Amerikiečių plaukiojantys kalėjimai

Versijos.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

s640x480

Šiuo metu viename JAV karinio laivyno laive, kuris randasi kažkur tarp Viduržemio jūros ir Vašingtono, laikomas žmogus, įtariamas terorizmu. Ahmed Abu Khattala, įtariamas Amerikos ambasados Libijoje 2012 rugsėjį užpuolimo organizavimu, tapo laivo USS New York kaliniu ir greičiausiai laikomas tuščioje kameroje, į kurią paprastai uždaromi amerikiečių kariškiai, pažeidę discipliną. Pakeliui į Ameriką ištisą savaitę jį tardė kariškiai ir civiliai tardytojai, kuriems reikia išgauti svarbią informaciją dar iki to laiko, kol jam bus perskaitytos jo teisės ir bus įvykdytas oficialus areštas, po kurio jį pristatys į Vašingtono apygardos teismą, kuriame jį ir teis. Tuo tarpu laivo ekipažas toliau dirba savo darbą ir valdo šį transporto laivą, nežiūrint į tai, kad naujas keleivis šiek tiek pakeitė jo paskirtį.

Tai ne pirmas atvejis, kai vykstant kovai su terorizmu, karinis laivynas imasi tokio rimto ir neįprasto vaidmens, apie kurį praktiškai nieko nekalba žiniasklaida. 2011 metais Ahmed Abdulkadir Warsame, Somalio radikalios grupuotės Aš Šabab vadas, buvo prievarta pristatytas į žvejybinį laivą Adeno įlankoje, kur jį amerikiečių karo jūreiviai areštavo dviem mėnesiams. 2013 metais Abu Anas al-Libi, įtariamas teroristinių atakų prieš JAV ambasadas Kenijoje ir Tanzanijoje organizavimu, buvo laikomas laive USS San Antonio - lygiai tokiame pačiame, kuris buvo paverstas kalėjimu šią savaitę. Abu sulaikytuosius tardė jūroje, prieš pristatant į JAV, kur federaliniai teisėjai pateikdavo jiems oficialius kaltinimus. Varsame galiausiai prisipažino kaltas pagal devynis punktus, tame tarpe ir dėl to, kad teikė materialinę pagalbą al Kaidai Arabijos pusiasalyje ir apmokė kitus teroristus sprogmenų gamybos ypatumų. Al Libis tvirtina esąs nekaltas ir jo byla iki šiol svarstoma.

Iš esmės nėra nieko stebėtino, kad JAV vyriausybė naudoja karinius laivus kaip plaukiojančius kalėjimus, kuriuose laikomi tie pavojingi nusikaltėliai. Ilga kelionė į Ameriką suteikia tardytojams laiko ir galimybių išgauti svarbią informaciją iš vertingų šaltinių, tokių kaip teroristinių grupuočių vadai, susiję su al Kaida. Per du mėnesius, kuriuos Varsame praleido laive, grupė tardytojų iš FTB, CŽV ir Gynybos ministerijos, tardė Somalio teroristą "beveik kiekvieną dieną". Jis sutiko su jais bendradarbiauti ir, kaip byloja visa eilė ataskaitų, dalis amerikiečių antiteroristinių operacijų, tame tarpe nepilotuojamų aparatų ataka Somalyje, tapo tiesioginėmis tos informacijos, kurią Varsame išdavė amerikiečiams pasekmėmis. Nors al Libis buvo laikomas laive tiktai savaitę - jo chroniški negalavimai neleido būti jūroje ilgiau - kaip teigia ataskaitos, iš jo irgi buvo mėginama išgauti panašios informacijos.

JAV vyriausybė naudoja šį metodą dėl to, kad gauna pakankamai laiko laikyti ir tardyti teroristus iškart po sulaikymo. Obamos administracija vis dar nenori uždaryti kalėjimo Gvantaname Kuboje, nors ten iki šiol tebelaikomi 150 įtariamų teroristų, Amerika naujų įtariamųjų ten nebesiunčia nuo 2008 metų. Laikyti įtariamus terorizmu kituose kalėjimuose kitų šalių teritorijose irgi nepriimtina. Tam tikrą laiką egzistavo galimybė organizuoti amerikiečių kalėjimus Afganistane. Tačiau Parvano kalėjimui dabar vadovauja Afganistano valdžia, o kalėjimų kitose šalyse panaudojimas sukels daug klausimų ir įtarimų, susijusių su teisine ir humanitarine sfera.

Net jeigu amerikiečių valdininkai panorėtų atsisakyti galimybės ištardyti abu Hatalą prieš tai, kai jis stos prieš federalinį teismą ir gaus advokatą, įtariamų teroristų transportavimas oru į Ameriką susijęs su daugybe sunkumų. Nežiūrint į tai, kad pats teroristų, pagrobtų užsienio valstybių teritorijose, pervežimas iš pirmo žvilgsnio atrodo pakankamai paprastas, jis gali turėti rimtų strateginių pasekmių, ypač turint galvoje klausimus, susijusius su nusikaltėlių išdavimu Amerikai, kurių kilo dėka Bušo Jaunesniojo veiksmų. Tokiame kontekste karinis laivynas ėmėsi kalėjimo prižiūrėtojo vaidmens, nežiūrint į tai, kad juristai ir toliau bando užginčyti įtariamųjų laikymo laivuose teisėtumą.

Prieš porą metų pabuvojau viename Amerikos karo laive, kuris įplaukė į Arabijos jūrą ir kuriame taip pat turėjo būti laikomi nusikaltėliai. Tai buvo pustuzinis Somalio piratų, kurie netrukus turėjo stoti prieš teismą. Laivo hauptvachta - tai patalpa, kurioje tilpo kelios dviaukštės lovos ir spintelės, o ant sienų nebuvo jokių ženklų, leidžiančių nustatyti, kokioje būtent laivo dalyje ši kamera įrengta. Panašiai kaip Gvantanamo apsauginiai, tuklus laivo policijos viršininkas vaikščiojo be kortelės su savo vardu, kol piratai buvojo laive, kad tie negalėtų jo įsiminti. Jis prisipažino, kad jo žmonės laive nežinojo, kuo reikia maitinti piratus ir ką galima duoti paskaityti, kad greičiau prabėgtų laikas. Policininkas teigė, kad sulaikytiesiems patiko išlipti į denį, kur galėjo pakvėpuoti šviežiu oru. Gaudavo jie ir cigarečių bei šokolado - už gerą elgesį. Tačiau įdomiausia buvo tai, kad šių pavojingų žmonių buvimas paveikė ir patį laivą. Kaip kartą paaiškino vienas buvęs JAV laivyno karininkas, "Galiausiai mes ėmėme plaukioti palei krantą, kad laikytume juos tarptautiniuose vandenyse... Mūsų visa veikla susivedė į visų tų pusgalvių priežiūrą".

Paprastai Somalio piratus paleidžia, jei nė viena valstybė nepasirengusi ar nenori pateikti jiems kaltinimus. Tokiais atvejais amerikiečių kariškiams nelieka nieko kito, kaip tik užmauti jiems gelbėjimosi liemenes, pasodinti į valtis ir nuleisti ant vandens netoli kranto. Tuo tarpu įtariamas atakos Bengazyje organizatorius netrukus stos prieš teismą Amerikoje. O kol kas laivas USS New York plaukia iš Viduržemio jūros į vakarus. Abu Hatalas tardomas. O koks nors eilinis jūreivis rūpinasi, ką pagaminti Libijos teroristu pietums.

WWW

Įvertink straipsnį: +0 -0

Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Naujausi 10 straipsnių

30 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -0
A. Ždanova, V. Judinas
Интернет последних дней буквально переполнен публикациями сочинения ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет, участницы областного конкурса юнкоров «Свой голос» и многочисленными комментариями к нему. Прежде чем высказать своё мнение об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться. Skaityti toliau...
98 | 2017-07-25 | Lietuva | +6 -0
Durnių Laivo Kapitonė
Pasak VSAT, kad tai tikrai yra meškos pėdsakai, patvirtino jų nuotraukas matę ekspertai. Apie Lietuvos Valstybine sieną ir Europos rytinės sienos apsaugą. Citatos iš delfiųėLėRTė. O paskui paskaitysime tarp eilucių. Nemokate skaityti tarp eilucių? Patikėkite- tai bus įdomu! Skaityti toliau...
83 | 2017-07-25 | Pasaulis | +3 -0
LVI
„Mes norime, kad Komisijos personalas būtų vertinamas ir priimamas nepriklausomai nuo žmonių amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios. Jeigu remsimės įvairove, būsime novatoriškesni ir ES piliečiams pateiksime geresnius rezultatus“. Skaityti toliau...
153 | 2017-07-25 | Smagumai | +8 -0
Lidžita
Aš visados stebėjausi (ir, ką čia slėpti, – stebiuosi iki šiol) žmonių mąstymo siauraregiškumu. Tarsi kiekvieno jų gyvenimas užsibaigtų ties nuosavu kiemu, vaikais ir darbu. Lyg pasaulyje vykstantys procesai niekaip neįtakotų jų ir jų vaikų padėties. Aš manau, kad daug engiamų grupių galėjo išvengti engimo, jei būtų pasiryžusios išeiti už savo virtuvės ribų. Tačiau, būkime atviri, net ir vadinami intelektualai dažnai palaimingai nesikiša į „ne savo reikalus“. O kas yra „ne tavo reikalas“ šiame globaliame pasaulyje? Skaityti toliau...
68 | 2017-07-25 | Lietuva | +4 -0
Algimantas Lebionka
Na iš štukorius tas laisvosios rinkos specialistas, o dabar ir Lietuvos sostinės Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ko jis per dvejų metų sėdėjimo mero kėdėje laiką tik nepridirbo! Jau Zuokas buvo ilgapirštis štukorius, o šitas dar ir už aną Ostapą Benderį didesnis šposinininkas. Paskelbė Šimašius, kad prie Neries įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, o nepraėjus net savaitei ėmė ir įrengė. Skaityti toliau...
110 | 2017-07-25 | Lietuva | +5 -0
Algimantas Lebionka
Ši svoločių valdžia neriasi iš kailio, besistengdama kaip kuo labiau engti lietuvius, varyti juos iš tėvynės, senelius marinti badu, bet ji yra gerumo ir dosnumo įsikūnijimas, kai kalba eina apie taip vadinamus „pabėgėlius“, kuriuos ji be tautos mandato veža į Lietuvą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip elgiasi šita svoločių valdžia su savo piliečiais, mes gerai žinome. Senovės graikų išminčiai yra teigę (Plutarchas, „7 graikų išminčių puota“), kad pati sunkiausia žmogui yra skurdi senatvė. Senatvė žmogui savaime yra kančia, o skurdžią senatvę yra sunkiausia ištverti. Dauguma Lietuvos pensininkų negauna net 200 eurų pensijos per mėnesį, už kuri Skaityti toliau...
66 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -1
Algimantas Lebionka
Viktoro Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti į Europą milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių. Agentūra TASS informuoja, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, kalbėdamas šeštadienį Rumunijos mieste Baile Tusnad, pareiškė, kad „Sorošo imperija“ griauna ne tik Vengrijos interesus, bet ir visos Europos. Skaityti toliau...
61 | 2017-07-25 | Kaimynai | +4 -1
Algimantas Lebionka
Lenkija paveldėjo iš komunistinės epochos būrį privilegijuotų tos epochos mastodontų-teisėjų, kurių interesai buvo priešingi demokratijai, t. y. tautos daugumos interesams. Lygiai tokia pati situacija pas mus, kur teismai patys save renka, patys sau skiria karališkas privilegijas, modifikuoja savo nuožiūra konstituciją. Lenkija ėmėsi sausinti šią teismų sistemos pelkę. Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Smagumai | +2 -1
Šarūnas Navickis
Valdžia – blogis. Nuo šio fenomeno niekur nepabėgsi ir nieko nepadarysi, tačiau suprasti – bent jau pamėginti – galima ir netgi verta. Maža, kas. “Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“ kitados ištarė lordas Aktonas. Šis pakankamai plačiai žinomas teiginys lyg ir turėtų prablaivinti žmogaus protą bent jau tiek, kad jis nustotų tikėti (aš net nesakau – pasitikėti) valdžia. Tačiau kažkodėl taip neatsitiko... Gal proto įmigis per gilus? O gal jo išvis nėra? Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Paklauskime savęs – ar „Vakaro žinių“ publikacija tėra nevykęs ir nekaltas pokštas, ar tai, vis tik, Rusijos minkštosios galios ataka prieš svarbiausią asmenį valstybėje, kuris formuoja valstybės nacionalinio saugumo politiką ir prašosi būti išgirstas? Priešas nesnaudžia, būkime budrūs. Skaityti toliau...

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851