Eurotitaniko kronikos: Vokietijos ekonomistai kritikuoja Merkel „pabėgėlių“ politiką, draugai nusigręžė, užsienio politikos pasiekimai – lygūs nuliui

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Merkel „atvirų durų“ politiką kritikuoja praktiškai visi ES šalių vadovai. Kaip rašo Austrijos dienraštis Krone, net tos valstybės, kurios dar prieš kelis mėnesius ją rėmė, šiandien nuo Merlel nusisuko. DW nuomone, šiandien prasidedantis aukščiausio lygio ES vadovų pasitarimas pabėgėlių klausimu gali lemti Merkel likimą. Liūdnos žinios Merkel ateina ir iš pačios Vokietijos. Ifo institutas apklausė 220 Vokietijos ekonomikos profesorių, kokią įtaką turės pabėgėliai Vokietijos ekonomikai. Daugumos profesorių nuomone ši įtaka bus neigiama. Užsienio politikos srityje Merkel pasiekimai = 0.

Apie Vokietijos ekonomikos profesorių apklausą pranešė Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pabėgėlių antplūdis, ekspertų nuomone, sukels valstybės skolų, mokesčių, pensijinio amžiaus didėjimą.

Straipsnyje rašoma, kad nesenai Valstybės finansų ir politinės ekonomikos Centras Ifo apklausė įžymiausius 220 Vokietijos ekonomikos profesorius apie tai, kokią įtaką turės Vokietijos kanclerės Angelos Merkel pabėgėlių politika valstybės ekonomikai.

Dauguma apklaustųjų, 40 procentų, mato šios politikos neigiamą įtaką, 23 procentai – teigiamą. Likusieji nepareiškė nuomonės šiuo klausimu.

Penkiasdešimt šeši procentai respondentų buvo tos nuomonės, kad reikia mažinti minimalų uždarbį, nes dauguma pabėgėlių yra žemos kvalifikacijos. 37 procentai atmetė tokį siūlymą.

Vokietijos ekonomistai kritikuoja pabėgėlių priėmimo politiką ir abejoja pabėgėlių nauda ekonomikai. 45 procentai ekonomistų mano, kad ryšium su išlaidomis pabėgėliams didės biudžeto deficitas.

Absoliuti dauguma ekonomistų reikalauja pagerinti Šengeno zonos išorinių sienų apsaugą. Jie įspėja, kad vidinių Šengeno zonos valstybių sienų uždarymas brangiai kainuos.

Tam, kad išlaikyti ir aprūpinti pabėgėlius būstu, mano ekspertai, teks skolintis (45%), o po to padidinti mokesčius (36%).

Kad teks didinti pensijinį amžių, galvojo (22%) respondentų, kad teks mažinti socialines išlaidas – (21%). 16 procentų manė, kad teks perskirstyti biudžetą ir imtis biudžeto ekonomijos.

Lygindami su kitų šalių migracijos politika, profesoriai Vokietijos migracijos politiką vertino kritiškai.

Anglų politika buvo vertinama ne taip neigiamai. Geriausiai buvo įvertinta Kanados ir Australijos migracijos politika, kur labai didelis dėmesys skiriamas imigrantų kvalifikacijai.

Pranešama, kad Ifo ekonomistų grupė kiekvieną mėnesį tyrinės Vokietijos profesorių nuomonę. „Kalbama apie tai, kad nustatyti diferencijuotą Vokietijos ekonomistų nuomonių paveikslą principiniais klausimais esamu momentu“ – pasakė apklausos iniciatorius Niklas Potrafke, Ifo centro vadovas. „Mane nustebino apklausos dėl pabėgėlių išlaidų finansavimo šaltinių rezultatas. Aš nepritariu pozicijai, kad turi būti daugiau išlaidų finansuojamų naujų skolų sąskaita, arba keliant mokesčius“ – pasakė Potrafke. Vietoj to, jis pasisakė už vėlyvesnį išėjimą į pensiją arba išlaidų mažinimą.

Taip pat ekonomistai buvo apklausti dėl tračiojo pagalbos paketo Graikijai. 70 procentų profesorių pasakė, kad tai padės stabilizuoti šalį per ilgesnės laiko atkarpos perspektyvoje. Tai įgalins tik laimėti laiko. Tai neišspręs struktūrinių problemų, manė respondentai. 50 procentų sutiko, kad Graikija turi išeiti laikinai iš Euro zonos su galimybe sugrįžti į ją atgal. 57 procentai ekonomistų pritarė Europos centrinio banko fiskalinei politikai, 41 procentas reikalavo, kad būtų padidintas komercinių bankų refinansavimo procentas.

Merkel – profesionalus Europos naikintojas. Ji daugiau negu 40 metų tarnauja tarptautiniam sionizmui, kuris Europos sąskaita sprendžia Siono problemas. Lenkų savaitraštis Wsieci Europos sunaikinimui skirtą publikaciją iliustravo puikiomis fotografijomis.

4c930e07c2994d42ae7e22efce94deb3

Lenkų savaitraštyje Wsieci, straipsnyje „Pragaras Europoje ir jos sunaikinimas“ yra rašoma: Musulmonai neša savyje konfliktą su Vakarų pasauliu, kaip dalį savo sąmonės.  Senosios Europos gyventojai kartu su naujųjų metų nakties įvykiais Kiolne skausmingai suvokė problemas, susietas su masiniu imigrantų antplūdžiu. Pirmieji požymiai, kad vyksta kažkas negero, pasirodė, vienok, žymiai anksčiau. Jie buvo, nežiūrint į melą, arba problemos sumenkinimą iki minimumo vardan tolerancijos ir politinio korektiškumo.

„Mes esame liudininkais susidūrimo dviejų civilizacijų senosios Europos valstybėse – vakarų civilizacijos ir musulmonų civilizacijos. Dviejų civilizacijų, kurios pastarųjų 14 šimtmečių bėgyje nesiliaudamos tarpusavyje kovojo. Kiekviena iš jų turi savo identitetą ir istoriją. Todėl reikia prisiminti, ką reiškia žodis „civilizacija“. Tai daugiau, negu kultūra, architektūra, muzika, gastronomija ar maniera rengtis. Tai pasaulėžiūra, kurios pamatas yra religija – krikščionybė ir islamas“, – rašo Aleksandra Rybińska.

Dvikova šitų dviejų civilizacijų yra neišvengiama. Ji jau vyksta. Musulmonai, kurie atvažiuoja į Europą, neša konfliktą su Vakarų pasauliu savyje, kaip dalį kolektyvinės sąmonės. Jie išlaiko savo identitetą nepriklausomai nuo to, ar jie stipriai prisirišę prie religijos, ar ne. Europa, kuri amžių bėgyje buvo nepralenkiamu pavyzdžiu civilizacinės brandos, sukurtos ant krikščioniškų vertybių, šiandien dvelkia nihilizmu, užleidžia vietą priešingai jai civilizacijai, puolančiai balkaniškuoju maršrutu ir per Viduržemio jūrą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip kažkada pasakė britų filosofas Arnold Toynbee: „Civilizacijos ne žūsta, civilizacijos nusižudo”.

polishcover2_0

Publikacijoje pažymima, kad Vokietijos kanclerė pažeidė Dublino konvenciją ir Šengeno sutartį. Europos Sąjungos institutai akies mirksniu pripažino Merkel valią, kaip europinę normą, o valstybės, kurios, kaip Vengrija gynė Europos teisę, buvo pasmerktos, – sakoma straipsnyje.

Visa tai, žinoma, sutampa su gilia krize, kuri dabartiniu metu naikina Europą: mes tiksliai žinome, kad visą šią audrą sukėlusi Vokietijos kanclerė ir ją palaikantys europiniai centrai, formuojantys visuomenės nuomonę yra matomai gilios europinio identiškumo krizės būsenoje, kas verčia susimastyti dėl Europos išlikimo, sakoma publikacijoje.

Lenkijos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Konradas Šimansky pasakė: „Mes niekada nebuvome taip arti prie Šengeno zonos sunaikinimo, apie tai galima kalbėti su pilnu įsitikinimu. Iki šio momento Šengeno zona buvo kažkuo akivaizdžiu, ją vertino kaip natūralų europinės integracijos pasiekimą, kuris tarnauja ne tik piliečiams, bet ir įmonėms. Šiandien, ryšium su politiniais pasikeitimais ES, ryšium su nekontroliuojama migracijos krize, dauguma politikų užduoda sau klausimą, ar įmanoma išsaugoti šią sistemą. Mes skaitome, kad susirūpinimas yra absoliučiai pagrįstas, vienok, ateitis Šengeno zonos priklausys tiktai nuo vieno kriterijaus – sandariai uždarytų ES sienų“. Diplomatas pasakė, kad „Šengeno zona neatlaikys. Be to Europos valstybes ir Vokietiją purtys vidiniai politiniai konfliktai“. Jis priminė, kad vasario 18 dieną Briuselyje prasideda susitikimas, kurio metu ES lyderiai apsvarstys migracijos krizę ir ES reformas, kurių reikalauja Didžioji Britanija.

Nėra abejonių, kad pagrindinė Europos vidinių konfliktų priežastis šiuo metu yra Angela Merkel. Piktybinį naviką būtina šalinti, ir kuo skubiau. Europa pradeda tai suprasti.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
768 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
612 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
273 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
246 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
195 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
181 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
168 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
163 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
128 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851