Gerdas Vildersas Mančesteris: „Mes privalome suprasti, kad islamas mums paskelbė karą“

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Aš rašau šiandien šį straipsnį po to, kai mes, Olandijos parlamento nariai, dalyvaujant Britanijos pasiuntiniui, paminėjome Mančesterio aukų atminimą trumpa premjero kalba ir viena tylos minute.

Prieš du mėnėsius mes darėme tą patį nukentėjusiems Stoholme. Praeitų metų gruodį, tiems, kas žuvo Berlyne. Ir, anksčiau, kas Nicoje, Briuselyje, Kopenhagoje... sąrašas bus begalinis, tuo metu, kai eilė vakarų pasiuntinių, kurie dar neaplankė mūsų parlamento per vieną iš tų liudnų įvykių, bus vis trumpesnė.

Kiekvieną kartą mes girdime tuos pačius žodžius apie sukrėtimą ir liūdesį ir, kaip visa tai sunku suvokti. Bet mes niekada negirdėjome mūsų premjero, nei lyderių kitų Vakarų valstybių kalbant mums teisybę: viso šio kraujo praliejimo, visų kančių priežastis, visa šio skausmo iš liūdesio priežastis, yra Islamas.

Vietoj tiesos, mes matome krokodilo ašaras. Mes priversti klausyti banalybių, tai yra politiškai teisingo tuščiažodžiavimo, vėl ir vėl. Bet faktas lieka faktu, kad blogas medis nebrandina gerų vaisių (Evangelija pagal Matą, 7:17-18).

Tai, ką mes stebime - tai išimtinai Islamo praktika. Tai Koranas su jo pasmerkimu „įkelsim siaubą į nemusulmonų širdis“ (Sura 8:12). Tai taip vadinamas pranašas Muchamedas, kuris girėsi savo darbų pasekmėmis „aš pasiekiau pergalę teroro pagalba“ (Buchari, 4.52.220).

Islamas nėra taikinga religija, bet pikta totalitarinė ideologija. Jis nori, atversti visus nemusulmonus. Jis absoliučiai sesuderinamas su laisve ir žmogiškumu. Jis skelbia neapykantą, propaguoja prievartą ir barbarišką žiaurumą visai aplinkai.

Jis piktnaudžiauja mūsų laisve ir demokratija, kad sugriauti mūsų demokratiją ir atimti iš mūsų laisvę. Jis stato mečetes ir islamo mokyklas, dažnai už Sauditų pinigus, kur pamokslaujama neapykanta Vakarams. Jis piktnaudžiauja mūsų teisine sistema, kad persekioti savo kritikus. Jis elgiasi mūsų gretose, kaip penktoji kolona. Tai ne globalus atšilimas gręsia visam pasauliui; tai globalus Islamas.

Užpuolimas po užpuolimo, žudo nekaltus žmones. Bet kuriuo momentu galima tapti auka. Tai absoliučiai nepriimtina, kad dar yra politiniai lyderiai ir MIP ignoruojantys problemą. Jie nori, kad piliečiai patikėtų, kad islamas-taiki religija, ir kad yra tiktai keli islamo ekstremistai, kurie sprendžia viską ir už visus. Bet neleiskite save apgaudinėti.

Visuomenės apklausos rezultatai parodo, kad ne mažiau kaip du trečdaliai musulmonų Olandijoje skaito islamo taisykles svarbesnėmis, negu mūsų pasaulietiniai demokratiniai įstatymai. Amsterdamo universiteto tyrimai parodo, kad, daugiau negu 11 procentų Olandijos musulmonų skaito, kad leistina naudoti prievartą Islamo vardan. Tai yra daugiau 100 000 musulmonų Olandijoje. Du kartus daugiau už kareivių skaičių Olandijos kariuomenėje.

Neįmanoma integruoti Islamą laisvoje visuomenėje. Žmogus gali integruotis; ideologija negali. Mes negalime jų daugiau importuoti į mūsų visuomenę. Ne todėl, kad mes neapkenčiame žmonių, bet todėl, kad mes turime problemų su ideologija, kuri visiškai nesuderinama su laisve. Tie, kas sėja islamą privalo suvokti, kad jie nepjaus nieko, apart terorizmo ir šariato barbariškumą, su jo moterų, krikščionių, žydų, apostatų ir Islamo kritikų engimu.

Praeitą mėnesį Pew Forum parodė kažką iš tiesų šokiruojančio. Pasaulis tampa vis labiau islamišku. Iki 2060 metų, skaičius musulmonų padidės 70 procentų. Tai daugiau nedu du kartus daugiau, kaip krikščionių, tris kartus daugiau, negu indusų, ir beveik penkis kartus daugiau, negu judėjų. 2060 metais islamas turės beveik tiek pat pasekėjų, kaip krikščionybė. Ir greitai po to, jis taps stambiausia tikėjimo sistema žemėje.

Daugelyje Vakarų Europos valstybių gyventojų skaičius auga tiktai dėka imigrantų. Ir dauguma iš jų yra musulmonai. Muchamedas-tai pats populiariausias tarp naujagimių berniukų vardų stambiuose Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos ir kitų valstybių miestuose. Islamas naudoja visus instrumentus, kuriuos gali paimti į savo rankas. Ginklus ir bombas, peilius ir automobilius ir lėktuvus. O taip pat demografiją ir imigraciją.

Praėjusiais metais daugiau negu 180 000 žmonių persikėlė laiveliais iš Libijos į Europą. Ir tai tik pradžia. Suvienytųjų Nacijų Organizacija lauka, kad Afrikos gyventojų skaičius iki šimtmečio pabaigos padidės keturis kartus. Nuo 1 milijardo išaugs iki 4 milijardų. Trečdalis afrikiečių nori išvykti iš savo šalių. Dauguma iš šių valstybių yra islamiškos. Ir daugumas nori migruoti į šiaurę. Jeigu Europa tęs savo dabartinę „atvirų durų“ politiką, Europos kontinento gyventojams gręsia būti pakeistiems, o jų tautoms būti kolonizuotoms ir islamizuotoms. Neliks daugiau Europos, bus Afrikos provincija.

Tam, kad apsaugoti save nuo šio žvėriškumo, kuris tik ką įvyko Mančesteryje, ir nutraukti Europos gyventojų pakeitimo procesą, yra trys svarbiausi darbai, kuriuo mes privalome padaryti:

  1. Suvokti, kad islamas-tai problema ir pradėti mūsų visuomenės deislamizaciją. Daugiau jokių islamo mokyklų, neapykantos pamokslų. Mes stovime ties išnykimo pavojumi ir privalome jį taip traktuoti.

  2. Nutraukti visą imigraciją iš islamo šalių. Pakaks! Gali mūsų šalyse likti tik tie imigrantai, kurie laikosi mūsų vetybių, mūsų Konstitucijos, mūsų įstatymų. Jeigu jie įvykdo nusikaltimą arba ima veikti padal šariato įsatymus, mes turime nedelsiant juos išvyti. Esant būtinybei, radikalūs musulmonai privalo būti sulaikyti.

  3. Išmesti politinį korektiškumą. Mes neturime leisti piktnaudžiauti Islamu, kad jis tiesiog panaikintų mūsų laisves ir konstitucines teises. Naivu ir pavojinga laisti įsigalėti totalitarinei ideologijai, kuri, jeigu pasieks pergalę, atims iš mūsų mūsų teises. Mes turime suvokti, kad islamas paskelbė mums karą, bet mes niekada neleisime jam nugalėti!

Islamas neapkenčia ir žudo jus. Ir niekas nesaugo mūsų. Mūsų lyderiai išdavė mus. Pradėkim vekti vyriškai, vykdyti savo pareigą ir deislamizuoti mūsų šalis tam, kad apginti mus ir išlikti laisvais žmonėmis.

Gertas Vildersas, Olandijos parlamento narys ir Olandijos Laisvės partijos (pvv) narys.

http://gatesofvienna.net/2017/05/geert-wilders-islam-is-to-blame-for-manchester/

Įvertink straipsnį: +14 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
12 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
59 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
141 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
140 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
51 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851