Įkvėptas akcijos "Mūsiškiai" sėkmės Putino Agitpropas įžūlėja: Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus - žydšaudys

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2016-02-12 19:31:26, skaitė 2932, komentavo 0

Įkvėptas akcijos

Jeigu dar yra tokių naivuolių, kurie nesuprato - kokio žanro kūrinėlis yra plačiai išreklamuota Delfiuose skandalingoji R.Vanagaitės-E.Zuroffo knyga ir kokia jos paskirtis Rusijos propagandoje, pasižiūrėkite - kur ji panaudojama, kaip "visa teisybė apie lietuvius". Ir kokie tekstai be jos jau nebeapsieina.

Neperseniausiai įkurtas Rusijos propagandinis portalas, skirtas Baltijos šalims, publikuoja reto įžūlumo feiką apie tariamai galimą Prezidento V.Adamkaus dalyvavimą Holokauste:

Prezidentas Adamkus slepia savo dalyvavimą Holokauste? / Президент Адамкус скрывает своё участие в Холокосте?
http://rubaltic.ru/…/kultura-i-i…/11022016-Adamkus-Holokost/

Tekste Vanagaitės-Zuroffo stiliumi tiesiog nachališkai suplakami į krūvą du laike per kelis metus nutolę realūs faktai:

A. Tai, kad buvęs Lietuvos kariuomenės majoras Antanas Impulevičius-Impulėnas 1941 m. rugpjūčio mėn. – 1942 m. lapkričio mėn. tarnavo nacių pagalbinėje policijoje, ir vadovavo tos policijos batalionui, kurį okupantai panaudojo žydų žudynėms Baltarusijoje ir Lietuvoje (to bataliono kruvini darbeliai anuo metu nebuvo vieša informacija - priešingai, tai buvo siauram ratui žinomas dalykas);

B. tai, kad seniai pasitraukęs iš nacių pagalbinės policijos buvęs majoras Antanas Impulevičius-Impulėnas 1944 m. buvo tapęs Tėvynės apsaugos rinktinės suformuoto Antrojo pulko bataliono vadu ir jo pavaldume šiame batalione trumpą laiką tarnavo septyniolikmetis patriotas Valdemaras Adamkavičius, pasiryžęs ginti Lietuvą nuo artėjančių sovietų tankų.

Rusų propagandistas tiesiog žaidžia su žodžiais "Antano Impulevičiaus batalionas", taip sudarydamas neišmanančiam skaitytojui įspūdį, kad abiem atvejais kalbame apie TĄ PATĮ dalinį, kuris Baltarusijoje šaudė žydus ir partizanus. Nors realybėje tarp jų ničnieko bendro, apart bendrinio karinio dalinio užvadinimo "batalionas".

Visiškai dirbtinis, su tiesa nieko bendro neturintis reto įžūlumo pritempimas. Kodėl Agitpropas leidžia sau panaudoti tokias totaliai absurdiškas demagogijas?

Nesuprantate?

Tuomet pasakysiu: ogi todėl, kad per bandomąją propagandinę diversiją "Mūsiškiai" staiga paaiškėjo, jog nemaža Lietuvos visuomenės dalis - ypač minkštesnio maumenėlio jaunimas ir dalis sovietinio kirpimo inteligentų nėra atspari Agitpropo produkcijos "žydiškam kanalui".

Neturėdami nei istorinių žinių, nei kritinio mąstymo pagrindų jie tiki viskuo, kas per jį atiteka. Ir kuo įžūlesnė demagogija, tuo lengviau ta publika ant jos užkimba.

Prarijote Vanagaitės-Zuroffo siaubo pasakaitę "lietuvius-žydšaudžius"? Puiku, išsižiokite ir rykite pagal tą patį demagoginį šabloną sukurptą naują pasaką "Adamkus-žydšaudys".

Žiū ir atsiras silpnapročių su aukštaisiais, kurie puls reikalauti, kad vargšas Adamkus būtų nedelsiant ištirtas ir patrauktas.

O gal net koks didesnis portalas išsivers ir įsidės tos siaubo fantazijos gabalą? Po antilietuviško Vanagaitės kūrinio reklamos kampanijos visai tuo nenustebčiau. 

Vienžo, skaitykite ir regėkite - kokiose antilietuviškose informacinėse diversijose įrankiu tarnauja Vanagaitės-Zuroffo kūryba.

Ne veltui abiejų minėtų veikėjų citatoms straipsnyje atsirado vietos.

Ne šiaip sau poniai Vanagaitei ir jos gerbėjams karštai pritarią pats Algirdas Paleckis:

Algirdas Paleckis: Vanagaitė teisi - tai buvo mūsiškiai