Ta pati antilietuviška propaganda, tik kitame įpakavime. Iš Diukovo tų makaronų nepirko, o iš Vanagaitės - srebia pasičepsėdami

Blogeris Zeppelinusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Visi marketingistai ir pardavimų vadybininkai žino, kad prekės įpakavimas ir brendas yra labai svarbu. Ir kad įvyniojus smirdančio mėšlo šmotą į šiugždantį popierėlį su garsaus brendo pavadinimu ir sukūrus tam tikrą kontekstinę legendą - tikrai atsiras kas jį nupirks. Kaip itin natūralų, gamtos skonio ekologišką maistą be konservantų ir GMO.

Būtent taip iš esmės veikia hipsteriškų pričindalų rinka. Užaugo karta lengvatikių žmonių, dalis kurių negeba savarankiškai ir kritiškai mąstyti bei vertinti ir todėl lengvai tampa visokių makaronų kabinėtojų aukomis.

Nuskambėjęs pasaulinis skandalas su itin brangiai pardavinėjamu "unikalaus rankų darbo šokoladu", kuri sukčių kompanija perlydydavo iš pigiausio fabrikinio ir sėkmingai stumdė hipsteriams ir veganams - puikus to pavyzdys.

Lietuvoje irgi matome tokių pavyzdžių.

LGGRTC FB sienoje Tomas Eigirdas taikliai pastebėjo vieną akivaizdų dalyką:

"...R.Vanagaitė lietuviškai parašė tą patį, ką rusiškai rašo į Lietuvą neįleidžiamas Kremliaus propagandistas Diukovas.

Primenu, kad vos prieš pusantrų metų Kremliaus istoriku pravardžiuojamas Aleksandras Diukovas išleido įvykiams Lietuvoje skirtą knygą "Holokausto išvakarės", kuri putinistinio Agitpropo pastangomis nedelsiant buvo išversta į lietuvių kalbą ir atspausdinta gausiu tiražu.

Šioje knygoje A.Diukovas pateikia savo Antrojo pasaulinio karo įvykių versiją dėl esą „lietuvių elito įsitraukimo rengiantis naikinti Lietuvos žydus“, t.y. iš esmės tas pačias nuostatas, kurias mums kaip Baisią Tiesą nūnai bando parduoti ponia Rūta Vanagaitė.

Tačiau kuomet A.Diukovas atskrido į Vilnių pristatyti savo antilietuviško veikalo lietuviško leidimo, saugumo parėdymu jis buvo nedelsiant sulaikytas oro uoste ir išsiųstas atgal į Maskvą. (Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/…/rusijos-propagandistas-neileistas-i-l…)

Jo knygos Lietuvoje laukė visiškas fiasko. Iš Kremliaus istoriko rankų lietuviams propagandos įbrukti nepavyko.

Manote, Agitpropas nuleido rankas? Tuomet blogai pažįstate tokio tipo organizacijas. Išmesti pro duris jie lenda pro langą. O jei reikia - ir pro kanalizaciją.

Ir štai, po pusantrų metų Lietuva vėl išvydo analogiškas antilietuviškas nuostatas ir kolektyvinę lietuvių, kaip tautos kaltę diegiančią knygą - Rūtos Vanagaitės "Mūsiškiai".

Iš esmės - tas pats propagandinio mėšlo šmotas, tik įvyniotas į spalvotą čežantį popierėlį ir pavadintas skambiu išverstiniu vardu, kurio originalas skamba, kaip "Naši".

Brendo pakeitimas ir dailus įpakavimas suveikė. Hipsterių karta spalvotomis kelnėmis nusmukusiais klynais pasitiko kvapnųjį produktą, kaip Negirdėtą Tiesą, kuriai paskelbti R.Vanagaitei prireikė nemažai Drąsos ir Heroizmo.

Tame nėra nieko nuostabaus - dažnas tos kartos atstovas itin mėgsta su išminčiaus mina viešai papostringauti apie dalykus, apie kuriuos neturi žalio supratimo.

Vienas toks jaunuolis Delfyje porina apie Danijos karalių, vaikštinėjantį su žydiška Geltona Žvaigžde karo metais bei herojiškai nesavanaudžius danų žvejus, gabenusius žydus iš getų į Švedija, kitas hipsteris tame pačiame portale aiškina, kad pats A.Hitleris buvo ...pusžydis.

O labiausiai pramušė vienas rimtesnių Delfio žurnalistų, ne kart apdovanotas visokiomis profesinėmis regalijomis - Mindaugas Jackevičius. Savo FB Sienoje parašęs nuomonę, kurią jūs matote pridėtoje nuotraukoje.

Šioje garsaus žurnalisto nuomonėje yra išreikšta beveik viskas, ką Kremliaus Agitpropas norėtų sudėti į galvas lietuviams Holokausto klausimu. Pasižiūrėkime kartu:

"...dabar pasigirs riksmai, kad Ruta Vanagaite dirba rusams. Ir tegul klykia."

Ir kaipgi jiems nepasigirsti, jeigu tie, kas domisi, aiškiai mato, jog ponia Rūta su Zuroffo pagalba pardavinėja lietuviams tą patį propagandinį produktą, kaip ir A.Diukovas?

Tam tereikia perskaityti abiejų autorių knygas ir jų bazinės pozicijos tapatumas yra visiškai akivaizdus. Belieka tikėtis, kad ponas Mindaugas tai kada nors padarys.

Toliau:

"Klykia tie, kuriems kažkodėl sunku pripažinti, kad mūsų tauta išskerdė beveik visus piliečius žydus. Kodėl tiek daug žmonių iki šiol tai girdėdami susierzina? Ar parašyta netiesa?"

Taip, parašyta NETIESA. Mūsų tauta ir jos sukurta valstybė jokių žydų neskerdė. Tai yra faktas.

Užsirašykite, ponas Mindaugai - okupuotos Europos žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo metais sumąstė, suplanavo, organizavo ir įvykdė nacistinės Vokietijos valdžia. Parankiniai iš okupuotų šalių gyventojų tarpo jiems tik talkino tame juodame reikale. Tokių parankinių atsirasdavo ir buvo visur, kur nacių okupacinės valdžios buvo persekiojami žydai.

Tie negausūs žydšaudžiai iš lietuvių tarpo, kurie prisidėjo prie taikių piliečių žudymo, neatstovavo nei mūsų tautos, nei Lietuvos valstybės. Nes tarnavo Vokietijos okupacinės valdžios struktūrose bei sukarintuose daliniuose, buvo pavaldūs vokiškai valdžiai ir vykdė jos planus ir nurodymus dėl žydų likimo.

Bandymas tam tikros tautos atstovų niekingai mažos dalies veiklą tarnaujant okupacinei valdžiai ir vykdant jos planus priskirti VISAI tautai yra demokratinėje civilizuotoje visuomenėje absoliučiai nepriimtino kolektyvinės atsakomybės principo taikymas.

Lygiai toks pat, kaip bandymas priskirti visai žydų tautai atsakomybę už žydų-bolševikų siautėjimus Rusijoje ar kitose šalyse.

Būtent kolektyvine visos tautos atsakomybę už kažkokių atskirų jos atstovų ar mažumų veiklą yra grindžiamos genocidinės praktikos, įskaitant pačią baisiausią - Holokaustą.

Todėl labai keista girdėti tą "mūsų tauta išskerdė", kai kalbame apie porą tūkstančių hitlerininkų parankinių, padėjusių nacių valdžiai įgyvendinti Galutinio Žydų Klausimo sprendimo planą.

Skaitome toliau:

"Kodėl žydų budeliai liko nenubausti?"

Atpažįstu klausimą iš Agitpropo arsenalo. Esu šimtus kartų su juo susiduręs ankstesnių metų diskusijose Runete.

Jo uždavimas išduoda vieną iš dviejų:

a) visišką postholokaustinės istorijos neišmanymą;
b) buką Olgino trolių stilių.

Kaip taisyklė, tokiems visada užduodu patikslinantį kontrklausimą:

- kur, Jūsų manymu, tie lietuvių kilmės žydų budeliai buvo iki 1991 m. ir kaip jiems pavyko išsisukti?

Nes tie, kurie liko sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo labai aktyviai KGB ieškomi, gaudomi , o sučiupti VISI, IKI VIENO buvo nubausti mirties ar kokių dvidešimties metų įkalinimo bausmėmis.

Tie, kurie pasitraukė į Vakarus, susidūrė su tų šalių teisėsauga ir jeigu jų kaltės įrodymų buvo pakankama - teisiami ten.

Kitaip sakant, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę jokių NENUBAUSTŲ žydšaudžių jos teritorijoje nebuvo ir negalėjo būti.

Tuo tarpu Agitpropas ir jo fanai nuduoda veidus, lyg visą sovietmetį, t.y. beveik 50 metų šimtai žydšaudžių būtų tūnoję bunkeriuose ir miškuose, belaukdami, kol Lietuva taps laisva tam, kad vėl išlįsti i dienos šviesą.

Juokingiausia, kad tas pats Zuroffas prieš gerą dešimtmetį buvo paskelbęs žydšaudžių medžioklės akciją Lietuvoje ir siūlė dešimtis tūkstančių dolerių už kiekvieno tokio skalpą. Subruzdimas buvo nemenkas - gobšesni senukai įtariai bandė prisiminti, ką jų kaimynai veikė karo metais.

Ir kiek gi pasislėpusių žydšaudžių Lietuvoje išaiškino Zuroffas per savo akciją, kiek premijų išmokėjo? Teisingas atsakymas žinomas visiems, išskyrus gerbiamą žurnalistą Mindaugą Jackevičių - nulį žydšaudžių, nulį dolerių.

Todėl man knieti paklausti - gerbiamas Mindaugai, jeigu Jums yra žinomi Lietuvos teritorijoje šiuo metu gyvenantys nenubausti žydų budeliai, kodėl Jūs neperduodate jų sąrašo su visais įrodymais į Prokuratūrą? O jeigu prokuratūra juos kažkodėl dangsto - kodėl nepaskelbiate to sąrašo su įrodymais Delfyje?

Kodėl uždavinėjate tą kvailą retorinį klausimą [Kodėl žydų budeliai liko nenubausti?] ir nepaminite tų nenubaustų budelių vardų, kuriuos, kaip suprantu, žinote?

Gerai, skaitome toliau:

"Lietuvoje užaugo karta, kuri piktinasi vietomis heroizuojama, vietomis – nutylėta istorija. Mano karta jau gali suvokti šią tragediją ir prisiimti atsakomybę."

Prisiimti atsakomybę UŽ KĄ? Už poros tūkstančių nacių tarnyboje buvusių budelių parankinių veiksmus?

Jeigu norite prisiimti asmeniškai sau - prisiimkite, atgailaukite, maldaukite atleidimo, nebesidauginkite, mokėkite kompensacijas iš savo kišenės - bet ant lietuvių galvos to nekraukite.

Nes kolektyvinės atsakomybės už kitų asmenų veiksmus, su kuriais tu neturi ir neturėjai nieko bendro, apart veikėjų etninės kilmės, civilizuotose šalyse nebūna. Gaila, kad ši elementari tiesa niekaip neįsikala į minkštokas spalvotų kelnių kartos galveles, nuolat iš jų išsprūsdama.

Ir dar - apie drąsias moteris ir makaronus ant ilgų vyriškų ausų:

"...vėl drąsiausia moteris – juokinga, tačiau, cituojant R. Vanagaitę, vyrai istorikai su ja išdrįsdavo susitikti tik parke ant suoliuko. Va tau laisvė, va tau drąsa..."

Ponia Rūta pasakė - ponas Mindaugas iškart patikėjo. O juk, kaip žurnalistas galėjo išsiaiškinti:

a) tų baugščiųjų vyrų-istorikų vardus. Ar tik nebus jie prasimanyti personažai, kaip koks Lordas Voldemortas? wink emoticon

b) tai ko gi jie taip bijo, tie istorikai ant suoliukų? Prezidentės? Prokuroro? Vidaus reikalų ministro? Šaulių sąjungos liberalų? Kas tie niekadėjai, kurie neleidžia Agitpropo Tiesai prasiveržti į minkštesnio maumenėlio lietuvių galvas?

Tikrai būtu smalsu išgirsti atsakymus.

Ar išgirsiu? Laaaabai abejoju...

Įvertink straipsnį: +8 -6
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
12 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
60 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
142 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
141 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
51 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851