Nenuostabus Naujasis Pasaulis (2)

Versijos.lt
| +17 -0 Autorius: Versijos.lt
Šaltinis: http://versijos.lt/nenuostabus-naujasis-pasaulis-2/
2017-06-19, skaitė 503
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Antrasis klasteris. Anglosaksų imperija – britų technologinis klasteris

Tuo atveju, jeigu sugriuvus Amerikai, prezidentas (ar legaliai jį pakeitęs asmuo) ir dalis aukščiausios armijos vadovybės spruks į užsienį, labiausiai tikėtina slėptuve galima laikyti Londoną. Akivaizdu, kad glaudūs ryšiai tarp elitų, mentalinis panašumas paverčia šį sprendimą visiškai natūraliu. Ne į Rusiją gi bėgs…

Šiuo atveju prezidentas turės galimybę perduoti karinio vėzdo liekanas į britų karūnos rankas ir dauguma karininkijos bus priversta su tuo susitaikyti.

Gavę į savo rankas galingiausią Europoje armiją (likučius, tačiau vis tiek pačius galingiausius), britai sparčiai suformuos savo technologinį centrą. Jam būtinai priklausys Prancūzija (atominė energetika, pramonė), Skandinavijos šalys ir Beniliuksas (nafta, pramonė). Paskui bus paimta kontrolėn Persų įlanka (nafta) ir kitos užjūrio teritorijos, kurias tik bus galima pasiekti.

Europos pietūs ir rytai britus domins tik kaip nuskurdusi periferija, pigios darbo jėgos šaltinis.

Su Vokietija sudėtingiau. Iš vienos pusės Vokietija gali įeiti į britų klasterį kaip antraeilė šalis (jiems čia nieko neįprasto, jie ir dabar antraeilė šalis). Iš kitos – vokiečių pramonė (neturinti resursų) gali tapti nereikalinga naujam klasteriui. Šiuo atveju vokiečiai arba persimes Rusijos pusėn, arba pasiners į permanentinę krizę (nuskurdusi periferija).

Žinoma, Europa susidurs su ta pačia parazitų pertekliaus problema, ir ją teks kažkaip spręsti. Ją sprendžiant, iš vienos pusės, bus griežtai apkarpytos gėrybės migrantams (ir galimai prasidės fizinis jų naikinimas bei trėmimas), iš kitos pusės – bus apkarpytos gėrybės nieko nevertoms Europos periferijos šalims – pabaltijiečiams, lenkams, bulgarams, ispanams ir kitiems skurdžiams.

Pagrindinis tokios imperijos gyvenimo principas liks nepakitęs – „Anglija krečia šunybes“. Britai dės visas įmanomas ir neįmanomas pastangas, kad neleistų susiformuoti kinų ir rusų klasteriams, arba smarkiai juos susilpnintų.

Akivaizdu, kad be amerikiečių industrijos armija pakankamai greitai pradės degraduoti, tačiau tam tikrą laikotarpį ji vis dar bus pakankamai grėsminga jėga.

Trečiasis klasteris. Ketvirtasis reichas (vokiečių technologinis klasteris)

(negali egzistuoti kartu su antruoju klasteriu)

Tuo atveju, jeigu JAV prezidentas ir aukščiausia vadovybė herojiškai nusisuks sprandus kautynėse su ne mažiau herojiškais negrais – kas antras senatorius, kongresmenas ir gubernatorius paskelbs šaliai, kad būtent jis yra vienintelis tikras ir teisėtas Amerikos prezidentas.

Faktiškai visa Amerikos kariauna, išsibarsčiusi po visą pasaulį, liks be vadovybės ir savarankiškai spręs, į kieno pusę persimesti. Jeigu vokiečiai laiku susiprotės ir pasiūlys skanių sausainių, dauguma karininkų gali pasakyti: „Na gerai, jeigu jau nėra teisėto Amerikos prezidento, aš pasirengęs paklusti Briuselyje įsikūrusiai NATO vadovybei“. Ir tuo pačiu pasiduos Vokietijos-Prancūzijos aljansui.

Toliau europietiškas klasteris formuosis pagal tą pačią schemą kaip ir britų, išskyrus tai, kad šiuo atveju britų salos pavirs nelabai reikalinga periferija.

Šunybes vokiečiai krės lygiai taip pat kokybiškai kaip ir anglosaksai. Taip kad kitoms šalims šiuo atveju nėra didelio skirtumo.

Man asmeniškai atrodo labiau tikėtinas antrojo klasterio variantas, kadangi netikiu didvyriška Amerikos prezidento ir viceprezidento mirtimi. Kaip tik jiems pradės svilti užpakaliai, jie tučtuojau spruks į tokią mielą anglosaksams Angliją.

O rytuose tuo metu pradės formuotis Azijos technologinis klasteris.

Ketvirtasis klasteris. Dangiškoji imperija (kinų technologinis klasteris)

Kinija šiuo metu pavirto pasaulio fabriku. Atrodytų, būtent čia būtinai susiformuos technologinis klasteris. Galbūt. Tačiau yra problemų.

Šios problemos diametraliai priešingos amerikiečių problemoms. Tuo momentu, kai sugrius pasaulinė prekybos sistema ir pradės formuotis klasteriai, Kinija turės neproporcingai daug gamintojų. Ir tai bus daugiausiai parazitinio tipo gamintojai, nuo kurių žūties pasidarytų žymiai lengviau. Jie kraunasi milijonus iš išmaniųjų telefonų, moteriškų rankinukų ir kito ne itin reikalingo šlamšto.

Viso šio šlamšto paklausa staigiai išnyks ir Kinijai iškils problema, kaip galima būtų sparčiai perorientuoti gamybą į kokią nors naudingą sferą arba kur galima būtų padėti visus tuos gaminamus niekalus. Perorientavimo metu žmones reikia aprūpinti maistu, energija ir pinigais, o naujai pramonei reikia staklių, įrengimų, technikos ir vėlgi resursų, energijos ir pinigų.

Kinijos valdžios uždavinys tokioje situacijoje atrodo žymiai paprastesnis už amerikiečių valdžios problemas. Permesti kinietį iš vieno darbo į kitą, netgi trigubai sumažinus jo davinį, visgi yra lengviau negu priversti dirbti negrą ar stilistą-PR specą.

Ir visgi šalis patirs žiaurią ekonominę krizę su kolosaliu gyvenimo lygio nuosmukiu. Viskas priklausys nuo to, kaip valdžia sugebės kontroliuoti situaciją, ar bus kompetetinga vyriausybė, kaip ji mobilizuos žmones, kaip užkirs kelią masiniams maištams ir sukilimams.

Be tvarkos išsaugojimo žemyninėje Kinijoje problemos, naujojo klasterio lyderiams iškils klausimas, kaip aprūpinti klasterį energija ir resursais.

Ir čia paaiškės, kad klasterio egzistavimui gyvybiškai svarbi yra Australija (anglis, kiti resursai), PAR (begalė resursų), Korėja (alavas), Čilė (varis), Persijos šelfas (nafta). Tačiau į tuos pačius resursus, o kitų iš esmės ir nėra, pretenduoja šviežutėlis Europos klasteris.

Ir štai čia anglai ims krėsti rimtas šunybes:

· Bet kokie separatistai (uigūrai, mongolai, Taivanis, Hongkongas, Tibetas) staiga taps dideliais lordų draugais. Jie gaus instruktorius, pinigų, ginklų, maisto ir narkotikų.

· Bet kokie revoliucionieriai (maoistai, tikratikiai komunistai, trockistai, anarchistai) taps geriausiais lordų draugais ir visa kita.

· Bet kokie maištai (valstiečių, šachtininkų, ofiso planktono) gaus maksimalią paramą.

· Bet koks pasipriešinimas prie Kinijos prijungtose teritorijose bus maksimaliai remiamas ir stiprinamas.

Kinija bus plėšoma per visas siūles, kokias tik pavyks surasti ar sukurti. Na, ir kaip vyšnia ant Kinijos problemų krūvos, atsiras dar vienas pretendentas kurti Azijos technologinį klasterį.

Penktasis klasteris. Tekančios saulės imperija (japonų technologinis klasteris)

(negali egzistuoti kartu su ketvirtuoju klasteriu)

Atitrūkus Azijos šalims nuo Amerikos rinkos, Japonija tikriausiai bus pasirengusi įeiti į Kinijos klasterį vyresniojo vasalo ir prižiūrėtojo vaidmenyje. Ir galbūt kinams bus teisingiausia ją priimti, tačiau iškils problemų.

Pirmoji, subjektyvi – Japonija ir Kinija yra labai seni priešai, aršūs ir nesutaikomi. Bus labai sunku egzistuoti viename klasteryje.

Antroji problema, objektyvi: tuo momentu kai nutrauks ryšius su Amerika, Japonija atrodys kaip kelios dešimtys milijonų alkanų, bedarbių gamintojų, kurie neturi resursų ir praktiškai jokių energijos šaltinių (plius kelios dešimtys milijonų parazitų, pensininkų, ofiso planktono, vaikų). Ir kaip tik tuo metu Kinija turės kelis šimtus milijonų nuosavų alkanų bedarbių gamintojų ir kelis šimtus milijonų alkanų parazitų, pensininkų, vaikų bei rimtą energijos bei resursų deficitą.

Japonija tuo momentu bus visiškai nereikalinga Kinijai ir galbūt kinai paprasčiausiai negalės skirti resursų Japonijos gyventojams.

O čia ateina britai ir pasiūlo Japonijai, kol Kinija užsiėmusi pilietiniais karais, sukurti sau atskirą technologinį klasterį. Kinija bus dosniai aprūpinta problemomis, o japonai – ginklais, resursais ir energija.

Sąlygos, norint pasiekti šitokią laimę, gali būti tokios:

– japonai neleidžia kinams sukurti savo klasterio ir esant būtinybei kariauja iki paskutinio japono ir kiniečio;

– Japonija nepretenduoja į tokį didelį klasterį kaip Kinija.

Abi sąlygos yra kur kas patrauklesnės nei perspektyva mirti visiems japonams pilietiniame kare salose.

Be to, būtina sąlyga čionai – būtent rimto pilietinio karo Kinijoje pradžia. Vieninga Kinija arba sutriuškins japonų armiją, arba atominiu ginklu nupūs nuo vaizdo stambius Japonijos miestus. Sulaikymo ir tramdymo faktoriumi čionai gali tapti (tam tikru laipsniu) Rusija ir Europa. Rusija reikalaus nenaudoti atominio ginklo regione iki pačios paskutinės situacijos susikomplikavimo stadijos. Rusams visiškai nereikalingas jų Tolimųjų Rytų užkrėtimas radiacija. O Europa gins Japoniją nuo branduolinio ginklo, kad ilgiau tęstųsi įprastas karas.

Jeigu planetoje nebūtų britų, vertinčiau Kinijos šansus susikurti savo klasterį 80-čia procentų, Japonijos – 10-čia. Dar dešimt procentų tikimybės, kad niekas nieko nesukurs.

Aktyviai darbuojantis britams, Kinijos šansus galima vertinti 40%, Japonijos – 30% ir dar 30% – kad regione visi susipeš su visais ir jokių klasterių niekas neįkurs.

Įvertink straipsnį: +17 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

194 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851