Daug triukšmo dėl Georgijaus juostelių

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Dar sausio mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės nariui Viačeslavui Titovui viešame renginyje pasirodžius su Georgijaus juostelės simboliu, prasidėjo ir iki šiol nesibaigia sisteminės žiniasklaidos ir apie Paulių Saudargą susibūrusios konservatorių klikos isterija dėl šio ženklo, kuris šiandien tapo vienu pagrindinių pergalės prieš hitlerinį imperializmą simbolių.

„KONSERVAI“ NORI UŽDRAUSTI GEORGIJAUS JUOSTELES

Saudargo grupė, sekdama saujelės rusofobiškai nusiteikusių Latvijos parlamentarų pavyzdžiu, yra pateikusi įstatymo projektą, pagal kurį Georgijaus juostelės turėtų būti uždraustos, priskirus jas prie „draudžiamos sovietinės simbolikos“. Daugelis „patriotų“, nuo liberalkonservatorių iki tautininkų, šią isteriją tik palaiko, jeigu ne kaip Albertas Daugirdas svajodami apie fizinį „vatnikų“ naikinimą, tai cypdami apie būtinybę užkirsti kelią tariamiems „valstybės priešams“; tuo tarpu nuosaikesni iš jų pabrėžia, kad šitoks draudimas tiktai paaštrintų padėtį ir paskatintų didesnį nepatenkintų visuomenės elementų radikalėjimą.

GEORGIJAUS JUOSTELĖS IR 1945 GEGUŽĖS 9-OJI

Patys pagal šių veikėjų skirstymą būdami „vatnikų“, „kacapų“ ir „koloradų“ kategorijos atstovais, negalime nepasisakyti šiuo opiu klausimu – kaipgi turėtų būti vertinamos Georgijaus juostelės?

Tai yra senas ženklas, kurio ištakų derėtų ieškoti ne Tarybų Sąjungoje, o carinėje imperijoje. Visgi šis ženklas jau kurį laiką naudojamas visų, ir buržuazinės Vladimiro Putino Rusijos valdžios veikėjų, ir netgi rusų komunistų, kaip vienas iš 1945 m. gegužės 9-osios pergalės atributų, tad tai, kaip vertiname Georgijaus juosteles, yra neatskiriama nuo to, kaip vertiname 1945 m. gegužės 9-ąją: ar mums tai buvo pergalė, ar pralaimėjimas?

GEGUŽĖS 9-OJI IR LIETUVA

Tą dieną Trečiasis Reichas kapituliavo prieš Tarybų Sąjungą. Kaip žinome, nuo 1941 m. vasaros Lietuvoje iki pat 1944 m. šeimininkavo okupacinė vokiečių kariuomenė. Kokį likimą lietuvių tautai buvo numatę vokiškieji „išvaduotojai“, puikiai rodo garsusis Generalplan Ost, kuriuo buvo ketinama didelę dalį lietuvių išbarstyti po Sibiro platybes ir likusią mažumą paversti visiškais vokiškųjų žemvaldžių-kolonizatorių vergais. Buvo planuojamas lietuvių tautos sunaikinimas. Tuo  tarpu karą galiausiai laimėjusi TSRS, aktyviai prisidėjusi prie socialistinės Lietuvos sukūrimo, ne tik kad jokių panašių ketinimų neturėjo, bet ir rėmėsi tautų lygiateisiškumo ir nacionalinio apsisprendimo teisės principais – ką parodo visapusiškas Lietuvos ir lietuvių tautos suklestėjimas socialistinės santvarkos gyvavimo laikotarpiu.

Gegužės 9-osios pergalė ne tik išsaugojo lietuvių tautą nuo sunaikinimo, bet jai atvėrė kelius į klestėjimą.

GEGUŽĖS 9-OJI – MŪSŲ ŠVENTĖ

Tokie yra faktai. „Didžiojo Reicho“ pergalės atveju Lietuvai ir lietuvių tautai grėsė nebūtis. Tačiau ši nebūtis buvo įveikta ir, nepaisant tikrų bei tariamų pokario negandų, Lietuvai atsivėrė neregėto klestėjimo epocha. Tad ar gegužės 9-oji laikytina švente lietuvių tautai, netgi nekalbant apie tarptautinę šitos datos reikšmę, kurios čia net nelietėme? Be abejo, taip. Nereikia būti rusu, nesvarbu, Rusijos ar Lietuvos, kad pripažintum gegužės 9-osios teigiamą reikšmę, ne tik vietinę, o ir tarptautinę.

KASGI PRIEŠ GEORGIJAUS JUOSTELES?

Grįžkime prie reikalo. Kasgi tokie nori uždrausti Georgijaus juosteles? Žinome – saujelė „patriotais“ save vadinančių veikėjų su P. Saudargo parlamentarų grupe priešakyje. Ironija yra ta, kad vadinamieji „patriotai“, patys tai suprasdami ar ne, yra Lietuvos ir lietuvių tautos išdavikai, palaikantys faktinį Lietuvos, kaip JAV kolonijos ir potencialaus karinio placdarmo, statusą. Galbūt jiems ir būtų patikęs lietuvių tautos sunaikinimas dar prieš 60 metų, kurį neabejotinai būtų įvykdę tuometiniai NATO-JAV-ES pirmtakai, vokiškieji okupantai? Į tai atsakyti tikriausiai gali tiktai jie patys, tačiau tai, kad jie aktyviai palaiko dabartinius Lietuvos nepriklausomybės likvidatorius, kad jie aktyviai remia ir vykdo masinio lietuvių nuskurdinimo ir emigracijos politiką, leidžia manyti, kad genocido idėjos jiems – savas dalykas.

NEŠIOKIME GEORGIJAUS JUOSTELES!

Būdami tikrais, o ne konserviniais Lietuvos patriotais, mes neabejotinai Georgijaus juosteles laikome savu ženklu, ženklu, kuris iš vienos pusės reiškia 1945 m. gegužės 9-osios pergalę, o iš kitos, dabar vykstantį tautų pasipriešinimą vokiškųjų grobikų įpėdinių –JAV-NATO imperialistų ir teroristų – kėslams Ukrainoje, Sirijoje ir kitur. Kaip esame rašę anksčiau, šiandien Georgijaus juostelės tampa kovos prieš imperializmą, už tautų laisvę ir nepriklausomybę, ženklų. Todėl V. Titovo ir kitų pažangių Lietuvos veikėjų, lietuvių, rusų ir kt., laikysena nebijant demonstruoti šį simbolį, yra sveikintina.

Nebijokime šio ženklo, bet laikykime jį savu ir nešiokime jį garbingai!

Įvertink straipsnį: +3 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

90 | 2017-08-23 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
86 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
119 | 2017-08-23 | Lietuva | +19 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
110 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-23 | Kaimynai | +4 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
313 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -3
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
363 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-22 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
116 | 2017-08-22 | Lietuva | +7 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-22 | Lietuva | +5 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
98 | 2017-08-22 | Lietuva | +12 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
219 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
463 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
223 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851