VRM pareiškė: Negalima teigti, kad bent vienas perkeltas užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, „pabėgo“

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/negali... 2016-12-02 10:07:24, skaitė 1930, komentavo 0

VRM pareiškė: Negalima teigti, kad bent vienas perkeltas užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, „pabėgo“


Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas (antras iš kairės) ir Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin šią vasarą susitikime aptarė karo pabėgėlių perkėlimo situaciją, taip pat nelegalios migracijos ir Europos Sąjungos (ES) išorinės sienos stiprinimo klausimus. Nuotr. vrm.lt

 

Portalas lrytas.lt paskelbė, kad esą „pabėgėliai piktinasi Lietuva“.

Atskleidžiama, kad „tarptautinės organizacijos kritikuoja Lietuvą dėl netinkamos pabėgėlių integracijos mūsų šalyje“.

„Esą nuo karo bėgantys migrantai čia jaučiasi taip blogai, kad kai kurie nė neslepia – geriau mirti nuo bombų Sirijoje, nei pasilikti čia. Lietuva raginama pabėgėliams suteikti nemokamus būstus, mat tai yra viena opiausių problemų, kuri neleidžia tinkamai pabėgėliams pritapti mūsų šalyje“, - praneša lrytas.lt.

Nuskambėjus šiems skandalingiems faktams, kad Lietuvos, kuri yra moralinis autoritetas daugeliui net senosios demokratijos šalių, kiek įmanydami vengia pabėgėliai, ekspertai.eu kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą Tomą Žilinską, prašydami atsakyti į kelis klausimus.

- Kiek pabėgėlių ir iki kurios dienos privalo priimti Lietuva?

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pritarė, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2017 m. gruodžio 31 dienos iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių būtų perkelti 1 035 užsieniečiai, kuriems reikia prieglobsčio, ir 70 užsieniečių – iš trečiųjų šalių. Iš viso planuojama perkelti 1105 asmenis, kuriems reikia prieglobsčio.

- Ar bus įvykdytas pabėgėlių priėmimo planas?

- Lietuva šiuo metu aktyviai įgyvendina prisiimtus įsipareigojimus, kurių laikysis ir ateityje.

- Kiek iki šios dienos Lietuva priėmė pabėgėlių pagal Europos Komisijos rekomendacijas?

- Iki šios dienos į Lietuvą atvyko 210 perkeltųjų užsieniečių.

- Kiek iš pagal įsipareigojimus priimtų pabėgėlių pabėgo iš Lietuvos (jei tokių buvo)?

- Negalima teigti, kad bent vienas perkeltas užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, „pabėgo“, nes šie asmenys nėra sulaikyti ar kitaip varžoma jų laisvė Lietuvoje, tačiau kai kurie perkeltieji asmenys yra išvykę iš Lietuvos ir kol kas nesinaudoja Lietuvoje teikiama integracijos parama.

- Jei Lietuva neįvykdys iki nustatytos datos pabėgėlių priėmimo plano, kas jai už tai bus?

- Kol kas nėra atsakymo iš ES institucijų dėl kokių nors galimų sankcijų valstybėms narėms laiku neįvykdžius įsipareigojimų.

- Ar bus nubausti atsakingi valdininkai, jei jie galima neįvykdys pabėgėlių priėmimo plano ir Lietuva neįvykdys nustatyto kiekio pabėgėlių iki nustatytos datos pabėgėlių priėmimo?

- Lietuva aktyviai įgyvendina prisiimtus įsipareigojimus dėl perkėlimų. Drausminės priemonės – nesvarstomos.

- Šiomis dienomis žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad nė vienas pabėgėlis į Lietuvą neatvyko savo noru. Kokius pabėgėlių viliojimo mechanizmus yra numačiusi Vidaus reikalų ministerija, kad pabėgėliai čia plūstelėtų savo noru ir Lietuva ne tik įvykdytų, bet ir viršytų numatytus pabėgėlių priėmimo planus, o Lietuva procentiškai taptų pabėgėlių priėmimo lydere Europoje?

- Perkeliami užsieniečiai, prieš jiems atvykstant į Lietuvą, yra objektyviai informuojami apie Lietuvą (gyvenimą Lietuvoje, teikiamą paramą integracijai ir kt.). Iki pat skrydžio į Lietuvą momento jie turi teisę atsisakyti būti perkelti į Lietuvą. Jokia prievarta vykdant perkėlimus nėra taikoma. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ketinama perkelti 1 105 užsieniečius, kuriems reikia prieglobsčio.

Keli susiję:

Mokėti pinigus Vakarų valstybėms, kurias gyvenimui pasirenka pabėgėliai, Lietuvai būtų priimtiniausias variantas

G. Landsbergis siūlo, kad Lietuva priimtų net 75 pabėgėlius, bet atsirinktų juos kuo geresnės kokybės iš tinkamų šalių