Dėl 2016-01-24 LRT laidoje „Savaitė“ paskleistos informacijos

Jonas Kovalskis
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

2016-01-16 nacionaliniu save vadinantis oficialios propagandos ruporas Lietuvos radijas ir televizija laidoje “Savaitė” , vedėja Nemira Pumprickaitė, pateikė Lietuvos žiūrovams eilinį melo ir propagandos perlą apie nesisteminę Lietuvos opoziciją ir padarė tai pačiu prasčiausiu iš visų įmanomų būdu. Šis melas buvo ištiražuotas LRT ir dabar yra multiplikavimosi (dauginimosi) stadijoje.

Tai yra situacija, kai melą, paskleistą iš vieno valdžios kontroliuojamo šaltinio, paprastai tai būna LRT, atkartoja choru visos totaliai valdžios kontroliuojamos masinės dezinformacijos priemonės – televizijos kanalai, radijas, laikraščiai,interneto svetainės ir paštas, pagaliau oficialios propagandos adeptai gandų lygyje, – ir tokiu būdu yra sukuriamas ištisinis melo laukas, kuriame informacijos vartotojas gauna melagingą informaciją iš visų šaltinių, į kuriuos jis besikreiptų. Anksčiau buvo juokaujama – baisu net lygintuvą įsijungti, kadangi iš ten ima kalbėti koks nors konservatorių ar liberalų “ekspertas”.

Taip oficialioji Lietuvos piliečių smegenų plovimo mašina siekia sukurti informacijos vartotojams iliuziją, neva Lietuvoje egzistuoja nuomonių įvairovė, pliuralizmas, kas yra esminis demokratinės visuomenė bruožas, žodžio laisvės įsikūnijimas, suprask, – Lietuvoje yra demokratija ir nieko čia keisti nereikia, reikia tik paklusti esamai valdžiai, klusniai mokėti duoklę ir neuždavinėti jokių klausimų dėl pateikiamos informacijos patikimumo, teisingumo. O tas smalsuolis teisybininkas, kuris, kaip kiekvienas sveiko proto žmogus, abejoja valdžios įkyriai brukama įvykių interpretacija, paskelbiamas Kremliaus agentu ir prieš jį pasiunčiami buvę, esami Valstybės saugumo vadovai, agentai, žurnalistai, nacionalistai, fašistai ir kiti parazituojantys visuomenės sąskaita veikėjai. Tokia lietuviška demokratija, laisvė elgtis tik valdantiesiems naudingu būdu ir tik jų nustatytose laisvės rėmuose, jūs galite elgtis, kaip norite, ir kalbėti galite, ką norite – LT Konstitucija garantuoja jums laisvę, tačiau po to, kai jūs pasinaudosite savo laisve, jūsų nakvyne rūpinsis turizmo agentūra pavadinimu „Valstybės saugumo departamentas“. Bet koks valdžios nesankcionuotas žingsnis į kairę ar į dešinę – VSD šaudo be įspėjimo, pašoksi į viršų – antilietuviška propaganda! Jūsų teisė rinktis.

Taip yra sukuriama informacijos šaltinių įvairovė, o ne nuomonių pliuralizmas, ir puikiai valdžios organizuota dezinformacijos mašina per savo daugybę masinės informacijos šaltinių tiražuoja vieną vienintelę valdžios oficialią nuomonę, įkyriai ją perša. Šaltinių daugeto pagalba užgniaužiama alternatyvi nuomonė, požiūrių įvairovė, viešoji nuomonė formuojama valdžiai pageidaujama kryptimi, o demokratija transformuojasi į visuomenės psichologinį terorą su aiškiai nuolat valdžios fone sąmoningai demonstruojama tiesioginio fizinio teroro perspektyva kitaminčiams. Tokiu būdu valdžios viešai deklaruojama demokratija ir ištikimybė demokratiniams principams transformuojasi į savo antipodą – diktatūrą pagal savo realų turinį.

Tai mes ir matome tokio pobūdžio TV laidose kaip „Savaitė“, kitose taip vadinamose pokalbių ar analitinėse (?) panašaus turinio laidose, kurių tikslas yra ne šviesti visuomenę, kaip tai masinės informacijos priemones įpareigoja daryti Visuomenės informavimo įstatymas, o priešingai – formuoti viešąją nuomone taip, kad suklaidinta visuomenė savanoriškai priimtų valdžiai, jos užjūrio kuratoriams naudingus ir pačiai visuomenei neįtikėtinai didelę žalą darančius sprendimus.

Lietuvos televizijos ir radijo laidų rengėjai, žurnalistai, tikri plunksnos ir kirvio meistrai, savo laidas konstruoja būtent Jozefo Gebelso apibrėžtų propagandos kanonų pagrindu, ir 2016-01-24 LRT laidoje panaudojo ne vieną informacinio karo metodą, kuriuos aš aprašiau savo straipsnyje „Informacinis karas arba kaip manipuliuojama masine sąmone Lietuvoje“ – o būtent, įvykis arba citata ištraukiami iš konteksto ir patalpinami į melagingą kontekstą, kur jam laidos vedėja, komentatorius savo komentaru suteikia visiškai priešinga objektyviai tikrovei prasmę; įvykis suklastojamas fragmentacijos būdu arba tiesiog paveikslėlio fone dėstomas visiškai priešingas realiai buvusiam įvykiui turinys; žinomai melagingos informacijos įterpimas į teisingą turinį, taip turinį transformuojant į visiškai priešingą, ir kiti manipuliavimo viešąja sąmone metodai.

Laida „Savaitė“ prasideda vaizdeliu prie Rusijos Federacijos ambasados, kuriame grupė asmenų pasisako prieš karą ir Lietuvos militarizavimą, šalies įtraukimą į tiesioginį NATO-Rusijos karinį konfliktą, smerkia ne valstybės, kaip teigiama N. Pumprickaitės komentare, o mažos grupės asmenų Lietuvoje neatsakingą politiką, tautinės nesantaikos kurstymą ir Lietuvos elito vykdomą karo su Rusija propaganda, pasisako už taiką ir pažymi, kad absoliuti Lietuvos žmonių dauguma yra sveiki žmonės ir jokio karo nenori. Tačiau, laidos vedėja informaciją pateikia taip, kad susidarytų įspūdis, jog norėti taikos ir gerų kaimyniškų santykių yra … valstybės išdavimas, broliavimasis su priešu, Kremliaus propagandos platinimas. Taip iškraipomas taikių žmonių protesto esmė, o natūralus noras išsaugoti taiką tampa, ir mažos grupės lietuvos žmonių, šiuo metu turinčių įtaką, savanaudiški interesai pateikiami kaip visos Lietuvos strateginis interesas. Kreipimosi pagrindinis tikslas buvo parodyti, kad Lietuvos elito kišimasis JAV nurodymu į kitų šalių vidaus reikalus yra pavojingas Lietuvai, neatsakingas žaidimas tautos likimu, visiškas nacionalinių interesų nepaisymas ir didžioji dalis lietuvių tam nepritaria, priešingai nei teigia oficiali propaganda.

Laidos vedėja ištraukia iš konteksto ir cituoja mano interviu, kurį aš daviau gerbiamam „Laisvo laikraščio“ redaktoriui Valdui Ivanauskui, tikram Lietuvos patriotui ir vienam iš nedaugelio Lietuvos tikrų žurnalistų, kurie dar žino, kas tai yra publicistika ir objektyvumas, dėl Malaizijos keleivinio orlaivio katastrofos Ukrainoje. LRT žurnalistų įžūlumas pritrenkia – jie cituoja būtent tai, į ką aš norėjau atkreipti skaitytojų dėmesį, o būtent, kad oficialioji žiniasklaida persotindama daugybiniais prasimanymų ir nepatikimos informacijos pakartojimais informacinę erdvę sukuria dezinformacijos ir melo lauką, galingą labai ir pavojingą visuomenei. Šia citata : „Informaciniame kare svarbu ne informacijos patikimumas ar kokybė, o dezinformacijos kiekybė, jos intensyvumas bei nuolatinis kartojimas, emocingumas. Taip sukuriamas totalaus melo laukas, verčiantis net kritiškai mąstančius protus paklusti MELO galiai ir patikėti. Vėliau A. Geraščenkos sufabrikuotą versiją choru kartos Kijevo chuntos veikėjai, nuo prezidento iki smulkių biurokratų – jausmingai, nuolat, įkyriai. Žymusis nacių propagandos meistras J. Gebelsas yra pastebėjęs: „Kuo siaubingesnis melas, tuo lengviau žmonės juo patiki. Vieną kartą pakartotas melas taip ir lieka melu, o 1000 kartų pakartotas melas tampa tiesa“.“ Aš kalbu apie būtent oficialios Lietuvos propagandos nešvarius metodus, dezinformacijos atakas prieš Lietuvos žmones, tačiau vedėja bando įrodinėti, kad raginu dirbti būtent nešvariais LRT ir kitų oficiozų metodais.

Dar kartą atskirai ir ant pirštų aiškinu padorumą praradusiems Lietuvos valdžios remiamiems ir išlaikomiems propagandistams, informacinio karo prieš savo tautą samdiniams : citata geltonai – tai apie jus, plunksnos ir kirvio meistrai, ir jūsų nešvarius propagandos metodus, kuriuos aš, visi Lietuvos padorūs žmonės smerkia ir niekada jais nesinaudoja dėl etinių sumetimų.
Taip pat minėtoje laidoje „Savaitė“ buvo nepagrįstai susieti Socialistinis Liaudies frontas bei B3 grupėje susibūrę kovotojai dėl liberalios ir rusofobiškos Lietuvos valdžios.

Kaip labai teisingai pastebėjo ir moksliškai pagrindė gerbiamas profesorius Algirdas Degutis savo pranešime „Lietuva rusofobijos ir liberalizmo gniaužtuose“ , kurį jis perskaitė Zigmo Vaišvilos organizuotoje 2015-06-03 konferencijoje, Lietuvai vystytis trukdo dvi pagrindinės kliūtys – tai Lietuvos valdančiųjų gyvuliška rusofobija ir urvinis liberalizmas, kurie ir yra valstybės degradavimo pagrindinės priežastys. Savaime suprantama, profesoriaus pranešimas, kuris privalėjo tapti programiniu šitam sambūriui pagal Z. Vaišvilos deklaruotus judėjimo tikslus, buvo ten susirinkusių rusofobų ir liberalų pasmerktas, nušvilptas – tikslas jų buvo ir tebėra prasimušti į valdžią senosios ideologijos, rusofobijos ir liberalizmo, pagrindu. Visos B3 kalbos vienytis yra tik kalbos. Vienytis valdančiojo elito jau ketvirtis amžiaus Lietuvoje vykdomos, visuomenę skaldančios, išgalvotos, prasimanytos, nacionalistinės ir savanaudiškos ideologijos pagrindu galima tik vienam tikslui – susirinkti vis augančio visuomenės narių protesto balsus ir juos, gavus valdžią rinkimuose, panaudoti tiems , liberaliems ir rusofobiškiems , tikslams toliau, grupėje kartu su senaisais „Rusai puola!” veteranais, atkakliai siekti.

Socialistinio Liaudies fronto ir kitų progresyvių jėgų, kurios seniai suprato Lietuvai rusofobijos bei liberalizmo daromos žalos mąstą, fone reklamuoti rusofobus ir liberalus iš B3 sambūrio, kuriuos būtent vienija išimtinai rusofobija ir liberalizmas, yra tiesiog liberaliai nepadoru, tačiau rusofobams priimtina.

Lietuvos progresyvių jėgų ir Socialistinio Liaudies fronto požiūris į taiką, suverenitetą, JAV/NATO agresijas visame pasaulyje ir buvimą Lietuvoje, perversmą Ukrainoje, karą Sirijoje ir tuo sukeltą imigrantų antplūdį Europoje, Vakarų informacines,ekonomines agresijas visame pasaulyje ir ypač Rusijoje, pagaliau požiūris į Rusiją, socialines,ekonomines, politines Lietuvos piliečių teises ir jų užtikrinimą – yra diametraliai priešingas Zigmo Vaišvilos B3 propaguojamam liberalizmui ir rusofobijai. Žmonių masinis nusivylimas, nuoširdus noras keisti socialinę, ekonominę, politinę padėtį šalyje, poreikis vienytis prieš proamerikietiškos Lietuvos valdžios diktatą B3 atveju atlieka false flag vaidmenį ir nuveda klaidingu keliu – liberalizmo ir rusofobijos, senu, nuvalkiotu, konservatorių ir liberalų pramintu, jau tiek kartų įrodžiusiu savo klaidingumą, keliu.

Tad laidai „Savaitė“ pavyko pareklamuoti valdžios stumiamą projektą, tačiau kartu,per sukąstus dantis, nenoromis teko pažymėti ir realių pokyčių siekiančias patriotines kairiasias jėgas, kurios informacinės blokados sąlygomis sugeba susivokti dezinformacijos jūroje, apsibrėžti tikslus, vienytis spontaniškai ir kovoti dėl pagarbos savo pozicijai, savo teisėms ir laisvėms.
Ir tai yra gerai.

Visi į Frontą! Kartu mes galime sustabdyti rusofobijos ir liberalizmo beprotybę!

Tai tavo kova dėl tavo, tavo vaikų ir Lietuvos ateities!

Taika, Tauta, Darbas,Tiesa,Teisingumas!

Įvertink straipsnį: +6 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
12 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
60 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
142 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
140 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
51 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851