Pabaltijis išsikovojo karinio Rusijos priešo statusą

Anonimusas
| +10 -0 Autorius: Aleksandras Nosovičius
Šaltinis: www.rubaltic.ru/articles/13012015-Pabaltijis-Rusija/
2016-02-12, skaitė 1366
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas patvirtino RF nacionalinio saugumo strategiją. Naujoje Strategijos versijoje pagrindiniu potencialiu Rusijos priešu įvardinamas NATO, o pagrindine karinio saugumo grėsme — NATO karinės infrastruktūros priartėjimas prie Rusijos sienų. Siekiant pasipriešinti šiai grėsmei, Nacionalinio saugumo strategija numato prie Rusijos sienų su NATO išdėstyti aukštos technologijos daugiafunkcinius karinius kompleksus. Patvirtintas dokumentas juridiškai įtvirtina seną faktą: Pabaltijo militarizavimas, kurio aktyviai siekė vietiniai politikai, kilus kariniam konfliktui su NATO, paverčia šį regioną pirmojo Rusijos smūgio objektu.

2014–2015 m. NATO ir JAV karinis dalyvavimas Pabaltijo šalyse augo geometrine progresija. Dukart buvo padidinti Pabaltijo priešlėktuvinės gynybos pajėgumai — aeroparkas Šiauliuose papildytas 16 NATO raketiniais naikintuvais. Į Latviją iš JAV atgabenta 150 kovinės technikos vienetų, tame tarpe tankai „Abrams“ ir šarvuočiai „Bredli“. Visose Baltijos šalyse išdėstyti amerikiečių specialiosios paskirties daliniai, turėsiantys atlikti karinius ir prieškarinius veiksmus. Buvo skelbiami elektroninės žvalgybos sistemos išdėstymo netoli Rusijos sienos planai, atidaromi NATO „kibersaugumo“ centrai, kuriems buvo pavesta vesti informacinius karus rusakalbėje media erdvėje.

Panašiai skubos tvarka buvo vykdoma NATO karinio dalyvavimo plėtra Rytų Europos šalyse: Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir t.t. Tačiau Rumunija arba Bulgarija neturi su Rusija bendros sienos, o štai Rusijos su Pabaltijo šalimis siena gana ilga. Todėl būtent Pabaltijo militarizavimas buvo Maskvoje įvertintas kaip pagrindinė praktinė karinės NATO infrastruktūros plėtros Rytų Europoje grėsmė.

Atitinkamai būtent Pabaltijis tampa pirmuoju galimu Rusijos priešu iškilus konfliktui su NATO.

Lietuvai, Latvijai ir Estijai tokia situacija reiškia, kad šioms šalims bus visiškai vis tiek, kaip užsibaigs Rusijos karas su „Vakarų demokratine bendrija“. Sakykime, jei Rusija šio karo metu bus pažeminta ir nugalėta, net „civilizuoto pasaulio“ jėgomis nušluota nuo žemės paviršiaus, — Pabaltijo politikai vis tiek nieko nepamatys, nes jų šalys bus pirmosios nušluotos nuo žemės paviršiaus.

Nesvarbu, kaip užsibaigs Rusijos karas su NATO, o prasidės jis Pabaltijo šalių sunaikinimu.

Ši išvada priimtina bet kuriam protaujančiam žmogui — tam nebūtinas karinio analitiko ar eksperto mąstymas. Ir sveiku protu mąstantys žmonės visais skubos tvarka Pabaltijos militarizavimo metais nurodinėjo vietiniams vadovams, kad brukimas į regioną masinio naikinimo ginklų, jo pavertimas Rusijos ir Vakarų ginklavimosi epicentru ir konflikto tarp karinių-politinių blokų provokavimas ne tik negarantuoja Lietuvai, Latvijai ir Estijai saugumo, bet kenkia jam.

Garantuoti Pabaltijui saugumą gali tik visiškai priešinga politika: abipusis NATO Baltijos regiono ir Rusijos demilitarizavimas, Maskvos ir Vakarų šalių santykių įtampos mažinimas, Pabaltijo šalių pavertimas tarpininkėmis, kurios padėtų Maskvai ir Vakarų sąjungininkams integruotis Rusijai į tarptautinė Vakarų bendriją.

Tokia specializacija pasaulinėje praktikoje Kremlius Baltijos šalyse labai suinteresuotas, o tai šioms šalims taptų karinio saugumo garantija. Deja, pabaltijiečiai ėmė specializuotis pasaulio politikoje kaip smulkūs provokatoriai.

Visas jų dabartinis tarptautinis aktyvumas pasireiškia provokuojant tiesioginį Rusijos ir NATO konfliktą.

Pabaltijo diplomatija dės šiais metais visas pastangas stengdamasi įtikinti savo sąjungininkes NATO nutraukti 1997 metų Akto, draudžiančio išdėstyti pastovias NATO sausumos pajėgų bazes prie Rusijos sienų, galiojimą.

Paskutinio NATO samito Uelse metu Pabaltijo šalims nepavyko įtikinti savo europietiškų sąjungininkų, tad dabar jų viltys siejamos su NATO samitu Varšuvoje, kuris įvyks šių metų vasarą. Akivaizdu, kad, nerdamosi iš kailio, jos nori sunaikinti Europos saugumo architektūrą, nes beveik du dešimtmečius 1997 metų Aktas, kurį pasirašė Rusija ir NATO, garantavo Rytų Europos šalių saugumą. Dabar gi Pabaltijo šalys reikalauja, kad sąjungininkai demonstratyviai į jį spjautų ir jų teritorijose atsidurtų pastovios NATO bazės — ir tai nepaisant jokių su Rusija susitarimų.

Tokiu būdu jos provokuoja europietiško saugumo griūtį ir tiesioginį Rusijos konfliktą su NATO, nors priešpriešos arena tokiu atveju taptų Pabaltijo teritorija.

Šių provokacijų išvada — Pabaltijis Rusijoje vertinamas kaip karinis priešas ir pirmojo smūgio objektas kilus kariniam konfliktui su NATO.

Paskutinę 2015 metų dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas patvirtino naują RF nacionalinio saugumo strategiją. Naujoje jo redakcijoje pagrindine grėsme Rusijos saugumui įvardinamas NATO: „NATO jėgos potencialo didinimas ir globalių paskirčių, kurios realizuojamos pažeidžiant tarptautinės teisės normas, jam suteikimas, bloko šalių karinių veiksmų aktyvinimas, tolimesnė jo plėtra ir karinės infrastruktūros prie Rusijos sienų artinimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui“.

Dokumente minimas ir Rytų Europos militarizavimas, kurį atlieka JAV: „Galimybė palaikyti globalinį ir regionalinį stabilumą sumenkinama išdėstant Europoje, Azijos-Ramiojo vandenyno regione ir Artimuosiuose Rytuose JAV priešraketinės gynybos komponentų, praktinio „globalinio smūgio“ koncepcijos realizavimo, strateginių nebranduolinių aukšto tikslumo, o taip pat kosmose ginklų išdėstymo sąlygomis“.

Pagrindiniu atkirčiu NATO karinio dalyvavimo Rytų Europoje plėtrai ir jo karinės infrastruktūros priartėjimui prie Rusijos sienų įvardinamas aukštos technologijos daugiafunkcinių karinių kompleksų išdėstymas prie Rusijos su NATO sienų.

T.y. prie Lenkijos ir Pabaltijo šalių, kurias Rusija jau juridiškai pripažino pirmojo karinio smūgio objektais iškilus tiesioginiam konfliktui su NATO. Jos pačios, pasirinkusios savo diplomatijos kelyje provokacijų politiką, susikūrė tokią situaciją.

Pakanka prisiminti įvežimą į regioną ne gynybinės, o puolimui skirtos NATO ginkluotės („Abramsai“) — ir tai atsižvelgiant į įvykius Ukrainoje ir vertinant kaip būtinybę stiprinti savo saugumą. Arba NATO karinius mokymus Baltijoje, kai buvo iškelta užduotis okupuoti Kaliningrado sritį (tai taip pat liečia „gynybą nuo rusų agresijos“).

Įsidėmėtina, kad tokia provokacijų politika tęsiasi. Provokuoti konfliktą tarp Rusijos ir NATO — svarbiausias Pabaltijo diplomatijos uždavinys šiais metais. Ir baisu įsivaizduoti, kokią visagriaunančią pergalę patirs Lietuva, Latvija ir Estija, jei šis „svarbus“ uždavinys bus įgyvendintas.

WWW

Įvertink straipsnį: +10 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

192 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851