Daug triukšmo dėl Georgijaus juostelių

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://revoliucija.org/2016/02... 2016-02-12 18:29:16, skaitė 679, komentavo 0

Daug triukšmo dėl Georgijaus juostelių

Dar sausio mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės nariui Viačeslavui Titovui viešame renginyje pasirodžius su Georgijaus juostelės simboliu, prasidėjo ir iki šiol nesibaigia sisteminės žiniasklaidos ir apie Paulių Saudargą susibūrusios konservatorių klikos isterija dėl šio ženklo, kuris šiandien tapo vienu pagrindinių pergalės prieš hitlerinį imperializmą simbolių.

„KONSERVAI“ NORI UŽDRAUSTI GEORGIJAUS JUOSTELES

Saudargo grupė, sekdama saujelės rusofobiškai nusiteikusių Latvijos parlamentarų pavyzdžiu, yra pateikusi įstatymo projektą, pagal kurį Georgijaus juostelės turėtų būti uždraustos, priskirus jas prie „draudžiamos sovietinės simbolikos“. Daugelis „patriotų“, nuo liberalkonservatorių iki tautininkų, šią isteriją tik palaiko, jeigu ne kaip Albertas Daugirdas svajodami apie fizinį „vatnikų“ naikinimą, tai cypdami apie būtinybę užkirsti kelią tariamiems „valstybės priešams“; tuo tarpu nuosaikesni iš jų pabrėžia, kad šitoks draudimas tiktai paaštrintų padėtį ir paskatintų didesnį nepatenkintų visuomenės elementų radikalėjimą.

GEORGIJAUS JUOSTELĖS IR 1945 GEGUŽĖS 9-OJI

Patys pagal šių veikėjų skirstymą būdami „vatnikų“, „kacapų“ ir „koloradų“ kategorijos atstovais, negalime nepasisakyti šiuo opiu klausimu – kaipgi turėtų būti vertinamos Georgijaus juostelės?

Tai yra senas ženklas, kurio ištakų derėtų ieškoti ne Tarybų Sąjungoje, o carinėje imperijoje. Visgi šis ženklas jau kurį laiką naudojamas visų, ir buržuazinės Vladimiro Putino Rusijos valdžios veikėjų, ir netgi rusų komunistų, kaip vienas iš 1945 m. gegužės 9-osios pergalės atributų, tad tai, kaip vertiname Georgijaus juosteles, yra neatskiriama nuo to, kaip vertiname 1945 m. gegužės 9-ąją: ar mums tai buvo pergalė, ar pralaimėjimas?

GEGUŽĖS 9-OJI IR LIETUVA

Tą dieną Trečiasis Reichas kapituliavo prieš Tarybų Sąjungą. Kaip žinome, nuo 1941 m. vasaros Lietuvoje iki pat 1944 m. šeimininkavo okupacinė vokiečių kariuomenė. Kokį likimą lietuvių tautai buvo numatę vokiškieji „išvaduotojai“, puikiai rodo garsusis Generalplan Ost, kuriuo buvo ketinama didelę dalį lietuvių išbarstyti po Sibiro platybes ir likusią mažumą paversti visiškais vokiškųjų žemvaldžių-kolonizatorių vergais. Buvo planuojamas lietuvių tautos sunaikinimas. Tuo  tarpu karą galiausiai laimėjusi TSRS, aktyviai prisidėjusi prie socialistinės Lietuvos sukūrimo, ne tik kad jokių panašių ketinimų neturėjo, bet ir rėmėsi tautų lygiateisiškumo ir nacionalinio apsisprendimo teisės principais – ką parodo visapusiškas Lietuvos ir lietuvių tautos suklestėjimas socialistinės santvarkos gyvavimo laikotarpiu.

Gegužės 9-osios pergalė ne tik išsaugojo lietuvių tautą nuo sunaikinimo, bet jai atvėrė kelius į klestėjimą.

GEGUŽĖS 9-OJI – MŪSŲ ŠVENTĖ

Tokie yra faktai. „Didžiojo Reicho“ pergalės atveju Lietuvai ir lietuvių tautai grėsė nebūtis. Tačiau ši nebūtis buvo įveikta ir, nepaisant tikrų bei tariamų pokario negandų, Lietuvai atsivėrė neregėto klestėjimo epocha. Tad ar gegužės 9-oji laikytina švente lietuvių tautai, netgi nekalbant apie tarptautinę šitos datos reikšmę, kurios čia net nelietėme? Be abejo, taip. Nereikia būti rusu, nesvarbu, Rusijos ar Lietuvos, kad pripažintum gegužės 9-osios teigiamą reikšmę, ne tik vietinę, o ir tarptautinę.

KASGI PRIEŠ GEORGIJAUS JUOSTELES?

Grįžkime prie reikalo. Kasgi tokie nori uždrausti Georgijaus juosteles? Žinome – saujelė „patriotais“ save vadinančių veikėjų su P. Saudargo parlamentarų grupe priešakyje. Ironija yra ta, kad vadinamieji „patriotai“, patys tai suprasdami ar ne, yra Lietuvos ir lietuvių tautos išdavikai, palaikantys faktinį Lietuvos, kaip JAV kolonijos ir potencialaus karinio placdarmo, statusą. Galbūt jiems ir būtų patikęs lietuvių tautos sunaikinimas dar prieš 60 metų, kurį neabejotinai būtų įvykdę tuometiniai NATO-JAV-ES pirmtakai, vokiškieji okupantai? Į tai atsakyti tikriausiai gali tiktai jie patys, tačiau tai, kad jie aktyviai palaiko dabartinius Lietuvos nepriklausomybės likvidatorius, kad jie aktyviai remia ir vykdo masinio lietuvių nuskurdinimo ir emigracijos politiką, leidžia manyti, kad genocido idėjos jiems – savas dalykas.

NEŠIOKIME GEORGIJAUS JUOSTELES!

Būdami tikrais, o ne konserviniais Lietuvos patriotais, mes neabejotinai Georgijaus juosteles laikome savu ženklu, ženklu, kuris iš vienos pusės reiškia 1945 m. gegužės 9-osios pergalę, o iš kitos, dabar vykstantį tautų pasipriešinimą vokiškųjų grobikų įpėdinių –JAV-NATO imperialistų ir teroristų – kėslams Ukrainoje, Sirijoje ir kitur. Kaip esame rašę anksčiau, šiandien Georgijaus juostelės tampa kovos prieš imperializmą, už tautų laisvę ir nepriklausomybę, ženklų. Todėl V. Titovo ir kitų pažangių Lietuvos veikėjų, lietuvių, rusų ir kt., laikysena nebijant demonstruoti šį simbolį, yra sveikintina.

Nebijokime šio ženklo, bet laikykime jį savu ir nešiokime jį garbingai!