Mūsų Tėvynė - TSRS!

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2016-09-08 18:21:26, skaitė 3456, komentavo 0

Mūsų Tėvynė - TSRS!


MŪSŲ TĖVYNĖ - TSRS!

Kas buvo negerai SĄŽININGAM žmogui socializme? Žmonių socialinės, turtinės lygybės idėja? Draudimas išnaudoti kitus žmones? Gal gausybė socialinių garantijų? Nemokami butai ar juokingos kuro (2 kp/litras) ir energijos (4 kap/kWh) kainos, kurios nesikeisdavo dešimtmečiais? Gal kelia siaubą visiems prieinamas nemokami mokslas ir medicininis aptarnavimas? Vaikai buvo auklėjami gerbti vyresnius? Prostitucijos uždraudimas ir bet kokių žmogaus ydų pasmerkimas?

Ar galite kas nors aiškiai man atsakyti į šį klausimą, ponai antitarybininkai! Kas gi yra negerai SOCIALIZMO idėjoje? Kas jums nepatinka? Jus žudo mintis, kad negalėsite turėti savo rūmų su krūva tarnų, asmeninės jachtos su kapitonu ir įgula?

Niekšai šiandien net nesigėdija turėdami vilas ir automobilius, kurių vertė šimtus kartų viršija jų teisėtas deklaruojamas pajamas. Niekas neateis ir nepaklaus: "Iš kur visa tai tu gavai? Už kokias pajamas?". Apie tokią dabartinio parazitinio "elyto" prabangą nei vienas stambiausios visasąjunginės reikšmės gamyklos direktorius net negalvojo, o jo vaikai važinėjo tuo pačiu troleibusu ir mokėsi toje pačioje auditorijoje.

Ar daug čia tokių "laimingųjų"? Vargu bau ar susirinks bent 5 procentai nuo visų gyventojų.

O kiek šiandien antitarybininkų? Tiesiog nenusakoma gausybė. Kas jie tokie yra? Aš tiesiog galvoju, kad tai žmonės , kuriems siaubingai yra išplauti smegenys ir kurie priprato/pamėgo ant savo sprando tampyti visą armiją veltėdžių parazitų.

Net įvertinus visus TSRS buvusius trūkumus, galima būtų kalbėti tik apie nevisai tinkamą socializmo idėjos įgyvendinimą kai kur, tačiau niekaip negalima neigti pačios idėjos kilnumo ir šventumo? Visa tai yra tarsi blogas sapnas...

Žmonės nenorėjo būti žmonėmis, jiems maloniau būti VERGAIS.

Kas gali pasakyti, KODĖL?