Olga Četverikova: Migracijos krizė Europoje ir jos užsakovai

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Mūsų akyse vykstantis gerai suplanuotas ir valdomas „migracijos chaosas“ Europoje yra ne nelauktas antplūdis, o svarbiausia taktinė operacija esminės Europos pertvarkos kelyje, dalis nacionalinių valstybių demontavimo plano ir sustiprinimo Europos Sąjungos, kurios vadovybė atstovauja ne piliečių interesus, o stambiojo europinio transnacionalinio verslo, inkorporuoto į viršnacionalines struktūras.

Svarbiausią rolę čia vaidina 1983 metais įkurtas Europos pramonininkų apskritas stalas, arba Europos apskritas stalas (EAS), apjungiantis 45 stambiausių Europos korporacijų atstovus, tarp kurių įtakingiausiomis yra Bayer, Shell, BP, Daimler Chrysler, Ericsson, Nestlé, Nokia, Petrofina, Renault, Siemens, Solvay, Total и Unilever, kurių vadovai reguliariai dalyvauja Bilderbergo klubo susitikimuose. Šiandien EAS vadovauja Leifas Johansonas, švedų kompanijos Ericson direktorių tarybos pirmininkas.

EAS yra viena iš pagrindinių poveikio grupių, daranti lemiamą įtaką į aukščiausiai stovinčius politikus ir užtikrinanti strateginį aljansą tarp stambiojo verslo ir Eurokomisijos.

Pagrindiniu EAS tikslu yra pakeitimas Europos valdymo pagal stambiojo verslo interesus, sudarant vieningą sprendimų priėmimo centrą <…>

Dar kartą apie Europos dvasinį tėvą

Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos įkūrėją, suvienytos Europos ideologą R.N.Kudenchove-Kalergi (1894-1972), kurį jie vadina Europos sąjungos dvasiniu tėvu. Jo darbai („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“), parašyti 20 taisiais XX amžiaus, gerai žinomi ir laikomi Europos statybos manifestu. Juose išdėstyti tikslai ir užduotys jos statybos, kurios nesikeičia iki mūsų dienų.

Vienas iš tokių tikslų yra sukūrimas vieningos „europietiškos nacijos“. Skaitant, kad išskyrimas nacijų pagal kraujo ryšį giliai neteisingas, Kudenchove-Kalergi priešpastatė tam giminystę pagal dvasią, išskirdamas vieningą „europinę naciją“ kaip dvasinę vienybę, turinčią tuos pačius dvasinius mokytojus. Tikslu išspręsti nacionalines problemas jis siūlė atskirti naciją nuo valstybės tam, kad nacija taptų kiekvienam asmeniniu reikalu. Ir kadangi klausimas apie pilietybę kiekvienam taps tuomet antraeiliu, tai atves į išsprendimą klausimo dėl valstybių sienų: “Yra tik vienas radikalus būdas išspręsti europinį sienų klausimą teisingai ir ilgam. Tai kelias ne kilnoti sienas, o jas likviduoti“.

Tačiau tai tik viršutinis sluoksnis paneuropinio projekto. Savo supratimą baigtinių rezultatų Europos pertvarkymo Kudenchove-Kalergi išdėstė išleistoje nedideliu tiražu knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925), kur jis aprašė Europos ateitį, parodęs, kaip atrodys „Europos nacija“.

Esmine idėja Kudenchove-Kalergi buvo pagrindimas dvasinės lyderystės judaizmo Europos civilizacijoje ir būtinybė padaryti žydus „valdančiąja dvasine Europos rase“. Iš visos masės europiečių, kuriuos Kudenchove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskiria dvi rases „kokybės žmonių“ – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie ir turėjo, pagal jo mintį, sudaryti kartu branduolį būsimos Europos aristokratijos. O „branduoliu branduolyje“ jis skaitė žydus kaip dėl “ypatingo etinio požiūrio į pasaulį“, taip ir dėl pranašumo jų proto – jie sudaro taip vadinamą proto dvarininkiją, arba dvasinę aristokratiją, užimančią lyderiavimo pozicijas kovoje už žmonijos valdymą (tipiškais atstovais tokios „dvasinės aristokratijos“ Kudenchove-Kalergi laikė Lassalį, Trockį, Einšteiną, Bergsoną ir kt.).

Kas liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos Kudenchove-Kalergi rašė: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima europietiškai-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės Egipto, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. Europos ateitį Kudenchove-Kalergi matė tame, kad europiečiai susimaišys su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyks kaip nacionalinės individualybės, o jų elitas bus pakeistos žydiška dvasine vadų kasta.

Tai, kas šiandien vyksta Europos sąjungoje, pilnai sutampa su projektais, išdėstytais jos dvasinio tėvo. Ir pilnai akivaizdu, kad šitie projektai nesuderinami su išlaikymu nei nacionalinių valstybių, nei pačių nacijų. Taip, kad Europos politikai, vykdydami beprotišką migracijos politiką, žino ką daro.

Pilnas tekstas:

Vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
751 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
602 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
269 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
241 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
191 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
180 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
166 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
159 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
124 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851