Dėl persekiojimo už antikarinę ir antifašistinę veiklą

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: http://www.slfrontas.lt/d%C4%9... 2017-06-14 18:38:21, skaitė 1169, komentavo 0

Dėl persekiojimo už antikarinę ir antifašistinę veiklą

Klaipėdos apygardos teismo teisėjui Daliui Jociui

 

Nuo balandžio 25 d. Klaipėdos apygardos teisme prasidėjo O. Titorenko, Ž. Razmino ir G. Grabausko teismo procesas (byla Nr.1-59-361/2017). Man pateikti kaltinimai pagal LR BK 170 strp. 1 dalį. Dar 2015 m. sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 121 straipsnį. Faktiškai tyrimą kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūra, o praktinius tyrimo veiksmus atliko Klaipėdos kriminalinė policija, padedama kitų regionų policijos padalinių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į svarbias aplinkybes, jog pats bylos inicijavimas ir jos eiga yra labai su su slaptujų tarnybų (ypač LR Valstybės saugumo departamento) veikla. Šių tarnybų atstovai teikė pažymas prokuratūrai ir policijai, šių tarnybų darbuotojai bei ekspertai praktiškai dalyvavo tyrimo veiksmuose. Kadangi Lietuvoje teisingumą vykdo teismai, tai atkreipiu dėmesį į kai kurias itin svarbias aplinkybes:

 

Bylos įrodymuose greta kratos metu pas mane rastų penkių lapelių prieš eurą ir antikarinių tekstų( tai proklamacijos ,,Šalin eurą” ir ,,Tautieti”) į įrodymų bazę įtraukta tokia medžiaga-kaip mano namuose per kratą rastos J.Misiūno, K. Ališausko, J. Taparausko foto. Svarbu pažymėti, jog J.Misiūnas-Žalias Velnias ir kiti du minimi asmenys buvo nacistiniai nusikaltėliai, nuo 1941 m. birželio mėnesio dalyvavę Holokauste (masiniame žydų kilmės žmonių naikinime) bei kituose nacistiniuose nusikaltimuose kartu su vokiečių okupantais. Į įrodymų bazę įtraukti ir mano namuose per kratą rasti nacistinių nusikaltėlių sąrašai, parengti žymaus Holokausto tyrėjo J. Melamedo ir jo bendražygių. Šiame sąraše yra ir jau minėtas J.Misiūnas-Žalias Velnias, ir J. Vitkus-Kazimieraitis bei kiti nacistiniai nusikaltėliai, dalyvavę Holokauste bei kituose nacistiniuose nusikaltimuose, kai kurie iš jų dalyvavo ir masinėse taikių žmonių žudynėse Baltarusijoje, buvo Maidaneko konclagerio prižiūrėtojai.

 

Be to, baudžiamosios bylos medžiagoje įtrauktos ir foto iš pilietinių akcijų Ukmergėje, kuriose buvo reikalauta pašalinti žymaus nacistinio nusikaltėlio J. Krikštaponio paminklą ir panaikinti jo vardu pavadintos aikštės pavadinimą. J. Krikštaponio dalyvavimą Holokauste bei kituose nacistiniuose nusikaltimuose įrodo LR Istorijos instituto pažymos. Į įrodymų bazę įtrauktas ir per kratą rastas laikraštis ,,Socialistinio Liaudies fronto žinios“ (išleistas 2015 m. sausio mėnesį), kuriame publikuojami Socialistinio Liaudies fronto pirmininko E. Jagelavičiaus ir jo pavaduotojo G. Grabausko antikariniai straipsniai. Tai vėlgi leidžia iškelti konkrečias prielaidas, jog vykdomas politinis persekiojimas.

 

Prašau gerbiamo teismo atkreipti dėmesį į šias svarbias aplinkybes. Tai, kad greta lapelių prieš eurą į įrodymų bazę įtrauktos pas mane rastos nacistinių nusikaltėlių foto, taip pat įtraukti ir nacistinių nusikaltėlių sąrašai ( J.Misiūno, J. Vitkaus bei kitų panašių veikėjų) leidžia daryti prielaidas, jog mano atžvilgiu vykdomas politinis persekiojimas, esu persekiojamas už antifašistinę veiklą. Svarbu pažymėti, jog slaptosios tarnybos, įtraukdamos į įrodymų bazę nacistinių nusikaltėlių foto ir jų sąrašus, faktiškai parodo, jog tam tikri slaptųjų tarnybų atstovai galimai palaiko nacistinių nusikaltėlių vykdytus nusikaltimus, jų garbinimą bei šiuo metu veikiančių neofašistinių grupuočių (kaip ,,Žalio Velnio brolija“, kurios lyderis A.Daugirdas ne kartą viešai ragino susidoroti su opozicija) veiklą. Svarbios ir kitos aplinkybės, kaip už taiką ir teisingumą pasisakančio leidinio ,,Socialistinio Liaudies fronto žinios“ įtraukimas į įrodymų bazę.