Vakarų piratų gaujos

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Vienas iš svarbiausių Vakarų piratų gaujos - JAV, UK, ES, NATO, - vykdomos agresijos prieš viso pasaulio laisvas šalis, militaristinės ekspansijos, kolonijinio šalių pavergimo būdas yra tarptautinis informacinis terorizmas, melo ir dezinformacijos sklaida,siekiant kolonizuoti žmonių sąmonę, atimti iš žmonių gebėjimą priešintis Vakarų agresijai, palaužti laisvų žmonių valią atsispirti JAV-NATO-UK tarptautiniam nusikaltimui. Informacinės visuomenės amžiuje Vakarų informacinis karas, melas ir dezinformacija yra pagrindiniai žmonių pavergimo įrankiai. Masinės dezinformacijos priemonių pagalba Vakarai atima bet kokią galimybę kritiškai vertinti, gebėjimą analizuoti, daryti savarankiškas išvadas, manipuliuoja didelių socialinių grupių masine sąmone, paralyžiuoja tautų valią, savarankiškumą ir suverenios valstybės vietinių elitų išdavystės dėka tampa Vakarų imperializmo -paskutinės kapitalizmo stadijos, - aukomis, tampa kolonijomis, kvazivalstybėmis su formaliais valstybingumo požymiais. 
"Tautos, kurios nežino savo istorijos, yra pasmerktos išnykti".
"Atimk iš tautos istoriją, kita karta taps lengvai valdoma minia, o dar kita karta taps kiaulių banda" (Josefas Gebelsas, hitlerinės Vokietijos III Reicho propagandos ministras).
"Duokite man masinės informacijos priemones ir aš iš bet kurios tautos padarysiu kiaulių bandą" (Tas pats J. Gebelsas).
Pagal šią technologiją Vakarai kolonizuoja tautas 21-e amžiuje ir Lietuva, valdoma JAV 5 kolonos, kaip ir kitos Vakarų kolonijos, taip pat išgyvena siaubingo, šalies istorijoje dar nematyto, genocido laikotarpį. 
Informacinio karo prieš kolonijų tautas Vakarai visada naudoja vieną ir tą patį metodą - siekia visais įmanomais būdais diskredituoti kolonijos tikrąją istoriją, tautos išsilaisvinimo iš kapitalistinės vergijos idėją, todėl visais įmanomais būdais šmeižia tautos simbolius, laisvės kovų vadovus, nacionalinius didvyrius, iškilius tautos atstovus ir kartu pakiša Vakarams naudingą tos tautos istorijos versiją, kuria bandoma įteigti, suformuoti žmonėms mintį, kad vergauti Vakarų nusikaltėliams, išnaudotojiškam kapitalui yra natūrali būsena, plėšti čiabuvius, juos išnaudoti ir naikinti yra prigimtinė kapitalistų teisė, o būti išnaudojamu, plėšiamu, žudomu yra prigimtinė čiabuvio pareiga ir tokia padėtis yra Dievo duota. Todėl per radiją, tv ir kitas masinės dezinformacijos priemones nuolat brukamas paklusnumo kolonizatoriams, susitaikymo, nevilties, bejėgiškumo algoritmas, pasąmonės lygyje formuojamas nesipriešinimo Vakarų blogiui elgesio modelis. 
Visuotinio Vakarų melo ir dezinformacijos diktatūros sąlygomis kiekvieno doro piliečio, tikro savo šalies patrioto pareiga yra sakyti tiesą, nuolat ją kartoti, nebijoti pasakyti "Aš nebijau sakyti tokią tiesą, kokią mačiau savo akimis. Man tada buvo žymiai geriau, nei NATO okupacijos sąlygomis. Melui - ne, tiesai - taip". Kiekvieno doro piliečio pareiga yra ginti savo tautos garbingą socialistinę istoriją, tai yra kiekvieno doro žmogaus fronto ruožas prieš kapitalo melo diktatūrą. Dori žmonės šiandien nebeturi ko prarasti, išskyrus savo grandines. Ir tai gali padaryti kiekvienas - pastatyti savo nuomonę apie savo istoriją prieš valdžios-Vakarų kolonijos administracijos melo ir dezinformacijos monstrą.
Labiausiai Vakarų imperialistai, kolonizatoriai, žudikai, grobikai puola Tarybų Sąjungos istoriją ir jos sėkmingiausiai veikusį, sudavusį galingiausią smūgį tarptautiniam Vakarų terorismui, vadovą J.V.Staliną. 
Istorija yra visuma visų įvykių - tiek teigiamų, tiek neigiamų. Todėl kalbėti apie istorines asmenybes galima tik vertinant visus jų sprendimus ir ypač tai, kokią naudą davė tų asmenybių sprendimai, darbai daugumai tos šalies, kuriai jis vadovavo, piliečių, kaip jo sprendimai pasitarnavo šalies gerovei, viešajam interesui. 
Jūsų dėmesiui istoriko Jurijaus Žukovo pokalbis apie J.V.Stalino reformas, iš kurio yra nesunku suprasti, kodėl Lietuvos kolonijos administracija draudžia šiam mokslininkui ir dar apie 2000 žmonių - istorikų, mokslininkų, žurnalistų, menininkų, politikos apžvalgininkų, - įvažiuoti į "demokratijos ir teisingos dezinformacijos rojų" Lietuvą.

https://youtu.be/iQEE1JcYn6I

Įvertink straipsnį: +32 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

193 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
264 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851