Su Darbo žmonių švente, draugai! Su Gegužės 1-ąja!

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-05-01 14:52:06, skaitė 2235, komentavo 0

Su Darbo žmonių švente, draugai! Su Gegužės 1-ąja!

Kai kas, agresyvios liberalios melo propagandos paveiktas, galvoja, kad prieštaravimo tarp darbo ir kapitalo 21-ame amžiuje nebėra, kad visi gali būti privačios nuosavybės sąvininkais, kapitalistais, ir tik nuo jų pačių darbo, proto, išradingumo ir užsispyrimo priklausys, kokio dydžio kapitalą jis valdys. 

Tai yra mitas, kurį kapitalas sukūrė tyčia ir paleido į mases tam. kad suskaldyti visuomenes, nacijas, valstybes ir priversti jas klusniai mokėti duoklę, dirbti, lieti prakaitą 1 procentui pasaulio gyventojų-kapitalistų naudai. Tarptautinis nusikalstamas parazitinis kapitalas puikiai žino, kad klasių kova niekur neišnyko ir tebevyksta, todėl meta milžiniškus pinigus ir pulkus išsigimėlių liberalių niekšų tam, kad sukompromituoti socializmo idėją, iškraipyti socialistinę darbo žmonių vienybės ideologiją, apšmeižti ir suklastoti socialistinę teoriją, socialistinę socialinio teisingumo valstybės praktiką. Prieštaravimas tarp darbo ir kapitalo yra esminis, nesutaikomas, sisteminis jau vien dėl to, kad visuomeninio gamybos proceso metu atitenka ne visuomenei, ne pridėtinę vertę kuriantiems darbo žmonėms, o privačiam niekšui per jo paties korumpuotų įstatymų pagalba sukurtą grobikišką pridėtinės vertės nusavinimo mechanizmą, bankinio kapitalo grobikiškas palūkanas ir plėšikiškas darbo sutarties, kurioje darbo jėgą parduodantis žmogus yra beteisis, sąlygas. Visi, kas parduoda savo darbą, darbo jėgą, yra proletariatas. O tie, kurie parazituoja iš kapitalo, yra kapitalistai ir tarp šių dviejų klasių yra nesutaikomas prieštaravimas. Kapitalizmas-liberalizmas yra tarptautinis nusikaltimas, kurio metu sunaikinami net ir tie, kurie galvoja, kad yra smulkūs kapitalistai ar sėkmingi darbuotojai - parazitinis laisvosios liberalios rinkos modelis nieko nekuria, o tik išnaudoja silpnesnių rinkos dalyvių darbą, intelektą, energiją, turtą piramidės principu ir parazituoja kitų dalyvių sąskaita. Liberalios prichvatizacijos metu sunaikinus apsaugines funkcijas, kurias vykdė anksčiau tarybų valdžia ir TSRS valstybė, socialiniai parazitai, vadovaudamiesi savo žemiausiais gyvuliškais instinktais ir veikdami tik nusikalstamais metodais, ėmė nevaržomai siaubti savo visuomenes, tautas, valstybes, kurių sąskaita jie parazituoja, ir tai tapo nacionalinių valstybių bei nacionalinių ekonomikų kracho pradžia, tarptautinio darbo pasidalijimo mechanizmo kolapsu, kuris vėl parazituojantį kapitalą verčia savo sisteminės krizės problemas spręsti paskutiniu jam likusiu ir jau 2 kartus išbandytu būdu - sukeliant pasaulinį karą.

Susidarė situacija, kurią V. Leninas įvardino kaip revoliucinę - viršūnės toliau taip gyventi negali, o apačios taip toliau gyventi nenori. Socialiniai kataklizmai, vykstantys visame pasaulyje tik patvirtina šią V.Lenino tezę. Gilėjant kapitalizmo krizei prieštaravimai tarp darbo ir kapitalo tik gilės, klasių kova tik aštrės. Tokia yra objektyvi istorinė tiesa, nepermaldaujamas žmonijos vystymosi dėsnis - tik socializmas turi ateitį. Pasaulinis kapitalas vėl žmonijai paliko tik dvi alternatyvas - būti sunaikintai pasauliniame kare už liberalių parazitų nusikalstamus interesus ar kovoti už savo teises ir kautis dėl globalių parazitų dominavimo panaikinimo, darbo žmonių demokratijos, diktatūros parazitinei mažumai. socialinio teisingumo visuomenės sukūrimo.

Lietuvoje tarptautinio kapitalo samdiniai, valdančiosios partijos per 27 metus išvogė, pasisavino, iššvaistė ir sunaikino tarybų valdžios metais sukurtą tautos turtą, Lietuvą pavertė masinio skurdo, emigracijos, bedarbystės ir socialinių parazitų teroro šalimi, valstybė ir tauta sparčiai nyksta , valdoma JAV globalistų 5 kolonos. Globalistų samdiniai - konservatoriai, socdemai, liberalai, nacistai, nacionalistai, fašistai, pautininkai ir kt. "patriotai - įstatymu uždraudė kalbėti apie lietuvių tautos pasiekimus tarybų valdžios metais, persekioja drasius, pilietiškai aktyvius žmones, juos represuoja, žlugdo tik dėl vienos priežasties - tarybų valdžios fone liberalių parazitų nusikaltimai prieš tautą, įvykdyti per paskutinius dešiniųjų korupcijos, savivalės ir piktnaudžiavimo valdžia 27 metus matosi itin ryškiai. 

Todėl pirmas žingsnis, kurį tu turi padaryti, drauge, tavo kovoje prieš liberalių išnaudotojų nusikalstamą valdžios terorą yra - KALBĖTI. Nebijok pasakyti, kad ši valdžia yra antiliaudinė, nusikalstama, praradusi bet kokį tautos pasitikėjimą ir neturi teisės daugiau parazituoti tautos sąskaita. Nebijok papasakoti apie Tarybų valdžios pasiekimus, nebijok palyginti tarybų valdžios pasiekimų su liberalių parazitų valdžios nusikaltimais - JIE TO BIJO LABIAUSIAI. Nebijok papasakoti, kad tu nebuvai okupuotas ir tada gyvenai žymiai geriau, nei prie kapitalistų diktatūros.

SU GEGUŽĖS 1-ĄJA, DRAUGE! SU DARBO ŽMONIŲ SOLIDARUMO VISAME PASAULYJE ŠVENTE!