Valentinas Katasonovas: Šveicarų maištas prieš bankininkų pinigų alchemiją

Šauksmas.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Praėjusių metų pabaigoje Šceicarijos vyriausybės Federalinė kanceliarija pareiškė, kad ji gavo piliečių peticiją su 110.955 parašais, kurioje reikalaujama sušaukti eilinį nacionalinį referendumą. Referendumo sušaukimo iniciatyva priklauso judėjimo Full Money Initiative („Pilnaverčių pinigų iniciatyva“) aktyvistams. Referendumo tikslas – uždrausti privatiems komerciniams bankams daryti iš oro pinigus daryti iš oro pinigus, grįžti prie tikrų, pilnaverčių pinigų.

Sukčiavimas su „piniginiu multiplikatoriumi“

Ekonomikos literatūroje bankų privilegija daryti pinigus iš oro vadinama įmantriai: dalinis, arba nepilnas komercinių bankų įsipareigojimų rezervavimas. Kitais žodžiais, bankai gali priimti iš indėlininkų į depozitus 1000 vienetų legalių mokėjimo priemonių („tikrų“ pinigų centrinio banko banknotų pavidalu), o šios sumos pagrindu išleisti nuosavus pinigus kredito pavidalu 10.000 vienetų, 10 kartų daugiau. Kreditas bus išduotas depozitinių pinigų pavidalu, esančių tam tikra abstrakcija, kurios pagalba negalima padengti indėlininkų įsipareigojimus, išreikštus grynais banknotais. Tai akivaizdi sukčiavimo operacija, kuri anksčiau ar vėliau pasibaigia apverktinai: indėlininkų antpuoliais ir bankų bankrotais.

Komercinių bankų vykdomas pinigų dauginimas ekonomikos vadovėliuose vadinamas „pinigų multiplikatoriumi“, o ribinis dydis „multiplikatoriaus“ nustatomas finansinio reguliatoriaus (dažniausiai, centriniu banku), kaip privalomo rezervavimo norma (depozitų procentas, atskaitomas į specialų rezervinį fondą). Tarp kitko, šiandien eilėje šalių tokios normos iš viso panaikintos. Anksčiau nepadengti pinigai buvo prilyginami padirbtiems pinigams, dabar tai vadinama „piniginiu multiplikatoriumi“.

Korumpuotų bankininkų ir politikų pergalė

Bankų įsipareigojimų dalinio rezervavimo sistema klostėsi skausmingai tris pastaruosius šimtmečius, visuomenė visaip ginėsi nuo bankininkų bandymų užsiiminėti pinigų alchemija. Laipsniškai, vienok, aljansas bankininkų ir jų korumpuotų politikų ėmė laimėti. Dalinai šitas sukčiavimas buvo maskuojamas tuo, kad buvo pradėta kurti centrinius bankus, kuriuos dažnai vadina paskutinės instancijos kreditoriais. Klientų antpuolių atveju centriniai bankai galėjo mesti privatiems komerciniams bankams gelbėjimo ratą, įvairių „ypatingų“, „sanacinių“ ir „stabilizacinių“ kreditų pavidalu. ХХ amžiuje pradėtos kurti valstybinės ir pusiau valstybinės depozitų draudimo agentūros. Tačiau stambių bankų krizių atveju pasirodė esantys nenaudingais ir „paskutinės instancijos kreditoriai“, ir bankų depozitų draudimo agentūros.

ХХ amžiuje žmonės bendrai nustojo susimastyti apie tai, kaip sukonstruota pinigų-kredito sistema ir kur bankų sukčiavimo esmė. Tam tikras praregėjimas įvykdavo tiktai stambių ekonominių, finansinių ir bankų krizių momentu.

Vienas iš tokių praregėjimų įvyko XX amžiaus 30-taisiais metais, kada Vakarai buvo apimti sunkiausios kapitalizmo istorijoje ekonominės krizės. 1933 grupė žinomų ekonomistų vadovaujamų Irvino Fišerio ėmė ruošti pranešimą, kuris vėliau buvo pavadintas Čikagos planu. Baigiamoji versija pasirodė 1936 metais. Pranešime buvo išaiškintos kilusios ekonominės krizės (Didžiosios depresijos) priežastys. Į pirmą vietą pateko tokia priežastis, kaip dalinis bankų rezervavimas, užtvindęs ekonomiką milžinišku kiekiu nepadengtų pinigų. Tuo pačiu pinigai nebuvo legaliomis mokėjimo priemonėmis ir turėjo kredito charakterį, tai yra kūrė pinigines piramides.

Privačių kreditorių nesivaržymas kontrastavo su centrinių bankų teisėtų banknotų leidimo taisyklėmis. Jų emisija buvo ribojama aukso atsargomis. Juk iki krizės eilė Europos valstybių (visų pirma, Didžioji Britanija ir Prancūzija) atstatė prieškarinį standartą, o JAV jis nebuvo pakeistas net Pirmojo pasaulinio karo metais. Pagrindinė išvada iš Čikagos plano buvo ta, kad reikia nedelsiant grįžti prie pilno (100 procentų) privačių bankų rezervavimo.

Į rekomendacijas, buvusias Čikagos plane, neįsiklausyta. Net JAV, kur prezidentui Franklinui Ruzveltui pavyko sumažinti Volstryto bankininkų apetitus, atstatymas pilno rezervavimo pasirodė esąs ne „jo dantims“. Amerikos bankai buvo stipresni už prezidentą.

Po Antrojo pasaulinio karo apie pilną rezervavimą prisimindavo tiktai labai nedaugelis specialistų. Užuominas apie jį išėmė iš visų ekonomikos vadovėlių, o žinomą „pinigų multiplikatorių“ ėmė vaizduoti kaip gyvenimo normą. Ko gero, vieninteliai Vakarų ekonomikos moksle, kas nedavė galutinai pamiršti apie pilną rezervavimą, buvo austrų ekonomikos mokyklos atstovai, ypač toks ryškus jos atstovas, kaip Miurėjus Rotbard.

Sugrįžimas prie Čikagos plano

Finansinė 2007-2009 metų krizė buvo savo užmoju ir griaunančiomis pasekmėmis sulyginama su Didžiąja ХХ amžiaus depresija. Čia prisiminė ir apie I.Fišerio Čikagos planą. Du ekonomistai iš TVF Jaromir Benes ir Michael Kumhof  2012 metų rugpiūčio mėn. paskelbė darbą „Sugrįžimas prie Čikagos plano“ (The Chicago Plan Revisited). Iš principo nieko konceptualiai naujo lyginant su XX amžiaus 30-jų tyrimais šiame darbe nebuvo, o didesniam įtikinamumui pasiekti buvo panaudoti ekonominiai modeliai. Darbe teisingai buvo pabrėžiama, kad atstatymas 100-procentinio rezervavimo leistų radikaliai pagydyti pasaulio ekonomiką. Dingtų infliacijos priežastys, „burbulų“ mitybinė terpė nekilnojamojo turto ir finansinėse rinkose, sustotų valstybinės ir privačios skolos piramidžių statyba. Vienok, iki 2012 metų pasaulyje jau įvyko santykinė finansinė ir ekonominė stabilizacija, ir TVF ekonomistų brošiūra buvo pastebėta tiktai specialistų.

Kitas reikalas 2015 metai. Virš pasaulio ekonomikos vėl susitelkė debesys. Antrosios pasaulio ekonominės krizės banga (http://www.fondsk.ru/news/2015/03/04/vtoraja-volna-mirovogo-finansovogo-krizisa-ne-za-gorami-32053.html) tapo reali. Įvairių šalių ekonomistai vis dažniau ėmė prisiminti apie pilną bankų operacijų rezervavimą. Bet tiktai ekonomistai, o taip pat ir valstybių veikėjai. Ir štai praėjusių metų kovą Islandijos premjero užsakymu vietos ekonomistas Frosti Sigurjonsson parengė pranešimą pavadintą „Pinigų reforma: tobulesnė pinigų sistema Islandijai“ (Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland. Kai kuriais duomenimis, Islandija ruošiasi pinigų reformai, tame skaičiuje dalinio rezervavimo panaikinimui (kitais duomenimis – reikšmingam rezervavimo normos padidinimui).

Šveicarai prieš „pilkuosisu“ pinigus

Ir štai paskutinis įvykis, surištas su normalios pinigų sistemos atstatymu – pasiruošimas referendumui Šveicarijoje. Referendumo rezultatai nemažu laipsniu priklauso nuo to, kaip bus suformuluoti anketos klausimai. Žinoma, žavi tas faktas, kad šioje nedidelėje valstybėje atsirado daugiau nei 100 tūkstančių žmonių, kurie pasirašė peticiją dėl referendumo. Tačiau, atsižvelgiant, kad daugelio dešimtmečių bėgyje rezervavimo problema buvo tabu, sunku įsivaizduoti, kad keli milijonai šveicarų pajėgs susiorientuoti referendume. Susipažinimas su kai kuriomis šveicarų publikacijomis būsimo referendumo klausimu rodo, kad ne visada žurnalistai supranta, apie ką kalbama. Taip, kai kurie mano, kad referendumas liečia pasirinkimą tarp grynųjų ir negrynųjų pinigų. Kiti mano, kad kalba eina apie pinigų padengimą auksu arba prekių atsargomis. Nesenai Šveicarijoje vyko referendumas dėl galimo šalies centrinio banko aukso atsargų padidinimo. Dauguma Alpių respublikos piliečių atmetė būtinybę tokio didinimo. Tačiau eilė ekspertų, komentavusių „auksinio“ referendumo rezultatus, atkreipė dėmesį į tai, kad respondentai blogai įsivaizdavo klausimo esmę. Yra būkštavimai, kad tas pats gali įvykti ir su naujuoju referendumu.

Dar kartą pabrėšime problemos esmę: uždrausti privatiems bankams kurti naujus nepadengtus pinigus. Teisė emisijos teisėtų mokėjimo priemonių turi būti suteikta tiktai centriniam bankui. Jis vykdo pinigų emisiją pagrindinai grynų banknotų pavidalu. Komerciniai bankai tampa klasikiniu finansiniu tarpininku, kurie tiktai pritraukia pinigus į savo sąskaitas ir toliau paskirsto juos į ekonomiką kreditų ir investicijų pavidalu. Tokiu būdu, reali pinigų apyvartos kontrolė bus sutelkta centrinio banko rankose. Įvairios rūšies disbalansų ir krizių rizika staigiai mažėja, nes iš privačių bankų yra atimama teisė kurti nuosavus kreditinius pinigus.

Suprantama, perėjimo prie pilno rezervavimo atveju neišvengiamai iškils ir problemos. Pavyzdžiui: ką daryti su milžiniška pinigų mase, kurią sukūrė komerciniai bankai? Kai kuriose valstybėse tokie „pilkieji“ pinigai daug kartų viršija pagal savo masę teisėtus pinigus, kuriuos leidžia centriniai bankai. Nunulinti „pilkųjų“ pinigų masę iškart negalima, nes dėka jų funkcionuoja šiandien visų pasaulio šalių ekonomikos. Be to, šveicarų siūloma pinigų reforma prieštarauja viešpataujančiai piniginės masės didėjimo tendencijai, kurioje dalyvauja ne tiktai komerciniai, bet ir centriniai bankai. Vyksta visa tai „kiekybinių suminkštinimų“ programų pavidalu, kuo užsiima JAV FRS, Anglijos bankas, ECB.

Bus reikalinga tvarkinga, laipsniška pinigų reforma, kuri minimizuos kompanijų bankrotų rizikas ir staigios bedarbystės augimą. Be to, reikia atsižvelgti, kad radikali pinigų reforma suduoda smūgį pasaulio finansinės oligarchijos planams įvykdyti grynųjų pinigų išstūmimą negrynaisiais pinigais. Juk būtent negrynieji pinigai yra tie „pilkieji“ pinigai, su kuriais siūlo kovoti Šveicarijos referendumo iniciatoriai.

šaltinis

vertė Algimantas Lebionka

Šauksmas

 

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

90 | 2017-08-23 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
86 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
119 | 2017-08-23 | Lietuva | +19 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
110 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-23 | Kaimynai | +4 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
313 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -3
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
363 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-22 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
116 | 2017-08-22 | Lietuva | +7 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-22 | Lietuva | +5 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
98 | 2017-08-22 | Lietuva | +12 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
219 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
463 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
223 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851