Krašto apsaugos sistemos nėra

Autorius: Krantai Šaltinis: http://krantai.blogspot.lt/201... 2016-12-04 11:15:05, skaitė 3924, komentavo 0

Krašto apsaugos sistemos nėra

Konservatorė Rasa Juknevičienė valstybinio radijo ir televizijos laidai „Savaitė“ pareiškė, jog užpulta NATO valstybė nesulauks pagalbos iš savo partnerių, jeigu nors viena iš 28 NATO valstybių vetuos tokį kolektyvinį gynybos sprendimą.

Ji pareiškė, kad žino vieną NATO narį, kuris tikrai pasinaudotų veto teise.

Reikia manyti, kad ji turi omenyje Turkiją, kuri tikrų tikriausiai taip ir pasielgtų.

Beje tikrų tikriausiai taip pasielgtų ir ne viena NATO narė.

Nes ką gi reikštų NATO karas su Rusija net ir be atominio ginklo panaudojimo?

Tai būtų visų pirma naftos ir dujų tiekimo nutraukimas, elektros energijos tiekimo sutrikdymas su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis šalių ūkiui, jų gyventojų, gerbūviui ir t.t. ir pan.

Na ir kurios gi šalies valdžia ryžtųsi tokiam eksperimentui dėl kokios tai, jų supratimu limitrofinės, valstybės?

Tuo tarpu dėl tokio Seimo narės pareiškimo, užuot jai padėkojus už sveiko proto logika pagrįstą nuomonę, www.ekspertai.eu ją pavadino etatine provokatore ir kreipėsi į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Vytautą Baką, prašydama skubiai įvertinti jos nuomonę ir informuoti visuomenę apie priimtus sprendimus.

Kokius gi sprendimus turėtų priimti Seimo komitetas?

Užtikrinti visuomenę, kad Turkija, konfliktuojanti su ES, įsivėlusi į Sirijos konfliktą, vykdanti kurdų tautos genocidą, okupuojanti šiaurinę Kipro dalį, tikrai veltųsi į karinį konfliktą su Rusija?

Kad Seimo komitetas užtikrintų, jog Rusijos agresijos prieš Pabaltijo šalis atveju NATO nepasielgtų taip, kaip pasielgė Budapešto memorandumo (įsipareigojimas užtikrinti Ukrainos sienų neliečiamybę) nariai Rusija aneksavus Krymą?

Kad Rusijai užpuolus kurią nors Pabaltijo šalį, JAV prezidentas nepasielgs taip, kaip pasielgė Rusijai okupuojant Krymą - Ukrainai patarė nesipriešinti ginklu ......

Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti aišku, kad, kaip tik dėl atominio ginklo turėjimo ir jo panaudojimo pasekmių, nekilo tiesioginio karinio konflikto tarp SSSR ir NATO.

Neabejotinai, kad tiems, kas vadovaujasi sveiko proto logika, tai yra visiškai aišku.

Betgi asignavimai Krašto apsaugos ministerijai vis didinami, ir didinami.

Ne, ne krašto apsaugai, o KAM, kur asignavimų žymi dalis išplaunama.

Betgi krašto apsauga, tai krašto apsaugos sistema – tai ne tik kariuomenė, tai ir policija, ir pasienio tarnyba, ir Valstybės saugumo departamentas, ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, ir šauliai, ir pilietinė visuomenė.

Tačiau krašto apsaugos sistemos nėra, o kas liečia šalies sienas, tai jos iš esmės yra kiauros.

Tai kam gi naudinga, kad krašto apsaugos sistemos nebūtų?

Argi ne užsienyje ir šalyje esančioms Lietuvai priešingoms jėgoms?

Visų pirma šį klausimą skiriame interneto svetainei www.ekspertai.eu, kuri Seimo narę pavadino etatine provokatore.

O po to valdančiųjų koalicijai – ar jai iš esmės rūpi krašto gynyba?

Beje o kas gi yra www.ekspertai.eu?

„Ekspertai.eu – vienintelis p r i k l a u s o m a s tinklalapis Lietuvoje. Ekspertai.eu tikslas – konkrečiais veiksmais padėti valdžiai. Pagelbėti jai. „

Taip rašoma šioje interneto svetainėje. Taigi... taigi... Gražu ar ne?

Todėl šia proga ir verta padėkoti ekspertai.eu už viešą pareiškimą, kad ji yra priklausomas tinklapis.

O kad vienintelis priklausomas, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip neišeina sutikti.