Istorinės tiesos slenksčiai

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: http://www.slfrontas.lt/istori... 2017-04-10 16:11:16, skaitė 3270, komentavo 0

Istorinės tiesos slenksčiai

Neseniai dienos šviesą išvydo nauja rašytojo Rimanto Greičiaus knyga ,,Slenksčiai”. Tai jau šešta šio rašytojo knyga. R.Greičiaus knygos tai faktiškai istoriniai romanai, jose gausu ir dokumentinės medžiagos, įdomiai aprašomi istoriniai įvykiai. Šioje naujoje knygoje dėstomi tiek praeities, tiek dabarties įvykiai. R.Greičius, buves tremtinys, daug gyvenime matęs tarybinis žurnalistas, į Lietuvos istoriją žvelgia per istorinės tiesos prizmę, vadovaujasi principu ,,geriau karti tiesa, nei saldus melas”.

Pažvelkime į knygos puslapius, čia dėstomos šiandieninės Lietuvos aktualijos: ,,Antai stovėjo paminklas Lietuvos žydui ukmergiškiui Meskupui-Adomui. Tai buvo kovotojas už darbo žmonių teises, ir jų geresnį gyvenimą. Už tai ir pries Smetonos valdymą, ir šiam karinio perversmo metu užgrobus valdžią buvo ne kartą kalintas. Prasidėjus karui, partizanų grupės sudėtyje kovėsi su naciais. Žuvo būdamas tik trisdešimt šešerių metų. Tokio kovotojo atminimą naujieji patriotai turėjo iš žmonių atminties ištrinti. Tad paminklą nuvertė. O kam toje pačioje vietoje pastatė? Kitam ukmergiškiui-Juozui Krikštaponiui, kurio mamytė buvo Smetonos sesutė. Už tai, kad esą už Lietuvos laisvę kovojo. O už laisvę jis kovojo savotiškai : tarnaudamas smogiko Impulevičiaus vadovaujamame batalione, padėjo jam Lietuvoje ir Baltarusijoje išžudyti 27 tūkstančius žydų, tarybinių karo belaisvių, socialistų, komunistų. Ir todėl net Lietuvos Istorijos institutas pripažino J.Krikštaponį karo nusikaltėliu. Bet kas iš to? Jis nors ir karo nusikaltėlis, tačiau tebestovi Ukmergėje didingai akmenyje sustingęs jo vardu pavadintoje aikštėje”.

Rašytojas mini tikrus faktus, antifašistinės jėgos-Socialistinis Liaudies frontas, ,,Lietuva be nacizmo”, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga dar nuo 2013 m. pastoviai kelia aktualų klausimą dėl J.Krikštaponio paminklo pašalinimo ir I.Meskupo-Adomo paminklo gražinimo. Vyko bent kelios pilietinės akcijos, buvo rašomi straipsniai, pateikiami oficialūs raštai Ukmergės valdžiai, du kartus antifašistai bendravo su Ukmergės meru, tačiau iki šiol šiame mieste tebestovi nacistinio nusikaltėlio J.Krikštaponio paminklas.

Galutinėje knygos dalyje teigiama: ,,Naujieji metai vietoj šviesos, tiesos ir vienybės dar rašytojo Vytauto Petkevičiaus vaizduotėje pastatytu Durnių laivu atplukdė naujus naujai išrinktos valdžios kvailiojimus, naujieji politikai , senujų vilkų siundomi, maloniai pakvietė pastoviai Lietuvoje dislokuoti amerikiečių techniką ir kariškius, sudarydami šiai okupacinei kariuomenei pasakiškas sąlygas”. Tikrai taip, R.Greičius pasisako drąsiai ir pilietiškai, šliaužianti Lietuvos okupacija tai didžiulė grėsmė Lietuvai.

Knygoje ,,Slenksčiai” remiamasi istorine tiesa. O tokios knygos yra neparankios dabartiniam elitui. Ar gali būti kratos ir knygos konfiskavimas? Tai atviras klausimas. Turint omenyje, kad neseniai vykdytos kratos leidykloje ,,Politika”, konfiskuotos tik išleistos G. Sapožnikovos knygos ,,Išdavystės kaina”, Lietuvoje įmanomi bet kokie antidemokratiniai veiksmai, nukreipti pries žodžio laisvę. O rašytojui Rimantui Greičiui galima padėkoti už istorinės tiesos atskleidimą ir tvirtą pilietinę poziciją.