Grynieji pinigai – tai laisvė. Neigiamų palūkanų kalėjime

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Romos imperatorius Tiberijus pasakė: Boni pastores est tondere pecus, non deglubere (geras piemuo kerpa avis, o nelupa joms kailio). ES tiberijai nutarė nulupti europiečiams kailį su negrynaisiais pinigais ir neigiamomis palūkanomis. Pradžia.

Prie neigiamų palūkanų šiuo metu pereina vis daugiau Centrinių bankų: Švedija (-0,35%) 2009; Danija (-0,75%) 2012; Šveicarija (-0,75%); ECB (0,30%) 2014; Japonija (-0,1%) 2016.

Pionieriai šioje „avių lupimo“ procedūroje, kaip matome, yra ES bankai. Neigiamų palūkanų įvedimą Centriniai bankai (CB) aiškino skirtingai. Švaicarijos CB tai grindė Švedijos ir Euro zonos ekonomikoje defliacijos grėsme. Šveicarija ir Danija tuo, kad jų valiutų kursas per daug aukštas. Tokia grėsmė susidarė Euro zonoje dėl krizinių procesų, didėjančio investuotojų nepasitikėjimo euru ir padidėjusiu kapitalų nutekėjimu iš Euro zonos į Šveicarijos ir Danijos bankų sistemas. Visų CB vadovai kalbėjo apie būtinybę stimuliuoti ekonomiką. Apie siekį, kad komercinių bankų kapitalai atsigręžtų į realios ekonomikos sektorių. Šių pastangų efektas buvo labai kuklus.

Valentinas Katasonovas, būtent šio finansų-kredito specialisto publikacija čia remiuosi, išvardina eilę neigiamų palūkanų reiškinio priežasčių. Jo nuomone, „visų pirma, pinigai CB skolinami privatiems bankams tapo pigiais arba netgi visiškai nemokamais. Antra, komerciniai bankai savo depozitams irgi ėmė skaičiuoti neigiamas palūkanas, arba įvedė mokesčius už sąskaitų atidarymą ir uždarymą, sąskaitų aptarnavimą. Trečia, CB procentinė politika paveikė ir toliau veikia valstybinių vertybinių popierių rinką. O būtent: iš pradžių krito pelningumas tokių vertybinių popierių, o po to dalis jų nukrito į minuso zoną. Ypatingas dėmesys skiriamas JAV iždo popieriams, kurie sudaro pagrindinę daugelio pasaulio šalių CB tarptautinių rezervų dalį. Nemaža dalis institucinių investuotojų portfelių (investicinių fondų, pensijinių fondų, draudimo kompanijų ir t.t.) taip pat susideda iš amerikiečių iždo vertybinių popierių. Tokių popierių pelningumas pastaraisiais metais nuolatos krito. Daugumai atrodo mįsle, kodėl centriniai bankai, suverenūs fondai, kiti instituciniai investuotojai perka amerikietiškus popierius su grynai simboliniu pelningumo procentu? Atsakymas paprastas: todėl, kad pas kitus iždo popierius jis dar žemesnis arba netgi neigiamas.

Pirmieji iždo vertybiniai popieriai su neigiamu procentu atsirado Europoje dar prieš penkis metus. Bankas JP Morgan paskelbė kai kuriuos duomenis apie „neigiamų“ popierių rinką. Apie 1,7 trilijono eurų vertės vienų metų trukmės euro zonos šalių obligacijų turi neigiamą pelningumą. Dar prieš metus tokių obligacijų buvo 6,8% visos valstybių obligacijų apimties. Pagal 2016 vasario 1 dienos Deutsche Bank vertinimą, tokių popierių kiekis per du metus išaugo iki 25%. Jeigu JAV iždo 2 metų trukmės popieriai turi 0,72% pelningumą, tai analogiški Vokietijos popierių pelningumas – minus 0,50%, Japonijos – minus 0,17%.

Ketvirta, neigiamų palūkanų epidemija persimetė į korparatyvinių vertybinių popierių rinką. Sausio 16 dienos forume Davose buvo paskelbti Bank of America Merrill Lynch (BAML) duomenys, pagal kuriuos Europos korporatyvinės obligacijos 65 milijardų eurų (71 milijardų dolerių) sumai yra prekiaujamos su neigiamu pelningumu. Kitais žodžiais, investuotojai, turintys šiuos popierius, praranda pinigus. Su tokiais popieriais linkę dirbti konservatyvūs investuotojai, kuriems patikimumas ir saugumas svarbiau negu pelningumas. Klasikiniu pavyzdžiu tokių popierių yra korporatyviniai popieriai žinomos šveicarų korporacijos Nestlé, dirbančios maisto pramonės srityje. Kompanijos vadovybė skaito, kad jos obligacijos nei kiek nenusileidžia iždo popieriams ekonomiškai stipriausių Vakarų valstybių ir gali pretenduoti, kad jos būtų įtrauktos į solidžių institucinių investuotojų portfelius.

Penkta, rinkose korporatyvinių vertybinių popierių procentinių normų žemėjimo tendencijos kokybiškiems popieriams priešinasi tendencijai procentinės normos mažėjimo kitų popierių.

Stiprėja procentinių normų poliarizacija: viename poliuje atsiduria kokybiški korporatyviniai popieriai su žema arba net neigiama procentine norma; kitame poliuje, kaip sniego lavina, auga apimtis spekuliacinių korporatyvinių popierių, kuriuos galima priskirti šiukšlinių kategorijai. Spred, arba procentinis priedas, kurį išmoka  šiukšlinių obligacijų emitentai, auga beveik 3,5 procentiniais punktais nuo praeitų metų kovo. Šis atotrūkis šiandien beveik toks pats, kaip euro krizės 2011 metais, nors perpus mažesnis, negu po žlugimo Lehman Brothers 2008 metais.

Šiukšlinėms (toksiškoms) obligacijoms, kurios yra didelės rizikos grupėje (turinčios pelningumą 10 procentų didesnį, negu iždo obligacijos), pasiekė šių metų pradžioje 29,6% lyginant su 13,5% prieš metus. Pagal reitingų agentūros S&P duomenis, tai pats didžiausias lygis rinkos „toksiškumo“  nuo 2009 metų.

„Šiukšlių“ apimties augimui finansų rinkose teigiamos įtakos turėjo ne tiktai procentinė politika centrinių bankų, bet ir politika taip vadinamų „kiekybinių suminkštinimų“. JAV FRS ir Anglijos bankas žemino procentines normas, bet vis tiktai nenuvesdavo jas į minusinę reikšmę. Užtai būtent šitie du bankai realizavo pačias didžiausias programas kiekybinio suminkštinimo, kurios yra supirkimas CB valstybinių popierių (pačios įvairiausios kokybės), kas mažino jų pelningumą. Pelningumas trijų mėnesių JAV iždo vekselių 2015 metais krito netgi iki nulinės reikšmės. Panašiose situacijos yra dauguma investuotojų ir jiems neliko kito pasirinkimo, kaip persijungti nuo mažo pelningumo arba „nulinių“ valstybinių popierius į korporatyvinius popierius. Galiausiai CB stimuliavo paklausą korporatyvinių popierių ne pačios aukščiausios kokybės. O kai kurie iš jų, pakliūdami į privačių investuotojų portfelius, greitai tapdavo šiukšliniais. Kažkokiu momentų pas šiukšlinių popierių savininkus gali neišlaikyti nervai, prasidės masinis nekontroliuojamas šių popierių pardavimas…“

V.Katasonovo nuomone, „Vakarų valstybių CB politika, mažinant procentinę normą, kartu su kiekybinio minkštinimo kurso programomis, sukūrė visas sąlygas prasidėti antrai finansinės krizės bangai“.

2015 metų gruodžio mėnesį JAV FRS padidino procentinę normą nuo 0 iki 0,25 procento, konstatuodama JAV ekonomikos augimą. Tai buvo pirmas procentinės normos pakėlimas nuo 2006 metų. FRS vadovė Janet Yellen šį trečiadienį JAV kongresui pranešė, kad JAV ekonomika susiduria su eile globalaus charakterio problemų, kas gali sulėtinti planus didinant procentinę normą.

JAV Federalinė rezervų sistema gali nustatyti neigiamą palūkanų normą, tuo atveju, jeigu ekonomika ims silpnėti, mano analitikai Merrill Lynch, investicinio padalinio Bank of America.

Po to, kai sausio pabaigoje Japonijos bankas įvedė neigiamą palūkanų normą – minus 0,1%, o ECB ne kartą pareiškė, apie didinimą ekonomiką stimuliuojančių priemonių, rinka aktyviai aptarinėja galimą neigiamų palūkanų normos įvedimą JAV. „Jeigu JAV ekonomika ženkliai nusilps, mes įsitikinę, kad FRS svarstys įvedimą neigiamų palūkanų, kaip politikos suminkštinimo priemonę“, kalbama analitikų pažymoje.

JAV BVP augimas ketvirtame 2015 metų kvartale buvo, pagal prekybos ministerijos ataskaitas (Yra prisipažinusi praeitais metais finansinių ataskaitų falsifikavimą. A.L.) augimas buvo 0,7%.

„Neigiamos palūkanos sukels sunkumus sistemoms, su kuriomis dirba finansų rinkų ir fondų dalyviai, dirbantys pinigų rinkoje“. Pažymi analitikas.

Kaip neigiamos palūkanos gali paveikti ekonomiką ir paprasto žmogaus kišenę?

Bankams, manoma, tai neturės neigiamos įtakos. Kitaip jie to šposo ir nebūtų išradinėję. Jiems jokio skirtumo su kokiu ženklu bus marža tarp skolintų ir perskolintų pinigų. Savų pinigų jie beveik neturi (privalomas rezervas – apie 10 %). Tai neturės įtakos bankų pagrindiniam verslui – oficialiam pinigų padirbinėjimui.

Ženkliai pakils realių aktyvų kaina, t.y. aukso, platinos, sidabro. Pakils kaina likvidžių aktyvų: būstų, antikvariato, žaliavų ir pan.

Vyks fondų rinkos augimas, t. y. turtingieji ir toliau turtės (įmonės galės imti kreditus su neigiamu procentu).

Žlugs obligacijų rinka su neigiamu pelningumu. Gyventojai daugiau išleis, negu taupys. Vidutinėje laiko atkarpoje susiformuos naujas burbulas – dollar carry trade.

Bankai, vietoj to, kad finansuotų realų ekonomikos sektorių, užsiims valiutinėmis machinacijomis, o „kova su defliacija“ bus pralaimėta.

Taigi. Iš „auksino milijardo“ Europa daroma rasiniu sąšlavynų ir nestabilumo zona, su degraduojančia ekonomika. Europai reikia inžinierių, medikų, aukštos kvalifikacijos darbininkų, o mums veža milijonus beraščių debilų…

Kad atitolinti ES bankrotą imamasi net pačių idiotiškiausių priemonių, net tokių, kaip neigiamos palūkanos. Bet tai neišgelbės Euro bepročių sėdinčių Briuselyje. Labai gaila, bet neišgelbės ir mūsų, prisidedančių prie šio idiotizmo tuo, kad jį pakenčiame.

Šauksmas

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
12 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
61 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
142 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
141 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
52 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851