Lietuviškas aukštasis mokslas proto neprideda. Bet ir lietuviškuose darbuose jo panaudoti nepavyksta

Blogeris Zeppelinusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Turiu gerą žinią! Mūsų biurokratai ne vien tik kavą geria, interesantus po kabinetus žiediniu maršrutu vaiko ir mokesčių mokėtojų pinigais į orą šaudo. Pasitaiko ir jiems naudingų Lietuvai darbų nuveikti.

Švietimo ir mokslo ministerija su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centru pirmą kartą organizavo Lietuvoje Tarptautinį suaugusiųjų gebėjimų tyrimą (PIAAC), atliekamą pagal vieningą OECD metodiką 33-ose pasaulio šalyse.

Tai vienas autoritetingiausių ir didžiausių šios srities tyrimų pasaulyje. Jame įvertinamas:
------------------------------------------------------------------------------------
A - suaugusiųjų raštingumas (gebėjimas suprasti tekstą, ištraukti iš jo informaciją ir ją interpretuoti); 
B - gebėjimas skaičiuoti (atlikti buityje ir gyvenime pasitaikančius uždavinius, reikalaujančius skaičiavimo);
C - problemų sprendimas informacinių technologijų pagalba (buityje ir gyvenimo pasitaikančių uždavinių, reikalaujančių interneto ar kompiuterio panaudojimo sprendimas).

Šiandien po pietų OECD puslapyje pasirodė PIAAC tyrimo rezultatai, kuriuose yra ir Lietuvos duomenys. Labai įdomu ir naudinga visiems pasinagrinėti ir pasilyginti su kitomis šalimis. Kad ir tais pačiais estais ar dar kokiais lenkais. Latviai, deja, šiame tyrime dalyvauti vis neprisiruošia.

Taigi, nelendant į tyrimo gilumas ir nevarginant jūsų nuilsusių per dienos darbus galvų skaičiais, trumpai pasidalinsiu savo pirminiais ir labai paviršutiniškais pastebėjimais iš prabėgšmomis veizimų grafikų ir pjūvių.

Gera naujiena yra ta, kad pagal raštingumo (A) ir skaičiavimo (B) parametrus suaugę Lietuvos gyventojai yra tvirti OECD vidutiniokai.

Suaugusiųjų Raštingumas (A) Lietuvoje yra 267, o OECD vidurkis - 268. Toks pat lygis yra Lenkijoje ir Airijoje. Aplenkėme visokias Italijas, Ispanijas, Prancūzijas, Slovėnijas ir kitokias Graikijas.

Deja, suaugę estukai mus apšuoliavo - jų rodiklis 276, didesnis, nei švedų 273. Suomių išvis 288, bet tie mumiai-troliai nuo seno garsėja, kaip išmaniosios knygų žiurkės.

Suaugusiųjų Gebėjimas skaičiuoti (B) Lietuvoje yra 267, o OECD vidurkis - 263! Taigi, galima sakyti, esame aukštesnių šios srities gebėjimų skiltyje, kartu su Australija bei Kanada. Aplenkti Ispanijos, Italijos, Airijos, Prancūzijos, Lenkijos ir net JAV suaugusieji.

Liūdna ir pikta, bet skaičiavimuose estukai ir vėl sugebėjo mus aplenkti, prisitrindami arčiau Šiaurės šalių rodiklių. O kad tenykščių galvos pramuštos visokioms matematikoms žino daugelis.

Lietuvos ypatumai minėtose A ir B srityse yra tai, kad:

I - jaunimas nuo 16 iki 29 metų gerokai lenkia bendraamžių OECD vidurkį - tiek skaityme, tiek skaičiavime. O štai 50 - 65 m. senimas priešingai - atsilieka nuo bendraamžių OECD vidurkio tiek skaityme, tiek skaičiavime. Visgi, panašu, jog sovietinis išsilavinimas neprilygo vakarietiškam. Nors dažnai teigiama kitaip, bet skaičiai kalba patys už save.

II - liūdna, bet abiejose srityse - ir A ir B - lietuvių rezultatai pasiekti pagrinde per vidutinišką uždavinių sprendimą. Tai yra, pas mus nedaug tokių, kurie labai silpnai sprendžia užduotis, bet labai mažai ir tokių, kurie geba daryti tai aukštu lygmeniu. Vyrauja vidutiniokai.

III - moterų ir vyrų rezultatai skyrėsi labai mažai. OECD ekspertai dėl to labai nustebę. Mat tai pakankamai retas atvejis pasaulyje. Matyt, lietuvaitės ypatingai gudrios - beveik, kaip vyrai.

Gal todėl, kad jų tarpe nemažai prigimtinių blondinių, kurios, kaip rodo tyrimai, yra antros pagal protingumą po šatenių ir toli lenkia ryškias brunetes?

IV - Vilniaus gyventojai yra gudriausi. Didžiųjų miestų suagusieji yra antroje vietoje. O miestų ir mažų miestelių gyventojai pasirodė prasčiausiai. Na, aiškinti, kodėl taip yra, matyt nereikia?

V - dirbantys suaugusieji Lietuvoje yra ženkliai gudresni, nei bedarbiai. Tarp jų - dirbantys pilnu etatu - šiek tiek gudresni, nei triūsiantys nepilną darbo dieną ar etatą.

Deja, ties tuo geros žinios broliams-lietuviams ir baigiasi.

Graudu ir netikėta, tačiau pagal trečią parametrą C - problemų sprendimą informacinių technologijų pagalba lietuvaičiai pasirodė itin prastai! Apie jokius OECD vidurkius net kalbos nėra - aplenkėme tik vynais ir Pinočeto liberalizmu garsėjantį egzotišką kraštą kitame pasaulio gale - Čilę!

Visi kiti - geriau, nei mes tvarkosi su kompiuteriais ir internetais!

Dar suprasčiau, jeigu tai galiotų senimo amžiaus grupėje. Berods, sovietmečiu kompiuteriai, internetai ir išmanieji telefonai buvo uždrausti, kaip buržuazinių technologijų išmįslai - bet kodėl toks silpnas 16 - 29 m. jaunimas!?

Kuris irgi ženkliai atsiliko nuo savo bendraamžių OECD šalyse ir pademonstravo visišką negalią panaudojant kompiuterius bei internetus realių buitinių bei gyvenimiškų užduočių sprendime!

Čia juk ta chebra, kuri gimė jau interneto laikais ir vaikų darželius lankė su ant kaklo užkabinta Nokia 3310?

Ei, jaunimas, būkite malonūs - atsakykite dėdei Cepelinui - kokį velnią jūs veikiate su tais Makais, Aipuodais, Aifonais ir kitokiais internetais? Filmukus žiūrite, bumčikų klausotės ir Užkalnį Delfyje skaitote?

Mieli jaunikaičiai, negi jums niekada nešovė į galvas, kad visus tuos įrenginius ir internetus būtų galima išmokti panaudoti kažkokioms prasmingoms veikloms, o ne laiko žudymui pačiais kvailiausiais būdais?

Taip, kaip tai daro jūsų bendraamžiai Estijoje ar kitose šalyse, suvariusiose jus PIAACo tyrimo C srityje?

Susiimk, jaunime, nedaryk gėdos Lietuvai prieš Laisvąjį Pasaulį!

Na ir pabaigai - labiausiai mane pritrenkusi Tyrime informacija.

Pirma.

Kaip žinia, esame pirmaujanti Europoje pagal išduotų aukštojo mokslo diplomų ir besimokančių aukštosiose mokyklose studentų skaičių šalis. Didžiulė diplomuotų talentų proporcija dažnai pristatoma, kaip ypatingas Lietuvos pranašumas. Girdi, turime milžiniškus aukštos kvalifikacijos specialistų išteklius. Daugiau, nei kokios ten Vokietijos ar pan.

Kuomet tyrime suvedė į vieną krūvą aukščiausiais lygiais užduotis atlikusius žmones pagal jų turimus išsilavinimus, paaiškėjo, jog daugelyje šalių tie, kas turi aukštąjį išsilavinimą, vyrauja tarp tų, kurie geriausiai atlieka tas sudėtingiausias užduotis.

Deja, Lietuvoje yra kitaip - mūsų suaugusieji, baigę aukštuosius mokslus, neparodė žymiai geresnių rezultatų sprendžiant sudėtingiausias užduotis, nei tie, kurie tų mokslų nėra baigę.

Tarkime, tarp Suomijoje baigusių aukštąjį mokslą net 36% sugebėjo atlikti sudėtingiausias užduotis, o Lietuvoje tokių gudručių tarp diplomų savininkų - tik 11%.

Kitaip sakant, gerbiamieji, visuotinės diplomizacijos kryptis ir masinis aukštasis mokslas Lietuvoje davė karčius vaisius. Diplomuotų mūsuose daug, o štai protingų tarp jų - nelabai. Liūdnas, bet statistinis faktas.

Daug ką pasakantis apie apsukų nemažinančią universitetinių ir kolegijinių diplomų kepimo pramonę.

Antra.

Dar vienas kraupus rodiklis, pagal kurį Lietuvos suaugusieji atrodo katastrofiškai, yra turimų gebėjimų A, B ir C panaudojimas darbinėje veikloje.

Baisu sakyti, bet atrodo, jog esame viena pirmaujančių OECD šalių, kuriose tokia didžiulė proporcija suaugusių asmenų prisipažino, jog jų darbinėje veikloje šių gebėjimų ...nereikia! Atlikti tuos darbus, kuriuos jie dirba, sėkmingai galima ir be minėtų gebėjimų.

Nesunku suprasti, kokie tai yra darbai ir kaip jie yra organizuojami darbdavių.

Žiūrėkite, kokia įdomi schema dėstosi, išmintingieji kurmiai:

1. Lietuva pirmauja pagal aukštojo mokslo diplomų savininkų proporciją suaugusiųjų gyventojų tarpe. Formaliai statistiškai esame neapsakomai kvalifikuotų ir protingų žmonių šalis.

Lyg ir laikas būtų persivadinti iš Lietuvos/Lithuania į Gudruva/ Smarthuania?! Bet pala:

2. Lietuviško aukštojo mokslo ypatingos pridėtinės vertės diplomų savininkų gebėjimui spręsti sudėtingus uždavinius A (skaitymo), B (skaičiavimo) ir C (technologijų panaudijimo problemų sprendimui) srityse NEAPTIKTA.

Minėtas lietuviškas aukštasis proto, deja, diplomų savininkams neprideda. Bent jau daugumai jų. Tskant, su kokiais neaukštais IQ gimė, su tokiais ir universitetus baigė. Todėl ir uždavinius jiems spręsti per sunku. Nes galvos pajėgumai neneša. Skirtingai nuo japoniškų ar suomiškų diplomų savininkų.

Sakysite, pikta ir graudu? Neskubėkite verkti - pridėkime dar liūdesėlio:

3. Net ir tie kuklūs gebėjimai, kuriuos turi diplomuoti lietuvaičiai, dažnu atveju yra pertekliniai, kuomet kalbame apie darbo rinką. Tiesiog dauguma darbo vietų, kurias tenka užimti aukštojo mokslo diplomų savininkams Lietuvos ūkyje, nereikalauja net tų gebėjimų, kuriuos jie turi. Ir tai, be abejo, atsispindi ir jų darbo užmokestyje.

Gal ši schema gali bent dalinai paaiškinti tuos jaunimo emigracijos mastus, kuriuos matome Lietuvoje pastaruoju dešimtmečiu?

Diplomų kepimo pramonės dėka lietuvaičiai masiškai įgyja išsilavinimą, kuris nėra reikalingas darbuose, kuriuos jiems tenka dirbti. Tačiau tas išsilavinimas leidžia atlikti nesudėtingą darbo rinkos sąlygų analizę aplinkinėse šalyse ir pasiskaičiuoti pragyvenimo kaštų ir tikėtino atlyginimo už įvairų darbą santykį.

Todėl kiek bankų ekspertai nesuoktų savo pasakų, kiek Laisvos rinkos institutas negėdintų, kiek Andrius Užkalnis berašinėtų visokių patyčių Delfiuose - minimaliai protingas žmogus pasiskaičiuoja ir priima sau ir savo šeimai naudingą sprendimą.

Ar tie jų sprendimai naudingi Lietuvai? Klausimas retorinis

Šaltiniai ir literatūra apie OECD Tarptautinį suaugusiųjų gebėjimų tyrimą (PIAAC):
-------------------------
Improve skills to build fairer, more inclusive societies (bendras puslapis su nuorodomis į įvairių šalių santraukas)
http://www.oecd.org/…/improve-skills-to-build-fairer-more-i…

Why skills matter by Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills (šalių palyginimai)
http://oecdeducationtoday.blogspot.lt/…/why-skills-matter.h…

Lietuvos santrauka (15 puslapių)
http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Lithuania.pdf

Įvertink straipsnį: +9 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

3 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
166 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...
132 | 2017-08-21 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų. KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES). Skaityti toliau...
956 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -9
Organizacija „Jauna Banga“
Šiemet Lietuvoje vykstantys festivaliai itin kliūva valdžios atstovams: pasilinksmino vietose, anot jų, neturėtų būti jokio alkoholio, festivaliuose taip pat neva nevaldomai cirkuliuoja nelegalios psichoaktyviosios medžiagos. Ar siekiama priversti festivalius ir jų lankytojus trauktis iš Lietuvos? O gal festivaliai šiandien tėra nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomos baudžiamosios narkotikų politikos veidrodis? Ministras teigia, kad į festivalius susirinkęs jaunimas ne tik nesupranta, koks gali būti medžiagų poveikis, bet ir vartoja bet ką, gautą „iš nepažįstamo žmogaus“. Skaityti toliau...
452 | 2017-08-20 | Lietuva | +33 -2
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
106 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -2
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
130 | 2017-08-20 | Kaimynai | +16 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
127 | 2017-08-20 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-20 | Pasaulis | +10 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
82 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
103 | 2017-08-20 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-20 | Lietuva | +9 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851