Susirėmimas tarp Kinijos ir JAV prasidėjo: apie pirmą Nikaragvos kanalo priešininkų susirėmimą su policija

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/12/susi... 2014-12-30 08:59:00, skaitė 4058, komentavo 0

Susirėmimas tarp Kinijos ir JAV prasidėjo: apie pirmą Nikaragvos kanalo priešininkų  susirėmimą su policija

Kinijos_JAV_susiremimas_del_Nikaragvos_kanalo.jpg

Nikaragvoje, kur gruodžio 22-ają prasidėjo naujo laivininkystės kanalo, tarp Atlanto ir Ramiojo vandenynų statyba, vietinei policijai teko išvaikyti staiga atsiradusius vandens magistralės statybos priešininkus. Protestas apstatytas ir pateiktas pagal visas „piaro-karo“ taisykles.

1) keli šimtai protestuojančių vakarų agentūrų pristatyti kaip „kovojantys už savo galinčias nukentėti žemes, fermeriai“;
2) Po to, kai agresyvius piliečius išvaikė, padarius jiems kūno sužalojimų – agentūros pranešė apie „dešimtį užmuštų“;
3) Kas vėliau pasirodė paprasčiausiu melu.

Kaip pranešė nacionalinės policijos vadovas Granera, specialiam Nikaragvos teisėsaugos organų padaliniui trečiadienį teko turėti reikalų su šimtais protestuojančių, plente šalia El-Tule, esančiame 260 km. atstumu nuo sostinės – Managvos.

Po to, kai taikūs protestuojantys atakavo teisėsaugininkus, panaudodami šaunamuosius ginklus, mačetes, akmenis ir lazdas, o taip pat ėmė grasinti padegsiantys auto-cisterną su degalais, – policijai teko išvaikyti apie 300 susirinkusiųjų.

Teisėsaugininkai naudojo gumines kulkas ir ašarines dujas. 15 policininkų ir 5 civiliai buvo traumuoti, 33 asmenys buvo sulaikyti. „Ten vyko rimti kriminaliniai įvykiai“, – cituoja Granerą Notimex agentūra.

Vietinės policijos vadovas atmetė platintą anksčiau informaciją apie 4 žuvusius susirėmimo metu.

Keletas žodžių apie Nikaragvos piliečių interesus. Pasaulio banko duomenimis Nikaragva užima priešpaskutinę vietą pagal nacionalinių pajamų lygmenį vienam žmogui.

Šalies vyriausybė įsitikinusi, jog Didysis tarpokeaninis kanalas padės šaliai išbristi iš skurdo ir tapti ekonomiškai nepriklausoma. Apie tai kalbėjo Nikaragvos vice-prezidentas Omar-Aleslevens statybų atidarymo ceremonijoje. Šioje ceremonijoje taip pat dalyvavo ir kiniečių kompanijos HKND Group, vykdančios statybas, prezidentas Wang Jing.

Rusija taip pat dalyvaus šiose „amžiaus statybose“. Žiniai: darbai prasidėjo gruodžio 22, pirmadienį. Projekto vertė 50 mlrd dolerių, strateginis investuotojas HKND Group.

Kanalo ilgis sieks beveik 280 km., gylis – apie 30 m., plotis nuo 226 iki 530 m. Per metus juo galės praplaukti apie 5000 laivų, kurių plaukimo laikas kanalu neviršys 30 valandų.

Kanalo eksploatacijos pradžia planuojama 2029-iesiems. Naujas vandens kelias iš Atlanto į Ramųjį vandenyną statomas kaip alternatyva egzistuojančiam šimtamečiui „veteranui“ – Panamos kanalui, esančiam vos 600 km. atstumu nuo statybos vietos.

Šiai dienai kanalas tarp Atlanto ir Ramiojo vandenynų tėra vienas ir vadinasi jis Panamos kanalu. Iki 1999-ųjų JAV jį valdė tiesiogiai, o nuo 1999-ųjų – per servetėlę, turinčią Panamos respublikos vyriausybės įvaizdį, išaugintą ir pilnai išauklėtą amerikietiško kanalo aptarnavimo dvasia.

Šio kanalo pagalba JAV visiškai operatyviai valdo makroregioną. Todėl kito kanalo – kinietiško atsiradimas šalia amerikietiško – sulygintinas su situacija, kurioje šalia kiekvieno amerikiečių laivyno plaukiotų analogiškos galios kiniečių laivynas. Iš viso to galima daryti išvadą, jog „taikus fermerių protestas prieš kanalą“, tėra tik pradžia.

Amerikiečių priemonių prieš nepaklusnius lotynus arsenale – taip pat yra intervencijos, kariniai perversmai, diktatūros ir t.t. Tiesa, anksčiau visa tai buvo taikoma prieš pro-tarybinius politikus, o ne prieš daugiamilijardinius kiniečių verslo interesus. Bet, laikai keičiasi, nesikeičia tik interesai.

Tad, atrodo, jog Nikaragvos kanalo statyba bus dinamiška ir įdomi.

odnako.org