Globalistai nori panaikinti žmogaus rasių sąvoką, kai visi faktai kalba apie skirtingų biologinių rūšių egzistavimą (biologo pastabos) (0)

Algimantas Lebionka
+ 27 - 0
Autorius: Algimantas Lebionka
Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20...
7535-06-27 (2017 m.), skaitė 3149
0

Švedija iš galiojančių įstatymų nori pašalinti žodį „rasė“. Kanados premjeras Justin Trudeau pareiškė: „Mes norime atsiriboti nuo sąvokos „rasė“, kurių, žinoma, nepatvirtina jokie moksliniai įrodymai, kad žmoniją galima suskirstyti į rases.“

Mano nuomone, globalizmas yra psichikos liga. Kaip Australijos žmogėdros, ėsdami vienas kito smegenis, užsikrėsdavo kempinlige, ardančia žmogaus smegenis, taip ir globalistai ėsdami žmoniją kapitalo kaupimo tikslu suserga sunkia beprotybės formą.

Po lyčių genetinės determinacijos neigimo, beprotiško teigimo lyčių pasirinkimo galimybės, globalizmas užsiėmė antropologija.

Hitlerininkai buvo pasiskelbę „arijais“, nors tarp vokiečių arijų kilmės žmonių buvo tik nedidelė dalis, tai globalistai, jų įpėdiniai, nori paskelbti, kad neegzistuoja žmonių „rasės“.

Globalizmo kreivų veidrodžių karalystė

Mėgiamiausias į Europą globalistų vežamų „pabėgėlių“ žodis – „rasistas.“ Taip jie kiekviena pasitaikiusia proga įžeidinėja europiečius.

Aš stebiu gausėjančių juodų it smala veidų daugėjimą mano gimtąjame mieste. Aš visai tuo nesidžiaugiu, nes neturiu jokio pagrindo, jokių įrodymų, kad šie besišlaistantys po miestą juodi puslaukiniai dykaduoniai yra „pabėgėliai“, kuriuos mes turime penėtilietuvių vaikų, lietuvių jaunimo ir senelių sąskaita. Aš jų nemėgstu ne dėl jų  didelių mandibulių, ar anglies spalvos odos, garbanotų plaukų. Aš jų nemėgčiau net jei jie būtų raudoni ar mėlyni, o jų galvos būtų keturkampės. Aš jų nemėgstu, nes jie yra nekviesti svečiai, o socialine prasme – jie yra socialiniai mūsų parazitai, kurie neša su savim terorą, chaosą, ligas, narkotikus, No-go zonas, protinį atsilikimą ir visuomenės eroziją. Mano reakcija – kiekvieno protiškai sveiko žmogaus reakciją į kylantį pavojų. Visai kita reakcija į juodaodį muzikantą ar kino aktorių, nes jis nekelia grėsmės. Izraelis, kaip esu rašęs anksčiau, visomis išgalėmis stengiasi afrikiečius deportuoti iš savo šalies. Koks tai rasizmas, tai natūrali visuomenės sąvigynos reakcija į nepageidaujamus asmenis.

Šitia „pabėgėliai“ yra mano šalies okupantai, kurie, kaip parodė kaimynės Suomijos pavyzdys, pateiktas Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio, gausėja nepaprastai greitai: „Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“

Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės — nors ir moterų atžvilgiu — teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems — nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose jų padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“.

Europoje vykdomas baltųjų žmonių genocidas, kuri vykdo transnacionalinė bankinė oligarchija, yra akivaizdus faktas. Žinomi baltosios rasės žmonių genocido organizatoriai, vykdytojai, tikslai. 

http://lebionka.blogspot.lt/2017/03/suplanuotas-baltosios-rases-naikinimas.html

http://versijos.lt/tautu-lydymo-katilo-operatoriai-atsuko-juodaji-krana/

http://lebionka.blogspot.lt/2017/05/prancuzu-tautos-negrizacija-ir-baltuju.html?spref=fb

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/genocidas-italijoje.html

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/genocidas-italijoje.html

http://www.slfrontas.lt/olga-cetverikova-„migracijos-krizė“-europoje-ir-jos-uzsakovai.html

Galutinį baltosios Europos naikinimo tikslą suformulavo „Europos tėvas“ masonas Kudenchovė Kalergi beveik prieš šimta metų. Jo projekte Europos europiečių ateitis atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.

„Pabėgėliai“, kurie yra europiečių naikinimo įrankiai globalistų rankose, kiekviena pasitaikiusią proga etninius europiečius įžeidžiamai vadina „rasistais.“ Tuo tarpu europietis vadinti juodą žmogų juodu žmogumi (niger – lotyniškai juodas ir neturi jokios kitos prasmės. Pvz. Aspergillus niger – juodas pelėsis) jau „netolerantiška“, gali „kažką įžeisti.“

Prieita iki tokio absurdo, kad „rasistu“ paskelbtas vienas iš didžiausių mokslininkų žmonijos istorijoje, DNR dvigubos spiralės atradėjas ir Nobelio premijos laureatas Džeimsas Vatsonas.
2007 metų spalio 14 d. metais buvusi Vatsono darbuotoja Šarlota Xant-Grubbe britų žurnale „Sunday Times“ parašė, neva privačiame pokalbyje Vatsonas jai yra sakęs, kad jis „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“. „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metų gegužės 18 d. Vatsonas skaitė paskaitą Maskvos Universitete ir į kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Už savo mokslinių tyrimų rezultatų apie žmonių rasių genetinius skirtumus Džeimsas Vatsonas yra globalistų persekiojamas.

Šių metų gegužės mėnesį JAV spauda pranešė, kad Ilinojaus universitetas dėl skundų kapituliavo ir atšaukė kvietimą šiam Nobelio premijos laureatui perskaityti čia paskaitą.

Globalistų užsakymu buvo net sukurta jokio mokslinio pagrindimo neturinti teorija apie žmogaus „išėjimą iš Afrikos.“ Apie šią iš piršto išlaužtą teoriją Harvardo (JAV) prof. V.Kliosovas sako, kad ji kaip prielaida buvo paskelbtą 1987 metais žurnale „Nature“, siekiant kažkaip pateisinti negrų vežimą į europiečių apgyvendintas žemes. „Išsipildė liberalų svajonė, pasirodo juodaodžiai mūsų „tėvai“. Jo žodžiais, įrodymų, kad anatomiškai šiuolaikinis žmogus kilo iš Afrikos nebuvo ir nėra.“ „Mes neturime afrikietiškos DNR“.

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/harvardo-universiteto-profesorius.html

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/harvardo-universiteto-profesorius_10.html

Aš nesiimu vertinti, kaip globalistai prievartauja visą mokslo sričių spektrą, neturiu tam kompetencijos. Aš esu biologas ir noriu kalbėti apie tai, ką išmanau – apie globalistų išprievartautą biologiją.

Globalistų antimokslinio idiotizmo viršūnė biologijoje – naujų žmogaus lyčių išgalvojimas ir homoseksualizmo emancipacija iš patologijos į normą.

Rasizmas?

Rasė biologui tai gyvūnų sistematikos vienetas. Binarinės gyvūnų nomenklatūros sukūrėjas Karlas Linėjus (1707-1778) savo „Sistema Naturae“(1758) šeimą „Homo“suskirstė į tris rūšis“: Homo sapiens - europietis, Homo ferus ir Homo monstrous. Rūšį Homo sapiens Linėjus suskirstė į: Americanus rufus – amerikieitis; Europaeus albus – europietis; Asiaticus luridus – aziatas; Afer niger – afrikietis.

Kaip minėta aukščiau, jokių įrodymų kad baltųjų žmonių protėviai kilo iš Afrikos šiuo metu nėra. Baltieji žmonės neturi „afrikietiškos DNR“. Seniausias šiuolaikinio žmogaus protėvis yra atrastas pietų Kinijoje. Jis gyveno prieš 80-120 tūkstančių metų.

Šiandien nėra jokių duomenų įrodančių, kad negrai ir baltieji būtų turėję vieną protėvį.

Tarp europiečių ir afrikiečių daugybė požymių, pagal kurių visumą tai yra skirtingos Homo genties rūšys, o ne rasės, jei žmogui taikyti zoologijos sistematikos kriterijus.

Tarpusavio kryžminimasis nėra esminė rūšies charakteristika. Tarprūšinis kryžminimasis yra stebimas gamtoje ir nėra pakankamas rūšies kriterijus. Vieni tarprūšiniai hibridai yra nevislūs, asilo ir arklio kiti yra vislūs: triušio ir kiškio, šuns ir vilko, šakalo ir lapės, dviejų rūšių kupranugarių, arklio ir zebro, bizono ir jaučio, daugelio katininių šeimos atstovų. 

Afrikoje gyvenantys juodaodžiai labai skiriasi tarpusavyje. Daug įtakos jiems turėjo iš išorės atkeliavusios populiacijos.

Tipiški afrikiečiai, kurie nekontaktavo su ne Afrikos gyventojais yra pietinėje Afrikos dalyje gyvenantys bušmenai. Skirtumai tarp europiečių ir bušmenų yra nepaprastai dideli.

Pas bušmenų moteris nepaprastai ilgos mažosios lytinės lūpos (LABIORUM MINORUM), kurios dažnai pasiekia 15-18 centimetrų ilgio, ir nukara iki kelių, ryšium su kuo anksčiau prieš ištekant šias lūpas nupjaudavo. Skiriasi jų dubens anatominė sandara. Bušmėnų vyrams būdinga tai, kad sėklidės jiems bėgant įtraukiamos į pilvo ertmę, o penis yra nuolatinėje dalinės erekcijos būklėje.

Lieka nesuprantama, kodėl dauguma liberalinės MIP mėgstančios erotines ir pornografiją neskiria dėmesio šiam bušmenų moterų antropologiniam fenomenui?

Skirtumai: Negrų mažesnis IQ (70%), mažesnės 8-12 % smegenys, plonesnė smegenų žievė, smegenų augimas sustoja jauname amžiuje, mažesnė pusrutulių priekinė dalis.

Kaukolės ir smegenų išsivystymu negrai atsilieka nuo europiečio evoliucijos maždaug 200000 metų.

Negro storesnė kaukolė, žemesnis veidas, labiau isišovusi apatinė veido dalis, ilgesnis žandikaulis, storesnė oda, melaninas (juodas pigmentas) sudaro juodą spalvą paplitęs visuose odos sluoksniuse, aptiktas raumenyse ir smegenyse. Skiriasi dantų forma, plaukai plokšti, be centrinio kanalo, ilgesnės rankos, būdinga eritrocitų pjautuvinė anemija ir t. t.

Žymus antropologas V.Bunaka (1984) rašė: „Įvairių kontinentų gyventojai savo tipine forma skiriasi tarpusavyje pagal odos spalvą, plaukų forma, antriniais lyties požymiais, kaukole, veido forma, nosies, lūpų, skeleto juosmens sritimi, dubens padėtimi, lytinių organų forma ir kitais požymiais labiau, negu kai kurios rūšys – maralai ir elniai, daugelis graužikų rūšių.

Žymiausias rusų šiuolaikinis antropologas A.Zubov rašė: „Dantų morfologija neprieštarauja galimybei vystymosi paralelinio rasių vystymosi iš skirtingų vietinių pleotropų grupių“. Homo genčiai padaryta išimtis, jos sistematika neprisilaiko kitiems gyvūnams taikomų normų. Todėl tai, kas neabejotinai yra atskiros žmonių rūšys vadinama rasėmis. Žmonių evoliuciniai skirtumai tai objektyvi realybė, kuri egzistuoja nepriklausomai nuo liberalų įgeidžių.

Rasizmas – tai nėra europinis reiškinys ir atsirado už Europos ribų. Juo labiau Lietuvoje niekada nebuvo nei rasizmo, nei nacizmo. Pastarasis yra buvusio komunistinio režimo išsigalvojimas, o rasizmo čia niekada ir būti negalėjo, nes Lietuviai neturėjo kolonijų,dažniausiai patys buvo ponų užsieniečių vergais, o dabar tapo vergais užsienio bankų ir monopolijų.

 

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
27   0
Komentarai: 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Algimantas Lebionka. Globalus valdomas chaosas: vykdytojai, tikslai, organizatoriai
Trampas perstato savo aparato vadovus / Трамп тасует руководство своего аппарата
Brazilija atmes JT migracijos paktą, sako ateinantis užsienio reikalų ministras
Neįtikėtinos permainos Jungtinėse Tautose – JAV-ų pastangos panaikinti abortus remiančias sąvokas
Trampui nieko neatleidžia / Трампу не прощают ничего
D. Trumpas išpuolį Strasbūre pateikė kaip argumentą sienos Meksikos pasienyje statymui
Žiniasklaida: V. Putinas turėjo „Stasi“ pažymėjimą
Australija nusprendė pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine
Tai, ką SpaceX padarė praėjusią savaitę, yra išskirtiniai pasiekimai (1)
JAV medikai: Dėl pornografijos įtakos itin dažnėja vaikų seksualinė prievarta prieš kitus vaikus
Gallup duomenimis emigruoti nori 750 milijonų žmonių
Pasaulis su įtampa žiūri į Rusiją – mirtinas šokis prasideda, reikia ruoštis branduoliniam karui (2)
Globalaus migracijos pakto nepasirašys ir Čilė (3)
Eurazijos Sąjunga plečia tarptautinius ryšius / ЕАЭС расширяет международные связи
„Pažangiosios“ Japonijos realybė: protu nesuvokiamas išsigimimas (6)
Didžiausiame Ispanijos regione rinkimus laimėjo už žmogaus gyvybę kovojanti partija
Venesuela sudėtingoje situcijoje kreipėsi į Rusiją / Венесуэла в сложной ситуации обратилась к России
Pirmasis žodis - Ateizmas / Первое Слово - Атеизм
Valstybės vykdomas vaikų grobimas iš šeimos – tai globaliai veikianti sistema?
Vašingtonas ir Pekinas skelbia paliaubas / Вашингтон и Пекин заключили перемирие
„SpaceX“ sausį išbandys naują daugkartinio naudojimo erdvėlaivį: jei viskas pavyks, JAV prasidės nauja kosmonautikos era (2)
Pasaulio organų prekybos centras randasi Izraelyje (2)
Italija pasisako prieš Globalų migracijos paktą (1)
Prancūzijoje – gatvių mūšiai, Lietuvos žiniasklaidoje – lyg niekur nieko (3)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI