Nauja Tauta

Anonimusas
| +8 -0 Autorius: Matt Koehl
Šaltinis: https://patriotizmas.wordpress.com/2016/07/09/nauja-tauta-matt-koehl/
2017-01-09, skaitė 479
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


Baltoji rasė - tik pažvelkite į šias tyras arijaus akis

Metų metais,mes kalbėjome,kad mūsų pagrindinis tikslas,dėl kurio kaunamės-Baltosios Rasės Išgelbėjimas. Tačiau šis dalykas vertas gilesnės apžvalgos.
Užduokime klausimą: Ar Baltoji Rasė Verta Išgelbėjimo? Jei Taip,tai kodėl?

Linkolnas Rokvelis jaudinosi,kovojo ir mirė tikėdamas,kad gali savo Rasės brolius suburti vardan geresnio pasaulio. Kokio atlygio jis sulaukė? Pasityčiojimo, abejingumo, atstumimo ir persekiojimo ir visa tai buvo iš tų kuriuos jis bandė išgelbėti.

Šiandien situacija nei kiek nepagerėjo. Jei,kas ir pasikeitė viskas į blogąją pusę. Daugumai Baltosios Rasės žmonių niekas nerūpi. Ne tik,kad nerupi,bet jie pasiruošė priimti bet koki juos naikinantį dalyką,kol jų asmeninis komfortas ir malonumai netrikdomi.

Visi suprantat apie ką aš. Dažniau, nei rečiau mūsų žmonės pademonstruoja,kad yra savo nuožmiausi priešai. To rezultatas ėjimas į beviltiškumą.

Taigi dar kartą klausiu Ar Baltoji Rasė tikrai Verta išgelbėjimo?

Tuometinė Vokietija Ir Šiandieninė Amerika

Tikriausiai sakysite-‚‚Ar Adolfas Hitleris pasidavė kovoje,dėl savo žmonių,po Pirmojo Pasaulinio Karo,kai reikalai taip pogi atrodė prastai ir masės,kurias jis norėjo pasiekti buvo apimti dešinio ir kairiojo politinio spektro beprotybės?‘‘

Aha. Jis to nepadarė,tačiau čia verta pabrėžti svarbia aplinkybę:

Visų pirma,nepaisant Veimaro Respublikos periodo milžiniško dekadanso,to dekadenso mastas buvo daug,daug mažesnis nei šiandienos Baltųjų Amerikiečių. Netgi daugelis komunistų ir Social-Demokratų,buvo gana padorus,nepaisant,savo klaidingos ideologijos.

Antra tada buvo potencialo radikaliems pokyčiams,kurių tuometinė populiacija siekė labiau,nei puikiu laiko praleidimu,žaidimais ir asmeninę nauda

Trečia Vokietija tada turėjo ne tik rasiškai taurių žmonių potencialą,bet jie ir sudarė tautą.

Nei vieno iš šių aplinkybių nėra šiandienos Šiaurės Amerikoje. Negana to,kad mes susiduriame su daug labiau dekadentiška populiaciją ir nėra potencialo radikaliems pokyčiams,bet svarbiausia šio kontinento visuma nesudaro jokios konkrečios tautos.

Dauguma Baltosios Rasės Amerikoje yra krūva individu,neturinčiu jokio vienybės jausmo,priešingai nei kitų rasių mažumos jų pašonėj. Baltieji pamiršo savo Europietiškas šaknis ir paveldą. Jie tapo ‚‚Amerikiečiais‘‘, kas reiškia bet kokį beplunksnį paukštį,kažkaip pajėgusi nusigauti čia.

Tokia mūsų dilema. Tokia objektyvi tikrovė,su kuria susiduriame ir į kurią privalome pažvelgti. Mes neturim etniškumo,neturim tautos. Balti žmonės Amerikoje,neturi etninio Centro aplink kurį galėtu burtis.

Ką verta gelbėti?

Taigi,dar karta: Ar Baltoji Rasė,verta būti išgelbėta?

Bet prieš atsakydami,privalome papildyti klausimą,ką turime omeny sakydami terminą ‚‚Baltoji Rasė‘‘?

Jei turime omeny dauguma šiandieninės,taip vadinamos baltosios rasės,tai atsakymas į pagrindinį klausimą neabejotinas ir kategoriškas- ,,Ne‘‘. Dėl to,nes išsigimusios Rasės,neturi teisės išgyventi.

Čia mes galime pamiršti masinį smegenų mirimą ir tuos kurie mieliau renkasi kelią į mirtį,nei kelią į gyvenimą. Mes turime būti pasiruošė nurašyti rasių maišytojus (Vertėjos pastaba: Baltuosius vedusius negres ir pan.), degeneratus užsiimančius pedofilija, tuos kurie priima ne-baltuosius ir padeda jiems ne savo žemėje leisti šaknis ir visus baltuosius-išsigimėlius ir zombius, kuriuos tokiais padarė degeneracija propoguojama per televiziją, kaip lygiai taip pat baltuosius pasidavusius ir atsisakiusius kovoti,kovoje didžiausios grėsmės mūsų Rasėj akimirką.

Džiaugsmą keliantis faktas,kad daugelis,jei ne dauguma tokių degeneravusiu,beverčiu individų kentės ir kraujuos,kai senoji tvarka galiausiai subyrės.

Toks motinos gamtos kelias: Silpni Baltieji bus išnaikinti,kad stiprieji ir sveiki išgyventu ir skleistusi. Mes tikrai nenorim,kad visi Baltieji išgyventu,nes tai reikštu išgyvenima tokių savo kraujo niekintoju,kaip O.J. žmonos Nicole Simpson išgyvenimas,kurie savo gyvenimu propaguoja tą patį iškrypimą,kurį propaguoja ir televiziją. Tokie personos,nėra tie už ką kovojame.
Kitaip sakant,mes nesiorientuojam į viską,kas save vadina Baltosios Rasės dalimi,o tik į mažą,neužteršta arba užteršta netotaliai kiekį žmonių,kurie turi aukštą,evoliucijos pasekoje išsivysčiusi potencialą,į klausimą ar tokie žmonės verti gelbėjimo,be jokios abejones atsakome - TAIP.

Problema

Problema tame,kad Rasės negali būti išgelbėtos lygiai taip pat,kaip negyvena,kaip abstrakti etninė mišrainė,bet tik kaip atskiros tautos. Ir Nacional-Socializmas,bei Nacional-Socialistiniai sprendimai gali būti priimami tik tam tikros tautos rėmuose,t.y. genetiškai artimų žmonių populiacijos,kuriuos jungia vertybės,idealai,viltis,svajos ir panašus dalykai sukuriantis bendrumo jausmą .

Tačiau,ką mes darysim,kai Amerikoje esamoje situacijoje,neegzistuoja jokia konkreti tauta?

Atsakymas aiškus ir labai paprastas: Jei baltoji Rasė norės išgyventi šiame kontinente,nauja tauta turės būti suformuota.

Tačiau tauta — ein Volk — neatsiras vien spragtelėjus pirštais. Tam reikia kartų su panašia patirtimi ir tai tik pati pradžia.

Taip,toks procesas-Tautos formavimas yra tas kurio privalome siekti,jei norime,kad Arijai turėtu ateitį šiame kontinente ir Pasauly.

Kas nėra mūsų užduotis?

Taigi nuo ko pradėsim? Visų pirma reikia išsiaiškinti,kas nėra mūsų užduotis:

Tai kreipimasis į degradavusias mases

Tai kandidatų kėlimas į valstybines institucijas

Tai rūpinimasis trumpalaikiais politinėmis problemomis, kurių negalime NIEKAIP pakeisti,kad ir ko besiimtume. Atminkit,kad mes neišspręsim Pasaulio problemų,prieš tai nesusitvarkė savo namų.

Mūsų užduotis nėra žaisti ‚‚Revoliucijų‘‘ ar bandyti atgaivinti Trečiąjį Reichą.

Mūsų užduotis nėra išgelbėti visų baltųjų,ypač tokiu kaip Nicole Simpsons,degradavusių tipų ir šiukšlių rodomu per televizija.

Rasės išgelbėjimas,nereiškia bandyti gelbėti visko,kas Balta. Verčiau gelbėti tauriausius mūsų rasės elementus,kurie sudaro mažumą. Tai potencialas,kuris sudaris Naują Tautą,o ne besmegenių,degradų,materialistų,vartotojiška visuomenė.

Tris žmonių tipai

Yra tris pagrindiniai žmonių tipai,šiuolaikinėse visuomenėse. Mūsų lyderis juos įvardijo,taip: Geriausieji,Prasčiausieji ir stovintis tarp šių dviejų žmonių tipų. Apie tai ką kalbam nėra kažkokia klasė ar socialinis sluoksnis,o etninės pakopos populiacijoje.

Geriausieji galėtu būti apibūdinti,kaip idealistai-tai tokios asmenybės kurios pasiruošusios paaukoti asmeninius interesus vardan geresnės visumos. Blogiausieji yra jų priešybė: tie kurie stato asmeninius interesus virš visko. Viena kategorija atspindi Socialinę Vertybę, kita atvirkščiai. Abi šios kategorijos apima maža populiacijos visumos dalį. Dauguma žmonių stovi,tarp šių dviejų, t.y. tarp dorybės ir niekšybės. Kuomet geriausieji visuomenės elementai dominuoja- toks buvo Nacional-Socialistinės Vokietijos atvejis, tuomet stovintieji per vidurį su laiku persigeria idealizmų ir tikrosiomis bendražmogiškosiomis vertybėmis. Tuo tarpu,kai dominuoja prasčiausi ir šlykščiausi elementai,kaip,kad matome šiandien,atvirkštinis variantas- vyksta visuotinis nužmogėjimas,pats didžiausias materializmas ir savanaudiškumas,tarp eiliniu žmonių tampa norma.

Klodami Naujos Tautos gimimui pamatus,visų pirma turime orientuotis į Rasinių Idealistų mažumą,išsibarsčiusia po populiaciją,kad atskirti nuo abiejų kitų kategorijų.

Apie tai ką kalbam NĖRA DAUGUMA,O VALIOS IR RYŽTO MAŽUMA,KURIAI VIENĄ DIENĄ PAVYKS TAI,KAS DEKADENTIŠKAI DAUGUMAI NEPAVYKO DAUGYBĖ KARTŲ.
Mažuma geriausiųjų

Šiuo metu yra maždaug 160,000 rasinių brolių ir seserų išsibasčiusiu po Šiaurės Amerika ir kurie jaučiasi lygiai taip pat,kaip mes. Mūsų užduotis identifikuoti juos,pasiekti juos ir absorbuoti į savo gretas.

Ir be šių 160,000 yra dar bent 1,600,000 žmonių kurių vertybės ir idealai iš esmės identiški mūsų idealams, tačiau šie žmonės nepasiekė ideologinio aiškumo,bei supratimo ir yra tie kuriuos privalome mokyti.

Galiausiai yra 16,000,000 gerų Arijų tarp mūsų,kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti mums priešiški,nes yra suklaidinti,bet turėtu būti absorbuoti į kovą vardan geresnio Pasaulio.

Tokie yra skaičiai. Tai yra tie,dėl kurių mes kovojame.Tie dėl kurių mes kovojame ir tie kurię yra mūsų Rasės ateitis.

Ar pradedat suprasti,ką mes turime omeny,sakydami ,,Naujoji Tauta‘‘ pristatydami tai kas yra Naujoji Tvarką (Red.Pastaba-Šis terminas neturi nieko bendro su terminu ,,Naujoji Pasaulio Tvarka‘‘)?

Tautos formavimas

Yra keturios Tautos formavimo proceso stadijos,kurias mes įvardijam: (I)IDĖJA (II)JUDĖJIMAS (III)BENDRUOMENĖ (IV)TAUTA.

Pirmoji Stadija yra Idėjos propagavimas,kaip Revoliucinio Naujojo Tikėjimo,kuris turi suteikti dvasinį pamatą ir infrastruktūra,rasinių idealistų mobilizavimui kurio siekiame.
Nešdami Idėja į Tauriausių žmonių protus,mes tai atliksime tinkamais metodais, įrodydami Hitlerinio pranešimi aktualumą ir reikšmę. Siekdami šio tikslo,mes sukursimeryžto,valios ir sąmonės darbo lauką. Visa tai tėra Įžanga prieš atliekant tikrai efektyvius veiksmus,bet prieš juos reikia sukurti bendrą požiūrį,bendrą viziją,bendras vertybės,kaip bazę BENDRAI VALIAI.

Antroji Stadija yra judėjimo Statyba. Kad sėkmingai atlikt Judėjimo Statybą,pirmoji stadija privalo būti atlikta tobulai.

Čia būtina pabrėžti kelis pagrindus:

1.Visos kalbos apie Politinę galią yra beprasmės be tinkamo pasiruošimo.

2.Žlungant Senajai Tvarkai (Red.Pastaba Esamai sistemai ir visiems jos aspektams),politinė struktūra bus paskutinis griūvantis aspektas,kurio griuvimas sunaikins sistemą.

3.Kad atsirastu Nauja Valstybė,privalo būti judėjimas sudarantys Branduolį Naujos Tvarkos gimimui.

4.Kova už Naująją Tvarka,bus ILGA KOVA.

Trečioji Stadija reiškia organiška Nacional-Socialistinės bendruomenės komunikacija ir kova už Judėjimo Ribų,Už Naująją Tvarką. Dėl nepaprastai greit besikeičiančių aplinkybių ir neapibrėžtos ateities judėjimas turi tapti socialiniu padaliniu galinčiu veikti savarankiškai ir nepriklausomai nuo sistemos ir turi būti atitinkantis mūsų žmonių gyvybinius poreikius.
Ketvirtoji ir paskutinė stadija yra proceso kulminacija,biologinio vieneto-Tautos atsiradimas. Sakyti,kad tokia Tauta jau egzistuoja galėsim,kai užaugs mūsų Nacional-Socialistinės bendruomenės trečia-ketvirta karta,atsidavusi Nacional-Socializmui ir taps etniniu kūnu.

Tik sukūrus tokį etninį elementa,bus būtina organinė bazė ne tik mūsų Rasės išlikimui,bet ir artėjančios Naujos Tvarkos įvedimui.

Apibendrinant galime teigti,kad kelias į Naująją Tvarką prasideda nuo idėjos ir tęsiasi iki judėjimo ,bendrijos ir Naujos Tautos.

Jokio Trumpesnio Kelio

Tei kas siūlo sutrumpinti procesą,sukuriant Baltųjų Rasinę bendruomenę,prieš Idėjos ir Judėjimo stadijas. Jie esa pagilins idėjinę bazę pasiekdami pažadėtąją žemę turėdami didelias,baltas šeimas ir kišdami save į valdžią. Be praktinių ekonominių resursų tokio sieko įgyvendinimui,tokia schema negali sėkmingai suveikti.

Pamąstykit:

A) Kiekvieno palikuonis automatiškai netampa Nacional-Socialistu ir gali tapti kovos už geresnį Pasaulį priešu. Net ir vaikų krūva,nėra jokių garantijų,nebent jų kūrėjai bus atsidavė šiam reikalui. Atsiribojimas nuo biologiškai svetimų elementų ir atranka yra pagrindinis naujos tautos formavimosi elementas.

B) Peršokti šį etapą ir palikti šimtus tūkstančių,NETGI MILIJONŲ Arijų nemobilizuotų reikštu atsisakyti gyvybiškai būtino potencialo. Jei koncentruosimes tik ties biologiniu Baltosios Rasės vystymusi,tai užgesins ir pražudis idėją. Judėjimas prašokantis idėjos stadiją,sunaikina raktą į savo pažangą ir plėtrą.

Žinoma Nacional-Socialistinėj bendruomenėj dideliu šeimų politika papildytu mūsų gretas,tačiau tam dar neatėjo laikas.

Neatpažįstant daugumos baltųjų dekadenso (Degeneracijoje nematant nieko blogo),neturint tinkamos dvasinės idėjos ir tikėjimo,o kartu ir vertybių rinkinio,nepaisant visų pastangų kova pasmerkta nesėkmei.

Visa tai identiška,bet kokia kaina siekiančiai įsigelbėti Verslo įmonei,ar kur nors užsibarakadavusiam bureliui. Be tinkamo dvasinio branduolio,šiuo metu Hitlerinės Religijos,neįmanoma ilgalaikėj perspektyvoj sėkmingai suformuoti tikros tautos.

EIN VOLK / EIN REICH / EIN FÜHRER

Kaip jau minėjau yra tris žmonių visuomenėj tipai. Kad viska suparastinti,čia aptarsime du Baltųjų,mūsų visuomenėj tipus: a)Pašaukti likimo b)Pasmerkti sunaikinimui.

Čia mes nekalbėsim apie tuos kurie vien tik gimė baltais,bet apie tauta kuri sudaryta iš Arijų. Arijo sąvoka reiškia kilnumą ir taip yra tikriausia šio žodžio prasme. Taip yra ir su tais kurie turi potencialą tapti Arijų tautos dalimi.

Kūrimas yra ne tai,kas nutiko kažkada praeityje,tai lygi šiol besitęsiantis,niekada nesustojantis Evoliucinis procesas.

Nyčė karta užsiiminė,kad Nauja Tauta būtinas dalykas Übermensch-antžmogio-super žmogaus gimimui. Geriausiųjų atranka pagrindinis šios Tautos veiksmas,atliekamas vardan aukštesnės evoliucijos ir yra būtinas,kaip ir atsiskirimo procesas.

Mūsų Nacional-Socialistinę Pasaulėžiūrą nusako vienas šūkis - “Ein Volk / Ein Reich / Ein Führer.”

Adolfo Hitlerio persona-lyderį atsiusta mums apvaizdos,mes laikome savo Fiureriu. Artėjančioje Naujojoje Tvarkoje mes matome Tūkstantmečio Reichą pažadėta mums Fiurerio.

Galiausiai Nauja Tauta įkūjanti aukščiausius mūsų Fiurerio idealus,kuri atnaujins ir regeneruos mūsų Rasės kūną ir išpildis jo žemišką troškimą tapdama jo Tauta.

Apvaizda jau pradėjo naujos,tikros Adolfo Hitlerio Tautos kurimą ir mes esame šio dinamiško proceso dalimi. Ir ši Tauta,kuri viena diena bus pajėgi atlikti viska,kas būtina,kad sukurti jo Naująją Tvarką ir išpildyti Arijų Rasės likimą ir realizuoti aukštesnįjį Arijų likimą.

Įvertink straipsnį: +8 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

3 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
2 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
166 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...
132 | 2017-08-21 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų. KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES). Skaityti toliau...
956 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -9
Organizacija „Jauna Banga“
Šiemet Lietuvoje vykstantys festivaliai itin kliūva valdžios atstovams: pasilinksmino vietose, anot jų, neturėtų būti jokio alkoholio, festivaliuose taip pat neva nevaldomai cirkuliuoja nelegalios psichoaktyviosios medžiagos. Ar siekiama priversti festivalius ir jų lankytojus trauktis iš Lietuvos? O gal festivaliai šiandien tėra nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomos baudžiamosios narkotikų politikos veidrodis? Ministras teigia, kad į festivalius susirinkęs jaunimas ne tik nesupranta, koks gali būti medžiagų poveikis, bet ir vartoja bet ką, gautą „iš nepažįstamo žmogaus“. Skaityti toliau...
452 | 2017-08-20 | Lietuva | +33 -2
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
106 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -2
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
130 | 2017-08-20 | Kaimynai | +16 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
127 | 2017-08-20 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851