Kaip interneto naujienų lyderis “Delfi” žudo Europą? (0)

Anonimusas
+ 4 - 0
Autorius: Andrius Dzidolikas
Šaltinis: https://visuomenedotcom.wordpr...
7533-01-26 (2015 m.), skaitė 5671
0


Nuotr. Nors demokratiškieji Vakarai Lietuvoje nužudė litą, ir griauna valstybę iš pagrindų, įvesdami netgi antikonstitucines karines pajėgas, internetinių naujienų lyderis kaip užsuktas kartoja, jog didžiausias pavojus – tai Islamo išpažinėjai.

 Išbalusio veidelio savininkas Vladimiras Laučius sugeba pacituoti vieno mokslininko keletą išvadų, pavyzdžiui, “islamo grupuočių atstovai bet kokiomis priemonėmis sieka užkariauti pasaulį”. Atsivertus p. V. Laučiaus minėto mokslininko straipsnį, LRT.lt vyriausiojo aviganio-redaktoriaus-bielinistikos eksperto cituota mintis mokslininko darbe originaliai skamba taip: “kai kurios islamo grupuotės linkę naudoti smurtą, užkariauti pasaulį bet kokiomis priemonėmis”. Puiku, gražiai “nurašė”, ir tiek.

Deja, straipsnio pavadinimas – “Kaip islamistai naikina Europą”? Pone Laučiau – visi islamo religijos atstovai – teroristai iki kaulų smegenų? Jums galvoje viskas gerai? Ar padauginote kavutės kartu su Monikute? Koks redaktorius iš jūsų, – “nacionalinės” televizijos internetinio portalo, kad jus kur, – jeigu kiekvieną musulmoną apšaukiate “teisingųjų” Vakarų priešu? Kuo jūs skiriatės nuo nuo jūsų keikiamo Rusijos prezidento Vladimiro Putino?

Jūs remiatės, Monikutei padedant ir Kipšui laiminant, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Egdūno Račiaus nuomone, esą[…] “islamizmas – pati ekstremaliausia musulmoniškosios tikėjimų ir ideologijų paletės dalis. Jo teigimu, islamistai efektyviai „užgrobė“ islamo religiją ir dažnai jos tiesomis selektyviai naudojasi siekdami labai žemiškų politinių tikslų”.

Kažin, ar p. Laučius ir Monikutė dar mena, kad rugsėjo 11-osios teroro aktą JAV pasmerkė Egipto, Libano, Omano, Pakistano, Kataro, Saudo Arabijos, Turkijos, Jungtinių Arabų Emiratų ir Jemeno vyriausybės. Kitaip sakant, visi, daugiau ar mažiau susiję su “demokratinės” Amerikos ekspansine politika pasaulyje.

Net Palestina žmonių kančioms neliko abejinga žinant, kokios “taiką nešančios” šalies interesai slypi po Izraelio naikintuvų sparnais.

Kodėl jūs, p. V. Laučiau, mėgdžiojate Robertą A. Morey, populiarų evangelikų kulto stebėtoją, apkaltinusį Mahometą, esą šventas musulmonų religijos pranašas yra rasistas, žudikas, iracionalus fanatikas ir net… pedofilas. Ir jūs tokią “mąstymo” paradigmą laikote “pažangios visuomenės”, “demokratinių vakarų” sektinu pavyzdžiu? Ar dėl “teroro aktų” Paryžiuje, kuriuos galimai surengė JAV specialiosios tarnybos neilgai trukus po to, kai Pranzūcija susivokė, kad karas Europoje, Palestina pradedant ir Ukraina neužbaigiant, niekam gero neatneš, jūsų gerbiama redaktorė Monika Budrienė paprašė “laisvosios” Lietuvos Respublikos saugumo kardinolų, kad anie atsiųstų redakcijon laiškutį su manų košės milteliais? (Teko tą visą dieną praleisti būtent Gynėjų gatvėje, tai jokių specialiųjų pajėgų sutelkta nebuvo. Tai gali būti eilinė antis. Miltelius turbūt pati susipylė. Na jau būčiau pastebėjusi “šturmovikus”, nes mašiną pasistačiau po Monikutės kabinėto langeliu. – K.Sulikienės pastaba)

“Twin Pykso” serialo verti scenarijai: Prancūzija karo laivą “Mistral” parduoda Rusijai, Amerikai parodo, kad karas jiems – ne pakeliui, ir bac – už teroro aktą Paryžiuje, pasirodo, atsakingi čečėnai, taigi Putinas. Neblogai, ką? (Na labiau “kadyrovcai”, kurie šiaip šmeižiami ir Ukrainos kare, nors čečėnai, kurie galėjo vykdyti teroro aktus, būtent yra iš JAV specialiųjų tarnybų pusės. Apie tai, kaip čečėnai mainais už žalius pasus Lietuvoje vykdė “targeted killing”, dar prieš trejus metus rašė “Karšto komentaro” redaktorė Giedrė Gorienė – ją pačią šitie kileriai bandė nutagretinti…- K.Sulikienės pastaba).

“Čia – menki juokai”, stebisi Artūras Paulauskas, kadaise ramiai sudėjęs rankas, kai seniai Mečys Laurinkus su Valdu Adamkumi (arba Valdemeru Adamkiewyczumi) Prezidentą Paksą vertė. Taip, “nuimti” Prezidentą jums, drauge A.Paulauskai, menki juokai, o tylėti lyg žuviai pilna vandens burna a.a. Drąsiaus Kedžio dukters tragedijoje – nieko tokio. Bičiuoliuotis su tarybiniais laikais pareigose pažemintu nepilnamečių mergaičių tvirkintoju (jeigu iš Mažvydo bibliotekos dingo laikraščiai, kuriuose apie tai rašyta, tai geriausia tai pailiustruoja civilinė byla, prieš “Karštą komentarą” – garsenybė padavė redaktorę į teismą, kad tas epizodas su nepilnamete yra šmeižtas, ir paprašė susimokėti 20 000 litų. Atstovei Kristinai Sulikienei pagaliau nušalinus teisėją, ir kitai teisėjai priėmus prašymą iš VRM archyvo išimti duomenis, už ką gi garsenybė buvo nužemintas pareigose, ieškinį per dieną atsiėmė…- K.Sulikienės pastaba), kiečiausiu gimtinės “ekskomisaru” – “viskas tvarkoj”, o “Delfi” vaikų darželio žaidimus lyginti su mistinėmis grėsmėmis nacionaliniam saugumui – va čia tai lygis.

Korano sura 2,256 moko: “Religijoje tenebūna jokios prievartos“. Toje pačioje musulmonų šventojoje knygoje teigiama (sura 5,33), jog “šventasis karas” apima tiek dvasinę, tiek fizinę kovą, naudojantis nukryžiavimu, egzekucija, rankų ir kojų nukirtimu, ištrėmimu iš šalies. Pasiskaitykite, gerb. Vladimirai, musulmonų autorius, ką jie patys mano apie islamo, kaip religijos įrankio, panaudojimą politinėse kovose. Pavyzdžiui, James A. Beverley, Toronto Tondayle seminarijos teologijos ir etikos profesorius, teigia, kad islamo dvasiniai-politiniai lyderiai Korano eilutes apie “religiją be prievartos” bei “šventąjį karą” pasitelkia politiniams tikslams pasiekti, organizacijos “Freedom House” duomenimis, iš 41 šalies, kuriose bent 70 procentų – musulmonai, 26 laikomos nelaisvomis.

Deja, jums ir Monikutei nei šie, nei kiti faktai netrukdo ištisų musulmonų religijos bendruomenių apšaukti “moderniosios” Europos griovėjais. Sutinku, kad eglutės įžiebimo ar kryžiaus ir kitų krikščionybės atributų turėjimas ant darbo stalo Briuselyje “žeidžia” musulmonų teises – jeigu taip nusprendė išlepę pseudohumanistai, jų pačių reikalas. (Iš tiesų Kalėdų eglutė yra atkeliavusi būtent iš Islamo pasaulio: per pavasario šventę Nevruz musulmonai visame pasaulyje dekoruoja norų išsipildymo medį. Tas medis, matyt, pasislinko iš kovo mėnesio musulmonų pavasario šventės į krikščioniško pasaulio trumpiausios dienos šventę. Taigi, A.Dzidokikas šiek tiek neteisus, teigdamas, jog Islamas turi pykti ant eglutės: jie didžiuojasi, kad jų tradiciją pasivogė krikščionys, o ne atvirkščiai…Beje, Nevruz ir svajonių medis yra laikoma ikiislaminės tradicijos reliktu..Todėl krikščionybė, imdama pagonišką simbolį, ir dar iš musulmonų, na, sakyčiau, diskreditavosi…- K.Sulikienės pastaba)

Tačiau straipsnio pavadinime suraityti žodį “islamistai”, sukuriant iliuziją, kad kalbėsite apie dalį tam tikros rūšies individų, o vėliau pamąstyme visus musulmonus prilyginti teroristams, tegalima arba padauginus stiprios juodos kavos su Monikute, arba Judo sidabrinių.

Jūsų atveju, mielas Vladimirai, kavutė ir “pumprickaičių” kartos padiktuotas mąstymas padarė savo velnišką darbą – žiūrite į knygą ir matote špygą.

PS: į žurnalistės klausimą, užduotą prieš keletą metų, kodėl LRT tris mėnesius tylėjo dėl žemės referendumo, “nacionalinio” transliuotojo interneto svetainės vyriausiasiasis redaktorius Vladimiras Laučius atsakė: “Mes turime savo redakcinę politiką. Ir aš manau, kad ji yra teisinga“.

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
4   0
Komentarai: 0

Siųsti komentarąVidas Mačiulis - žurnalistas ar tik juo apsimetantis valstybinio turto grobstytojas su KGB agentūros stogu?
Ovacijomis ir audringais plojimais pasitikta prezidentė D. Grybauskaitė: Jūs patikėjote manimi, aš patikėjau Jumis
V. Sinica. Prisidengdama kova prieš smurtautojus valstybė ėmėsi ardyti mylinčių tėvų šeimas
Dėkui tau PRIBALTIKA už tavo rusofobiją
Evaldas Balčiūnas. Kiek žydų ašarų yra giroje kurią geriame? (4)
Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija
Seimas paskelbė dviejų dienų referendumą, su dviejų savaičių pertrauka, dėl dvigubos pilietybės įteisinimo (1)
Lietuva neturi ko pasiūlyti pasauliui, išskyrus nepriklausomybės imitaciją
Kvietimas į mitingą prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!
Dovilas Petkus. Raudonasis Linas vis dar sėdi kabinete
Kremliaus ruporas surengė dar vieną hibridinę ataką prieš Lietuvą (1)
Artėjant Timati gastrolėms konservatoriai intensyvina savo mėgiamo atlikėjo reklaminę kampaniją
„Bado akcijos“ metinėms
Žurnalistai prieš visuomenę (3)
Atitrūkimas nuo realybės: Lietuva aukoja branduolinį saugumą dėl politikos
Latvijos verslininkas pateikė 30 milijonų eurų vertės ieškinį prieš Lietuvą Paryžiaus arbitražui
Rusofobija Lietuvoje ― išimtis ar taisyklė?
L. Linkevičius toliau ragina panaikinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą
Kuo pasitikėti — reitingais ar širdimi?
Lietuviški kačiukai ir šuniukai kartu su kibinais keliaus į Japoniją
Šimtai sunkvežimių už 70 milijonų eurų padės dar labiau atgrasyti Rusiją (7)
Kaimynų kerštas Lietuvai: Lietuva vėl išsidūrė su SGD terminalu
Kiaulės ausys ant neveikiančios sinagogos durų - nusikaltimas, o patyčios iš šventinių mišių - legalus reklamos būdas (1)
Prekybcentrių („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) vergai valdžios nejaudina (2)

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI