Arvydas Daunys: Sąmoningas kenkimas ar aklumas?

Sarmatas.lt
| +5 -0 Autorius: Sarmatas.lt
Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/03/arvydas-daunys-samoningas-kenkimas-ar-aklumas/
2016-03-05, skaitė 770
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


Facebook nuotrauka

Pasiskaičius komentarus po straipsniais, kviečiančiais pasirašyti už „Užsieniečių teisinės padėties įstatymo, Nr. IX-2206, pakeitimo įstatymo Nr. XII-2080 (pataisų) atšaukimą, išryškėja situacija parodanti, jog Lietuvoje šio minėto įstatymo ir jo pataisų klausimu, šiandien veikia trys visuomenės grupės ir papildomai valdžios struktūros, kiršinančios tas grupes tarpusavyje.

Viena grupių, pavadinkime ją pirmąja (1), yra visiškai aiški, – ji siekia atšaukti žalingas visai Lietuvai minėto įstatymo pataisas (su komentarais galima pasiskaityti čia: „Žalingos „Užsieniečių teisinės padėties įstatymo“ pataisos“), ir yra užregistravusi VRK (Vyriausioje rinkimų komisijoje) iniciatyvą bei išsiėmusi parašų rinkimo lapus, skirtus 50 000 piliečių parašų, kuriuos surinkus Seimas bus įpareigotas svarstyti šį įstatymą ir jo pataisas naujai.

Tiesa, didžiojoje spaudoje ir televizijoje (Ypač LRT!) šios (1) grupės tikslai marginalizuojami, stengiantis grupės žmones pateikti, kaip nusistačiusius prieš pabėgėlius apskritai, nekenčiančius kitataučių ir apskritai vos ne nacius. Kas yra visiškas melas, nes šiaip jau, grupės viešai deklaruojamas (ir siekiamas) tikslas tėra ydingų minėto įstatymo pataisų atšaukimas. Kažkokių kitokių tikslų siekimo galimybių, esant iniciatyvinės grupės konkrečiam juridiniam statusui, jai tiesiog nesuteikia įstatymas.

Antroji (sąlygiškai) grupė, tėra abejingieji, neturintys nuomonės ir nesidomintys politiniu šalies gyvenimu apskritai, tad apie juos kažką rašyti nėra prasmės. Jie domisi tik „čia ir dabar“ daroma įtaka jų pačių (išimtinai tik jų) asmeninei gerovei, ir visa kita jų absoliučiai nedomina. Jų eilė dar ateis, kai/jei šalyje kils chaosas. Mes pamatysime juos pirmosiose nepatenkintųjų eilėse.

O štai trečioji grupė jau yra įdomesnė savo sudėtimi pažiūromis bei struktūra. Į ją įeina tie, kas puikiai suvokia situaciją minimu klausimu, tačiau vis tiek remia aptariamo įstatymo pataisas, nes jų įsigaliojimas naudingas valdančiajai grupuotei, įstatyminiu pagrindu įtvirtinančiai šalyje pabėgėlių-imigrantų statusą ir teises, dažnu atveju aukštesnes, nei vietinių gyventojų-piliečių, t. y. be jokio svarstymo, skubos tvarka, lapkričio 26 dieną, įteisinusiai EK (Europos Komisijos) oficialią poziciją pabėgėlių (daugeliu atvejų ekonominių imigrantų) atžvilgiu.

Šioje vietoje pabėgėlių-ekonominių imigrantų interesai yra statomi aukščiau už šalių, ES-narių, piliečių – vietinių gyventojų interesus, todėl tokią EK poziciją galima laikyti žingsniu, griaunančiu nacionalinių valstybių suverenitetą arba kalbant paprastai – griaunančiu nacionalinių valstybių galimybes egzistuoti kaip tokioms.

Nežiūrint į šią beveik aiškiai antivalstybinę šių įstatymo pataisų veikimo kryptį, trečioji grupė palaiko įstatymo pataisas, nes:

Pirma – ji palaiko pačius valdančiuosius bei su tuo jų priimamus sprendimus kaip jų elektoratas.

Antra – dalis trečiosios grupės narių yra gaunantys tiesioginę naudą arba jų gerovė priklauso nuo valdančiųjų:

a. Valdančiųjų propagandos ir valstybės informacijos sklaidos užsakymus (MIP).
b. Tiesiogiai priklauso nuo valdančiųjų valstybės tarnybos atžvilgiu (kiek šalyje biurokratų?)
c. Yra valdančiųjų šeimos nariai, draugai, giminaičiai ir t.t. gaunantys savo dalį užsakymais, paslaugomis, protekcija ir pan.
d. Nuo valdančiųjų tiesiogiai priklauso verslo sąlygos

Reikia pastebėti, kad trečiojoje grupėje egzistuoja specialus pogrupis, negaunantis jokios naudos (bent jau aiškiai matomos) iš valdančiųjų klasės vykdomos veiklos, tačiau nežiūrint į tai, visą laiką arba bent jau pakankamai dažnai, pasisakantis PRIEŠ bet kokią visuomenėje vykstančią iniciatyvą, įvardinantis ją, kaip visiškai nieko neduodantį pačiai visuomenei ar net populistinį veiksmą.

Tas pogrupis nesiūlo visiškai nieko konstruktyvaus, nes pateikti idėjų jo atstovai neturi pakankamai intelektualinių pajėgumų, tačiau persiėmę tam tikrų ideologijų (komunistinių, socialistinių, liberalių) atskiromis nuostatomis, betgi neįsigilinę į tų ideologijų giluminę visumą bei teikiamą naudą-žalą Lietuvai esamoje situacijoje, – neigia viską, kas neatitinka to vidinių nuostatų jovalo. Sakau jovalo, nes tai ir yra jovalas be jokio nuoseklumo, ir nesiūlantis jokio realaus kelio, todėl apsiribojama vien tik neigimu.

Ir tuo neigimu bandoma įprasminti savo, kaip asmenybių veidą, nors iš tiesų, neigimas yra niekas – visiškas nulis, jei jis nesiūlo nieko mainais, vietoje to, ką norima atmesti.

Tokiu būdu, šis pogrupis, laikantis save opozicija esamai valdymo sistemai kaip visumai, ir visur garsiai deklaruojantis savo opozicinį statusą, iš tiesų pila vandenį ant tos sistemos girnų, savo veiksmais ją palaikydamas ir bandydamas stabdyti tikrosios opozicijos pozityvius žingsnius, kuriais siekiama tos sistemos gerinimo. Stabdydamas, tačiau nesiūlydamas ničnieko, kas įprasmintų jų pačių neigimą.

Taigi to pogrupio apibrėžimas būtų maždaug toks – Opozicija valdančiai sistemai ir pozityviai opozicijai. Arba paprastai – destruktyvioji opozicija viskam.

Ir visas šias minėtas grupes bei pogrupius vainikuoja valdančiųjų sistema, pastoviai kelianti šaršalą visuomenėje, siekiant pjudyti tarpusavyje minėtas visuomenės grupes. Ir jai tas puikiai pavyksta.

Skaldyk ir valdyk principas kaip niekada akivaizdžiai atsiskleidžia šių dienų Lietuvoje, kai net aiškiai už Lietuvos ateitį pasisakančios visuomeninės iniciatyvos, – kitų grupių ir dalies MIP yra įvardijamos populistinėmis, marginaliomis ir net priešiškomis pačiai visuomenei, kurios interesus atstovauja.

Prieita riba, kai išsitrina visos ribos, kai sunkiai galima atskirti absurdą nuo tiesos, o realybę nuo ligotos fantazijos pasireiškimų. Visuomenė kaip vienetas ima byrėti į sudedamąsias dalis ir šis byrėjimo procesas pastoviai yra pakurstomas naujomis porcijomis iš valdančiųjų žiniasklaidos ruporų, apmokamų iš mūsų visų – mokesčių mokėtojų kišenės.

Pakanka prisiminti neseną premjero Algirdo Butkevičiaus pasisakymą mokytojų streiko atžvilgiu, kur vyriausybės vadovas autoritetingai išrėžė mūsų išlaikomiems, tačiau paklūstantiems valdžiai ruporams, kurie tą tuojau pat ištransliavo, – jog mokytojų akciją galimai remia Rusijos tarnybos. Esą tą žinią jis gavo iš valstybės saugumo tarnybų. O jau sekančią dieną, kažkam matomai pasufleravus, jog perlenkė lazdą, vėl pareiškė, kad nėra visiškai taip, kaip jis sakė vakar, o yra anaip ir dar kitaip, kaip jis sako šiandieną. Absurdo teatras, tačiau visa tai aktyviai skaldo visuomenę. Ir kas bjauriausia – tas vyksta nuolat. Ir tą daro mūsų pačių valdžia. Ir kas dar pažymėtina – už tą visuomenės tarpusavio kiršinimą jiems (valdantiesiems) įstatymu nenumatyta jokia bausmė, o jei ir numatyta, – tai netaikoma.

Ir dar kas kelia nerimą, kad save opozicija sistemai laikantys, tačiau realiai savo veiksmais palaikantys esamos sistemos sėkmingą gyvavimą žmonės, – nesugeba įžvelgti savo veiksmuose nelogiškumo, – nuosavas ego neleidžia perlipti per save ir pripažinti nuo senovės gyvuojančio posakio logikos – „Mano nedraugo priešas – man draugas“. Ir ne tik, kad neleidžia pripažint, bet dar ir pakeičia jį absurdu esamomis sąlygomis: – „Mano nedraugo priešas ir mano priešas“ arba bent jau nedraugas.

Ir čia iškyla klausimas, kuriuo ir pavadintas straipsnis – tai sąmoningas kenkimas ar aklumas, tikint jog sava „tiesa“ yra vienintelė teisinga, net ir tuo atveju, kai jos pagrindu negalima iš principo pateikti jokių pozityvių-konstruktyvių siūlymų, tikslų ar bent vizijų, pagrįstų tikroviškais jų įgyvendinimo būdais? Norėtųsi tikėti, jog vis tik aklumas…

Asmeniškai aš matau vienintelę išeitį iš šios susidariusios situacijos, – visoms suinteresuotoms visuomenės grupėms būtina peržvelgti savo pozicijas, vertinant jas Lietuvos ateities ir savo pačių toje ateityje perspektyvoje. Pamodeliuoti savo ateitį, per šalies ateities prizmę, suvokiant, kad tik sutelktos, bendros visuomenės pajėgos gali būti pajėgios atsilaikyti prieš sistemines pajėgas, siekti ir pasiekti savo gerovės. Ir šiandien savo pagrindiniu tikslu pastatant ne politinių permainų siekius, kurie per daug išbarstyti ir nekonkretizuoti, o būtent visuomenės telkimo procesą, kas ateityje suteiks galimybę tuos minėtus politinius tikslus labiau išgryninti bei pasiekti kur kas greičiau ir be didelės priešpriešos, turint (tikėtina) politinę daugumą.

O šiai dienai, kviečiu susitelkti ties bendru, jau pradėtu įgyvendinti tikslu, – jau vykstančia parašų rinkimo iniciatyva, įvertinant jos pasekmes ateičiai. Mes turime tik vieną Lietuvą ir negalime leisti eksperimentuoti ja, manipuliuojant jos visuomenės jausmais „pabėgėlių“ atžvilgiu, tuo pačiu diskriminuojant tos pačios visuomenės siekius, gyventi savo pačios šalyje, kurioje egzistuoja teisingi (o ne vien tik teisėti) įstatymai.

Įvertink straipsnį: +5 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

191 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
262 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851