Ką turi žinoti kiekvienas baltaodis apie rasinius skirtumus

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


Abrahamas Petrovičius Hanibalas (1696 - 1781) karo inžinierius, Imperatoriškosios armijos generolas, A. S. Puškino prosenelis

Visi rasiniai skirtumai yra arba genetiniai (paveldimi nuo gimimo) arba kultūriniai (įgyti iš visuomenės po gimimo).Pastarieji gali pakisti ar išnykti dėl socialinių pokyčių. Pirmieji gi nepriklauso nuo žmogaus sukurtų teisių ir papročių, išskyrus laiko tarpą, kai pasikeičia daugelis kartų.

Kultūrinių skirtumų pavyzdžiai tarp rasių gali būti vartojama kalba (pvz.: juodaodžių anglų kalbos dialektas "Black English"), aprangos stilius, asmeninė higiena. Jei juodaodžiai ir baltaodžiai gyvena kartu nuo gimimo, lanko tas pačias mokyklas, yra veikiami tų pačių kultūrinių įtakų, jie užaugs ir kalbės bei rengsis labai panašiai. Netgi juodaodžiai užaugę gentinėmis sąlygomis Afrikoje, pagal papročius prasiduriantys ausis ir lūpas mediniais pleištais, ar išsitepantys plaukus karvių mėšlu, kas reiškia priešingos lyties viliojimą, gali būti išmokyti ir pripratinti prie baltaodžių asmeninės švaros ir higienos standartų.

Kaip bebūtų, faktiškai genetiniai skirtumai yra svarbesni nei kultūriniai. Odos ir akių spalva, veido bruožai, kaukolės forma, griaučių proporcijos, kūno riebalų išsidėstymas, dantų dydis, žandikaulių forma, moters krūtų forma, kvapas, plaukų tipas yra tik labiausiai pastebimi, genetiškai nulemti ir rasiškai besiskiriantys fiziniai bruožai.

Be pastarųjų dalykų yra ištisa biocheminė struktūra, individualus vystymasis. Gana žymūs skirtumai yra kraujo cheminėje sudėtyje, endokrininėse funkcijose ir fiziologiniame atsake į aplinkos poveikį. Juodaodžiai ir baltaodžiai subręsta skirtingai. Skirtingas yra atsakas į daugelio ligų sukėlėjus, taip pat kaip ir įgimtų ligų mechanizmas. Baltaodžiai ir juodaodžiai yra skirtingi netgi pagal reikalingas maistines medžiagas.

Kitais žodžiais tariant, rasiniai skirtumai nėra vien tik odos spalva; jie yra persismelkę į žmogų ir reiškiasi kiekvienoje kūno ląstelėje. Jie yra milijonus metų trukusio skirtingo evoliucinio vystymosi, kuris labai tiksliai prisitaikė prie skirtingų aplinkos sąlygų, padarinys.

Kai imame suprasti gamtoje esančius genetinius rasių skirtumus, matome, kad kultūriniai rasių skirtumai nėra svaresni, kaip kažkas nori, kad tuo tikėtume. Toli gražu rasiniai skirtumai nėra kokios nors fundamentalios "lygybės" slėpimas, arba rasinių nepanašumų pervertinimas. Tiesiog tai reiškia genetinius skirtumus tokius, kokie jie yra, kaip ir genetinių skirtumų išraišką.

Rasės kultūra, nepaveikta jokių svetimų įtakų, yra tos rasės prigimties matas. Kitaip tariant Afrikos negras su karvės mėšlo šukuosena, kaulo perdurta nosimi ir nusmailintais dantimis, mums parodo daug geresnį negro prigimties vaizdą, nei Amerikos juodaodis vilkintis verslininko kostiumą, išmokytas vairuoti automobilį, naudotis rašomąja mašinėle ir taisyklingai kalbėti angliškai.

Negrų kultūra nėra vien tik tai skirtinga nuo baltaodžių kultūros; tai mažiau išsivysčiusi kultūra, praktiškai kiekvienu aspektu žemesnė. Tai kultūra, kuri niekada neperėjo į rašytinę kalbą ar civilizuotą visuomenę. Ji niekada nepatyrė net menkiausių matematikos apraiškų ar rato išradimo.

Metalų lydymas ir panaudojimas, taip pat kaip ir akmens gabenimas ir apdorojimas yra amatai, kurių negrus išmokė kitų rasių asmenys. Melas, kuris dėstomas mokyklose apie šimtmečių senumo negrų "civilizacijas", remiantis rašmenimis rastais ant akmens luitų Zimbavėje, Rodezijoje, yra paprasčiausia rasinės lygybės propaguotojų nuomonė, kuri ignoruoja visus faktus, besikertančius su jų rasinės lygybės manija.

Negrų kultūrinis atsilikimas yra jų smegenų fizinio nesugebėjimo vadovautis abstrakčiomis sąvokomis pasekmė. Kita vertus, negrai sugeba tai perimti iš baltaodžių, mąstymui, kuriam reikia tik atminties. Štai kodėl negrai palyginus lengvai gali būti išmokyti perimti daugelį baltaodžių kultūros aspektų.

Negrų verbaliniai sugebėjimai ir sugebėjimai imituoti ir jei yra motyvacija, įgalina juos išoriškai atrodyti "lygiais". Per specialų negrų kvotoms ir priėmimui į aukštojo mokslo įstaigas skirtą dešimtmetį tūkstančiai juodaodžių gavo diplomus, tačiau tik tose srityse, kuriose svarbiausia sklandi kalba ir gera atmintis. Iš esmės juodaodžių absolventų nebuvo fiziniuose moksluose ir tik nedaug inžineriniuose.

Taigi, negrų išorinė išvaizda tėra parodija, kadangi jie nesugeba nagrinėti abstrakčių sąvokų reikalingų problemų sprendimui ir technologinėms naujovėms. Šis nesugebėjimas yra genetinis, susijęs su negrų smegenų fizine struktūra.


A. S. Puškinas - Abrahamo Petrovičiaus Hanibalo proanūkis, genetinė atlieka, nesuvokianti abstrakčių sąvokų, todėl stovinti ant žemesnės evoliucijos pakopos

Prieš prasidedant pokarinei ( po antrojo pasaulinio karo) kampanijai sulyginti baltaodžių ir negrų rases, negrų protinis ribotumas buvo pripažįstamas ir suprantamas. Pavyzdžiui 11 Britanijos Enciklopedijos (Encyclopedia Britannica) leidime, dalyje apie negrus rašoma taip:

"Kitos savybės

"...palyginus su baltają rase negrams pasireiškia šalinimo organų hipertrofija, labiau išsivysčiusi kraujagyslių (venų) sistema ir menkiau išsivysčiusios smegenys."

"Remiantis šiomis charakteristikomis negrai yra žemesnėje evoliucijos pakopoje negu baltaodžiai ir yra labiau susiję su aukštesniaisiais primatais (beždžionėmis)."

"Protiškai negrai yra žemesni už baltaodžius,...baltaodžių smegenys auga ir plečiasi vystantis kaukolės smegeninei, o negrų smegenų ir smegeninės augimą sustabdo paauglystėje susijungiančios kaukolės siūlės ir išorinis priešakinio kaukolės kaulo spaudimas."

Taip pat 1932 m. išleistoje Amerikos enciklopedijoje (Encyclopedia Americana) tarp negrus išskiriančių savybių nurodoma:
"3. Smegenų masė 35 uncijos (gorilos 20 uncijų, baltaodžių vidurkis yra 45 uncijos)...
"8. Storas kaukolės kaulų sluoksnis, padedantis savo kaukolę naudoti kaip puolamąjį ginklą...
"14. Kaukolės siūlės suauga žymiai greičiau nei kitose rasėse."

Kai tik prasidėjo žiniasklaidos propaganda dėl rasių lygybės, kituose šių encklopedijų leidimuose rasiniai juodaodžių duomenys paprasčiausiai buvo praleisti. Specialioje medicinos literatūroje nurodoma, kad juodaodžių asociacinė smegenų dalis, kuri yra susijusi su abstrakčiu mąstymu yra mažiau išsivysčiusi negu baltaodžių.
Iš plačios apimties pirmojo pasaulinio karo JAV šauktinių IQ tyrimų gerai žinoma, kad negrų IQ vidurkis yra 15 proc. žemesnis nei baltaodžių. Juodaodžių lygybės apologetai tokius rezultatus mėgino paaiškinti kaip atsiradusius dėl mokyklų segregacijos ir juodaodžių skurdo. Rezultatai neva buvę dėl "kultūrinių priežaščių".

Visi po to sekę tyrimai taipogi parodė tokius pat intelekto atsilikimo rezultatus: tiriant juodaodžių ir baltaodžių tų pačių integruotų aukštųjų mokyklų absolventus, juodaodžius ir baltaodžius gyvenančius tomis pat socioekonominėmis sąlygomis, juodaodžiai visuomet surinkdavo žemesnius rezultatus, nors standartiniai IQ testai matuoja ir atminties ir asociacinius sugebėjimus. Pastarosios testų dalies rezultatai rodo žymiai didesnius skirtumus tarp juodaodžių ir baltaodžių.

Baltosios rasės sugebėjimas jungti sąvokas, nagrinėti abstrakcijas, mąstant iš dabarties žengti į ateitį, leido sukurti ir vadovauti savo civilizacijai. Tuo tarpu negrų ribotumas šiais aspektais, paliko juos laukinėje būsenoje Afrikos aplinkoje, ir šiuo metu tai silpnina civilizaciją rasiškai mišrioje Amerikoje. Štai kodėl kiekvienam baltaodžiui, nepaisant Amerikos vyriausybės propaguojamo rasinio maišymosi, gyvybiškai svarbu žinoti, kad tokio dalyko, kaip "lygybė" tarp juodaodžių ir baltaodžių nėra.

Kai kurie juodaodžių ir baltaodžių skirtumai:

Intelektas: Amerikos negrų IQ vidurkis yra 15 proc. žemesnis nei Amerikos baltaodžių. Tarp negrų aukštesnio intelekto žmonių individų yra žymiai mažiau nei tarp baltaodžių. Šis skirtumas matomas ne tik iš istorinio negrų vystymosi, bet ir iš plačių testų. JAV vyriausybės rengiamą PACE egzaminą, kurį laiko 200 000 universitetų absolventų, pretenduojančių dirbti profesionalų ar administracinį darbą civilinėse tarnybose, baltaodžiai išlaiko vidutiniškai surinkę 70 proc. ir nemažiau kaip 58 proc. Negrai vidutiniškai surenka 12 proc. Kalbant apie aukščiausiai įvetintus asmenis, skirtumas tarp baltaodžių ir juodaodžių yra dar didesnis: 16 proc. baltaodžių surenka 90 proc. ir daugiau, tuo tarpu tik 0.25 proc. juodaodžių surenka 90. Baltaodžių/juodaodžių sėkmės santykis yra 80/1.

Laktazės trūkumas: Daugumos suaugusiųjų negrų organizmas nesugeba įsisavinti pieno ir pieno produktų; jų kūnas negamina laktazės enzimų, kurių reikia pieno cukraus įsisavinimui. Šis genetinis trūkumas atsirado dėl to, kad prieš atsirandant kontaktams su baltaodžiais, negrai Afrikoje nebuvo prijaukinę gyvulių; jų protėviai nevartojo pieno, kaip maisto produkto suaugusiems.

Kūno proporcijos: Negrų rankos yra ilgesnės nei baltaodžių. Šis bruožas, taip pat kaip ir storesni kaukolės kaulai, negrų atletams suteikia privalumų prieš baltaodžius bokse. Negrų apatinių ilgųjų kaulų ir raumenyno ypatybės suteikia pranašumo sprinto rungtyse, tačiau tai palyginus nepasireiškia ilgesnių distancijų bėgime.

Nusikalstamumas: FTB surinkti duomenys apie kriminalinį nusikalstamumą rodo, kad negrai 8.5 karto dažniau nei baltaodžiai, įvykdo sunkių nusikaltimų, pagal jų skaičių bendroje JAV populiacijoje. Negrai 7.2 karto dažniau išprievartauja, 11.2 karto dažniau nužudo ir 14.1 karto dažniau apiplėšia. Sunkūs negrų nusikaltimai yra labiau spontaniški nei planuoti ir yra susiję su bendros drausmės ir įžvalgos trūkumais.

Kaukolės ir žandikaulių forma: Be storesnių kaukolės kaulų ir mažesnės smegenų apimties, negrų žandikauliai yra atsikišę į priekį. Apatinė veido dalis atsikišusi į priekį, panašiai kaip gyvūnų snukis. Negrų žandikauliai yra ilgesni nei baltaodžių, be to vidinėje pusėje iš kart po kapliais turi gana plačią kaulinę išaugą, kuri yra būdinga beždžionėms ir kurios neturi baltaodžiai. Negrų dantys yra didesni nei baltaodžių.

Įvertink straipsnį: +23 -1
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

191 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
262 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851