Žemėlapiai pasako teisybę!

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Turbūt mažai kas žino jog iki Spalio revoliucijos 1917 m., Rusijos istorijos vadovėliuose buvo aprašomos dvi Rusios: Русь Московская и Литовская (Maskvos Rusia ir Lietuvos Rusia). Tačiau nuvertus Rusios carą bolševikai perrašė istoriją ir neįtraukė Lietuvos Rusios į vadovėlius.


Carinės Rusijos istorijos vadovėlis, Ryga, 1908

Baltijos jūrą kaip žinia buvo pradėta vadinti Baltijos tik 17-18 amžiuose. Nepaisant to jog Baltijos jūros pakrantėj išsidėsčiusios 9 valstybės, tik tris valstybes Lietuvą, Latviją ir Estiją vadina Pabaltijo tautomis. Terminas 'Pabaltijo tautos' atsirado tik 19 amžiuje. 

Estija bei Latvija iki 20 amžiaus pradžios niekada neturėjo savo valstybingumo. Tačiau Lietuvos Respublika, atsiradusi (ne be bolševikų pagalbos) tiktai 1918 metais, mėgsta didžiuotis savo didinga senovės istorija.

Na kas gi nėra girdėjęs apie LDK - Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (lot. Magnus Ducatus Lituania)! Apie didžius lietuvių kunigaikščius, apie teritoriją nuo Baltijos iki Juodosios jūros, apie kovas su Maskvos Rusia ir t.t. ir t.t.

Tačiau kai pradedi gilintis į LDK istoriją, atsiranda klausimai apie kuriuos Lietuvos istorijos asai, arba nenori kalbėti, arba tiesiog išsisukinėja pateikdami aibes labiau į legendas panašių istorijos interpretacijų.

Matyt labiausiai nemalonus faktas, nuo kurio jie negali taip lengvai išsisukti, yra tai jog LDK statutai buvo parašyti senovės rusų kalba, naudojant kirilicą. Kaip čia gaunasi kad Lietuvos Didžiojoj kunigaištystėj rašė ne lietuviškai, o rusiškai?

Tiesa, dabar mitologijų ir legendų kūrėjai sugalvojo tokią versiją jog Lietuvos kunigaikštystėj vis dėlto kalbėjo lietuviškai, bet kanceliarinė kalba buvo rusų. Gal tokiu atveju ir dabar reikėtų puoselėti LDK tradicijas ir visą kanceliariją vesti rusiškai?... 

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas taip pat naudojosi kirilica:


'Mes didysis kunigaikštis Vytautas'

Kirilica matome ir kunigaikščio Algirdo anstpaude:


Kunigaikščio Algirdo antspaudas

Turbūt nedaugelis žino jog Lietuvos Kunigaikštystės pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą – Didžioji Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos kunigaikštystė (rusėn. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных). Tačiau šiandien stengiamasi tokio pavadinimo oficialiai nenaudoti. Kaip žinia pavadinimas Didžioji Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos kunigaikštystė atsirado, ne dėl skirtingų tautybių gyvenančių kunigaikštystėje, o dėka teritorijų kurios susijungė į vieną kunigaikštystę.

Jei Kunigaikštystė Didžioji, reiškia kažkada ji buvo paprasčiausia Kunigaikštyste, kuri patapo Didžiąją, Kunigaikštystes vadindavo Didžiosiomis ne dėl kažkokių tai žygdarbių, bet dėl teritorijos didumo. Buvo maža kunigaikštystė, po to prie jos prisijungė ar buvo jėga prijungtos kitos kunigaikštystės, taip ir pasidaro Didžiosios Kunigaikštystės.

Reiktų pabrėžti jog Žemaitija senoviniuose žemėlapiuose vadinama Samogitija, Samogethia, Samogotia. O Lietuva - Lithuania, Lituania, Litvnie, Litwa. Tarp kitko pirmuose apie Lietuvą minimuose šaltiniuose ji pavadinta Litwa:


Pirmasis rašytinis šaltinis minintis Lietuvą

Taigi, štai Olauso Magnuso 1539 metų žemėlapis. Atkreipkite dėmesį - Baltijos jūros jame nėra. Tiksliau jūra yra tik ji vadinasi kitaip.


Olauso Magnuso 1539 metų žemėlapis

Pažvelkim į apatinį dešinį kampą:

Aiškiai matom Žemaitiją - Samogethia ir Lietuvą - Litvanie. Tai dvi atskiros teritorijos. OLIM REGNUM po SAMOGETHIA gali reikšti Vienas Valdymas ar Viena Karalystė. Nes verčiant atskirai tai OLIM - vienas, REGNUM - valdymas, karalystė.

Dabar pažvelkim į Tobias Conrad Lotter'io 1780 metų žemėlapį:


Tobias Conrad Lotter'io 1780 metų žemėlapis

Ir ką mes matom? Centrinę dalį užima Magnus Ducatus Lituania - Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, nusplavinta geltona ir žalia spalvomis. O kairėje viršutiniam kampe matom Samogitia (Žemaitiją), kuri kaip ir kitos žemėlapyje pažymėtos šalys nėra prijungta prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

Dar vienas žemėlapis, šįkart lenkiškas:

Ir čia tas pats - Samogitija ir Lithuania - tai ne vientisa, o dvi atskiros teritorijos nors ir apjungtos į Lenkiją.

Oficialiam Lietuvos Nacionalinio Muziejaus archyve, yra žemėlapiai kuriuose Lietuva ir Žemaitija parodomos kaip dvi atskiros kunigaikštystės.

Lietuvoj kas met švenčiama Mindaugo Karūnavimo Diena, Tai oficiali Lietuvos Valstybingumo šventė. Tačiau kažkodėl gėdingai nutylima jog kunigaikštis Mindaugas gavo karūną iš Livonijos ordino už tai kad atidavė jiems Žemaitiją.

Dabar pažiūrėkim į Lietuvos Respublikos 1938 metų žemėlapį - į tą, kur Vilniaus Kraštas ir dalis Suvalkijos nepriklausė Lietuvai. Tiesa Klaipėdos kraštas vis dar Lietuvos ribose, nes Hitleris tuo metu nebuvo grąžinęs Memelio į Vokietijos sudėtį. Padarykim kontūrus ir uždėkim jį ant Magnus Ducatus Lituaniae žemėlapio, kuriame matoma Samogitia.


Lietuvos Respublikos 1938 metų žemėlapis

Reiktų pripažinti, jog kartografija tais laikais nepasižymėjo įpatingu tikslumu, todėl kaip orientyru reiktų remtis knotroliniais taškais, t.y. miestais kurie pažymėti abiejuose žemėlapiuose - Wilna - Vilnius, Kaunas - Kowno, Biržai - Birza, Minsk - Minskas.

Žiūrėkime kas gaunasi:

Ir ką mes matom? O gi, tai kad 1938 metų Lietuva užima visas Žemaitijos žemes ir Vilniaus rajono vakarinę dalį, bet ne Didžiają Lietuvos Kunigaikštystę.

Jei remtis pilnu LDK pavadinimu - Didžioji Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos kunigaikštystė, tai abejonių nekyla kad Žemaitija tam tikrais istorijos etapais įeidavo į LDK sudėtį. Bet būtent įeidavo, ir jokiu būdų nebuvo neatsiejama LDK dalis.

Kodėl 1918 metais Lietuvos Respublika buvo pavadinta būtent Lietuvos, o ne Žemaitijos, kas būtų daug teisingiau teritoriniu atžvilgiu?

Panašu kad kažkam buvo naudinga Žemaitiją pavadinti Lietuva, o tikrąją Lietuvą - Baltarusija.

Michailo Goldenkovo knygoje “Утраченная Русь” Prarastoji Rusia yra tokia pastraipa, kurią verta pacituoti: 'Lietuviai, kukliai nutyli tai, jog žemaičius, žemgalius, aukštaičius ir kuršius pradėta vadinti lietuviais tik po 1840 metų, Rusijos Caro įsakymu. Po visos eilės represyvinių priemonių pritaikytų Lietuvai po 1831 metų sukilimo, dabartinę Baltarusiją buvo uždrausta vadinti Lietuva... Nuo tada buvo rekomenduojama Lietuvos vardu vadinti Samogitiją (Žemaitiją)'


Michailo Gordenkovo knygos “Утраченная Русь” ("Prarastoji Rusia") pastraipa

Būtų puiku surasti tą 'Rusijos Caro 1840 metų įsakymą'... O gal tokio įsakymo ir nebuvo. Gal tiesiog buvo žodinis paliepimas: Caras paliepė ir pabandyk nevykdyti. Niekas negali tai nei patvirtinti, nei paneigti.

Bet jei toks 'įsakymas' vis dėlto buvo, tai tada darosi visiškai aišku kodėl Žemaitiją pradėta vadinti 'Lietuva'.

O kaip turėtų jausti pati Žemaitija, žinant kad ji pavadinta kaimyninės kunigaištystės vardu? Kaip žinia žemaičius Lietuvoje dažnai pašiepia dėl jų kalbos. Žemaitis būdamas sakykim Vilniuje dažnai stengiasi neišsiduoti kad jis žemaitis, ir slepia savo tarmę bandydamas kalbėti 'taisyklinga lietuvių kalba'. Nėra pagarboj nė žemaičių etninė grupė su jų istorija, nė jų kultūra, nė jų kalba. Valdančiąjam elitui, ne prie širdies nei Lietuvos mažumos, nei tikrieji Lietuvos teritoijos šeimininkai - žemaičiai.

Lietuvoje nėra laikraščių žemaičių kalba, nespausdinamos knygos, nėra žemaitiškos televizijos. Nors žemaičių kalba ir panaši į lietuvių, bet tai toks pats panašumas kaip baltarusų ar ukrainiečių panšios su rusų kalba. Ir lietuvis iš Vilniaus patekęs į Žemaitijos kaimą gali nieko nesuprasti ką kalba vietiniai gyventojai. Kaip bebūtų liūdna, tačiau kalbančių žemaitiškai kasmet vis mažiau ir mažiau.

Vėliau ar anksčiau ateis tas laikas kai visi žinos jog dabartinė Lietuva pati iš savęs niekuo ypatinga - vienos tautos istoriją pasivogė ir pritaikė sau, o kitą tautą veda užmarštyn.

Tarp kitko, Baltarusijos istorikai jau ne vieną dešimtmetį bando įrodyti kolegom iš 'Lietuvos', jog 'Lietuva' ne jūsų, Lietuva mūsų. Tačiau dialogas nesigauna....

Įvertink straipsnį: +42 -21
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

191 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851