Kapitalizmas, kuris naikina žmonija, paversdamas žmones žvėrimis

Versijos.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Vakarietiška ekonomikos sistema skatina godumą ir juodina tokias sąvokas kaip bendradarbiavimas, kolektyvizmas ir sveika konkurencija. Šiuolaikinėje politinėje situacijoje į paviršių išplaukė visas mėšlas. Pasidarė aišku, kad pasaulyje klestintis kapitalizmas iš tikrųjų pūva savo paties atmatų baloje. Ir štai kodėl.

1. Kapitalistinės korporacijos kenčia nuo asmenybės sutrikimų, kuriuos galima būtų apibūdinti kaip antivisuomenišką elgesį, tikros užuojautos ir atgailos nebuvimą. Tuo pat metu visą tą kapitalistinę mašiną maitina akcininkų reikalavimai, o šie reikalauja tik vieno – dividendų. Jeigu pasiųstume į bet kokios korporacijos būstinę psichiatrą, jis ten visiems nustatys tą pačią diagnozę – psichopatija.

2. Kapitalizmas skatina godumą. Tačiau godumas naudingas tik kapitalistams. Normaliems žmonėms tai tėra visuomeninis ir dvasinis sunaikinimas, nekalbant jau apie tai, kad tai kenkia mūsų socialinėms grupėms, kurios susiburia altruistiniais pagrindais, taip pat daro didžiulę žalą atjautai ir rūpinimuisi kiekvienu vargstančiu.

3. Kapitalizmas – tai parazitinė privilegijuotos mažumos ir turtinio viešpatavimo sistema. Ji suteikia keliems turtingiems žmonėms valdžią ir teisę pirkti bei parduoti darbo vietas, tarytum tai tebūtų skaičiai, o ne žmonės. Tai reiškia, kad tokie žmonės gali suburti ar sunaikinti ištisas bendruomenes, kurios yra priklausomos nuo tų darbo vietų.

4. Kapitalistai šlovina laisvę ir individualizmą, ir tuo pat metu naikina laivę bei individualizmą visiems, išskyrus save. Didžioji žmonių dauguma, tie, kurie kiekvieną dieną vaikšto į darbą, privalo vykdyti įsakymus ir laikytis taisyklių, veikti kaip mašinos ir sąmoningai riboti savo kūrybinį potencialą vien tam, kad korporacijos žertųsi pelną pagal tas schemas, kurias jie vieni ir težino.

5. Kapitalistai apjuodino bendradarbiavimo ir kolektyvizmo sąvokas, tačiau sukūrė masinius gamybinius procesus, kurie kaip tik ir pagrįsti minėtais principais. Kapitalistinė sistema reikalauja, kad taptume gigantiškos komercinės sistemos sraigteliais. Realiai kapitalistai bijo tik vieno: prarasti kapitalą, ir todėl jie ir duoda mums kolektyvinį monotonišką darbą, kad galėtume tik skųstis ir pervargti, pervargti ir skųstis.

6. Kapitalizmui reikalinga didžiulė propagandos sistema, kuri pastoviai mus įtikinėja, kad tai vienintelė įmanoma sistema. Propaganda paverčia žmones vartotojais ir visa tai daroma per reklamą, marketingą, pramogas ir netgi per taip vadinamas „naujienas“. Milijonai žmonių visame pasaulyje dirba, realizuodami savo kūrybinį potencialą gėrio labui, nė neįtardami, kad visas tas gėris įbruktas su vieninteliu tikslu – kad mes turėtume bent šiokį tokį tikslą gyvenime, nes juk turime kažkuo pateisinti faktą, kad vaikštome į darbą, kurio neapkenčiame.

7. Kapitalizmas – tai principas, kuriame principas „1 doleris = 1 balsas“ totaliai dominuoja principo „1 žmogus = 1 balsas“ atžvilgiu. Vienas žmogus, turintis didesnę kapitalo dalį, turi daugiau valdžios negu milijonas žmonių, turinčių maždaug tokio pat dydžio kapitalą bendrai paėmus. Turtingi žmonės naudoja savo pinigus, kad dominuotų. Prie kapitalizmo tie, kurie laiko savo rankose finansus, turi ir valdžią, ir pasirinkimo teisę, o tiems, kurie pinigų neturi, telieka valdžios ir pasirinkimo teisės iliuzija.

9. Kapitalizmas įteisina savanaudiškumą be jokios moralės ar sveiko proto. Kapitalizmas nesirinks: ekologija ar pelnas. Ir visa tai veda į aplinkos degradaciją, bendruomenių irimą, tautų naikinimą, kolonizacijas, karus ir kitas masinio naikinimo formas. Savanaudiškumas verčia kapitalistą ieškoti pelno absoliučiai visur, nepriklausomai į žalą, kuri bus padaryta kitiems žmonėms, bendruomenėms, tautoms ir planetai. Savanaudiškumas verčia kapitalistą sunaikinti bet kokį varžovą, ekonominę sistemą ar mąstymo būdą, kurie gali kliudyti tai nesibaigiančiai kovai už pelnus. Siekdami savo tikslų, kapitalistai aukoja ištisas valstybes.

10. Kapitalizmas – ne draugas demokratijai, pastaroji yra pati geriausia kaukė, paslepianti faktą, kad valdo pinigai ir oligarchai, o ne žmonės. Kapitalistai visada renkasi kapitalizmą, nors iki paskutinio momento dangstysis demokratija. Jei žmonės panaudos demokratiją kapitalistų valdžiai susilpninti, kapitalizmas akies mirksniu paleis į darbą visas prieinamas priemones, netgi fašizmą ir koncentracijos stovyklas, kad sunaikintų demokratiją ir išsaugotų savo privilegijas.

11. Kapitalizmas – tai mūsų planetos vėžys. Kapitalistai gauna pelną iš globalinio atšilimo, iš vandenynų naikinimo, iš karų, katastrofų, masinių kataklizmų. Tik atsikratę peršamo kapitalizmo, mes galime išgelbėti savo pasaulį ir patys save.

Įvertink straipsnį: +15 -0

Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Naujausi 10 straipsnių

31 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -0
A. Ždanova, V. Judinas
Интернет последних дней буквально переполнен публикациями сочинения ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет, участницы областного конкурса юнкоров «Свой голос» и многочисленными комментариями к нему. Прежде чем высказать своё мнение об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться. Skaityti toliau...
99 | 2017-07-25 | Lietuva | +6 -0
Durnių Laivo Kapitonė
Pasak VSAT, kad tai tikrai yra meškos pėdsakai, patvirtino jų nuotraukas matę ekspertai. Apie Lietuvos Valstybine sieną ir Europos rytinės sienos apsaugą. Citatos iš delfiųėLėRTė. O paskui paskaitysime tarp eilucių. Nemokate skaityti tarp eilucių? Patikėkite- tai bus įdomu! Skaityti toliau...
86 | 2017-07-25 | Pasaulis | +3 -0
LVI
„Mes norime, kad Komisijos personalas būtų vertinamas ir priimamas nepriklausomai nuo žmonių amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios. Jeigu remsimės įvairove, būsime novatoriškesni ir ES piliečiams pateiksime geresnius rezultatus“. Skaityti toliau...
153 | 2017-07-25 | Smagumai | +8 -0
Lidžita
Aš visados stebėjausi (ir, ką čia slėpti, – stebiuosi iki šiol) žmonių mąstymo siauraregiškumu. Tarsi kiekvieno jų gyvenimas užsibaigtų ties nuosavu kiemu, vaikais ir darbu. Lyg pasaulyje vykstantys procesai niekaip neįtakotų jų ir jų vaikų padėties. Aš manau, kad daug engiamų grupių galėjo išvengti engimo, jei būtų pasiryžusios išeiti už savo virtuvės ribų. Tačiau, būkime atviri, net ir vadinami intelektualai dažnai palaimingai nesikiša į „ne savo reikalus“. O kas yra „ne tavo reikalas“ šiame globaliame pasaulyje? Skaityti toliau...
68 | 2017-07-25 | Lietuva | +4 -0
Algimantas Lebionka
Na iš štukorius tas laisvosios rinkos specialistas, o dabar ir Lietuvos sostinės Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ko jis per dvejų metų sėdėjimo mero kėdėje laiką tik nepridirbo! Jau Zuokas buvo ilgapirštis štukorius, o šitas dar ir už aną Ostapą Benderį didesnis šposinininkas. Paskelbė Šimašius, kad prie Neries įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, o nepraėjus net savaitei ėmė ir įrengė. Skaityti toliau...
111 | 2017-07-25 | Lietuva | +5 -0
Algimantas Lebionka
Ši svoločių valdžia neriasi iš kailio, besistengdama kaip kuo labiau engti lietuvius, varyti juos iš tėvynės, senelius marinti badu, bet ji yra gerumo ir dosnumo įsikūnijimas, kai kalba eina apie taip vadinamus „pabėgėlius“, kuriuos ji be tautos mandato veža į Lietuvą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip elgiasi šita svoločių valdžia su savo piliečiais, mes gerai žinome. Senovės graikų išminčiai yra teigę (Plutarchas, „7 graikų išminčių puota“), kad pati sunkiausia žmogui yra skurdi senatvė. Senatvė žmogui savaime yra kančia, o skurdžią senatvę yra sunkiausia ištverti. Dauguma Lietuvos pensininkų negauna net 200 eurų pensijos per mėnesį, už kuri Skaityti toliau...
66 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -1
Algimantas Lebionka
Viktoro Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti į Europą milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių. Agentūra TASS informuoja, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, kalbėdamas šeštadienį Rumunijos mieste Baile Tusnad, pareiškė, kad „Sorošo imperija“ griauna ne tik Vengrijos interesus, bet ir visos Europos. Skaityti toliau...
61 | 2017-07-25 | Kaimynai | +4 -1
Algimantas Lebionka
Lenkija paveldėjo iš komunistinės epochos būrį privilegijuotų tos epochos mastodontų-teisėjų, kurių interesai buvo priešingi demokratijai, t. y. tautos daugumos interesams. Lygiai tokia pati situacija pas mus, kur teismai patys save renka, patys sau skiria karališkas privilegijas, modifikuoja savo nuožiūra konstituciją. Lenkija ėmėsi sausinti šią teismų sistemos pelkę. Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Smagumai | +2 -1
Šarūnas Navickis
Valdžia – blogis. Nuo šio fenomeno niekur nepabėgsi ir nieko nepadarysi, tačiau suprasti – bent jau pamėginti – galima ir netgi verta. Maža, kas. “Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“ kitados ištarė lordas Aktonas. Šis pakankamai plačiai žinomas teiginys lyg ir turėtų prablaivinti žmogaus protą bent jau tiek, kad jis nustotų tikėti (aš net nesakau – pasitikėti) valdžia. Tačiau kažkodėl taip neatsitiko... Gal proto įmigis per gilus? O gal jo išvis nėra? Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Paklauskime savęs – ar „Vakaro žinių“ publikacija tėra nevykęs ir nekaltas pokštas, ar tai, vis tik, Rusijos minkštosios galios ataka prieš svarbiausią asmenį valstybėje, kuris formuoja valstybės nacionalinio saugumo politiką ir prašosi būti išgirstas? Priešas nesnaudžia, būkime budrūs. Skaityti toliau...

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851