HOLOKAUSTAS – DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FARSAS

Anonimusas
| +40 -4 Autorius: Šturmuotojas
Šaltinis: http://ldiena.lt
2017-06-15, skaitė 479
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Pagal nacionalsocializmo principus, Valstybė yra sukurta Nacijos labui. Pavyždžiui: Vokietija buvo sukurta vokiečių ir ji priklauso vokiečiams – tai jų šalis ir tik jie joje yra pilnateisiai. Tai tas pats, kas turėti savo namus – tik jūs esate pilnateisis jų šeimininkas. Juk jūs jį pasistatėte, arba nusipirkote, jis jums priklauso, už jį esate atsakingas ir mokate mokesčius taip pat jūs. Todėl yra natūralu, kad jūs esate savo namų šeimininkas ir valdytojas, namuose darote ką norite - „mano namas – mano tvirtovė“. Lygiai taip yra ir su valstybėmis: tautos savo šalyse gyveno tūkstančius metų. Rankose su arklu ir ginklu. Su savo darbais ir krauju, todėl jos turi pilną teisę savo valstybes laikyti savo nuosavybe. Lietuva – Lietuvių tvirtovė; Vokietija - vokiečių ir t.t.

Kadangi jūs esate savo namų šeimininkas, tai ir kviečiatės į svečius ką norite, o ko nenorite – nesikviečiate. Taip pat yra ir su Valstybe. Ko jos šeimininkai nenori, to ir neįsileidžia. Pavyždžiui: draužia ar riboja galimybes įvešti ginklus, narkotikus, tam tikrus gaminius bei prekes, ar nepriima nepageidaujamų asmenų.

Sakykime, kad pas jus ateina svečias. Juk jis neturi jokios teisės jums įsakinėti, daryti ką panorėjęs, knistis po jūsų daiktus ir t. t. Na, nebent jūs tai jam leidžiate, tačiau turite pilną teisę to ir neleisti, ir svečiui parodyti duris, jeigu jo nepageidaujate. Tas pats yra ir valstybėse: nelegalūs imigrantai gali būti deportuojami, kai kuriem asmenim gali būti atimta pilietybė ir panašiai. Lygiai tas pat vyko ir su žydais Vokietijoje. Kokią teisę svečias turi pas jus apsigyventi be jūsų leidimo ir gyventi pas jus namie ilgiau negu jūs jam leidžiate. Kodėl lygybė su tuo, kuris to namo (Valstybės) nestatė?

Taigi, žydai buvo paskelbti nepageidaujamais asmenimis, nepageidaujama tauta, jų pasai buvo sužymėti ir jiems įsakyta trauktis, jie buvo deportuojami. Kodėl kai kurie jų pasiliko? Na, tai jau jų problem – juk vokiečiai turėjo pilną teisę išvaryti nepageidaujamus svetimtaučius iš savo Valstybės – juk jie jos šeimininkai.

Turbūt dabar sakysite „kodėl tada naciai žudė žydus ir už Vokietijos sienų?!“ tuom užsiėmė daugiau vietiniai šalių gyventojai. Vokiečiai tiesiog uždarė žydus nusikaltėlius į darbo stovyklas, o tai paaiškinti lengva: 1933 metais žydija pati paskelbė karą Vokietijai. Kaip atsaką į tai, Adolfas Hitleris pradėjo vyti žydus iš Vokietijos, o nusikaltusiems taikė atitinkamą bausmę. Kalinti darbo stovyklose lygiai taip pat buvo ir prancūzai, ir britai po to, kai jie paskelbė karą Vokietijai. Lenkai taip pat. Amerikiečiai darė tą patį su Japonais JAV, Reicho priešai su vokiečiais ir panašiai. Vokiečiai čia nebuvo nei pirmi, nei paskutiniai, nei žiauriausi.

„Iš kur krūvos lavonų, batų, akinių? Iš kur tie gyvi skeletai?“ Visa tai atsirado karo pabaigoje, kai dėl aktyvaus bombardavimo buvo nutrauktas tiekimas į koncentracijos stovyklas. Po vieno ar poros mėnesių badavimo jūs veikiausiai atrodytumėte ne ką geriau, prieš tai ir taip gyvenę karo sąlygomis. Valgyti reikia ir vokiečiams. Kas svarbiau – draugas, tautietis, kovojantis toje pačioje apkasų pusėje, ar priešas? Veikiausiai jūs taip pat rinktumėtės pirmiau pamaitinti draugą. Ligos priaugti svorio taip pat nepadeda. Pažymėkime ir tai, kad didelė dalis vadinamų „holokaustą įrodančių“ fotografijų yra klastotės.

Sumesti krūvą batų ar akinių nemanau, kad yra sunku. Be to, tai, kad iš viršaus matote krūvą daiktų, dar nereiškia, kad tie patys daiktai yra ir krūvos viduje.

Nedidelis klausimas: jeigu kaliniai stovyklose ir taip buvo pasmerkti mirti, tai kam prie tvoros reikalingas ženklas „atsargiai – aukšta įtampa“? Juk kuo daugiau jų tenai nukeps, tuo geriau, tai kam tie įspėjimai?

„O kaip dujų kameros, „Zyklon-B“? Zyklon-B išrastos dar 1920 metais, kaip pesticidas ir priemonė vabzdžiams naikinti ir buvo populiarios Eurooje. Tai bespalviai kristalai, pradedantys virsti garais prie ~26⁰C temperatūros. Ypač nuodingos, degios ir sunkios, todėl patalpoms būtinas ilgas vėdinimo laikas arba speciali dujų įpūtimo, vėdinimo sistema su dujų išmetimu kažkur toliau, jeigu nenorite nudusinti saviškių, ir kvalifikuotadarbo jėga. Tokia įranga buvo tik tose saugiose ir nedidelėse kamerose, kurios buvo skirtos drabužiams dezinfekuoti, dėl to nesiginčija net dabartiniai „ekspertai". Taip pat būtinos apsaugos – pirštinės, kostiumas, dujokaukė. Dujokaukės aplinkoje, pilnoje šių dujų efektyviai apsaugo tik apie 10 minučių (juk tai visgi rugštis) , o tokia aparatūra nebuvo labai pigi ir paprastai gaunama, todėl tampyti tuos „25000“ kūnų kasdien iš dujų kamerų Aušvice yra paprasčiausiai nerealu. Be to, buvo ne mažas pasirinkimas žymiai patogesnių ir praktiškesnių naikinimo priemonių. Kontaktuodamos su metalais, ar gruoblėtu paviršiumi, tos dujos linkusios suskystėti ir dažyti paviršius mėlyna spalva. Kodėl tose „dujų kamerose“, kuriose neva buvo naikinami žmonės, to nėra?

Deginimas krematoriumuose: dabartiniuose krematoriumuose 800-1000⁰C temperatūrai palaikyti naudojamos gamtinės dujos ir deguonis, kūnui sudegti reikia pusantros – dviejų valandų. Kaulai vistiek nesudega, jie turi būti trupinami mašinoje, tam reikia dar 10-15 minučių. Įdomu, ką vokiečiai darė su tiek milijonų žmonių skeletų, neturėdami kaulų traiškymo įrangos? Nuo vieno kūno iš viso lieka 1 kg pelenų – kur jie dingo?

Anglis krematoriumams – netinkamas kuras: sudegusi palieka ji 10% savo masės, ją sudėtinga deginti, išskiria palyginti mažai šilumos, ją reikia saugoti nuo drėgmės. Aušvice, kur gruntinis vanduo 40 cm gylyje, tai padaryti sudėtinga. Vienam kūnui sudeginti reikia 40 kg anglies. Sudeginti viskam, ar net didžiąjai daliai jos paprasčiausiai būtų neužtekę. Anglis taip pat buvo naudota elektros gamybai, šildymui, milžiniški jos kiekiai naudoti pramonėje. Patenkinti šiuos poreikius tikrai svarbiau ,nei gadinti orą „6000000-ais“ žydų... anglimi gerame krematoriume reikės mažiausiai pusantros valandos.

O kaipgi kūnų deginimas laužuose? Na, vienam kūnui sudeginti reikėtų maždaug 3-4 h ir maždaug pusės tonos sausos medienos. Kiek jos reikėtų sudeginti „6000000“ žydų, o kur dar kiti, kiek tai truktų?

Deginimas dyzeliu, benzinu, mazutu ir panašiai: nejuokaukite – vokiečiai paprasčiausiai neturėjo iš kur jo pakankamai gauti, o turėtų atsargų vargiai užteko (o vėliau ir pritrūko) karo reikmėms.

Kūnų sudeginti paprastose duobėse iki pelenų tiesiog neįmanoma – ugniai trūksta deguonies, necirkuliuoja oras ir ugnis paprasčiausiai gęsta. Netgi po avia katastrofų, kur dega aviacinis, įtin kaloringas kuras, žmonių kūnai nesudega iki pelenų. Jie tiesiog apanglėja.

Apie kūnų deginimą kitais kūnais galite net nesvajoti – žmogaus kūną sudaryo 75% vandens, kuris nedegus ir jam reikia labai daug energijos, norint užkaisti ar išgarinti... Tai būtų tas pats, kas vieną arbatinį užvirinti kitu arbatiniu – neįmanoma. Buvo ir daugiau pasakėlių – nuo muilo iš žmogaus riebalų, iki batų iš žmogaus odos. Bobučių pasakose tiesos daugiau.

Dar vienas klausimėlis: iš pradžių buvo sakyta, kad Aušvice nužudyta 4000000 milijonai asmenų. Vėliau skaičius sumažintas iki 1,5-1 milijono, bet tie „6000000" kažkaip nesumažėjo. Kur pradingo,iš kur dar atsirado?

Tiesą pasakius, tų 6 milijonų žydų vokiečių išvaduotoje Europoje net nebuvo, o kur dar šimtai tūkstančių pabėgusių, pasitraukisių ir išgyvenusių? Realiai jų mirė 3-500,000. Kuo šis skaičius ypatingas, palyginti su karo metais mirusių rusų, ar vokiečių skaičiumi? Nebent tuo, kad yra keliolika kartų mažesnis.

Galiausiai – juk vyko karas – mirė gi ne vien tik žydai, bet ir žymiai daugiau kitų žmonių. Kodėl 6 milijonai (net jeigu tai ir būtų tiesa) yra svarbesni negu maždaug 7,5 milijonų ukrainiečių, kurie mirė dėl dirbtinai bolševikų sukelto bado (prisiminkime, kad didžioji dauguma ir svarbiausios bolševikų galvos buvo žydai ir pusžydžiai).

Kokia iš šio mito nauda?

1. Nukreipti dėmesį nuo darytų nusikaltimų SSRS, D.Britanijoje, JAV, Lenkijoje ir kitur.

2. Vokietija iki šiol tebemoka „reparacijas" Izraeliui, t. y., yra apvogiama pasaulinės žydijos.

3. Taip žydai apsisaugo nuo kritikos. Dabar apie žydiją leidžiama šnekėti gerai, arba nieko.

ŠALIN POLITINĘ CENZŪRĄ!

Įvertink straipsnį: +40 -4
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

194 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851