Ta pati antilietuviška propaganda, tik kitame įpakavime. Iš Diukovo tų makaronų nepirko, o iš Vanagaitės - srebia pasičepsėdami

Blogeris Zeppelinusas
+ 8 - 6
Autorius: Blogeris Zeppelinusas
Šaltinis: https://www.facebook.com/blogeris.zeppelinus/posts/967163976...
7534-02-04 (2016 m.), skaitė 1555
0

Visi marketingistai ir pardavimų vadybininkai žino, kad prekės įpakavimas ir brendas yra labai svarbu. Ir kad įvyniojus smirdančio mėšlo šmotą į šiugždantį popierėlį su garsaus brendo pavadinimu ir sukūrus tam tikrą kontekstinę legendą - tikrai atsiras kas jį nupirks. Kaip itin natūralų, gamtos skonio ekologišką maistą be konservantų ir GMO.

Būtent taip iš esmės veikia hipsteriškų pričindalų rinka. Užaugo karta lengvatikių žmonių, dalis kurių negeba savarankiškai ir kritiškai mąstyti bei vertinti ir todėl lengvai tampa visokių makaronų kabinėtojų aukomis.

Nuskambėjęs pasaulinis skandalas su itin brangiai pardavinėjamu "unikalaus rankų darbo šokoladu", kuri sukčių kompanija perlydydavo iš pigiausio fabrikinio ir sėkmingai stumdė hipsteriams ir veganams - puikus to pavyzdys.

Lietuvoje irgi matome tokių pavyzdžių.

LGGRTC FB sienoje Tomas Eigirdas taikliai pastebėjo vieną akivaizdų dalyką:

"...R.Vanagaitė lietuviškai parašė tą patį, ką rusiškai rašo į Lietuvą neįleidžiamas Kremliaus propagandistas Diukovas.

Primenu, kad vos prieš pusantrų metų Kremliaus istoriku pravardžiuojamas Aleksandras Diukovas išleido įvykiams Lietuvoje skirtą knygą "Holokausto išvakarės", kuri putinistinio Agitpropo pastangomis nedelsiant buvo išversta į lietuvių kalbą ir atspausdinta gausiu tiražu.

Šioje knygoje A.Diukovas pateikia savo Antrojo pasaulinio karo įvykių versiją dėl esą „lietuvių elito įsitraukimo rengiantis naikinti Lietuvos žydus“, t.y. iš esmės tas pačias nuostatas, kurias mums kaip Baisią Tiesą nūnai bando parduoti ponia Rūta Vanagaitė.

Tačiau kuomet A.Diukovas atskrido į Vilnių pristatyti savo antilietuviško veikalo lietuviško leidimo, saugumo parėdymu jis buvo nedelsiant sulaikytas oro uoste ir išsiųstas atgal į Maskvą. (Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/…/rusijos-propagandistas-neileistas-i-l…)

Jo knygos Lietuvoje laukė visiškas fiasko. Iš Kremliaus istoriko rankų lietuviams propagandos įbrukti nepavyko.

Manote, Agitpropas nuleido rankas? Tuomet blogai pažįstate tokio tipo organizacijas. Išmesti pro duris jie lenda pro langą. O jei reikia - ir pro kanalizaciją.

Ir štai, po pusantrų metų Lietuva vėl išvydo analogiškas antilietuviškas nuostatas ir kolektyvinę lietuvių, kaip tautos kaltę diegiančią knygą - Rūtos Vanagaitės "Mūsiškiai".

Iš esmės - tas pats propagandinio mėšlo šmotas, tik įvyniotas į spalvotą čežantį popierėlį ir pavadintas skambiu išverstiniu vardu, kurio originalas skamba, kaip "Naši".

Brendo pakeitimas ir dailus įpakavimas suveikė. Hipsterių karta spalvotomis kelnėmis nusmukusiais klynais pasitiko kvapnųjį produktą, kaip Negirdėtą Tiesą, kuriai paskelbti R.Vanagaitei prireikė nemažai Drąsos ir Heroizmo.

Tame nėra nieko nuostabaus - dažnas tos kartos atstovas itin mėgsta su išminčiaus mina viešai papostringauti apie dalykus, apie kuriuos neturi žalio supratimo.

Vienas toks jaunuolis Delfyje porina apie Danijos karalių, vaikštinėjantį su žydiška Geltona Žvaigžde karo metais bei herojiškai nesavanaudžius danų žvejus, gabenusius žydus iš getų į Švedija, kitas hipsteris tame pačiame portale aiškina, kad pats A.Hitleris buvo ...pusžydis.

O labiausiai pramušė vienas rimtesnių Delfio žurnalistų, ne kart apdovanotas visokiomis profesinėmis regalijomis - Mindaugas Jackevičius. Savo FB Sienoje parašęs nuomonę, kurią jūs matote pridėtoje nuotraukoje.

Šioje garsaus žurnalisto nuomonėje yra išreikšta beveik viskas, ką Kremliaus Agitpropas norėtų sudėti į galvas lietuviams Holokausto klausimu. Pasižiūrėkime kartu:

"...dabar pasigirs riksmai, kad Ruta Vanagaite dirba rusams. Ir tegul klykia."

Ir kaipgi jiems nepasigirsti, jeigu tie, kas domisi, aiškiai mato, jog ponia Rūta su Zuroffo pagalba pardavinėja lietuviams tą patį propagandinį produktą, kaip ir A.Diukovas?

Tam tereikia perskaityti abiejų autorių knygas ir jų bazinės pozicijos tapatumas yra visiškai akivaizdus. Belieka tikėtis, kad ponas Mindaugas tai kada nors padarys.

Toliau:

"Klykia tie, kuriems kažkodėl sunku pripažinti, kad mūsų tauta išskerdė beveik visus piliečius žydus. Kodėl tiek daug žmonių iki šiol tai girdėdami susierzina? Ar parašyta netiesa?"

Taip, parašyta NETIESA. Mūsų tauta ir jos sukurta valstybė jokių žydų neskerdė. Tai yra faktas.

Užsirašykite, ponas Mindaugai - okupuotos Europos žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo metais sumąstė, suplanavo, organizavo ir įvykdė nacistinės Vokietijos valdžia. Parankiniai iš okupuotų šalių gyventojų tarpo jiems tik talkino tame juodame reikale. Tokių parankinių atsirasdavo ir buvo visur, kur nacių okupacinės valdžios buvo persekiojami žydai.

Tie negausūs žydšaudžiai iš lietuvių tarpo, kurie prisidėjo prie taikių piliečių žudymo, neatstovavo nei mūsų tautos, nei Lietuvos valstybės. Nes tarnavo Vokietijos okupacinės valdžios struktūrose bei sukarintuose daliniuose, buvo pavaldūs vokiškai valdžiai ir vykdė jos planus ir nurodymus dėl žydų likimo.

Bandymas tam tikros tautos atstovų niekingai mažos dalies veiklą tarnaujant okupacinei valdžiai ir vykdant jos planus priskirti VISAI tautai yra demokratinėje civilizuotoje visuomenėje absoliučiai nepriimtino kolektyvinės atsakomybės principo taikymas.

Lygiai toks pat, kaip bandymas priskirti visai žydų tautai atsakomybę už žydų-bolševikų siautėjimus Rusijoje ar kitose šalyse.

Būtent kolektyvine visos tautos atsakomybę už kažkokių atskirų jos atstovų ar mažumų veiklą yra grindžiamos genocidinės praktikos, įskaitant pačią baisiausią - Holokaustą.

Todėl labai keista girdėti tą "mūsų tauta išskerdė", kai kalbame apie porą tūkstančių hitlerininkų parankinių, padėjusių nacių valdžiai įgyvendinti Galutinio Žydų Klausimo sprendimo planą.

Skaitome toliau:

"Kodėl žydų budeliai liko nenubausti?"

Atpažįstu klausimą iš Agitpropo arsenalo. Esu šimtus kartų su juo susiduręs ankstesnių metų diskusijose Runete.

Jo uždavimas išduoda vieną iš dviejų:

a) visišką postholokaustinės istorijos neišmanymą;
b) buką Olgino trolių stilių.

Kaip taisyklė, tokiems visada užduodu patikslinantį kontrklausimą:

- kur, Jūsų manymu, tie lietuvių kilmės žydų budeliai buvo iki 1991 m. ir kaip jiems pavyko išsisukti?

Nes tie, kurie liko sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo labai aktyviai KGB ieškomi, gaudomi , o sučiupti VISI, IKI VIENO buvo nubausti mirties ar kokių dvidešimties metų įkalinimo bausmėmis.

Tie, kurie pasitraukė į Vakarus, susidūrė su tų šalių teisėsauga ir jeigu jų kaltės įrodymų buvo pakankama - teisiami ten.

Kitaip sakant, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę jokių NENUBAUSTŲ žydšaudžių jos teritorijoje nebuvo ir negalėjo būti.

Tuo tarpu Agitpropas ir jo fanai nuduoda veidus, lyg visą sovietmetį, t.y. beveik 50 metų šimtai žydšaudžių būtų tūnoję bunkeriuose ir miškuose, belaukdami, kol Lietuva taps laisva tam, kad vėl išlįsti i dienos šviesą.

Juokingiausia, kad tas pats Zuroffas prieš gerą dešimtmetį buvo paskelbęs žydšaudžių medžioklės akciją Lietuvoje ir siūlė dešimtis tūkstančių dolerių už kiekvieno tokio skalpą. Subruzdimas buvo nemenkas - gobšesni senukai įtariai bandė prisiminti, ką jų kaimynai veikė karo metais.

Ir kiek gi pasislėpusių žydšaudžių Lietuvoje išaiškino Zuroffas per savo akciją, kiek premijų išmokėjo? Teisingas atsakymas žinomas visiems, išskyrus gerbiamą žurnalistą Mindaugą Jackevičių - nulį žydšaudžių, nulį dolerių.

Todėl man knieti paklausti - gerbiamas Mindaugai, jeigu Jums yra žinomi Lietuvos teritorijoje šiuo metu gyvenantys nenubausti žydų budeliai, kodėl Jūs neperduodate jų sąrašo su visais įrodymais į Prokuratūrą? O jeigu prokuratūra juos kažkodėl dangsto - kodėl nepaskelbiate to sąrašo su įrodymais Delfyje?

Kodėl uždavinėjate tą kvailą retorinį klausimą [Kodėl žydų budeliai liko nenubausti?] ir nepaminite tų nenubaustų budelių vardų, kuriuos, kaip suprantu, žinote?

Gerai, skaitome toliau:

"Lietuvoje užaugo karta, kuri piktinasi vietomis heroizuojama, vietomis – nutylėta istorija. Mano karta jau gali suvokti šią tragediją ir prisiimti atsakomybę."

Prisiimti atsakomybę UŽ KĄ? Už poros tūkstančių nacių tarnyboje buvusių budelių parankinių veiksmus?

Jeigu norite prisiimti asmeniškai sau - prisiimkite, atgailaukite, maldaukite atleidimo, nebesidauginkite, mokėkite kompensacijas iš savo kišenės - bet ant lietuvių galvos to nekraukite.

Nes kolektyvinės atsakomybės už kitų asmenų veiksmus, su kuriais tu neturi ir neturėjai nieko bendro, apart veikėjų etninės kilmės, civilizuotose šalyse nebūna. Gaila, kad ši elementari tiesa niekaip neįsikala į minkštokas spalvotų kelnių kartos galveles, nuolat iš jų išsprūsdama.

Ir dar - apie drąsias moteris ir makaronus ant ilgų vyriškų ausų:

"...vėl drąsiausia moteris – juokinga, tačiau, cituojant R. Vanagaitę, vyrai istorikai su ja išdrįsdavo susitikti tik parke ant suoliuko. Va tau laisvė, va tau drąsa..."

Ponia Rūta pasakė - ponas Mindaugas iškart patikėjo. O juk, kaip žurnalistas galėjo išsiaiškinti:

a) tų baugščiųjų vyrų-istorikų vardus. Ar tik nebus jie prasimanyti personažai, kaip koks Lordas Voldemortas? wink emoticon

b) tai ko gi jie taip bijo, tie istorikai ant suoliukų? Prezidentės? Prokuroro? Vidaus reikalų ministro? Šaulių sąjungos liberalų? Kas tie niekadėjai, kurie neleidžia Agitpropo Tiesai prasiveržti į minkštesnio maumenėlio lietuvių galvas?

Tikrai būtu smalsu išgirsti atsakymus.

Ar išgirsiu? Laaaabai abejoju...


8   6
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito