Vengrijos ambasadorius: migrantų krizė – geras lakmuso popierėlis

ProPatria.lt
| +2 -0 Autorius: ProPatria.lt
Šaltinis: www.propatria.lt/2016/02/vengrijos-ambasadorius-migrantu-krize.html
2016-02-12, skaitė 677
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Vengrija pirmoji Europos Sąjungoje pradėjo tvirtai ginti savo nacionalinius interesus, pirmoji ėmė tvarkytis su migrantų krize ir pirmoji parėmė mūsų kaimynus lenkus, kai Briuselis pradėjo šiems grasinti sankcijomis. Apie Europoje vykstančius politinius procesus „Respublika“ kalbėjosi su Vengrijos ambasadoriumi Zoltanu Jancsiu.

– Kai Briuselis pabandė nubausti Lenkiją už jos vykdytas vidaus politikos reformas, Jūsų šalis tapo pirmąja Europos valstybe, kuri nedviprasmiškai užstojo mūsų kaimynus ir pareiškė, kad bet kokias sankcijas Lenkijos atžvilgiu vetuos. Kokie buvo pagrindiniai tokios paramos motyvai?

– Vengrijos ir Lenkijos bendradarbiavimas turi labai gilias istorines šaknis. Mūsų tautos labai dažnai padėdavo viena kitai, kai tik mūsų valstybės patekdavo į kokias nors problemines situacijas. Kalbant apie šią situaciją, naujoji Lenkijos vyriausybė į valdžią pateko demokratiniu būdu, niekas tos valdžios neuzurpavo ir iš niekur jos neatsiuntė. Lenkų tauta ją pati pasirinko, ir šis jos apsisprendimas turi būti gerbiamas, patinka tai kam nors ar ne. O dėl demokratinių rinkimų procedūrų apskritai niekam neturėtų kilti abejonių, niekas neturėtų šių rezultatų bei naujosios valdžios teisėtumo kvestionuoti. Ši Lenkijos vyriausybė gavo savo tautos pasitikėjimo mandatą, todėl mus Vengrijoje labai nemaloniai nustebino, su kokia aštria kritika mūsų kolegos lenkai susidūrė tiek iš ES žiniasklaidos, tiek ir iš tam tikrų politinių jėgų pusės. Vengrijos vyriausybė solidarizavosi su Lenkija dar ir dėl to, kad visai neseniai pati patyrė, kai kažkam užsienyje nepatiko mūsų reformos ir kai ji už tai buvo aršiai puolama be jokio pagrindo.

– Šiandien vis daugiau ES valstybių reikalauja didesnio savarankiškumo, nenori būti valdomos iš vieno centro – Briuselio, gina nacionalinius interesus. Kokią matote ES ateitį?

– Tai ir yra esminis šiuolaikinės Europos klausimas. Juk Europos Sąjunga pirmiausia buvo kuriama kaip Europos suverenių valstybių sąjunga, išlaikant visas prigimtines tų valstybių teises. Laikui bėgant, dalį savo suverenių teisių tos valstybės perleido centrinėms Europos institucijoms, tačiau bet kuriuo atveju privalome rasti reikiamą balansą tarp suverenių valstybių teisių ir bendrosios Europos politikos, kurią bando vykdyti ES institucijos. Tai reiškia, kad jokiu būdu negalima pažeidinėti arba ignoruoti nacionalinių valstybių suvereniteto, nes tai veda į susiskaldymą. Europa savo viduje pamažu sukūrė laisvąją rinką bei laisvo asmenų judėjimo principus, kurie pavirto Šengeno zona. Čia reikia konstatuoti, kad nacionalinės valstybės laisva valia atsisakė tik labai nedidelės savo suvereno dalies. Mastrichto sutartyje buvo aiškiai užfiksuota, kaip ir kas deleguoja savo atstovus į bendrąsias ES institucijas. Štai tada susiformavo tam tikra pusiausvyra tarp šioms institucijoms deleguotų teisių ir nacionalinių valstybių išsaugotų suverenitetų.

Mes, vengrai, patyrėme savo kailiu, kad tam tikros nacionalinių valstybių teisės, kurios teoriškai turėjo būti neliečiamos, tyliai ir nepastebimai perėjo į centrinių ES institucijų kompetenciją, nors niekas dėl to nebalsavo ir tautų nuomonės neklausė. Taip buvo pažeista minėta pusiausvyra, ir su tokiomis tendencijomis mes iš esmės negalime sutikti. Būtent dėl to atsirado prieštaravimų tarp ES ir Vengrijos.

Mes esame įsitikinę, kad visos suverenių valstybių teisės turi būti sugrąžintos nacionalinėms valstybėms, o Europos Taryba bei kitos ES institucijos neturi jų varžyti. Dabar lygiai tą patį matome ir naujosios Lenkijos vyriausybės atžvilgiu…

– Kai Vengrija pirmoji pradėjo statyti tvoras nuo migrantų, daugelis veikėjų centrinėse Briuselio institucijose ir netgi nemažai įvairių Europos valstybių vadovų Jus moralizavo ir kritikavo. Šiandien jau beveik visi pasistatė arba statosi dar aukštesnes tvoras… Ką dabar galėtumėte atsakyti savo kritikams?

– Išties migrantų krizė yra labai geras lakmuso popierėlis, aiškiai parodantis daugelį prieštaravimų. Juk Europos viduje laisvą asmenų judėjimą reguliuoja Šengeno zonos mechanizmai, nes mūsų šalys laisva valia tarpusavyje susitarė dėl tokio judėjimo laisvių. Tačiau išorines Šengeno zonos sienas privalo saugoti į zoną patenkančios pasienio valstybės. Kai prasidėjo nevaldomi migracijos srautai, iškart paaiškėjo, kad mes nesugebame apsaugoti išorinės Šengeno sienos, t.y. atskiros valstybės nesilaiko savo įsipareigojimų. Juk visiems tiems migrantams iš trečiųjų šalių joks laisvo asmenų judėjimo statusas teisiškai negalioja.

Susidūrus su tokia situacija, visos šalys tiesiog pradėjo laukti kažkokio bendro sprendimo, tačiau jo vis nebuvo. Štai čia atsirado dar vienas prieštaravimas – tarp esamos situacijos ir valstybių pareigos išsaugoti bendros Šengeno erdvės sienų neliečiamumą.

Vengrijos atsakas į migracijos iššūkius vyko visiškai tiksliai pagal mūsų įsipareigojimus Šengeno erdvei, tačiau kai pradėjome vykdyti savo įsipareigojimus, iškart susidūrėme su didžiule kritika iš šalies. Vadinasi, mums bandoma pasakyti, kad jokių įsipareigojimų vykdyti nereikia, nes išorinės sienos tiesiog fiziškai nėra saugomos? O gal ta Šengeno erdvė jau kur nors tyliai panaikinta? Tačiau dėl to pati problema niekur neišnyko. Todėl pagal visą dabartinę logiką, užuot stabdę migrantus prie išorinių Šengeno sienų, stabdome juos šios erdvės viduje. Tai yra didžiulis iššūkis visai bendrijai.

Šiandien didžiausia problema yra Graikijoje. Jeigu ten pavyktų šį srautą sustabdyti, mes, žinoma, labai džiaugtumės. Bet kuriuo atveju reikalingas greitas ir efektyvus sprendimas.

– Vis daugiau politikos apžvalgininkų bei saugumo ekspertų teigia, kad pirmas žingsnis į krizės suvaldymą būtų karinių konfliktų užbaigimas ir naujų konfliktų nekurstymas. Tai galbūt būtų logiška pirmiausia panaikinti pačias migracijos priežastis?

– Žinoma. Tačiau tai būtų tik dalis sprendimo, nes Europa jau dabar užtvindyta ne tik didžiulių žmonių masių iš Sirijos, bet ir iš kitų kraštų, kur jokie kariniai konfliktai nevyksta arba yra nežymūs bei lokaliniai. Jau dabar akivaizdu, kad konfliktų suvaldymas visiškai priklauso nuo kelių didžiųjų valstybių sprendimo, o tuo metu nuo šių migrantų srautų kenčia visos Europos šalys, taip pat tos, kurios tuose konfliktuose nedalyvauja. Kol krizė Sirijoje nebus išspręsta, visi mes turime atsilaikyti ir sustabdyti šį beprotišką migrantų srautą prie Europos išorės sienų.

Jeigu tie bėgantys asmenys yra vadinami karo pabėgėliais, vadinasi, jie turėtų jaustis saugūs, vos pasitraukę iš konfliktų teritorijos, t.y. stovyklas jiems reikia masiškai steigti pasienio valstybėse, o ne Europos centre. Čia atkreipčiau dėmesį, kad tik 40 proc. visų migrantų prisistato Sirijos piliečiais, visi kiti – iš Afrikos, Afganistano, Pakistano ir t.t. Taigi didžioji dalis migrantų yra ne karo pabėgėliai, o ekonominiai migrantai. Tačiau vos peržengus kokios nors Sirijos sieną juos išskėstomis rankomis pasitinka žmonių kontrabandininkai, kurie suteikia iliuziją, jog Europoje atras labai gerą ir nerūpestingą gyvenimą.

Kovos su žmonių kontrabanda srityje Europa apskritai pažengė į priekį mažiausiai nuo pat krizės pradžios – šitas „verslas“ ir toliau klesti. Prieita iki to, kad nusikaltėliai su jų vežamais į Europą žmonėmis atsiskaito ne iš karto, o tik šiems įsitvirtinus pageidaujamoje šalyje, t.y. Europos valstybės dalį pašalpų sumoka tiesiai į kontrabandininkų rankas… Todėl pirmiausia reikia sunaikinti tą žmonių kontrabandos tinklą, kuris pavirto atskira verslo šaka.

– Tačiau buvo ir dar vienas svarbus migrantų krizės pradžios faktorius. Angelos Merkel kvietimas atvykti. Kodėl ji taip neapdairiai pasielgė, pasikviesdama visą šitą publiką į Europą?

– Apie tai iki šiol viešojoje erdvėje sklando labai daug nuomonių… Vienas iš populiaresnių paaiškinimų tas, kad Vokietijoje mažėja darbo jėgos, ji sensta, o gimstamumas menksta. Bet iš tikrųjų, manau, kiekvienam buvo aišku, kad tokiu būdu darbo jėgos problemos neišspręsi, nes dauguma migrantų nesugeba parodyti net gebėjimų savarankiškai gyventi, nemoka kalbos, net neketina gilintis į priimančios šalies kultūrines tradicijas, gyvenimo būdą, neturi jokios tinkamos darbo kvalifikacijos ir kai kurie iš jų net neketina ten dirbti. Visi jie tikisi pragyventi iš socialinių pašalpų, todėl ir veržiasi ten, kur tos pašalpos yra didžiausios.

– Vengrija visada nuosekliai gynė savo nacionalinius interesus. Kodėl vienos valstybės vis dar nori išlikti šiame pasaulyje, o kitos tiesiog mūsų akyse atlieka ritualines savižudybes, įsileisdamos nekontroliuojamas gaujas svetimtaučių arba pačios emigruodamos? Kur dingsta jų savisaugos instinktas? Kodėl jos ima plaukti pasroviui, nesugebėdamos priešintis?

– Aš netikiu, kad kokia nors valstybė pati norėtų susinaikinti ar išnykti. Žinoma, kai kas centrinėse ES institucijose svajoja apie Europos federaciją, t.y. bendrą valstybę pagal Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdį. Kiekviena šalis turi savo kultūrinį ar politinį savitumą, mes viso to neturėtume prarasti, nes įnešdami savo identiteto dalelę Europą tik praturtiname.

Tai liečia visas šalis, įskaitant ir tikrai unikalias bei nuostabias Baltijos valstybes, kurios taip pat supranta, kad privalo pačios spręsti savo likimą, būti savo likimo šeimininkės, nes tai ateina iš netolimos praeities. Juk visi mes turime bendrą istorinę praeitį, kai stengėmės kuo greičiau ištrūkti iš Tarybų Sąjungos priklausomybės.

Kita vertus, toks fatalinis įspūdis gali susidaryti ir dėl to, kad tarp įvairių ES šalių egzistuoja didžiuliai jų ekonominio išsivystymo skirtumai. Atvira rinka sudaro geresnes konkurencines sąlygas stipresnėms kompanijoms bei valstybėms, kurios šią situaciją išnaudoja. Nes šalys, kurios vėliau pateko į ES, dabar neturi jokių galimybių ekonomiškai pasivyti tų Vakarų valstybių, į kurias dabar masiškai migruojama. Bendras ES sudarymo principas efektyviai gali veikti tik tuo atveju, jeigu šalys yra maždaug vienodo išsivystymo lygio, o šiuo metu vieni turi pranašumą prieš kitus ir iš čia kyla dar daugiau prieštaravimų.

ŠALTINIS

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
13 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
62 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
142 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
142 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
52 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851