S. Kroydonas: Kaip reikės Ramūnui Karbauskiui mandagiai paaiškinti Gediminui Kirkilui, kad šis ponaitis gali sulaukti interpeliacijos, ir būti įkalintas?

Autorius: Simonas Kroydonas Šaltinis: https://www.facebook.com/silvi... 2016-12-04 12:37:06, skaitė 7080, komentavo 2

S. Kroydonas: Kaip reikės Ramūnui Karbauskiui mandagiai paaiškinti Gediminui Kirkilui, kad šis ponaitis gali sulaukti interpeliacijos, ir būti įkalintas?


Sena partinė Mafija ieško naujo stogo?

Po 25 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo tiesa pagaliau iškilo į viršų. Gediminas Kirkilas – Čečėnų mafijos, plovusios pinigus Lietuvoje – stogas. Gedimino Kirkilo žentas Jonas Basalykas ir Rimantas Grainys buvo kertinės figūros, ne tik plaunant Čečėnų mafijos pinigus, bet ir sukūrus ištisą finansinę struktūrą, kurios viršuje buvo Ekspres bankas.

Jeigu, Algirdas Brazauskas mainais už Dekanidzės gyvybę gavo Lietuvos viešbutį, tai Jonas Basalykas dirbo su Čečėnų mafija. Vytauto Lanzbergio atstovai kriminaliniuose sluoksniuose buvo Daktarai. Pats Henytė savo susivienijimo baliuose Viluloje keldavo tostą už Vytautą Lanzbergį ir tai yra užfiksuota to meto video archyvuose.

Rimantas Grainys buvo finansinių machinacijų genijus, sugebėjęs dirbti tiek su kairiaisiais tiek su dešiniaisias. Per Čečėnijos nepriklausomybės karą įvykusį gūdžiais 1993 metais Čečėnijos tuometinio prezidento Džocharo Dudajevo aplinka per šiam reikalui įkurtą Ekspres banką išplovė dešimtis milijonų dolerių. Prie pat Seimo susprogdinto Rimanto Grainio atsitiktinai gyva likusi žmona buvo tuometinio Čečėnijos prezidento duktė Fatima Tatajeva.

Norint turėti priėjimą prie aukščiausių tuometinės Lietuvos valdžios pareigūnų buvo pasitelkti aukščiausio lygio diplomatiniai ryšiai. Dar niekas niekur neminėjo fakto, kad tuometinis Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Šleževičius Čečėnijoje statė, net du fabrikus. Ir tuos fabrikus statė kelios dešimtys kauniečių statybininkų. Norint turėti aukščiausio lygio mafijinį priėjimą prie valdžos Kirkilo žentas Jonas Basalykas Turniškėse įžūliai pasisavino Turniškėse esančius valstybinius Valakampių pušyno žemės plotus.

1993 metais, Jonas Basalykas Turniškėse prie pat vyriausybinės zonos 25 metams išsinuomojo ištisus žemės plotus su pastatais. Viskas buvo vykdoma taip įžūliai, kad valstybinis kelias buvo užtvertas šlagbaumu, pastatyti ginkluoti sargai, koviniai šunys, patikros postai. Ten vos per kelis mėnesius apie 1993 metus iškilo prabangūs gyvenamieji pastatai. Tie pastatai formaliai priklausė Ekspres bankui.

Lietuvos Banko valdyba, apskritai nenorėjo įregistruoti Ekspres banko, bet po to kai asmeniškai į atitinkamų institucijų vadovą kreipėsi pats Gediminas Kirkilas, Ekspres banko įregistravimui buvo uždegta žalia šviesa. Šitą tamsią istorija išsiaiškinus Akistatos žurnalistui Albertui Oniūnui žurnalistas buvo rastas negyvas. Oficiali priežastis - savižudybė.

Gediminui Kirkilui priklausė ir kavinė "Kregždutė", bet jis sugebėjo ją perrašyti tretiesiems asmenims ir iš šios istorijos išlipti sausas. Dar 1995 metais Vilniaus miesto savivaldybės urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Danas Reseckas patvirtino, kad Valakampiuose Turniškių gatvėje Kirkilo žentas Jonas Basalykas savavališkai pasistatė kotedžus, ir niekas nieko padaryti negali.

Norint suprast, kokia įtakinga to meto politinė figūra buvo Gediminas Kirkilas reikia žinoti faktus:

Algirdui Brazauskui tapus LKP CK pirmuoju sekretoriumi, 1988–1990 m. Gediminas Kirkilas dirbo jo padėjėju ryšiams su spauda.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputato Algirdo Brazausko padėjėjas. Buvo TSKP narys. Atgimimo laikotarpiu buvo LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas.

1990 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais – savarankiškos LKP CK sekretorius.

1990 m. steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime išrinktas pirmininko pavaduotoju.

1991–1996 m. – LDDP pirmininko pirmasis pavaduotojas,

1993 m. laikinai ėjo šios partijos pirmininko pareigas.

1996–2001 m. – LDDP Prezidiumo narys.

Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime buvo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas,

Tai reiškia, kad Gediminas Kirkilas jau tuo metu būdamas Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku disponavo niekam neprieinama informacija, todėl ne bereikalo Kirkilo žentas Jonas Basalykas galėjo taip įžūliai statyti kotedžus Turniškėse ir su Grainiu įsteigti Ekspres banką Čečėnų prezidento Džocharo Dudajevo nusikalstamos grupuotės įgytoms lėšomis išplauti. Reikia atsiminti ir tai, kad Gediminas Kirkilas Nuo 2000 m.yra Lietuvos šaškių federacijos prezidentas. Kiek žinau, Ramūnas Karbauskis taip pat užima aukštas partijas Lietuvos šaškių federacijoje.

Atmetus Gabrieliaus Lanzbergio nepotizmo apraiškas, galima šiuo atveju pritarti konservatorių teiginiams, kad Lietuvos Geležinkeliai buvo Socialdemokratų partijos gūžta. Čia tik žiedeliai visuomenei pateikti, kad Gedimino Kirkilo žmona Liudmila valstybinėje specialios paskirties bendrovėje Lietuvos Geležinkeliai dirba sekretoriato vadove. Realiai ji disponuoja Lietuvos Geležinkelių aukščiausio lygio informacija. Tačiau dar didesne informacija disponuoja Raimondas Kuodis kolegė, Gedimino Kirkilo dukra Diana Basalykienė.

Gedimino Kirkilo duktė Diana Basalykienė yra Jono Basalyko žmona. Diana Basalykienė dirba Lietuvos Banke. Taip tame pačiame banke, kuris nenorėjo išduoti licenzijos Ekspres bankui, nes buvo ir taip aišku, kad šitas bankas buvo įsteigtas, kaip Čečėnų mafijos pinigų plovimo priedanga. Negana to šito banko atstovai surinko dešimtis milijonų Lietuvos gyventojų santaupų. Lietuvos gyventojų pinigus išpumpavo į ofšorinėse kompanijose esančias sąskaitas, paskelbė bankui bankrotą ir Lietuvos gyventojai liko ant ledo.

Dėl prevencijos buvo susprogdintas ir pagrindinias to banko akcininkas Rimantas Grainys. O Grainys žinojo daug. Vėlgi Grainio skolų išsimušinėjimo metodai ir jų prielaidos prognozavo tik viena. Buvo tik laiko klausimas, kada Grainį užvers.

Tuo tarpu Kirkilo ženklas Jonas Basalykas be jokių leidimų, ramiausiai vykdė savavališkas statybas pačioje prezidentūros panosėje Turniškėse. Tuo metu prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas buvo artimas Kirkilo aplinkos žmogus.

Jeigu Algirdas Brazauskas dabar būtų gyvas, ko gero atlikinėtų bausmę Lukiškėse. Mano patalpintas video parodys tuometinės Statybos Inspekcijos aplaidų darbą, Ir tai yra įžanga į tai, kas vėliau atvers masišką Socdemų aplinkai priklausiusių verslininkų siautėjimą, kas baigėsi ištisais nelegaliai užtatytais valstybinės žemės plotais Neringoje ir Nidoje. Kodėl niekas iš Statybų Inspekcijos vadovų iki šiol nebuvo nubaustas ?

Tai tūkstančiai neteisėtai išduotų statybos leidimų. Nei vienas pažeidėjas per visus Lietuvos nepriklausomybės metus nebuvo įpareigotas nugriauti nelegaliai pastatytų statinių!!!

Vilniaus, Antakalnio seniūnijos architektai aplaidžiai vykdė savo pareigas todėl, kad jiems už tylą buvo nemažai sumokėta į kišenę. O dabar tie žmonės pensininkai ir jie šiuo metu turi būti iškviesti teisman ir gerai pakratyti.

Lietuvos Vyriausybės nutarimu, nr 11074 šis Turniškėse esantis pastatų kompleksas buvo išnuomotas 25 metams Jono Basalyko aplinkos valdomam vaikų našlaičių fondui KVOTILDA. Sutartį pasirašė Palangoje tuo metu gyvenusi, ko gero formaliai KVOTILDOS NAŠLAIČIŲ FONDO direktore įdarbinta Augenija Angelė Zelenauskienė, kuri dar 1995 metais iškviesta į Turniškes, ir jai rodant jos fondui išnuomotus ir nugriautus pastatus, ir vietoje jų pastatytus kotedžus ši direktorėlė sakė nieko apie tai nežinojusi.

Matote patys, kaip įžūliai Gediminas Kirkilas viską suplanavo.

Kažin ar Angelė jau nėra mirusi. Visgi 23 metai praėjo, o ir tada ji jau moteriškė metuose atrodė. Jono Basalyko savavališkos statybos ėjosi sklandžiai. Jokio laimėto aukciono, savivaliavimas pačiame aukščiausiame valstybiniame lygmenyje su uošvio Gedimino Kirkilo protekcija. Šitoje vietoje realiai turėjo stovėti KVOTILDOS NAŠLAIČIŲ NAMAI, bet jokios našlaičių namų pastato seniausiai nebuvo. Tik nugriauto pastato pamatų likučiai.

Aukščiausia įžūlumo viršūnė buvo, kai žurnalistų komanda su tuometinės Vilniaus Tarybos nariu atvyko apžiūrėti valstybinės žemės. Apsauga pasakė, kad čia privati teritorija, filmuoti negalima ir liepė nešdintis lauk.

Nuomos sutartis 25 metams baigiasi 2018 metų žiemą. Kiek daugiau nei už vienerių metų. Šis klipas parodo ant kiek supuvusi buvo to meto Lietuvos valdžia. Nežinia tik, kaip reikės Ramūnui Karbauskiui mandagiai paaiškinti Gediminui Kirkilui, kad šis ponaitis gali sulaukti interpeliacijos, ir būti įkalintas. O pabaigai ir Rimanto Grainio išdraskytų kūno dalių kraujas.

Žinau, kad šitą tekstą skaitys ir aukščiausio kalibro Lietuvos žurnalistai ir valstybės pareigūnai. Tad vyručiai. Laukia nemenkas tyrimas.

Kviečiu pasižiūrėti: