Kisindžerio spąstai. Kaip JAV tapo supervalstybe

Versijos.lt

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Esama žmonių, kurie formuoja ištisas epochas. XX amžiaus pabaigoje vienu iš tokių žmonių buvo Henris Kisindžeris. Tokiu jis išlieka iki šiol.

Be akivaizdaus ir labai svaraus mūsų herojaus indėlio į pastarųjų 50-ies metų pasaulio geopolitiką, Kisindžerio nuopelnams galima priskirti JAV užsienio politikos filosofijos suformavimą. Ir tai galbūt būtų ne taip jau ir įdomu, jeigu toji politika neliestų praktiškai viso Žemės rutulio. Nes Kisindžeris – vienas pagrindinių ideologų, suformavusių globalizacijos, kuri bazuojasi ant „tarpusavio priklausomybės“ doktrinos, modelį. Doktrina kalba apie tai, kad nacionalinės ekonomikos turi būti priklausomos nuo transnacionalinio verslo. Reikia pasakyti, kad šis modelis jau praktiškai realizuotas ir šiuo metu šiek tieki mažiau nei 100 transnacionalinių korporacijų kontroliuoja apie 60% pasaulio ekonomikos.

ROKFELERIAI

Henrio sėkmę nulėmė tai, kad 1964 metais jis susituokė su Nense Medžines. Tuo metu ji dirbo Nelsono Rokfelerio, 41-ojo JAV viceprezidento padėjėja. Santuoka padėjo Kisindžeriui patekti į būsimo informacinio karo prieš TSRS generalinio štabo – Tarptautinių santykių tarybos vadovo Deivido Rokfelerio aplinką. Berniukas iš žydų šeimos, kuri pabėgo iš Vokietijos kai ten į valdžią atėjo Hitleris, paprasčiausiai negalėjo apsielgti kitaip – t.y. neatsidėkoti savo geradariams dovana, kurios esmė – jų pagrindinių interesų gynimas.

AUKSINIO MILIJARDO IDEOLOGIJA

Nemažiau reikšmingas Kisindžerio dalyvavimas formuojant auksinio milijardo ideologiją, glaudžiai susijusią su tarpusavio priklausomybės doktrina. Ideologijos tikslai, savaime aišku, labai kilnūs – raginama išsaugoti planetą ir civilizaciją. Tačiau ji įvedė į geopolitiką tokius terminus kaip „nepagrindinės šalys“ ir ragina gyventojų skaičiaus sumažinimo programas padaryti ne mažiau svarbiomis už karines programas, kadangi gyventojų skaičiaus didėjimas ir resursų naudojimas kelia grėsmę, kad Amerika praras pigų žaliavų importą. Suprantama, nė viena pasaulio šalis neprisipažins, kad vykdo savo užsienio politiką, remdamasi auksinio milijardo ideologija.

Šis terminas nenaudojamas oficialiuose dokumentuose. Tačiau tai, kad kai kurios šalys remiasi būtent šia ideologija, akivaizdu iš jų elgesio su kitomis valstybėmis. Pavyzdžiui, kai JTO ekspertai viešai kalba, jog orų gyvenimą planetoje gyventi gali tik milijardas žmonių, jie faktiškai naudoja būtent šią ideologiją. Pagrindinis gi jos tikslas yra sukurti tokią pasaulio sistemą, kurioje egzistuos vieningas pasaulio centras, centralizuotai paskirstantis kapitalus, prekes, darbo jėgą, žaliavas. O jų interesus aptarnaus transnacionalinės korporacijos, kurias saugos suinteresuotos vyriausybės. Tokiu būdu auksinis milijardas sugebės išsaugoti planetos resursų kontrolę nedidelio pasaulinio elito atstovų būrelio rankose.

Kaip pavyzdį, kad ši teorija jau įgyvendinama, galima pateikti faktą, kad 10 dešimtmečio JTO ekonominės ir socialinės plėtros programoje jau nebebuvo nuostatų apie neginčijamą tautų teisę ė jų gamtinius resursus.

TSRS BUDELIS

Ne mažiau žymus Kisindžeris ir kaip genialus derybininkas. Būtent jo dėka mes turime susiklosčiusią situaciją Artimuosiuose Rytuose. Jis sumaniai kaišiojo pagalius TSRS į ratus, pavyzdžiui, kai perpirko Egipto prezidentą Anvarą Sadatą, kuris iki tol draugavo su TSRA, dėl ko tarybinis karinis kontingentas turėjo palikti šią šalį. Lygiagrečiai jis mezgė Amerikai reikalingus ryšius su Persų įlankos monarchijomis.

Kisindžeris darė didžiulę įtaką Amerikos diplomatijai Perestroikos laikais, kurie baigėsi Tarybų Sąjungos krachu. Tačiau pirmuosius vinis į TSRS karstą jis asmeniškai įkalė, dalyvaudamas derybose dėl pasirengimo Helsinkio susitarimui 1975 metais, tuo metu būdamas JAV Valstybės sekretoriumi. Kaip vėliau pats prisipažino, jį labai nustebino, kad TSRS sutiko su visomis sąlygomis, įskaitant taip vadinamą „trečią krepšelį“, kuriame kalba ėjo apie žmogaus teises ir teisę emigruoti.

„Mums reikėjo suprasti, kad tarybinė sistema žymiai silpnesnė, nei mums atrodo, dėl ko Tarybos ir pritarė beveik visiems Helsinkio sutarties punktams. Tai atitiko mūsų istorinius interesus. Nežinau, ką išlošė Tarybų Sąjunga, pasirašydama šią sutartį. Netgi jos pozicijos Rytų Europoje ir Vokietijų atskirties linija buvo pakirstos, kai TSRS pasirašė tą sutartį. Sakau atvirai, aš nesitikėjau, kad TSRS sutiks pasirašyti „trečiąjį krepšelį“. Mes pasiekėme savo tikslą šiame klausime, iškėlę žmogaus teisių klausimą tarptautiniame lygmenyje“. – prisimena Kisindžeris.

Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad paskui sekę įvykiai, tokie kaip Berlyno sienos griuvimas, TSRS ir Varšuvos sutarties krachas, Rytų Europos nepriklausomybė ir netgi spalvotosios revoliucijos Ukrainoje – tai Helsinkio sutarties pasirašymo pasekmės. Sutartyje buvo įtvirtintas žmogaus teisių pagarbos ir pagrindinių laisvių principas, o pasirašiusios šalys įsipareigojo įgyvendinti šį principą. Tokiu būdu dokumento pasirašymas suteikė JAV galimybę legaliai kištis į TSRS vidaus reikalus renkant informaciją apie esamus ar išgalvotus laisvių ir teisių pažeidimus. Pasirašytas dokumentas taip pat atrišo rankas tarybinei „penktajai kolonai“, leido legitimizuoti kai kurių disidentinių organizacijų veiklą. Tokios organizacijos, kaip taisyklė, gaudavo finansavimą iš Vakarų spectarnybų.

Jo pasėtos sėklos išdygo ir augo netgi po to, kai Kisindžeris nustojo būti valstybės sekretoriumi. Tačiau jo reikalas, nemažam jo paties nustebimui, pasirodė esąs gyvybingas ir baigėsi TSRS žlugimu. Kaip vieną iš priežasčių Kisindžeris įvardijo faktą, kad „kuo ilgiau truko Perestroika, tuo labiau izoliuotu ir mažiau pasitikinčiu savimi darėsi Gorbačiovas“. Kol galiausiai visiškai prarado ryšį su gyventojais.

„IKI ŠIOL NESUPRANTU, KODĖL GORBAČIOVAS TAI PADARĖ…“

Šia prasme labai įdomiai skamba Kisindžerio žodžiai, kuriuos jis pasakė dabartiniam Rusijos prezidentui Putinui, kai šis dar dirbo Peterburgo miesto administracijoje: „Visi mane dabar smarkiai kritikuoja už mano poziciją tuo metu TSRS atžvilgiu. Aš maniau, kad Tarybų Sąjunga neturi taip greitai išeiti iš Rytų Europos. Mes labai greitai keičiame balansą pasaulyje ir tai gali sukelti nepageidautinų pasekmių. Ir mane dabar tuo kaltina. Sako: štai pasitraukė gi Tarybų Sąjunga, ir viskas normalu, o jūs sakėte, kad tai neįmanoma. O aš iš tikrųjų maniau, kad tai neįmanoma“. Ir pridūrė: „Atvirai kalbant, aš iki šiol nesuprantu, kam Gorbačiovas tai padarė“.

TERORIZMO TEORIJA

Kaip ten bebūtų, bet pasitraukęs iš aktyvios politikos, Kisindžeris ir toliau valdė protus diplomatų, su kuriais bendrauja iš mokslo įstaigų katedrų ar rašydamas programinius straipsnius. Įdomus vienas iš jų, paskelbtas 2004 metais: „Demokratinės vertybės ir JAV užsienio politika“. Straipsnyje jis daug samprotauja apie tai, kokiu būdu pasaulinė politika įgavo tą konfigūraciją, kuri šiuo momentu lemia kasdienybę. Taip pat išsako kelias įdomias mintis.

Pavyzdžiui: „Kai mažuma neturi perspektyvos pavirsti dauguma, rinkimų pasekme neretai tampa pilietinis karas arba chaosas, kuris tampa šaltiniu, iš kurio užgimsta karingos teroristinės organizacijos“. Savo ruožtu, „kai nusilpsta valstybės valdžia, teroristų grupuotės užpildo susidariusią tuštumą, siekdamos kelti grėsmę pačiai valstybinės sistemos esmei“. „Mūsų uždavinys – ne tik atkurti tvarką pasaulyje, bet ir imtis priemonių, kurios neleis susidaryti tuštumoms, kurios galėtų absorbuoti viską sunaikinti siekiantys nihilistiniai elementai“.

IRAKO PRECEDENTAS

„Jungtinės Valstijos turi suteikti simbolišką vertę savo demokratiniams principams, jeigu nori, kad jų užsienio politika ilgą laiką sulauktų amerikiečių palaikymo. – kalba jis tame pačiame straipsnyje. – Problema slypi tik tame, kad mėginimas įvykdyti per trumpą laiką tuos pokyčius, kuriems mes sugaišome šimtmečius, gali sukelti plataus masto nenumatytas pasekmes“ – tęsia Kisindžeris. „Ir būtent dėl šios priežasties vakarietiško pavyzdžio valdžios institutų diegimas kitose pasaulio šalyse niekad nebūna sėkmingas be ilgalaikės Vakarų globos“. Logišku Kisindžerio samprotavimu rezultatu galima laikyti frazę, kuri pateisina vieną istorinį įvykį: „Irakas virsta teisėtu precedentu“.

Atkreipkite dėmesį, kad straipsnis buvo parašytas prieš 7 metus iki Arabų pavasario ir prieš 10 metų iki įvykių Ukrainoje. Tačiau visą tą laiką Amerikos karinė mašina drauge su savais satelitais elgėsi taip, kaip prisakė senelis Henris. Taip kad ir ateityje nuo jo priesakų atsisakyti niekas, matomai, nesiruošia.

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
751 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
602 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
269 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
241 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
192 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
180 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
166 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
159 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
124 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851