Tremtinių lyderio pergalė prieš žydus: teisė turėti savo nuomonę apie žydus esesininkus apginta teisme

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!


Raimondas Pankevičius, A.Švelnos nuotr.

Žydus baisiais nusikaltimais prieš savo tautiečius viešai apkaltinęs ir dėl to teismo slenksčius minti turėjęs vienas iš Panevėžio tremtinių lyderių Raimondas Pankevičius po išteisinamojo nuosprendžio pareiškė daugiau nieko nebebijąs.

Po teismo sprendimo – plojimai

Ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teismas vieną iš miesto tremtinių lyderių, buvusį miesto tarybos narį 62 metų R.Pankevičių išteisino dėl holokausto neigimo.

Teismas nustatė, kad iš R.Pankevičiaus pasisakymo per 2014 metų rugpjūčio mėnesį vykusį miesto tarybos posėdį, kurio metu politikas žydus apkaltino per Antrąjį pasaulinį karą savo tautiečių žudymu, negalima daryti išvados, kad R.Pankevičius neigė holokaustą.

Paskelbus išteisinamąjį nuosprendį R.Pankevičiui, teismo salėje pasigirdo jį palaikyti atvykusių būrelio politinių kalinių ir tremtinių plojimai.

Baudžiamąją bylą nagrinėjęs teisėjas Česlovas Kulikauskas sakė, kad R.Pankevičiaus pasisakymas yra neetiškas ir nukreiptas prieš žydų tautybės asmenis bei „Joint“ fondo įamžinimą Panevėžyje. Tačiau vertintina ir tai, kad Žurnalistų etikos komisija R.Pankevičiaus kalboje taip pat neįžvelgė noro diskriminuoti žydų tautybės žmones, kurstyti neapykantą jiems ar smurtauti prieš juos.

Vertino visą pasisakymą

Teismas nustatė, kad R.Pankevičiaus žodžiai, jog Antrojo pasaulinio karo metais būrys žydų esesininkų pietvakarių Lietuvoje per dieną sušaudydavo po 5 tūkst. žydų, neatitinka istorinės tiesos.

Anot Č.Kulikausko, formaliai šiuos R.Pankevičiaus žodžius būtų galima vertinti kaip holokausto neigimą, nes tai yra holokausto faktų iškraipymas, tačiau teismas negali apsiriboti tik formaliu išsakytų žodžių vertinimu.

Č.Kulikauskas sakė, kad buvo vertinamas visas R.Pankevičiaus pasisakymas, jo forma, vieta ir kam jis buvo skirtas. Teismas nustatė, kad R.Pankevičiaus pasisakymas buvo ne apie holokaustą, ši tema jo kalboje buvo paliesta tik keliais sakiniais.

Teismas taip pat nusprendė, kad iš R.Pankevičiaus pasisakymo negalima daryti išvados, jog Lietuvoje holokausto aukos didžiąja dalimi pačios viena kitą išžudė, kaip tai nurodoma kaltinime.

„R.Pankevičiaus veika nesiekia tokio pavojingumo lygio, už kurią jam turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Įvertinęs visas aplinkybes, teismas skelbia išteisinamąjį nuosprendį“, – teismo posėdį užbaigė Č.Kulikauskas.

Nepasakė, ar skųs sprendimą

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Genadijus Kofmanas, po teismo posėdžio paklaustas, ar skųs nuosprendį, aiškiai neatsakė: „Pagyvensim – pamatysim. Čia negalutinis teismas.“

Pasiteiravus, ar vis dėlto neskaudu po tokio teismo sprendimo, G.Kofmanas pasiūlė korespondentui pačiam pabandyti atsakyti į klausimą, teisus R.Pankevičius ar ne.

Pasak miesto žydų bendruomenės pirmininko, tokie politiko pareiškimai neigiamai veikia visą visuomenę, štai neseniai akmenimis buvo apmėtytas paminklas „Liūdinti žydų motina“, stovintis senosiose žydų kapinėse Atminimo skvere.


Genadijus Kofmanas

„Žmonės šneka va tokias nesąmones, o paskui ir sulauki neigiamų rezultatų“, – sakė G.Kofmanas.

Daugiau nebijo nieko

R.Pankevičius po jam palankaus teismo sprendimo taip pat teigė neturįs jokio džiaugsmo.

Pašnekovas tvirtino, kad prokurorė suklastojo jam bylą, parašiusi žodžius apie nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą, kurių jis gyvenime nesakęs.

R.Pankevičius šią bylą vadino susidorojimu su juo, nes ji buvo iškelta tuomet, kai konservatoriai jį iškėlė kandidatu į Seimą. Šiuo metu R.Pankevičiaus narystė Tėvynės Sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijoje sustabdyta.

„Galingas žmogus G.Kofmanas nurodė mano partijai, partija vykdo. Tai vienintelis momentas, kai aš buvau išsigandęs G.Kofmano. Daugiau nebijau nieko“, – sakė R.Pankevičius.

Nusikaltėlis tautybės neturi

Galop R.Pankevičius pareiškė svarstysiąs galimybę pats paduoti į teismą, tačiau konkrečiai nepasakė – ką. Jis tvirtino dar pagalvosiąs, bet kandidatų esą net keliolika.

Paklaustas, ar neketina bylinėtis su žydais, R.Pankevičius išrėžė: „Su žydais aš problemų niekuomet neturėjau ir neturiu. G.Kofmanas yra ne žydas, o Rusijos pilietis, sovietų majoras.“

R.Pankevičius teigė ir dabar neišsižadąs nė vieno žodžio, pasakyto miesto tarybos posėdyje prieš dvejus metus. Jis tik prisipažino dėl jaudulio per klaidą žydų policininkus pavadinęs esesininkais.

„Po šio teismo sprendimo Lietuvos genocido centrui atsirado teisinis pagrindas pateikti visas žydų nusikaltėlių pavardes. Hitlerio armijoje tarnavo 100 tūkst. žydų, jie žudė rusus, paskui 10 tūkst. jų buvo nukankinta sovietiniuose konclageriuose. Kodėl žydus reikia išskirti iš kitų tautų? Nusikaltėlis tautybės neturi“, – kalbėjo R.Pankevičius.

Žydams – baisūs kaltinimai

Kaip jau rašėme, R.Pankevičius užsipuolė žydus užpernai rugpjūčio mėnesį vykusio miesto tarybos posėdžio metu svarstant klausimą dėl labdaros fondo „Joint“ įamžinimo Panevėžyje,

Tame tarybos posėdyje politikai kone vieningai leido miesto žydų bendruomenei J.Zikaro gatvėje pastatyti stelą, įamžinančią „Joint“ organizacijos 100-ąsias metines.

R.Pankevičius tuomet nerinko žodžių kalbėdamas apie žydus ir apkaltino juos žiauriais lietuvių moterų, vaikų ir vyrų žudymais bei Lietuvos inteligentijos trėmimu į Sibirą. „Joint“ fondą jis tada apibūdino kaip stambių finansininkų įkurtą organizaciją, kuri rūpinasi tik savo tautos gerove.

R.Pankevičius tuomet taip pat tvirtino, kad Antrojo pasaulinio karo metais iš pačių žydų esesininkų suformuoti būriai pietvakarių Lietuvoje per dieną sušaudydavo po 5 tūkst. žydų.

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Paveiksliukai

Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
1035 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
766 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
358 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
285 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
244 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
191 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Kaip Ikea ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus?
111 | 2017-07-24 | Lietuva
Gyvas miškas

Nuo 2004 m. Harvardo universitetas, veikdamas per savo investicinį padalinį, tapo vienu pagrindiniu Rumunijos miškų pirkėju - jis nusipirko apie 33,600 hektarus (83,000 akrų) miško. Tada, 2015 m. birželio mėnesio pabaigoje Harvardo universitetas netikėtai pardavė beveik visą žemę IKEAI. Sandoris sudarytas daugeliu etapų, prasidėjusių 2014 m., kai Harvardas pirmą kartą pardavė žemė Rumunijos įmonei, priklausančiai ofšorinėms įmonėms, kurias valdo Harvardas, o tada IKEA perėmė Rumunijos įmonę. Skaityti toliau...

Kodėl vokiečiai nepašalino Hitlerio, kodėl jie nepašalina Merkel? O mes?
109 | 2017-07-24 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Pasikėsinimo į Hitlerį minėjimas liepos 20 dieną vokiečiams sukėlė mintis apie Merkel ir Hitlerio politikos panašumą, mintis apie jų slogią praeitį ir tokią pačią slogią nūdieną. Kodėl Vokietija tada ir dabar naikinama, o vokiečiai tyli ir nesipriešiną valstybės naikinimui? Kodėl vokiečių pasipriešinimas nepašalino Hitlerio, kodėl jis nepašalina Merkel? Kodėl „niekas iš artimiausios Hitlerio aplinkos nenuspaudė pistoleto gaiduko“ ir neapsaugojo savo Tėvynės nuo pražūties anksčiau negu įvyko katastrofa? Skaityti toliau...

Globalistų mitologija: Išsisklaidęs globalistų mitas apie imigrantų iš atsilikusių Afrikos ir Azijos šalių naudą Europos ekonomikai
85 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio. Skaityti toliau...

Lenkijos radijas: Viktoras Orbanas pareiškė apie solidarumą su Lenkija jos ginče su EK
80 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851