Vakarų piratų gaujos

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-03-29 16:09:14, skaitė 1704, komentavo 0

Vakarų piratų gaujos

Vienas iš svarbiausių Vakarų piratų gaujos - JAV, UK, ES, NATO, - vykdomos agresijos prieš viso pasaulio laisvas šalis, militaristinės ekspansijos, kolonijinio šalių pavergimo būdas yra tarptautinis informacinis terorizmas, melo ir dezinformacijos sklaida,siekiant kolonizuoti žmonių sąmonę, atimti iš žmonių gebėjimą priešintis Vakarų agresijai, palaužti laisvų žmonių valią atsispirti JAV-NATO-UK tarptautiniam nusikaltimui. Informacinės visuomenės amžiuje Vakarų informacinis karas, melas ir dezinformacija yra pagrindiniai žmonių pavergimo įrankiai. Masinės dezinformacijos priemonių pagalba Vakarai atima bet kokią galimybę kritiškai vertinti, gebėjimą analizuoti, daryti savarankiškas išvadas, manipuliuoja didelių socialinių grupių masine sąmone, paralyžiuoja tautų valią, savarankiškumą ir suverenios valstybės vietinių elitų išdavystės dėka tampa Vakarų imperializmo -paskutinės kapitalizmo stadijos, - aukomis, tampa kolonijomis, kvazivalstybėmis su formaliais valstybingumo požymiais. 
"Tautos, kurios nežino savo istorijos, yra pasmerktos išnykti".
"Atimk iš tautos istoriją, kita karta taps lengvai valdoma minia, o dar kita karta taps kiaulių banda" (Josefas Gebelsas, hitlerinės Vokietijos III Reicho propagandos ministras).
"Duokite man masinės informacijos priemones ir aš iš bet kurios tautos padarysiu kiaulių bandą" (Tas pats J. Gebelsas).
Pagal šią technologiją Vakarai kolonizuoja tautas 21-e amžiuje ir Lietuva, valdoma JAV 5 kolonos, kaip ir kitos Vakarų kolonijos, taip pat išgyvena siaubingo, šalies istorijoje dar nematyto, genocido laikotarpį. 
Informacinio karo prieš kolonijų tautas Vakarai visada naudoja vieną ir tą patį metodą - siekia visais įmanomais būdais diskredituoti kolonijos tikrąją istoriją, tautos išsilaisvinimo iš kapitalistinės vergijos idėją, todėl visais įmanomais būdais šmeižia tautos simbolius, laisvės kovų vadovus, nacionalinius didvyrius, iškilius tautos atstovus ir kartu pakiša Vakarams naudingą tos tautos istorijos versiją, kuria bandoma įteigti, suformuoti žmonėms mintį, kad vergauti Vakarų nusikaltėliams, išnaudotojiškam kapitalui yra natūrali būsena, plėšti čiabuvius, juos išnaudoti ir naikinti yra prigimtinė kapitalistų teisė, o būti išnaudojamu, plėšiamu, žudomu yra prigimtinė čiabuvio pareiga ir tokia padėtis yra Dievo duota. Todėl per radiją, tv ir kitas masinės dezinformacijos priemones nuolat brukamas paklusnumo kolonizatoriams, susitaikymo, nevilties, bejėgiškumo algoritmas, pasąmonės lygyje formuojamas nesipriešinimo Vakarų blogiui elgesio modelis. 
Visuotinio Vakarų melo ir dezinformacijos diktatūros sąlygomis kiekvieno doro piliečio, tikro savo šalies patrioto pareiga yra sakyti tiesą, nuolat ją kartoti, nebijoti pasakyti "Aš nebijau sakyti tokią tiesą, kokią mačiau savo akimis. Man tada buvo žymiai geriau, nei NATO okupacijos sąlygomis. Melui - ne, tiesai - taip". Kiekvieno doro piliečio pareiga yra ginti savo tautos garbingą socialistinę istoriją, tai yra kiekvieno doro žmogaus fronto ruožas prieš kapitalo melo diktatūrą. Dori žmonės šiandien nebeturi ko prarasti, išskyrus savo grandines. Ir tai gali padaryti kiekvienas - pastatyti savo nuomonę apie savo istoriją prieš valdžios-Vakarų kolonijos administracijos melo ir dezinformacijos monstrą.
Labiausiai Vakarų imperialistai, kolonizatoriai, žudikai, grobikai puola Tarybų Sąjungos istoriją ir jos sėkmingiausiai veikusį, sudavusį galingiausią smūgį tarptautiniam Vakarų terorismui, vadovą J.V.Staliną. 
Istorija yra visuma visų įvykių - tiek teigiamų, tiek neigiamų. Todėl kalbėti apie istorines asmenybes galima tik vertinant visus jų sprendimus ir ypač tai, kokią naudą davė tų asmenybių sprendimai, darbai daugumai tos šalies, kuriai jis vadovavo, piliečių, kaip jo sprendimai pasitarnavo šalies gerovei, viešajam interesui. 
Jūsų dėmesiui istoriko Jurijaus Žukovo pokalbis apie J.V.Stalino reformas, iš kurio yra nesunku suprasti, kodėl Lietuvos kolonijos administracija draudžia šiam mokslininkui ir dar apie 2000 žmonių - istorikų, mokslininkų, žurnalistų, menininkų, politikos apžvalgininkų, - įvažiuoti į "demokratijos ir teisingos dezinformacijos rojų" Lietuvą.

https://youtu.be/iQEE1JcYn6I