... Gal proto įmigis per gilus? O gal jo išvis nėra? Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Paklauskime savęs – ar „Vakaro žinių“ publikacija tėra nevykęs ir nekaltas pokštas, ar tai, vis tik, Rusijos minkštosios galios ataka prieš svarbiausią asmenį valstybėje, kuris formuoja valstybės nacionalinio saugumo politiką ir prašosi būti išgirstas? Priešas nesnaudžia, būkime budrūs. Skaityti toliau...

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851