Sniečkaus Lietuva. Antano Sniečkaus gimimo metinėms

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Antanui Sniečkui (1903-1974) buvo lemta pradėti vadovavimą Lietuvos valstybei itin sudėtingu ir dramatišku laikotarpiu. Tai buvo prieškaris, didysis karas ir pokaris. Ir objektyviai bei istoriškai vertinant jo valstybiškumo talentą reikia pripažinti, kad jis ne tik išsaugojo Lietuvą per tą audringą laikmetį, bet ir pavertė ją klestinčia šalimi.

Bet kurios asmenybės, ypač valstybinio veikėjo, nuopelnus savo kraštui reikia vertinti lyginant jo istorinį indelį ne su vėlesniu istoriniu etapu, o su ankstesniu. Šia prasme Sniečkaus Lietuvą pirmiausia reikėtų lyginti su Smetonos Lietuva. Ir čia pažanga akivaizdi. Pradedant nuo 50-jų metų vidurio, kai pilnumoje pradėjo veikti santvarkiniai socializmo pranašumai,  šalis iš gūdžios agrarinės Europos provincijos gana greitai tapo urbanizuotu, industriniu kraštu. Buvo įveiktas ir paveldėtas iš prieškarinės buržuazinės santvarkos skurdas bei nedarbas, atsigauta po karo, fašizmo bei pokario baisumų. Materialinė bei humanitarinė kultūra sparčiai vystėsi. Piliečiai turėjo gausias socialines garantijas. Iš esmės buvo pasikeitę miesto ir kaimo vietovaizdžiai, šalies socialinis-ekonominis landšaftas, žmonių gyvenimo būdas.

Deja, kadangi istorija vystosi pagal neigimo neigimo dėsnį ir kiekvienas vėlesnis etapas savotiškai atkartoja ne prieš tai buvusį, o prieš buvusio buvusį etapą, tai žinoma Sniečkaus Lietuvą galima lyginti ir su Landsbergio Lietuva. Autoritetingas britų žurnalas The Economist   2013 metų pradžioje sudarė reitingą šalių, kuriose žmogui būtų geriausia gimti šiais metais. Pirmą vietą šiame savotiškame gyvenimo kokybės reitinge užėmė Šveicarija, antrąją-Australija, trečią- Norvegija. (Tarp kitko visos 3 šalys neįeina į ES). Lietuva užėmė 57 vietą. Estija – 44, Latvija -48, Rusija – 72. Įdomiausia tai, kad panašus reitingavimas buvo atliktas ir 1988 metais. Tada pirmoje vietoje buvo JAV, antroje – Prancūzija, trečioje – Vokietija. TSRS, į kurios sudėtį tuomet įėjo ir Lietuva, buvo 22 vietoje. Taigi, Tarybų Lietuva, kurios pagrindai buvo padėti būtent Sniečkaus vadovavimo laikotarpiu 2-3 kartus pagal daugumos žmonių gyvenimo rodiklius lenkė dabartinę Landsbergio Lietuvą.

Kokia gi buvo Sniečkaus Lietuva

– Tai buvo statanti Lietuva.  Nuo 1945 iki 1989 metų buvo pastatyti nauji miestai: Elektrėnai, N. Akmenė, Visaginas ir didžiuliai gyvenamųjų namų mikrorajonai kituose miestuose. Buvo nutiesti keliai, magistralės, tiltai, geležinkeliai, dujotiekiai, naftotekiai. Beveik kiekviename mieste ir net miesteliuose,  kaime ir  mikrorajone buvo pastatytos naujos ligonines ir poliklinikos, vaikų darželiai ir mokyklos. Buvo pastatyti  sporto centrai ir bibliotekos, universitetai, technikumai, bendrabučiai studentams,  oro uostai, gamyklos ir elektrinės. 69% gyvenamojo ploto pastatyta 1961-1989 m., 9% – po 1990-ųjų.

– Sniečkaus Lietuva buvo gaminati Lietuva. Lietuvos pramonės ir žemės ūkio produkcija buvo gerai žinoma TSRS ir Europoje. Savo pramonines prekės Lietuva eksportavo daugiau nei į 90 užsenio šalių, tarp jų į Japoniją, Angliją, Šveicariją,  Suomiją ir kt. Pagal mėsos ir pieno produkcijos gamybą vienam žmogui Lietuva buvo pirmaujančių Europos valstybių gretose. Buvo pradėta kurti produkcija ir kosmoso pramonei.

– Sniečkaus Lietuva buvo kurianti Lietuva. Visoje Lietuvoje klestėjo chorai, liaudies šokių, muzikos ir žinomiausi Lietuvos estradiniai ansambliai ir grupės, o lietuviškas kinas buvo žinomas visame pasaulyje. Knygynuose buvo pilna mokslo ir kultūros populiarinimo knygų. Buvo rengiamos grandiozinės rajoninės ir respublikinės suaugusių ir moksleivių dainų šventės ir sporto olimpiados.  Režisierių  J. Miltinio ir V. Žalakevičiaus, aktorio D. Banionio, rašytojų   J. Avyžiaus  ir J. Baltušio, poeto E. Mieželaičio , dailininko  S. Krasausko, operos daininko K. Petrausko, skulptoriaus G. Jokubonio, akademikų J. Matulio ir J. Poželos  bei kitų kultūros ir mokslo veikėjų vardai buvo plačiai žinomi toli už Lietuvos ribų. Kaip kadaise pasakė filosofas A. Juozaitis – tarybinės Lietuvos laikotarpis – tai buvo “lietuviškos kultūros aukso amžius”.

Svarbiausia tai, kad  Lietuvos gyventuojų skaičius  nuo 2,7 mln. 1959 m.  išaugo iki 3,7 mln. 1990. Deja, nuo 3,7 mln. 1991 m. jis  sumazejo iki 2,9 mln. 2011 metais. Sniečkaus Lietuva – tai buvo vieningas socialinis organizmas, kuris nuolat augo, stiprėjo ir vystėsi kilimo trojektorija. Žinoma, P. Griškevičiaus laikais dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių  šis kilimas iš dalies  buvo pristabdytas. Pradėjo klestėti perdėta centralizacija, biurokratizmas ir karjerizmas.

Galima pasakyti, kad Landbergio Lietuva iš esmės pakeitusi santvarką perėme ir keleriopai padidino būtent šias pastarasias tendencijas, suteikdama joms priešingą turinį. Vietoje statančios, gaminančios ir kuriančios Lietuvos mes šiandien turime biurokratizuotą, korumpuotą ir sparčiai įvariomis prasmėmis degraduojančią Lietuvą.

Gyvenimo dilalektika negailestinga. Kuo aršiau ir toliau  kovojama už „nepriklausomybę“ (dabar už ekonominę, energetinę, sportinę, moralinę, rinkiminę ir dar dievai žino kokią nepriklausomybę),  tuo daugiau Landsbergio Lietuva  tampa  priklausomesnė nuo Europos Sąjungos eurobiurokratų,  nuo Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulinio banko, nuo Briuselio ir Vašingtono, nuo dalies  politikų  pseudopatriotiško mentaliteto ir fanatizmo. Ir kuo mažiau realios nepriklausomybės realiame globalizuotame pasaulyje, tuo daugiau  turinys suvedamas tiesiog į formą: į ritualus, į simbolius, į žodžius.

Taigi,  galima teigti, kad Sniečkaus Lietuva – tai buvo reali darbo ir kūrybos žmonių Lietuva. Landsbergio Lietuva – tai piniginio totalitarizmo, socialinio – politinio parazitizmo ir egzistencinio šou – biznio Lietuva. Tai evoliucinio globalizuoto išnykimo valstybė.

Tik sugrįžimas į socialistinį vystymosi kelią gali sugrąžinti Lietuvą jos žmonėms.

Michailas Bugakovas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
751 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
603 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
269 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
241 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
192 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
180 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
166 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
159 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
124 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851